Sunteți pe pagina 1din 20

Enuntul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, legea conservarii sarcinii 1

ci doar mutate" reprezinta: electrice


Permitivitatea este o marime: electrica 1
Valoarea intensitatii campului electric produs de o sarcina direct proportionala cu r 0
electrica la distanta r este:
Conform Legii lui Coulomb, forta de atractie sau de direct proportionala cu 0
repulsie care se exercita intre sarcinile electrice este: patratul distantei
Potentialul scalar in punctul M este egal cu lucrul aducerea acestuia de la 0
mecanic efectuat cu un corp incarcat cu sarcina q pentru: infinit in pct. M

Un corp conductor situat intr-un camp electric de prin conductie 0


intensitate E se incarca cu electricitate:
Campul electrostatic este descris prin: intensitatea campului electric 1

Care dintre relatiile urmatoare este adevarata: inductia electrica = 1


permitivitatea x intensitatea
campului electric

Fluxul electric total, emis de o sarcina electrica de valoare valoarea numerica 2q 0


q printr-o suprafata inchisa care o inconjoara, este egal
cu:
Capacitatea echivalenta a 2 condensatoare, fiecare avand 2C 0
capacitatea C, montate in serie este egala cu:
Cantitatea de electricitate cu care se incarca o baterie de aceeasi cu care se incarca 1
n condensatoare montate in serie, fiecare de capacitate C, fiecare element component
este:

Diferenta de potential la bornele a n baterii de suma diferentelor de 1


condensatoare montate in serie este egala cu: potential la bornele fiecarui
condensator
Energia electrostatica a unui conductor izolat in spatiu, 1/2 q V 1
incarcat cu o sarcina q si aflat la un potential V este egala
cu:
Unitatea de masura a sarcinii electrice este: V/m 0
Valoarea conductivitatii electrice este in ordine aluminiu, argint, cupru 0
crescatoare la urmatoarele materiale:
Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o retea electrica N-1 relatii distincte 1
buclata cu N noduri, ne da, pentru curentii care circula
prin retea:
A doua legea lui Kirchhoff, pentru o retea electrica cu N L+N-1 ecuatii distincte 0
noduri si L laturi, ne furnizeaza, pentru analiza unui
circuit electric:
Enuntul "suma algebrica a fortelor electromotoare dintr-o Prima lege a lui Kirchhoff 0
bucla a unei retele electrice este egala cu suma algebrica
a caderilor de tensiune din bucla" reprezinta:

Un conductor in care circulatia curentului electric nu se liniar 0


supune legii lui Ohm se numeste circuit:
Legile lui Kirchhoff se aplica: numai circuitelor liniare 0

Forta electrodinamica exercitata intre doua conductoare este direct proportionala cu 0


filiforme, paralele, lungi,aflate la distanta r, strabatute de distanta r dintre conductoare
cate un curent:
Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care o forta 1
strabate un conductor de lungime l, situat perpendicular
pe campul de inductie magnetica de marime B, reprezinta:

Tesla este unitatea de masura a: inductiei magnetice 1

Permeabilitatea este o marime: magnetica 1


Circulatia campului magnetic pe un contur inchis este suma algebrica a curentilor 0
egala cu: care strabat conturul
Intensitatea campului magnetic intr-un punct exterior unui invers proportinala cu r 1
conductor rectiliniu strabatut de curentul continuu de
intensitate i, aflat la distanta r de conductor este:

Henry este unitatea de masura pentru: fluxul magnetic 0


Inductanta proprie a unei bobine prin care trece un curent fluxul propriu al bobinei 1
de intensitate i este raportul intre....... si acest curent

Energia electromagnetica produsa de curentul i care 1/2 L i 0


parcurge un circuit care contine o inductanta L este egala
cu:
Intr-un tor (solenoid de forma circulara bobinat), energia integral in campul magnetic 1
magnetica produsa de un curent care stabate bobinajul din volumul torului
torului este localizata:

Forta F care se exercita asupra unei sarcini electrice q F=E/q 0


aflata intr-un camp electric de intensitate E are expresia:

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un R/L 0


rezistor de rezistenta R inseriat cu o bobina de inductanta
L, alimentate de o forta electromotoare constanta este egal
cu:
Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor RC 1
de rezistenta R inseriat cu un condensator de capacitate C,
este:
Pentru materialele magnetice, relatia dintre inductia este liniara 0
magnetica si intensitatea campului magnetic:
Marimea caracteristica circuitelor magnetice si care este impedanta 0
analoaga cu rezistenta circuitelor electrice se numeste:

Unitatea de masura a frecventei marimilor periodice se Weber 0


numeste:
Frecventa unei marimi periodice este inversul: amplitudinii 0
Valoarea medie patratica a unei marimi periodice se mai amplitudine 0
numeste si:
Marimea periodica alternativa este o marime a carei 1 0
valoare medie in decursul unei perioade este egala cu:
Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin termice 0
fenomene:
Puterea electrica reactiva: permite definirea limitelor de 0
utilizare ale unui aparat
electric
Daca printr-un condensator circula un curent alternativ defazata cu 90 de grade in 1
sinusoidal, la bornele sale se produce o cadere de urma curentului
tensiune:
intr-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenta reactanta totala a circuitului 1
R, o bobina de inductanta L si un condensator de X este > 0
capacitate C, curentul din circuit este defazat in urma
tensiunii la borne daca:
Susceptanta unui circuit de curent altenativ sinusoidal este impedantei 0
inversul:
in cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui valorile instantanee ale 1
Kirchhoff sunt intotdeuna satisfacute pentru: tensiunilor si curentilor
Rezonanta se obtine intr-un circuit electric de curent reactantele inductiva si 1
alternativ daca: capacitiva in valoare
absoluta sunt egale
in cazul aparitiei fenomenului de rezonanta intr-un circuit numai energie activa 1
de curent alternativ, alimentat de la o sursa, aceasta
furnizeaza circuitului:
Suma fortelor electromotoare ale unui sitem trifazat egala cu 1 0
simetric este:
Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat intotdeauna simetric 0
racordat la un generator electric care produce tensiuni
electromotoare simetrice este:
Pierderile de putere intr-o line electrica prin care se mai mici 1
transporta o putere activa P la un factor de putere =0,9,
fata de cazul cand se transporta aceeasi putere la un
factor de putere=0,8 sunt:
Inversa rezistentei echivalente a n rezistoare legate in suma rezistentelor celor n 0
paralel este egala cu: rezistoare
Prin adaugarea, pe toate laturile pornind din acelasi nod circulatia de curenti 1
al unei retele buclate, a unor forte electromotoare (f.e.m.) existenta anterior in retea nu
egale si la fel orientate fata de nod (teorema lui Vaschy): se modifica

Daca o f.e.m. E, montata in latura AB a unei retele un curent - (minus) I 0


pasive,produce in latura CD a retelei un curent I,
montarea f.e.m. E in latura CD va produce:
O sursa de tensiune cu f.e.m. E si impedanta interioara Z Z Y = 1 1
poate fi inlocuita printr-o sursa de curent de intensitate J
si admitanta interioara Y, daca sunt indeplinite conditiile:

Un motor electric sincron, care functioneaza subexcitat: absoarbe putere activa si 1


putere reactiva
Sistemele simetrice de fazori in care se descompun corespund unor realitati 1
sistemele de tensiuni sau de curenti dezechilibrati: fizice

Componenta simetrica directa produce, in cazul unui cuplul util 1


motor electric:
Doua sisteme de fazori trifazati oarecare, care au varfuri au acelesi componete directe 1
comune si origini diferite care se descompun in
componente simetrice:
in cazul in care rezultanta unui sistem de fazori (de sistemul nu are componenta 0
tensiune sau de curent) este nula: simetrica inversa
Pentru calculul curentilor de scurtcircuit intr-o retea prin impedante identice cu ale 1
metoda componentelor simetrice, reteaua inversa se retelei directe pentru
compune din: elemente statice
Schema echivalenta de calcul in cazul producerii unui schemele de secventa directa, 0
scurtcircuit al unei faze a retelei trifazate direct la pamant inversa, homopolara
(monofazat) se compune din: conectate in paralel
Schema echivalenta de calcul in cazul producerii unui schemele de secventa directa, 0
scurtcircuit trifazat al unei retele izolat de pamant se inversa, homopolara
compune din: conectate in serie

Schema echivalenta de calcul in cazul producerii unui schema de secventa directa 0


scurtcircuit intre doua faze ale unei retele izolat de
pamant se compune din:
Schema echivalenta de calcul in cazul producerii unui schema de secventa directa 0
scurtcircuit trifazat al unei retele la pamant cu arc se inseriata cu triplul
compune din: impedantei arcului
Curentul produs intr-un circuit care contine elemente intodeauna nesinusoidal 1
neliniare si care este alimentat cu o tensiune sinusoidala
este:
Regimul deformant este un regim energetic in care: undele de curent si tensiune 0
nu sunt periodice

Doua functii periodice sinusoidale sunt armonice intre ele raportul perioadelor lor este 1
daca: un numar intreg oarecare

Sensul puterii deformante intr-un circuit format dintr-un de la generator spre bobina 0
generator care produce o unda sinusoidala si o bobina cu
miez de fier saturat este:
Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mult mai deformat decat 1
nesinusoidale la bornele unui condensator este: tensiunea care i-a dat
nastere
Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni mai putin deformat decat 1
nesinusoidale la bornele unei bobine este: tensiunea care i-a dat
nastere
Valoarea medie a inductantei de serviciu pentru o linie egala 0
electrica aeriana trifazata este.........fata de cea a unui
cablu subteran.
Valoarea medie a capacitatii lineice pentru o linie egala 0
electrica aeriana trifazata este.........fata de cea a unui
cablu subteran.
Inductanta de serviciu a unei linii electrice lungi este puterea reactiva absorbita 1
definita prin: intr-un element de linie
infinit mic
Singurele marimi fizice reale in curent alternativ sunt: marimile efective de curent 0
sau de tensiune
Marimea adimensionala care reprezinta variatia pe care o constanta de propagare a 1
sufera amplitudinea si faza undei de tensiune sau curent liniei
cand parcurge 1 km de linie (lunga ) se numeste:

La functionarea in gol a unei linii electrice tensiunea la creste fata de tensiunea la 1


receptor: sursa proportional cu
patratul lungimii liniei
O linie electrica lunga functionand in gol: produce putere reactiva 1

O linie electrica lunga functionand in scurtcircuit: absoarbe putere reactiva 1

Pentru o linie electrica care alimenteaza un receptor ce se numeste putere 1


are impedanta egala cu impedanta caracteristica a liniei, caracteristica sau putere
puterea activa la extremitatea receptoare: naturala
Pentru o linie electrica care alimenteaza un receptor ce energiile reactive, inductiva 1
are impedanta egala cu impedanta caracteristica a liniei: si capacitiva, se
compenseaza
O linie electrica foarte lunga se comporta ca o linie: care alimenteaza un receptor 0
cu impedanta egala cu
impedanta sa caracteristica

Efectul pelicular al unui curent care strabate un conductor unor curenti simetrici 0
masiv se datoreaza: paraziti indusi in conductor

Efectul pelicular al curentului este utilizat in: incalzirea materialelor prin 1


inductie
Daca doua conductoare parcurse de curenti in acelasi densitatea de curent scade in 1
sens sunt asezate paralel, unul langa altul: partile apropiate ale
conductoarelor
Pentru micsorarea pierderilor de putere prin curenti se executa piesele metalice 0
turbionari in piesele metalice masive parcuse de fluxuri din tole de otel subtiri izolate
magnetice variabile: intre ele
Energia transmisa de undele electromagnetice cu S=E+H 0
intensitatea campului electric E si intensitatea campului
magnetic H se propaga dupa un vector:
incalzirea infasurarilor statorice ale generatoarelor temperatura mediului 0
electrice este determinata in principal de: ambiant
Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct cu tensiunea intre faze 0
proportional:
Producerea dublei puneri la pamant a bobinajului rotoric curentul prin circuitul 1
al unui generator sincron are urmatoarele efecte negative. rotoric creste foarte mult

Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale motoarele de curent continuu 0
centralelor electrice sunt:
Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu il permit reglarea in limite 1
constituie: largi a turatiei
Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul in curentul mic de pornire 0
scurtcircuit cu simpla colivie il constituie:
Marirea cuplului de pornire si micsorarea curentului de prin deconectarea si 0
pornire la motoarele asincrone cu rotorul in scurtcircuit reconectarea lor la reteaua
se face: de alimentare
Motoarele sincrone se utilizeaza rar pentru antrenarea nu permit variatia turatiei in 1
mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice limite largi
deoarece:
in cazul scaderii sau intreruperii tensiunii de alimentare, ele autopornesc, indiferent 1
motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea de tipul rotorului in
tensiunii: scurtcircuit
Unitatea de masura a fluxului electric este: nu are denumire proprie 0
3 condensatoare avand capacitatea C1=100 microF, 25 microF 0
C2=50 microF, C3=100 microF legate in paralel, au
capacitatea echivalenta.
Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene Cs=3 C 1
simetrice, avand capacitatile C12=C23=C31 =C este:

Campuri fara surse sunt: campul curentilor de 0


conductie
Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a curent electric de conductie
unui corp incarcat cu o sarcina electrica se numeste:
Un receptor electric de rezistenta R conectat la bornele rezistenta R este egala cu 1
AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe rezistenta totala a circuitului
puterea maxima daca: vazuta prin bornele AB

Forta care se exercita intre doua conductoare strabatute forta electrocinetica 0


de curenti electrici se numeste:
Forta care se exercita asupra unui conductor rectiliniu, forta electromagnetica 1
parcurs de curentul i, aflat in campul de inductie (Laplace)
magnetica B se numeste:
Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se refera la: intensitatea campului 1
magnetic produs de un
curent care circula printr-un
conductor
Forta electomotoare de inductie care apare intr-un circuit direct proportionala cu 1
inchis, prin variatia fluxului magnetic, este: variatia in timp a fluxului
magnetic
Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul si cobaltul 1
Curentul care circula printr-un circuit de curent 31,5 A 0
alternativ, avand rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm
si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este:

intr-un circuit de curent alternativ in care puterea activa 0.8 1


absorbita este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar,
factorul de putere este:
Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: kVAr 1
Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de pur rezistiv 1
putere este egal cu 1, este un circuit:
Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila: doar in curent continuu 0

intr-un circuit de curent continuu, avand rezistenta R=5 20 A 1


ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V,
curentul este de:
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,avand fiecare 5 ohm 0
rezistenta de 2 ohm, montate in serie este:
Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, avand fiecare 3 ohm 0
rezistenta de 3 ohm, montate in paralel, este:
intr-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la 170V 0
bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele
bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L
este:
Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este: F 1

Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie supratensiuni 0


la:
Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele supratensiunilor 1
din retele impotriva:
Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Tesla 0
Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare compensarea curentilor 1
sunt echipamente pentru: capacitivi
Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate: protectiei personalului de 0
exploatare impotriva
electrocutarii
Releul termic se foloseste pentru: protejarea motoarelor 0
electrice la scurtcircuit
Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care scade de 1,41 ori 0
functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazata
neta la pamant, tensiunea fata de pamant a celorlalte doua
faze:
Cand este o protectie selectiva ? protectia deconecteaza 1
numai consumatorul defect
Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate 1
Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului 1
Transformatoarele de masurare a curentilor se 1 sau 5 A 1
construiesc pentru curenti secundari de:
Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc 10 V 0
pentru tensiuni in secundar de:
La masina sincrona turatia variaza in functie de sarcina creste cand sarcina creste 0
astfel:
Sigurantele electrice sunt aparate electrice care cresterea tensiunii peste o 0
impiedica: valoare limita
La generatorul sincron viteza de rotatie a campului mai mare 0
magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului
masinii este:
Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se rezistente aditionale 0
realizeaza cu:
Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se shunturi 0
realizeaza cu:
Functionarea in doua faze a unui transformator trifazat supraincalzirea acestuia 0
are ca efect:
La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face pe infasurarea de tensiune 0
cu transformatorul in sarcina, comutatorul de ploturi se mai mica, deoarece
monteaza: tensiunea este mai mica
Campul magnetic poate fi produs: numai de magneti 0
permanenti
Un separator pe un circuit de inalta tensiune poate fi sub tensiune si cu curent 0
manevrat:
La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 tensiunea de linie 0
alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, intre neutru si
pamant, in regim normal si simetric de functionare avem:

Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice reducerea curentilor 1


asincrone se relizeaza din tole pentru: turbionari
intr-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv inainte cu 90 de grade 1
tensiunea este defazata fata de curent:
La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate in direct proportionala cu 0
serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este: capacitatea

in tubul de portelan al unei sigurante de inalta tensiune, de a consolida elementele 0


nisipul are rolul: fuzibile
Atunci cand se compenseaza energia electrica reactiva scade 0
prin baterii de condensatoare, tensiunea in reteaua
electrica:
Transformatoarele de masurare de curent: pot fi racordate in circuitul 0
primar cu infasurarea
secundara deschisa

Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat impiedica circulatia 0


cu secundarul in gol, deoarece: curentului primar
Transformatoarele de masurare de tensiune: nu pot fi lasate in exploatare 0
cu infasurarea secundara
deschisa
Nivelul de tensiune in sistem se regleaza prin: incarcarea generatoarelor 0
cu putere activa
Formula de calcul a frecventei produsa in sistemul f =n p / 60 1
electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p
perechi de poli este:
Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta de a asigura o suprafata de 0
este: contact a uleiului cu aerul
mai mica
Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este: kWh 0

in cazul punerii nete la pamant a fazei S intr-o retea de 20 tensiunea pe fazele R si T 0


kV cu neutrul izolat: ramane neschimbata , iar
tensiunea fazei defecte S se
apropie de 0
Se considera ca un transformator functioneaza in gol sarcina tranformatorului este 0
atunci cand: foarte mica

Functionarea in suprasarcina a unui transformator un regim de avarie 0


reprezinta:
Pentru asigurarea selectivitatii, intre curentii nominali a doua trepte, pe scara 1
doua sigurante de acelasi tip inseriate trebuie sa fie o standardizata a acestor
diferenta de: curenti
Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea cand factorul de putere =1 1
maxima:
Un motor electric trifazat legat in stea este in functiune si 0,4 kV 0
alimentat la 0,4 kV. Tensiunea intre neutrul stelei si una
dintre faze este:
Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se tensiunea de excitatie 0
face variind:
La o masina electrica asincrona turatia variaza: cu sarcina 1
Raportul nominal de transformare al unui transformator raportul dintre tensiunea 1
de putere este: primara si secundara de
mers in gol
intr-o retea cu neutrul legat la pamant, valoarea cea mai monofazat 0
mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru
acelasi punct de defect, corespunde, de regula, defectului:

La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmareste: reducerea vibratiilor 0


rotorului
O siguranta mai mare in alimentarea consumatorilor de retele radiale 0
energie electrica se realizeaza prin:
Alunecarea s a unui motor asincron are valori: cuprinse intre 1 si 0 1

Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o circulatia de putere activa 0


linie electrica il are:
Pierderile de putere activa si reactiva pe o linie electrica, patratul curentului 0
la aceeasi putere aparenta vehiculata, sunt invers
proportionale cu:
in instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamant este din motive economice 0
justificata:
Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita reduce pierderile de putere 0
pentru a: activa in retea

Energia electrica reactiva: este o energie electrica 1


complementara, care
serveste la magnetizarea
bobinajelor
Cantitatea de caldura produsa la trecerea curentului direct proportinala cu 0
electric printr-un conductor este: sectiunea conductorului

Pierderea de putere activa intr-un element de retea patratul frecventei 0


(transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparenta
vehiculata, este direct proportionala cu:
in cazul producerii unui scurtcircuit intr-o instalatie, are creste tensiunea de 0
loc urmatorul fenomen: alimentare a instalatiei
Separatorul, ca echipament in cadrul unei statii electrice, de a proteja circuitul la 0
are rolul: supracurenti
Sigurantele electrice au rolul de a: proteja instalatia din aval la 1
defecte la scurtcircuit ca si la
suprasarcini de lunga durata

Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de aluminiu 0


curent mai mare:
Reactanta supratranzitorie a unui motor este: direct proportionala cu 0
curentul de pornire

in echipamentul electric, uleiul electroizolant are izoleaza partile sub tensiune 1


urmatoarele functii: intre ele si fata de masa

Valoarea frecventei in sistemul electroenergetic este bilantul puterilor active 1


determinata in principal de:
Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii in bobina de compensare 0
retelele electrice:
in cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, 1/3 din curentul de pornire la 1
curentul de pornire la conexiunea stea este: conexiunea triunghi
Folosirea conductoarelor jumelate in constructia LEA are reducerea pierderilor 1
ca scop principal: Corona
Sectionarea barelor colectoare in statiile electrice are de limitare a curentilor de 1
scopul: scurtcircuit
Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel:
puterea activa absorbita de 0
motor de la retea cand este
alimentat la Un si absoarbe
In
Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de I = U / R 1
circuit este:
Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si faza 0
cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de:

Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 200 Wh 0


10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:

Functionarea transformatoarelor electrice are la baza: fenomenul inductiei 1


electromagnetice
Functionarea contoarelor de inductie are la baza: curentii turbionari 1
Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron modificarea curentului de 1
se face prin: excitatie
in cazul conexiunii in stea la transformator: tensiunea de linie este egala 0
cu tensiunea de faza

Relatia intre curentii de linie si de faza in sisteme cu curentul de linie este mai 1
generatoare si receptoare conectate in triunghi este: mare de 1,73 ori decat
curentul de faza
intr-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R in curentul creste instantaneu 0
serie cu o bobina de inductanta L, in momentul alimentarii la valoarea U/R
de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: directe sau indirecte (induse) 1

Durata de viata a lampilor cu incandescenta; creste odata cu cresterea 0


frecventei
Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: rezistenta mare 0
Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigura: deconectarea automata a 0
liniilor la suprasarcina

Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totala marita 0


instalata intr-o statie trebuie:
O retea electrica trifazata de medie tensiune are neutrul deplasarea neutrului 0
transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul
normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei:

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent u=Ri 0


alternativ monofazat inductiv are forma:
Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: mai mica decat 1 0
Un numar de n surse fiecare avand tensiunea forta electromotoare e si 1
electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate rezistenta r/n
in paralel pot fi inlocuite printr-o sursa echivalenta
avand:
Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este teoremelor Biot-Savart 0
inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este
viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma
particulara a:
intr-un conductor curentul alternativ are densitatea: uniforma 0

Legea lui Coulomb exprima: forta de interactiune dintre 1


corpuri punctuale incarcate
cu sarcini electrice

Intensitatea campului electric intr-un anumit punct se raportul dintre forta 1


masoara prin: exercitata asupra unei
sarcini electrice in acel punct
si marimea sarcinii
legea lui Coulomb 0 legea lui Laplace 0

magnetica 0 chimica 0
direct proportionala cu patratul 0 invers proportionala cu 1
lui r patratul lui r
invers proportionala cu patratul 1 direct proportinala cu distanta 0
distantei
aducerea acestuia din punctul 0 transportul acestuia din pct. M 1
M la origine la infinit

prin inductie 1 prin magnetizare 0

inductia electrica 0 inductia magnetica 0

inductia electrica = intensitatea 0 inductia electrica=sarcina x 0


campului electric/ permitivitate intensitatea campului electric

valoarea numerica q 1 valoarea numerica q/2 0

C/2 1 C 0

suma capacitatilor fiecarui 0 egala cu de doua ori cantitaea 0


element in parte de electricitate cu care se
incarca fiecare condensator

diferenta de potential la bornele 0 diferenta de potential a unui 0


fiecarui condensator in parte condensator impartita la n

qV 0 2qV 0

Coulomb 1 Farad 0
argint, cupru, aluminiu 0 aluminiu, cupru, argint 1

N relatii distincte 0 N+1 relatii distincte 0

L-N +1 ecuatii distincte 1 N-L+1 ecuatii distincte 0

a doua lege a lui Kirchhoff 1 Legea Joule -Lenz 0

neomogen 1 neliniar 1

numai circutelor cu elemente 0 circuitelor liniare si circuitelor 1


neliniare neliniare
este invers proportionala cu 1 nu depinde de distanta dintre 0
distanta r dintre conductoare conductoare
o tensiune 0 o rezistenta 0

fluxului magnetic 0 intensitatii campului magnetic 0

electrica 0 mecanica 0
zero 1 suma caderilor de tensiune de-a 0
lungul conturului
direct proportionala cu patratul 0 direct proportionala cu r 0
lui r

inductanta 1 inductia magnetica 0


inductia magnetica 0 forta electromotoare 0

1/2 Li **2 1 Li 0

integral in campul magnetic din 0 1/2 din energie este 0


afara torului inmagazinata in volumul
torului, iar 1/2 in afara torului

F=qE 1 F=q/E 0

L/R 1 1 0

R/C 0 1/(RC) 0

este o egaltate 0 este neliniara 1

reluctanta 1 permeanta 0

Hertz 1 Henry 0

perioadei 1 fazei 0
valoare efectiva 1 valoarea eficace 0

zero 1 38719 0

chimice 0 de inductie 1

produce transformarea energiei 0 este variatia in timp a energiei 1


electrice in energie mecanica magnetice si electrice

defazata cu 90 de grade 0 in faza cu curentul 0


inaintea curentului
reactanta totala a circuitului X 0 reactanta totala a circuitului 0
este <0 este =0

rezistentei 0 reactantei 1

valorile efective ale tensiunilor 0 modulele fazorilor asociati 0


si curentilor tensiunilor si curentilor
reactanta inductiva este mai 0 reactanta capacitiva este mai 0
mare decat reactanta capacitiva mare decat reactanta inductiva

energie activa si reactiva 0 numai energie reactiva 0

nula 1 egala cu 1/2 0

este nesimetric daca fazele sunt 1 este simetric daca fiecare faza 1
neegal incarcate este egal incarcata

egale 0 mai mari 0

suma inverselor rezistentelor 1 suma patratelor rezistentelor 0


celor n rezistoare celor n rezistoare
se pot modifica curentii din 0 se modifica circulatia de 0
laturile cu f.e.m. adaugate curenti din laturile pe care nu
se adauga f.e.m.

un curent I 1 un curent I/2 0

J=YE 1 Z=Y 0

absoarbe putere activa si 0 produce putere activa si putere 0


produce putere reactiva reactiva
reprezinta artificii de calcul 0 numai sistemul direct 0
corespunde unei realitati fizice

cuplul de franare 0 oscilatii ale rotorului 0

au aceleasi componente inverse 1 au aceleasi componente 0


homopolare

sistemul nu are componenta 1 sistemul are componenta 0


simetrica homopolara simetrica inversa
impedante diferite de ale retelei 1 impedante diferite de ale retelei 0
directe pentru masini rotative directe pentru elemente statice

schemele de secventa directa, 1 schemele de secventa directa si 0


inversa, homopolara conectate inversa conectate in paralel
in serie
schema de secventa directa 1 schemele de secventa directa si 0
inversa conectate in paralel

schemele de secventa directa si 1 schemele de secventa directa si 0


inversa conectate in paralel inversa conectate in paralel

schema de secventa directa 1 schema de secventa directa 0


inseriata cu schema de secventa
inversa
intotdeauna sinusoidal 0 nesinusoidal sau sinusoidal, 0
depinde de natura elementelor
neliniare
undele de curent si de tensiune 1 undele de curent si tensiune 1
sunt ambele periodice si sunt periodice iar una este
nesinusoidale nesinusoidala
au aceeasi perioada 0 raportul perioadelor lor este 0
egal cu 1/2

intotdeuna de la bobina spre 1 poate avea oricare sens, in 0


generator functie de incarcarea
generatorului
sinusoidal 0 mai putin deformat decat 0
tensiune care i-a dat nastere

mult mai deformat decit 0 sinusoidal 0


tensiunea care i-a dat nastere

mai mare 1 mai mica 0

mai mica 1 mai mare 0

puterea reactiva produsa de un 0 pierderile Joule disipate intr-un 0


element de linie infinit mic element de linie infinit mic

marimile instantanee de curent 1 valorile medii de curent sau de 0


sau de tensiune tensiune
constanta de atenuare a liniei 0 constanta de distorsiune a liniei 0

scade fata de tensiunea la sursa 0 nu se modifica 0


proportional cu lungimea liniei

absoarbe putere reactiva 0 nu produce si nu absoarbe 0


putere reactiva
produce putere reactiva 0 nu produce si nu absoarbe 0
putere reactiva
este independenta de lungimea 0 este independenta de tensiunea 0
liniei liniei
energia reactiva inductiva este 0 energia reactiva capacitiva este 0
mai mare decat cea capacitiva mai mare decat cea inductiva

functionand in scurtcircuit 0 ca o linie functionand in gol 1

unor forte electromotoare 1 capacitatii conductorului fata 0


induse datorita variatiei de pamant
curentului
eliminarea dezechilibrelor din 0 eliminarea distordiunilor 0
reteaua electrica undelor de curent
densitatea de curent creste in 1 densitatea de curent este 0
partile mai departate ale uniforma pe ambele parti ale
conductoarelor conductoarelor
se realizeaza piesele din tole cu 1 se evita plasarea pieselor 0
adaus de siliciu pentru marirea metalice masive in campuri
rezistivitatii magnetice variabile
S=HxE 0 S=ExH 1

tensiunea intre faze 0 pierderile Joule-Lenz 1

cu puterile active generate 1 cu puterile reactive generate 1

tensiunile electromotoare nu 0 apar scantei la periile 0


mai sunt sinusoidale colectorului

motoarele sincrone 0 motoarele asincrone 1

nu necesita intretinere 0 nu necesita instalatii speciale 0


permanenta de pornire
pornirea fara dispozitiv de 1 cuplul de pornire foarte bun 0
pornire
prin utilizarea motoarelor cu 1 prin utilizarea motoarelor cu 1
rotorul in dubla colivie rotorul in colivie cu bare inalte

excitatoarea cu colector din 0 au randament mai mic decat al 0


circuitul acestora este un celorlalte tipuri de motoare
element putin fiabil
pentru a reporni necesita 0 numai motoarele asincrone cu 0
dispozitiv de pornire rotor in dubla colivie
autopornesc
se utilizeaza Coulombul 1 Faradul 0
250 microF 1 50 microF 0

Cs=C/3 0 Cs=C 0

campul de inductie electrica 0 campul de inductie magnetica 1

curent electric de convectie 1 curent electric de deplasare 0


(Maxwell)
rezistenta R este egala cu 0 reistenta R tinde spre zero 0
rezistenta interna a sursei de
t.e.m.

forta electrodinamica 1 forta magnetomotoare 0

forta electrodinamica 0 forta magnetomotoare 0

forta electrromagnetica 0 forta exercitata intre doua 0


conductoare paralele parcurse
de curenti

invers proportionala cu variatia 0 dependenta de modul in care 0


in timp a fluxului magnetic este produs fluxul magnetic

Fierul, cuprul, zincul 0 Fierul, aluminiul, cuprul 0


44 A 1 53,4 A 0

0,75 0 4/3 0

kVA 0 kW 0
pur inductiv 0 pur capacitiv 0

doar in curent alternativ 0 indiferent de natura circuitului 1

500 A 0 95 A 0

0.66 ohm 0 6 ohm 1

1 ohm 1 9 ohm 0

30 V 0 122 V 1

Axh 0 A/h 0

supracurenti 1 supratemperatura 0

supracurentilor 0 solicitarilor mecanice 0

Weber 1 Farad 0
compensarea factorului de 0 dotari PSI 0
putere
protectiei impotriva 1 protectiei impotriva 0
supratensiunilor supracurentilor

protejarea generatoarelor si 0 protejarea motoarelor electrice 1


motoarelor electrice impotriva impotriva suprasarcinilor
temperaturilor inalte
ramane constanta 0 creste de 1,73 ori 1

protectia deconecteaza toti 0 protectia deconecteaza o 0


consumatorii jumatate dintre consumatori
greutate specifica 0 coeficient de dilatatie 0
lungime, direct proportional 0 masa, direct proportional 0
5 sau 10 A 0 1 sau 10 A 0

50 V 0 100 V 1

scade cand sarcina scade 0 ramane constanta la variatia 1


sarcinii
cresterea curentului peste o 1 scaderea curentului sub o 0
valoare limita valoare limita
mai mica 0 egala 1

shunturi 1 bobine inseriate 0

rezistente aditionale 1 condesatoare montate in 0


paralel
suprasarcina 0 reducerea puterii tranzitate 1

pe infasurarea de tensiune mai 1 pe oricare dintre infasurari 0


mare, deoarece curentul este
mai mic
numai de electromagneti 0 de magneti permanenti si de 1
electromagneti
cu curent fara tensiune 0 fara curent, fara tensiune sau 1
sub tensiune, fara curent
tensiunea de faza 0 tensiunea zero 1

reducerea tensiunii 0 din motive constructive 0


electromotoare induse
cu zero grade (sunt in faza) 0 cu 90 de grade in urma 0

invers proportionala cu 1 nu depinde de capacitate 0


capacitatea

de a mari puterea de rupere a 1 de a mentine temperatura 0


sigurantei constanta a sigurantei
nu se modifica 0 creste 1

pot fi lasate in exploatare cu 0 nu pot fi racordate in circuitul 1


infasurarea secundara deschisa primar cu infasurarea
secundara deschisa

apar supratensiuni periculoase 1 nu indica aparatele de 0


in secundar masurare
nu pot fi lasate in exploatare cu 1 pot fi puse sub tensiune cu 0
infasurarea secundara in infasurarea secundara in
scurtcircuit scurtcircuit
incarcarea generatoarelor cu 1 utilizare de compensatoare 1
putere reactiva sincrone
f = 60 n / p 0 f = 60 p / n 0

de a asigura spatiul necesar 1 de a face posibila umplerea cu 0


dilatarii si contractarii uleiului ulei a transformatorului

kW 1 kW/h 0

tensiunea pe fazele R si T creste 1 cresc tensiunile pe fazele R si T, 0


la valoarea tensiunii de linie iar iar pe faza defecta S ramane
pe faza S se apropie de 0 neschimbata

curentul primar si curentul 0 cand o infasurare este 1


secundar sunt foarte mici conectata la retea, iar cealalta
este deschisa
un regim temporar admisibil 1 un regim inadmisibil 0

o treapta, pe scara 0 trei trepte, pe scara 0


standardizata a acestor curenti standardizata a acestor curenti

cand factorul de putere = 0 0 cand U = U max 0

0V 0 230 V 1

admisia agentului primar la 1 curentul statoric 0


turbina
cu frecventa 1 cu curentul de excitatie 0
raportul dintre curentul primar 0 raportul dintre tensiunea 0
si secundar la sarcina nominala primara si secundara la sarcina
nominala
trifazat 1 bifazat 0

reducerea curentului electric 1 reducerea tensiunii la bornele 0


absorbit de motor de alimentare ale motorului
retele buclate cu functionare 0 retele buclate 1
radiala
cuprinse intre -1 si 0 0 diferite de marimile indicate 0
mai sus
circulatia de putere reactiva 1 nici una din cele doua 0

patratul tensiunii 1 patratul puterii active 0

pentru diminuarea 0 pentru securitatea muncii 1


suprasolicitarilor
echipamentelor electrice
simplifica structura retelelor 1 diminua consumul specific de 0
echivalente pentru a reduce material conductor
volumul de calcule
se poate transforma in energie 0 se poate transforma in energie 0
mecanica luminoasa

direct proportionala cu 1 invers proportionala cu 0


patratul intensitatii curentului rezistenta conductorului

patratul tensiunii retelei 0 patratul curentului 1

creste impedanta echivalenta a 0 creste curentul de alimentare a 1


instalatiei instalatiei
de a separa vizibil un circuit 1 de a masura nivelul de izolatie 0

face trecerea din linie electrica 0 asigura protectia personalului 0


aeriana in line electrica in
cablu

cupru 1 ambele amit aceeasi densitate 0


de curent
invers proportionala cu 1 invers proportionala cu 0
curentul de pornire patratul tensiunii de alimentare

stinge arcul electric care apare 1 asigura ungerea mecanismelor 0


in intrerupatoare de actionare

circulatia puterii reactive 0 modul de tratare a neutrului 0


retelei
transformatorul 0 rezistorul 1

de 3 ori curentul de pornire la 0 de 2 ori curentul de pornire la 0


conexiunea triunghi conexiunea triunghi
reducerea solicitarilor 0 reducerea curentilor de 0
mecanice ale stalpilor scurtcircuit
de a reduce costul instalatiei 0 de a reduce pierderile de putere 0

puterea activa transmisa prin 0 puterea mecanica debitata de 1


intrefierul motorului cand este motor la arbore cand este
alimentat la Un si absoarbe In alimentat la Un si absoarbe In

I = UxR 0 I=U-R 0

nul de lucru 0 nul de protectie 1

400 Wh 1 800 Wh 0

efectul temic al curentului 0 curentii turbionari 0


electric
efectul termic al curentului 0 forta electrostatica 0
electric
deschiderea apaartului director 0 deconectarea rezistentei de 0
al turbinei stingere
curentul de linie este egal cu 0 tensiunea de linie este egalacu 1
1,73 x curentul de faza 1,73x tensiunea de faza

curentul de linie este egal cu 0 curentul de faza este mai mare 0


curentul de faza de de 1,73 ori decat curentul de
linie
curentul nu circula prin acest 0 curentul ajunge la valoarea 1
circuit U/R dupa un timp

rapide sau lente 0 de rezonanta sau de 0


ferorezonanta
scade odata cu scaderea 0 scade odata cu cresterea 1
tensiunii tensiunii
inductanta mare 1 inductanta mica 0
conectarea automata a unui 0 modificarea curentului 1
transformator de rezerva (tensiunii) de excitatie la
generatoarele sincrone
micsorata 0 divizata in mai multe unitati 1

cresterea curentilor de 0 nici un efect 1


scurtcircuit

u= L di/dt 1 du=i/C dt 0

putin mai mare decat 1 0 mult mai mare decat 1 1


forta electromotoare ne si 0 forta electromotoare e si 0
rezisteta r/n rezistenta nr

legii inductiei electromagnetice 1 legii circuitului magnetic 0

mai mare in centrul 0 mai mare la periferia 1


conductorului conductorului
fluxul electric printr-o suprafata 0 diferenta de potential intre 0
sferica doua puncte

derivata in raport cu spatiul cu 0 raportul dintre tensiunea 0


semn schimbat a potentialului in aplicata unui conductor si
acel punct rezistenta acestuia

S-ar putea să vă placă și