Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Builescu Gheorghe
Adresă(e) Str. Sonesti, nr. 41, loc Babeni, jud Valcea
Telefon(oane) Mobil: 0743279447
Fax(uri) -
E-mail(uri) danbuilescujti@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 27.02.1972

Sex Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul Operator


ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada 2018-Prezent
Funcţia sau postul ocupat Operator statie uscare Gaze
Activităţi şi responsabilităţi principale Instalatii sub presiune, schimbatoare de caldura
Numele şi adresa angajatorului SC SERINUS ENERGY ROMANIA SA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul Mecanic

Perioada 2008-2018
Funcţia sau postul ocupat Fochist
Activităţi şi responsabilităţi principale Instalatii sub presiune, schimbatoare de caldura
Numele şi adresa angajatorului SC AVICARVIL SRL

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul Mecanic

Perioada 01.12.1997-01.04.2008
Functia sau postul ocupat Fochist
Activităţi şi responsabilităţi principale Instalatii sub presiune, schimbatoare de caldura
Numele şi adresa angajatorului SC OLTCHIM SA RM VALCEA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul Mecanic-Energetic

Perioada 17.08.1990 – 01.12.1997


Functia sau postul ocupat Fochist
Activităţi şi responsabilităţi principale Instalatii sub presiune, schimbatoare de caldura
Numele şi adresa angajatorului UM Babeni
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul Mecanic

Educaţie şi formare
Perioada 01.10.2007 – 15.07.2011
Calificarea / diploma obţinută Licenta in drept

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Disciplinele principale studiate / Administratie publica si drept
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Spiru Haret Bucuresti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau SUPERIOARA
internaţională

Perioada 01.09.1986 – 15.07. 1990


Calificarea / diploma obţinută DIPLOMA DE BACALAUREAT
Disciplinele principale studiate / Profilul Mecanic
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /Liceul Industrtial NR1, Valcea


furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau Liceu


internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba C1 engleza B2 engleza A2 engleza B1 engleza B1 engleza
Limba C1 Franceza C1 Franceza C1 Franceza C1` Franceza C1 Franceza
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, seriozitate, corectitudine, onestitate, perseverenta, cumpatare, exigenta, sociabilitate.
Respectarea principiilor morale autohtone si universal valabile. Fidelitate fata de angajator, fata de
interesul comun si/sau strategic, cu respectarea legii si ale principiilor morale.

Competenţe şi aptitudini Gandire analitica, Planificare si organizare, Planificare si control, Buna experienta a managementului
organizatorice de echipa

Competenţe şi aptitudini tehnice Instalatii sub presiune, schimbatoare de caldura


.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Microsoft Office, Windows, Internet Explorer,


a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Pictura, fotbalul

Permis(e) de conducere Posed permis de conducere categoria B din anul 1999.

Informaţii suplimentare Casatorit

Builescu Gheorghe

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

S-ar putea să vă placă și