Sunteți pe pagina 1din 5

Emiterea sunetului “R” în poziţie iniţială:

· sunetul „R” în silabe:

- silabe directe:

RA   RE   RI   RO   RU   RĂ   RÎ

-diftongi:

RIE.REARIU ROA RAO RIO RUI REU RAU ROI RUE RĂU REI RAU

- structuri verbale progresive prin adiţie, conţinând sunetul „R”:

R RA RAM RAMA RĂMAS RĂMĂŞIŢĂ

R RO ROM ROMAN ROMÂN ROMÂNEŞTI

· pronunţia sunetului "R" în cuvinte:

sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte monosilabice, precum:

RAC RĂU RUG ROD RUS RAS ROZ RÂD RAI RÂU RUJ

sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte bisilabice, precum:

RAION RADU RAŢĂ RANĂ RUMEN RÂDE RAPID ROATĂ ROUĂ RAZĂ RIDIC ROBOT
ROŞU RUPE ROMÂN RECE RAŢĂ RĂZBOI

sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte polisilabice, precum:

RĂCOARE RĂDĂCINĂ RAMURĂ RADIO RĂSĂRIT REGINĂ REPARA REPEDE RESPIRA


REVISTĂ REZOLVA ROBINET REZULTAT ROCHIE RUŞINOS
Emiterea sunetului “R” în poziţie mediană:

sunetul „R” în silabe:

- intervocalic: ARA   ERA   IRA   ORA   URA   ARE   ERE   IRE   ORE   URE   ARI   ERI   IRI  
ORI   URI   ARO  ERO   IRO   ORO  URO   ARU   ERU   IRU   ORU   URU

- repetate: RARA   RERA   RIRA   RORA   RURA   RARE   RERE   RIRE   RORE   RURE  
RARO   RERO    RIRO   RORO   RURO   RARI   RERI   RIRI   RORI   RURI   RARU
RERU    RIRU    RORU   RURU

-în.combinaţii.consonantice: TRA   TRE   TRI   TRO   TRU  DRA   DRE   DRI   DRO   DRU   PRA  
PRE   PRI   PRO   PRU   BRA   BRE   BRI   BRO   BRU   CRA   CRE   CRI   CRO   CRU   GRA  
GRE   GRI  GRO   GRU   FRA   FRE   FRI   FRO   FRU   VRA   VRE   VRI   VRO   VRU   ART  
STRU  URT  URS  ERC  ARM  ERM ORM  URM  ARDORD  URD  ARG  ORG  ĂRD  ORN
URN  URC

pronunţia sunetului "R" în cuvinte:

- sunetul „R” în poziţie mediană, cuvinte bisilabice:

BARĂ  BURIC  CĂRUŢ  CIOARĂ  CIORAP  CIREŞ  CURAJ  EROU  FLOARE  ARE 
GARĂ VARĂ SOARE GURĂ SARE.ŢARĂ SORĂ.ŢĂRAN  FURĂ ORĂ  CREION  FRUMOS 
FRUNZĂ  TRAMVAI  FRUNTE  CREANGĂ  CARTOF  CERCEL

- sunetul „R” în poziţie mediană, cuvinte polisilabice:

APARAT  ASPIRATOR  AVENTURĂ  BĂUTURĂ  BISERICĂ  BULGĂRE  CĂLĂREŢ 


CĂLDURĂ  CAMERĂ  CÂNTĂREŢ  COMOARĂ  CORABIE  DOCTORIŢĂ  FARFURIE 
GIRAFĂ  IEPURE  ÎNTUNERIC  JUCĂRIE  MUŞUROI  PASĂRE  PESCĂRUŞ  ALBASTRU 
ARBORE  PRINŢESĂ 

- sunetul „R” în poziţie mediană, grupuri consonantice:


BARZĂ  BĂTRÂN  BRAD  BRĂŢARĂ  CAPRĂ  CARTE  CARTOF  CREANGĂ  CREION 
CRUCE  CROCODIL  DRAGON  DREPTUNGHI  FRUMOS  FRUNTE  FRUNZĂ  FRUCTE 
FRIGIDER  GRĂMADĂ  GRAS  GRÂU  TIGRU  HARNIC  IARBĂ  LEOPARD  PURCEL 
TORT  TRAMVAI  TRANDAFIR  TRACTOR  TROMPĂ  TROMPETĂ  TURN  FEREASTRĂ 
URS  VRABIE  COVRIG

Emiterea sunetului “R” în poziţie Finală:

·             sunetul „R” în silabe:

 - inverse: AR   ER   IR   OR  UR   ĂR  ÂR

·           pronunţia sunetului "R" în cuvinte:

- sunetul „R” în poziţie finală, cuvinte monosilabice:

ŞIR     DOR   CER   NOR   COR  SAR     MĂR  FIR     PĂR    VĂR   ZBOR

- sunetul „R” în poziţie finală, cuvinte bisilabice:

AMAR   MĂTUR   PAHAR   POPOR   SATUR   UMĂR   ZIDAR  BUCUR ACTOR  COVOR 
DOCTOR  DOSAR   GREIER   SERTAR    IZVOR    MĂGAR   ŞCOLAR  ŞOFER  UŞOR 
ZAHĂR  STEJAR  ZIAR VAPOR MUŞTAR   MOTOR

- sunetul „R” în poziţie finală, cuvinte polisilabice:

AJUTOR ASCULTĂTOR ASPIRATOR BUCĂTAR  BUZUNAR CERŞETOR  ELICOPTER


FRIGIDER .MUSAFIR.PEŞTIŞOR.PICIOR.SEMAFOR  VÂNZATOR  ZÂMBITOR  IUBITOR   
ÎNVINGĂTOR    CALCULATOR  

Material verbal pentru consolidarea sunetului “R”:


·         sunetul „R” aflat de două ori în cuvânt:

FARFURIE   RĂCOARE   REVEDERE   RAR   RESPIRĂ   RAMURĂ   CĂRARE DURERE  


FEREASTRĂ   PROFESOR  

·         propoziţii:

Corina are mere şi pere.

Rică are o carie dureroasă.

Camera e mare şi curată.

Traian trece strada.

Fratele meu vrea un covrig.

·         poezii şi ghicitori:

Ex.     De la streşini la cireşul

          Îmbrăcat în mii de flori

          Rândunica dă îndemnul:

          - Hai la zbor, dragi puişori!

Exerciţii pentru diferenţierea sunetului “R” de sunetul “L”:


 

·         paronime:

RAC – LAC                                                   RAMĂ – LAMĂ

RASĂ – LASĂ                                               REGE – LEGE

ROZ – LOZ                                                   RUPTĂ – LUPTĂ

GRAS – GLAS                                              RADĂ - LADĂ

·         cuvinte care conţin sunetele R – L:

PĂLĂRIE   UMBRELĂ   CALENDAR   PRIMUL   CULORI   RĂMURELE   ALBASTRU  


FLACĂRĂ   SOARELE   FLOARE   FLUTURE   CALCULATOR    FULAR   FURCULIŢĂ   
LINGURĂ

·         propoziţii (R – L):

Raluca ascultă la radio.

Drumul trece pe marginea lacului.

Soarele străluceşte cu putere.

Drumul e foarte aglomerat.

Sorina culege flori albastre.