Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa nr. 1. A.

Data: …………………………

Ora: …………/…….…………

.Exerciții pregătitoare

Trasează linii în fiecare spațiu de mai jos, respectând direcția indicată prin săgeți:
Fișa nr. 1. B. Data: …………………………

Ora: ……………/…….………