Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ la distanţă - 2020

Cifra de
Nr. locuri
Nr. ordine Programul de studii universitare şcolarizare
Facultatea Domeniul scoase la
facultate (limba de predare) pentru studii
concurs
cu taxă

Facultatea de Inginerie
2 tehnologică şi Inginerie și management Inginerie economică industrială 100 100
management industrial
TOTAL 100 100

Facultatea de Silvicultură
5 Silvicultură Cinegetică 100 100
şi exploatări forestiere

TOTAL 100 100

Facultatea de Matematică
10 Informatică Informatică 75 75
și informatică

TOTAL 75 75
Marketing Marketing 75 75
Economia comerțului turismului și
Administrarea afacerilor 75 75
Facultatea de Științe serviciilor
11 economice și Management Management 75 75
administrarea afacerilor
Economie si afaceri internaționale Afaceri internaționale 75 75
Contabilitate și informatică de
Contabilitate 75 75
gestiune
TOTAL 375 375
Psihologie Psihologie 60 60
Facultatea de Psihologie
12
și științele educației Pedagogia învățământului primar și
Științe ale educației 75 75
preșcolar
TOTAL 135 135

Limba şi literatura română - O


16 Facultatea de Litere Limbă şi literatură Limbă şi literatură modernă 100 100
(engleză, franceză)*)

TOTAL 100 100


TOTAL GENERAL 885 885

NOTĂ:
*) În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani
de studiu se pot lua în considerare, după caz, caz următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE,
IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, DALF nivelul B2 (limba franceză)