Sunteți pe pagina 1din 3

a

ß Factura fiscala seria FEF20


Tip factura: regularizare
nr. 9533799004 din data de 05.08.2020
1 /3

Furnizor Adresa de corespondenta a clientului


Societatea Electrica Furnizare SA COSTISANU CATALIN-ION
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, Bucuresti, sectorul 1, cod postal 011736
CIF RO28909028, nr. înreg. RC: J40/8974/2011 Str. ZIZINULUI Nr.134, bl. 134, sc. A, et. IV, ap. 71
Capital social subscris si varsat: 62.873.860 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 20813 BRASOV, MUN. BRASOV - judetul BRASOV

Cod postal: 500407


Prin Agentia: AFEE BRASOV
Adresa: 500193, Str. PICTOR STEFAN LUCHIAN Nr.25,bl.31, BRASOV,
judetul BRASOV
CIF: 28960756
Banca: INGB-ING BANK - SUC. BRASOV
Cont: RO20INGB0009008181158938
Subunitatea: OC Brasov Client: COSTISANU CATALIN-ION
Adresa: 500193, Str. PICTOR STEFAN LUCHIAN nr. 25 bl.31 BRASOV,
judetul BRASOV Adresa: Drumul CERNATULUI Nr.14, bl. 1, sc. A, et. IV, ap. 19

Centru informare clienti Localitatea: BRASOV, MUN. BRASOV


Program: L-V=8-20 Tel. 0244406006 Fax: 0268305224 judetul BRASOV
E-mail: clienti.ts@electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro Cod postal: 500408
Tel. deranjamente: 0800500929
Tel. pentru comunicare index autocitit: 0800800048 Cont:
Perioada pentru comunicare index autocitit: 17.08.2020 - 27.08.2020 Banca:
Citire de regularizare in intervalul: 29.10.2020 - 08.11.2020 Cod client: 17172190
NLC (Numar loc consum): 4203842
Simbol variabil: 4203842214
Numar contract: 1134843-03-08 / 21.05.2017
COD ATM: 08420384203
Tip factura: regularizare Produse UM Valoare

Tip client: casnic 1. Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura") Lei 92,67
2. Total baza de impozitare TVA Lei 92,67
Perioada de facturare: 3. TVA 19 % Lei 17,62
29.07.2020 - 03.08.2020
Mod stabilire index: 4. TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA [4=1+3] Lei 110,29
citire 5. Incasat din sold creditor Lei 0,00
Data scadenta: 6. Rest de plata factura curenta [6=4-5] Lei 110,29
20.08.2020
7. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit la Lei 0,00
Interval de emitere pentru nivel de cont client)
factura urmatoare: 8. TOTAL DE PLATA [8=4+7] Lei 110,29
28.08.2020 - 07.09.2020 9. CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 171

(Detaliile la factura se regasesc in pagina/paginile urmatoare)

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea penalitatilor de intarziere, incepand cu prima zi dupa
data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia si intreruperea alimentarii cu energie electrica, conform preavizului comunicat de furnizor
clientului final, dar nu mai devreme de a 50-a zi de la data scadentei.

INFORMATII PLATA FACTURA: Cod ATM: 08420384203 , Simbol variabil: 4203842214 , Data scadenta factura: 20.08.2020

ATENŢIE! Având în vedere tentativa de phishing ce utilizează numele companiei, Electrica Furnizare se delimitează de orice e-mail care conţine alte extensii decât
electricafurnizare.ro şi îşi îndeamnă clienţii să verifice cu atenţie adresa de e-mail a expeditorului, să NU acceseze link-urile sugerate şi să NU deschidă ataşamentele dacă
nu sunt siguri de conţinutul acestora.
Modalităţi de plată a facturii: -la ghişeele/terminalele Smartpay din locaţiile furnizorului; -la punctele de plată PayPoint, Un-doi centru de plăţi ale Mobile
Distribution, Qiwi; -la staţiile OMV/magazinele Orange, prin serviciul Westaco Express; -la ghişeele Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société Générale,
Garanti Bank, Creditcoop; -la automatele bancare ale Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, Băncii Transilvania şi Idea Bank;
-prin debit direct la Raiffeisen Bank, ING Bank, Garanti Bank, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale; -prin ATM la
Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, First Bank; -online prin MyElectrica, internet banking şi Mobile
Banking; -prin aplicaţiile ORANGE MONEY şi mobilPay Wallet. Pentru locurile de consum din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, plata
se poate face şi la CEC Bank. Pentru locurile de consum din judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa - Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, plata este disponibilă la
ATM-urile şi ghişeele Idea Bank şi la ghişeele Bank Leumi. Pentru mai multe detalii, accesati www.electricafurnizare.ro.
Modalităţi de comunicare index autocitit: -telefonic, la 0800800048 (apel gratuit); -online prin MyElectrica; -la ghişeele furnizorului.
Neînţelegerile apărute la încheierea şi în derularea contractului se soluţionează conform prevederilor Ordinelor ANRE nr. 35/2013 şi nr. 61/2013.

. BATCH

Factura curenta 110,29 lei

})%5GK$$)5!!!!!"+>!U~
080420384203030820000000000001102900
Digitally signed
Date: 2020.08.06 08:48:40 +03:00
Reason: Pentru arhivare
Location: Bucuresti
2 /3

Detalii factura fiscala seria FEF20 nr. 9533799004 din data de 05.08.2020
Client COSTISANU CATALIN-ION , denumire loc consum uz casnic, adresa loc consum Str. ZIZINULUI nr. 134 , bl.
134, sc. A , et. IV, ap. 71, localitatea BRASOV, MUN. BRASOV, judetul/sectorul BRASOV, cod postal 500407, numar loc
consum (NLC) 4203842, cod loc consum (POD) 594020100000914128, cod punct masura -, nivel tensiune punct masura JT,
nivel tensiune punct delimitare JT, tip tarif Reglementat, perioada comunicare index autocitit 17.08.2020 - 27.08.2020, citire de
regularizare in intervalul 29.10.2020 - 08.11.2020.
Serie contor: 1101483; Tip contor: ENERLUX-M (AEM-electronici); Contor masura activ, putere si reactiv

Serie Specificatie Perioada UM Const. Index vechi/ Index nou/ Cantitate Corectii Factor Cantitate Nr. Consum
contor consum mod stabilire mod stabilire masurata (Pierderi) de de de mediu
putere facturat zile (kWh/zi)
1101483 Energie activa 28.04.20- kWh 1.00 1895 2208 313 313 97 3.23
03.08.20 Citire Citire

Nr. Perioada de Cantitate Pret unitar Valoare Valoare


Denumire servicii facturate U.M. fara TVA fara TVA
crt. facturare facturata TVA (lei)
(lei / U.M.) (lei)
1 Energie activa total* 29.04.20 - 03.08.20 313 kWh
2 Energie activa facturata anterior** 29.04.20 - 28.07.20 -142 kWh
3 Energie activa factura curenta*** 29.07.20 - 03.08.20 171 kWh
4 Energie activa total* 29.04.20 - 03.08.20 313 kWh
5 Energie activa facturata anterior** 29.04.20 - 28.07.20 -142 kWh
6 Energie activa factura curenta total*** 29.07.20 - 03.08.20 171 kWh
7 Energie activa factura curenta 29.04.20 - 30.06.20 105 kWh 0,45901 48,19 9,15
8 Energie activa factura curenta 01.07.20 - 03.08.20 66 kWh 0,45115 29,77 5,65
9 Contributie cogenerare facturata anterior 29.04.20 - 30.06.20 -98 kWh 0,01932 -1,90 -0,36
10 Contributie cogenerare facturata anterior 01.07.20 - 28.07.20 -44 kWh 0,01609 -0,71 -0,13
11 Contributie cogenerare factura curenta 29.04.20 - 30.06.20 203 kWh 0,01932 3,92 0,75
12 Contributie cogenerare factura curenta 01.07.20 - 03.08.20 110 kWh 0,01609 1,77 0,34
13 Certificate verzi facturate anterior 29.04.20 - 28.07.20 -142 kWh 0,0628641 -8,93 -1,70
14 Certificate verzi factura curenta 29.04.20 - 03.08.20 313 kWh 0,0628641 19,69 3,75
15 Accize consum necomercial - 171 kWh 0,00508 0,87 0,17
16 Total energie activa - 92,67 17,62
17 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (LOC CONSUM) - 92,67 17,62
18 Energia activa facturata in perioada similara a anului precedent - 8 kWh

29.04.2020 - 03.08.2020
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE238/2019: CECV=0.45061 CV/MWh
Pret mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=139.5089 lei/CV
Pretul unitar PUCV[lei/kWh] pentru 29.04.2020 - 03.08.2020 = CECV[CV/MWh] x PMP-PCSCV[lei/CV]/1000 = 0.45061 x 139.5089 / 1000 = 0.0628641, rotunjit
la sapte zecimale

Temei legal contributie cogenerare: Ordin ANRE nr.131/24.06.2020; Temei legal certificate verzi: Legea 220/2008 actualizata, Ordinul
ANRE187/2018, Ordin ANRE238/2019; Temei legal tarife energie electrica: Ordin ANRE nr.217/11.12.2019, Ordin ANRE nr.227,228,229/2019,
Ordin ANRE138/29.06.2020; Temei legal CPC: Aviz ANRE nr. 9/20.02.2019; Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015; Acciza unitara
consum necomercial: 5.08lei/MWh; Acciza unitara consum comercial: 2.54 lei/MWh;
Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 1.30 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 14.45 lei/MWh; Tarif distributie:
165.90 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrica din retea: 16.67 lei/MWh;
Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OMFP nr. 2634/2015
3 /3

* Consumul efectiv realizat de energie electrica activa, determinat ca diferenta intre valorile inregistrate ale ultimelor doua citiri
consecutive ale contorului.
** Energie electrica activa facturata in perioada cuprinsa intre ultimele doua citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori
estimate de consum, stabilite conform contractului.
*** Consum facturat pentru perioada cuprinsa intre ultimele doua citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferenta intre consumul
efectiv realizat de energie electrica activa si energia electrica activa facturata pe baza valorilor estimate de consum.