Sunteți pe pagina 1din 1

ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR

SECTORUL ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ACTIVITĂŢI CU TINERETUL

ADMITEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE


Studii de Masterat – septembrie 2020

Toți candidații mireni – fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor – care


doresc să obțină avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului în vederea înscrierii la
Examenul de admitere la F.T.O.U.B., cursuri de Masterat, sesiunea septembrie 2020,
vor transmite dosarul pe adresa de e-mail a Sectorului Învățământ și activități cu
tineretul - avizcult@arhiepiscopiabucureștilor.ro, începând cu ziua de luni, 24 august
2020 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, a sărbătorilor legale și cu cruce roșie din
cursul săptămânii).
Avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului va fi transmis de către Sectorul
Învățământ și activități cu tineretul pe adresa de e-mail a solicitantului.

Program de lucru: luni – vineri, 0900 – 1500

Dosarul va conține următoarele documente:

1. Cerere-tip (formularul tip se descarcă de pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă


Justinian Patriarhul – ftoub.ro sau de pe site-ul Arhiepiscopiei Bucureștilor –
arhiepiscopiabucurestilor.ro);
2. Certificat de naştere şi orice act care atestă schimbări de nume sau prenume – copie
simplă;
3. C.I. – copie simplă;
4. Certificat (sau adeverinţă) de Botez eliberat în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor
(în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obţine înfierea în cadrul
Arhiepiscopiei Bucureștilor prin Sectorul Administrativ bisericesc / Sectorul Învățământ și
activități cu tineretul) - copie simplă;
5. Recomandarea preotului duhovnic– document original cu antet, ştampilă şi semnătură;
6. Diplomă de Bacalaureat sau de absolvire a Seminarului – copie simplă;
7. Diploma de licenţă şi Foaia matricolă (absolvenții Facultăților de Teologie Ortodoxă din
alte eparhii vor prezenta în plus, în copie, și documentul care atestă primirea Înaltei binecuvântări
a Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru efectuarea studiilor de licență la respectivele Facultăți) –
copie simplă;
8. Adeverinţa de licenţă - pentru absolvenţii promoţiei 2020 – copie simplă;
9. Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că respectivul candidat
este apt pentru înscrierea la Master – copie simplă;
10. Adeverinţă de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (doar pentru
personalul monahal).

Toate actele vor fi scanate în format pdf. sau fotografiate și trimise pe e-mailul
avizcult@arhiepiscopiabucurestilor.ro

În urma analizei dosarului depus, în funcție de întrunirea/neîntrunirea


condițiilor regulamentare și statutare, se eliberează un document (avizul scris), care
atestă primirea/neprimirea binecuvântării chiriarhale pentru înscrierea la examen.
Avizul scris va fi transmis de către Sectorul Învățământ și activități cu tineretul
pe e-mailul personal al solicitantului.