Sunteți pe pagina 1din 2

Irmos Frumos Viersuitor - „O, dumnezeiescul...


Irmos frumos viersuitor
O, dumnezeiescul…
de petru berechet, tradus de ierod. ioan


o o  
o 
dum  
ne  
e  
ze e  
ie 
es 
cul  
o 
iu 

u  bi
i i 
i  
i  i  i  
i i i
i i i 
tu 
u


u u 
u 
ul 
o 
o o
o prea  
a 
du 
u 
u 
ul ce
e 
e 
e le 
e 


e 
Tă ă 
ă  ă ă
ă  ă 
ă 
ă ă 
ă 
ă  gla 
ău  as 

căci 
 cu 
u  
u
no 
o 
o 
o 
oi 
Te-a 
ai 
fă ă 
gă 
ă 
du


i i 
it să ă ă fii 
i i 
i i i 
i 
i să ă 
ă  fii 
i 


i i i i 
cu 
u 
u 
u aa  a
a de e 
e 
e 
vă 
1
Masterclass de Cânt Bizantin
Ediţia a VII-a Iaşi Iulie 2014
Tehnoredactare: Alexandru Grigoraş www.byzantion.ro
Irmos Frumos Viersuitor - „O, dumnezeiescul...”


ă ra 
a a a
a a 
a 
cu a 
a de 
evă


ă 
ă 
ra  
a at pâ 
â â   â â 
â  â 
â â


nă 
la 
a  
a 
sfâr şi 
i i 
tu ul 
vea 
a 
a 
a 
cu


lui 
Hri stoa 
a 
a 
a 
se e   pe
e e 
e ca 
re 
e e


le 
e 
e 
e ee
în 
tă ri i 
re 
de 
nă de 
e 
e 

e   e  e  e e   


e   
e e    
e ej de ee 
e e
e       
cre
din


cio 
o 
o 
şi i 
i 
i   i   
a a a 
a 
a 
a 
a 
vâ â 


â ân
du-l 
ne   
bu  
u 
u    u  
u  
u 
u 
cu  
ne  


bu 
u 
cu u 
u 
ră 
ă ăm
Transcris ast[zi,
ziua a IX-a, luna a VI-a, anul mântuirii
2 0 1 4
când facem pomenirea preasfintei ]i de via\[
f[c[toarei treimi,
a Sfântului Chiril al Alexandriei ]i a sfintelor
muceni\e Tecla, mariamni, Marta, Maria ]i Enata
2
Masterclass de Cânt Bizantin
Ediţia a VII-a Iaşi Iulie 2014
Tehnoredactare: Alexandru Grigoraş www.byzantion.ro