Sunteți pe pagina 1din 3

Aflarea numărului necunoscut (metoda mersului invers)

Mă gândesc la un număr. Îl măresc cu 7, rezultatul obţinut îl micşorez


cu 5, adaug 10 şi obţin 30. La ce număr m-am gândit?
Problema se va scrie astfel:
a + 7 - 5 + 10 = 30
În rezolvare urmărim raţionametul de la sfârşit spre început, adică invers, de
unde şi denumirea metodei.
Ultima operaţie făcută pentru a obţine 30 este adunarea dintre un termen
necunoscut şi 10.
T + 10 = 30 
Pentru că un termen al adunării se află prin scădere când se cunoaşte suma şi
celălalt termen avem,
T = 30 -10
T = 20
Exerciţiul rămâne a + 7 - 5 = 20
Ultima operaţie este scădere ceea ce înseamnă că 5 este scăzătorul, iar a +7 este
descăzutul şi avem
D - 5 = 20
Descăzutul se află prin adunare când se cunoaşte diferenţa şi scăzătorul, deci
D = 20 + 5
D = 25

De data aceasta avem un termen necunoscut adunat cu 7, iar suma este 25


a + 7 = 25
a = 25 - 7
a = 18 
Astfel am aflat termenul necunoscut.
Verificare:
18 + 7 - 5 + 10 = 25 - 5 + 10 = 20 + 10 = 30 (numărul aflat este  corect)
În caiete nu scriem aceste "artificii", au fost doar explicaţii pentru a sublinia
relaţiile ce există între rezultat şi termeni.
Rezolvarea va fi astfel:

a + 7 - 5 + 10 = 30
a + 7 - 5 = 30 - 10
a + 7 = 20 + 5
a = 25 - 7
a = 18
V: 18 + 7 - 5 + 10 = 25 - 5 + 10 = 20 + 10 = 30
Rezolvarea problemelor de matematica prin metoda mersului invers

Această metodă de rezolvare a problemelor de matematică se aplică problemelor în care


datele depind succesiv unele de altele. Enunţul problemei trebuie urmărit de la sfârşit către
început.
În timpul rezolvării efectuăm operaţia inversă celei care apare în enunţ, ceea ce înseamnă că nu
numai mersul este invers, ci şi operaţiile pe care le facem sunt inverse celor celor din enunţul
problemei.
Proba se face aplicând numărului determinat operaţiile din enunţul problemei. Voi exemplifica
prin rezolvarea următoarei probleme:

M-am gândit la un număr, l-am înmulţit cu 10, la rezultat am adunat 16, suma am
împarţit-o la 6, iar din cât am scăzut 10, obţinând 56. Aflaţi numărul.

Rezolvare I.
Numărul din care am scăzut 10 este

56 + 10 = 66.

Numărul care împărţit la 6 dă 66 este:

66×6= 396.

Numărul care adunat cu 16 dă 396 va fi:

396 – 16 = 380.

Şi în sfârşit, numărul care înmulţit cu 10 dă 380 este:

380 :10= 38.

Numărul căutat este 38.

Rezolvare II.

Redactarea rezolvării o puteam aranja şi astfel: notăm cu a numărul necunoscut şi obţinem:

( a x 10 + 16 ) : 6 – 10 = 56.

Calculele se ordonează astfel:

( a x 10 + 16 ) : 6 = 56 + 10
( a x 10 + 16 ) : 6 = 66
a x 10 + 16 = 66 x 6
a x 10 + 16 = 396
a x 10 = 396 – 16
a x 10 = 380
a = 380 : 10
a = 38

Proba sau verificarea rezultatului este următoarea: 38×10=380, apoi 380+16=396 şi


396:6= 66; în sfârşit, 66 -10 = 56, ceea ce corespunde enunţului.
Rezolvaţi, folosind metoda mersului invers:
Un număr se împarte la 7, din cât se scade 17, diferenţa se înmulţeşte cu 5,
iar la produs se adună 15, obţinându-se astfel 20. Aflaţi numărul.

Rezolvaţi, folosindmetoda mersului invers:


Un număr se împarte la 7, din cât se scade 17, diferenţa se înmulţeşte cu 5,
iar la produs se adună 15, obţinându-se astfel 20. Aflaţi numărul.

Rezolvaţi, folosind metoda mersului invers:


Un număr se împarte la 7, din cât se scade 17, diferenţa se înmulţeşte cu 5,
iar la produs se adună 15, obţinându-se astfel 20. Aflaţi numărul.