Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare semestriala clasa IX

1. Uniţi prin săgeţi corespondenţa dintre fiecare constantă aflată în coloana A cu tipul său
aflat în coloana B:

A1) ’241’ B1) constantă întreagă


A2) 241.0 B2) constantă reală
A3) 241 B3) constantă caracter
A4) ’false’ B4) constantă booleană
A5) ’C’ B5) constantă şir de caractere
A6) true

2. Ce valoare afişează programul următor? Argumentaţi răspunsul:


Program verificare;
const a=5;
var x, y, z:integer;
begin
x:=3;
x:=x+2;
y:=x;
y:=2 *a;
z:=x-2*y;
writeln(z);
end.

3. Ştiind că a, b, c, d, x sînt variabile reale cu a<=b şi c<=d, scrieţi sub formă de expresie
Pascal: x € [a,b] sau x €[c,d]

4. Fie date declaraţiile:


Var a, b, c: integer;
Ce valoare va lua variabila c după execuţia secvenţei de program ce urmează, dacă se
consideră că a=5, b=2. Argumentaţi răspunsul.
if a>b then
if b<0 then c:=a else c:=b
else c:=0;

5. Să se calculeze valoarea funcţiei f definită pe mulţimea numerelor reale, pentru un x citit


de la tastatură.

f= x2, dacă x≤ 0
0, dacă x>0

6. De la tastatură se introduce un caracter. Să se determine ce fel de caracter este: literă mare,


literă mică, cifră sau semn special. Se admit litere numai din alfabetul latin.
BAREM DE EVALUARE

Nr. Descrierea în detalii Punctaj Punctaj


sub. total
1. Pentru unirea corectă a punctelor în fiecare caz specificat- cîte un 1 6
punct 1
1
1
1
1

2. Cîte un punct pentru fiecare instrucţiune de atribuire argumentată 1 5


corect 1
1
1
Afişarea răspunsului corect 1

3. Pentru fiecare operaţie scrisă corect – cîte 0.5 puncte 0.5 5


0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Pentru scrierea corectă a parantezelor 1.5
4. Pentru răspuns corect- un punct 1 2
Pentru argumentarea răspunsului 1
5. Definirea şi declararea corectă a variabilelor şi tipurilor lor 1 4
Introducerea datelor corect 1
1
Algoritmul corect 1
Afişarea corectă a rezultatelor 1
6. Definirea şi declararea corectă a variabilelor şi tipurilor lor 1 6
Introducerea datelor corect 1

Algoritmul corect ( cîte un punct pentru determinarea corectă a 1


fiecărui caracter din condiţia problemei) 1
1
1

CONVERTIREA PUNCTELOR ÎN NOTE

nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nr. de 0-1 2-3 4-5 6-8 9-11 12-15 16-20 21-23 24-26 27-28
puncte