Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Numele și prenumele profesorului îndrumătorului: STATE NORA FLORENȚA

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești

Adresa unității de învățământ: Municipiul Fetești, Strada Bănățenilor, nr.14, Jud.

Ialomița, Cod poștal: 925150

Adresa unde se dorește primirea diplomelor:

LTIA Fetești, Strada Bănățenilor, nr.14, Jud. Ialomița, Cod poștal: 925150

Telefon: 0765231905

E-mail: florentanora@yahoo.com 

Participanți:

Nr.
Numele şi prenumele Clas Secțiune Profesor coordonator și date
crt
elevului a a de contact telefon, email
.

1. GHEORGHE IONELA IX A I STATE NORA-

FLORENȚA

tel: 0765231905
e-mail:
florentanora@yahoo.com