Sunteți pe pagina 1din 1

NUME:____________________

_
REACPITULARE – NAUFRAGIUL (FAPTELE APOSTOLILOR 27-28:1-6)
I. ADEVĂRAT SAU FALS
Notează în căsuţa din dreptul fiecarui verset litera potrivită (A – Adevărat / F – Fals).
1. Dupa ce s-a hotărât sa plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel şi pe alţi câţiva întemniţaţi i-au
dat pe mâna unui sutaş al cetei de ostaşi Augusta, numit Iuliu.
2. A doua zi, am ajuns la Sidon; şi Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie sa meargă
pe la medicii săi şi să fie îngrijit de ei.

II. ÎNCERCUIEŞTE CUVÂNTUL POTRIVIT


3. Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea PRIMEJDIOASĂ
/INTERESANTĂ, pentru că trecuse chiar şi vremea "postului". De aceea Pavel a înştiinţat
pe ceilalţi
4. şi le-a zis: "Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie şi fără multă pagubă, nu
numai pentru încărcătură şi pentru corabie, dar chiar şi pentru SUFLETELE/VIEŢILE
noastre."

III. SCRIE CUVÂNTUL POTRIVIT PE SPAȚIUL PUNCTAT


- Sutaşul a ascultat mai mult de cârmaci şi de ………………………………….decât de vorbele
lui Pavel.
- Începuse să sufle un vânt uşor de miazăzi şi, ca unii care
…………………………………………......................... au ridicat ancorele şi au pornit cu
corabia pe marginea Cretei.
- Soarele şi stelele nu s-au văzut …………………………………, şi furtuna era aşa de
puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare.

IV. COMPLETEAZĂ TABELELUL PE BAZA VERSETELOR INDICATE

1 Î G 1 = 27:23
2 I I T Ț - Ă 2 = 27:25
3 R I R I I 3 = 27:30
4 Ă A A
4 = 27:34
5 Â E
5 = 27:35
6 E E
6 = 27:35
7 V L
7 = 28:3
8 D T T
9 Z 8 = 28:4
9 = 28:6