Sunteți pe pagina 1din 7

UTILIZAREA DEŞEURILOR ÎN INFRASTRUCTURA

DRUMURILOR

1) 2)
Vladimir MARUSCEAC Melania BOITOR

Rezumat română

În această lucrare este prezentat un studiu asupra posibilitaţii utilizarii deşeurilor


menajere, de provenienţa anorganică, în umpluturi la terasamente sau ca straturi de
fond în construcţia drumurilor, şi impactul asupra mediului. Prin aceasta se urmareşte
rezolvarea parţiala a problemei depozitării deşeurilor şi realizarea unui strat bine
compactat şi rezistent care va spori capacitatea portantă a drumului.

Cuvinte cheie: gunoi ,depozitare ,infrastructura drum , geomembrane,


soluţii ecologice

Rezumat engleză

This paper presents a study on the possibility of using compacted garbage in


building road infrastructures and it’s environmental impact . The purpose of this is to
partialy solve the waste disposal problem and to create a solid , well compacted layer ,
increasing the bearing capacity of the road.

Key words: garbage, disposal , road infrastructure ,geomembrane,


ecological-solutions

1.Introducere

Având în vedere creşterea uriaşă a cantităţior de gunoi , depozitarea acestora


devine o problemă majoră în societatea modernă , gropile de gunoi devin tot mai
numeroase.Tendinţa actuală este de a găsi soluţii alternative pentru reciclarea ,
depozitarea sau utilizarea gunoiului pentru obţinerea energiei ,a combustibililor
alternativi, sau în alte domenii precum cel prezentat în această lucrare.

1)
drd. ing.- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 1
2)
prep. ing.- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Inovatori în acest domeniu al reutilizării deşeurilor au fost japonezii care au
început în anii 60’ construcţia unei insule artificiale din deşeuri, pe care mai apoi s-au
construit zone de agrement şi baze sportive ( insula Yume No Shima - Fig.nr.1).

Fig.nr.1 – Insula atificială Yume No Shima, Japonia

2.Analiza soluţiei

Petru soluţia aleasă princpiile sunt aceleaşi ca la o groapă de gunoi, dar la o


scară mai mică,(Fig.nr.2) şi se vor utiliza doar deşeuri de provenineţă anorganică, astfel
încât prin descompunerea lor nu vor genera gaz metan. În cazul deşeurilor mixte se
recomandă arderea lor în centre speciale astfel se vor elimina părţile organice
existente, iar materia ramasă va fi măcinată pentru o punere în operă mai usoară.

Fig.nr. 2 – Soluţie propusă pentru amenajarea depozitului de deşeuri


3.Etape

Se începe prin decopertarea terenului existent pe o adâncime de 1.5 - 2 m şi


dispunerea pe teren a unei geomembrane cu rezistenţă mecanică şi chimică pentru
prevenirea infiltraţiilor nedorite în subsol. Pe această geomembrană se aşează un strat
de drenaj - pietriş, keramzit, etc, şi se montează un sistem de colecţie şi drenaj a apei
pluviale şi a "sucurilor" rezultate, iar deasupra se acoperă cu un geotextil cu rol de
filtrare. (Fig.nr.3)

Fig.nr. 3 – Exemplu de utilizare a geomembranei

Acestui sistem de drenaj i se va da atât o pantă longitudinală cât şi transversală


pentru scurgere şi colectare (Fig.nr.4) .În general sistemul de drenaj colectează toate
lichidele şi le duce către o staţie de epurare performantă cu toate etapele de tratare:
mecanic, chimic, biologic, iar apa aşa tratată va fi deversată ulterior.
Deoarece se foloseşte gunoiul de provenienţă anorganică, scurgerile vor fi relativ
reduse, iar pentru colecarea lor se vor amenaja puncte de colectare ale acestor lichide
în containere speciale, care se vor schimba la umplere.
Fig.nr.4 – Colectarea scurgerilor din straturile de deşeuri

Deşeurile se vor aşterne în straturi şi se va compacta cu cilindri compactori cu


picior de oaie pe straturi de grosimi reduse(30-50cm), regulile de compactare fiind
aceleaşi ca şi la compactarea pămanturilor. O altă soluţie ar fi utilizarea baloţilor de
gunoi compactaţi în staţii speciale de compactare a deşeurilor sau la faţa locului cu
utilaje specializate(Fig.nr.5b) , aceşti baloţi solidarizându-se prin intermediul unor
platbande din fibră sintetică(Fig.nr.5a)

a b

Fig.nr.5 – a) platbande de soliradizare b)aparat de compactat mobil

După compactare, peste umplutura de deşeuri se aşterne un strat de argilă ,un


dren cu un material geocompozit şi se închide cu o geomembrană la partea superioară.
Totul se va acoperi cu un strat de pământ de minim 1m grosime, folosind
pământul decopertat.
În figurile următoare este prezentată simplificat etapizarea realizării unui astfel de
strat :

Fig.nr.6 – Decopertarea terenului existent pe adâncimea dorită

Fig.nr.7 – Aşternerea geomembranei şi realizarea stratului drenant

Fig.nr.8 – Dispunerea deşeurilor ca material măcinat

Fig.nr.9 – Dispunerea baloţilor din deşeuri


Fig.nr.10 – Compactarea deşeurilor cu cilindri compactori

Fig.nr.11 – Acoperirea şi izolarea depozitului de deşeuri

Fig.nr.12 – Realizarea efectivă a drumului

Pentru ca umplutura de deşeuri să nu contamineze pânza freatică şi terenul din


jur , se va acorda o mare atenţie la montarea geomembranelor, la izolarea umpluturii şi
la execuţia sistemului de colectare.
Controlul calitaţii apelor ieşite din sistemul de drenaj continuă, în general, câţiva
ani după închiderea depozitului respectiv, etanşarea finală fiind foarte importantă.
(În general cam după 2-5 ani).

4.Concluzii
Soluţionarea problemei depozitării deşeurilor aşa cum s-a prezentat are un
impact pozitiv asupra mediului şi duce la mai multe beneficii concomitent , după cum
urmează:
 Impact pozitiv asupra mediului prin reutilizarea deşeurilor în locul
depozitării acestora;
 Evitarea supra-aglomerararii gropilor de gunoi existente;
 Posibilitatea utilizării deşeurilor din gropile de gunoi după incinerare;
 Obţinerea de energie în urma incinerarii deşeurilor;
 Realizarea unui strat suport cu o capacitate portantă crescută pentru
infrastructura drumului.

BIBLIOGRAFIE
.
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Dream_Island_(Yume_No_Shima)
2. http://www.geosyntheticsworld.com/2009/11/layers-of-landfill.html
3. http://www.reichler.net/images/RMA_Cell2abig.jpg
4. http://ecosapiens.ro/forum/topic/proiect-inchidere-groapa-de-gunoi
5. http://www.kenbay.com/marine_rotopac.htm
6. http://www.wastecare.com/Products-Services/Compactors/Compactors_About.htm