Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Portofoliu final

1.Sinteză pentru activități metodice:

2.1- Profilul absolventului din perspectiva disciplinei;


2.2 a – Structura programelor școlare;
2.3 a – Competențele specifice, elementul de bază al proiectării;
2.4 a – Metode, ca mijloace de dezvoltare a competențelor;
2.6 a – Despre nevoia unui opțional;

2.
2.3 b – Proiectarea unei unități de învățare;

3.
2.4 b – Jurnal reflexiv;

4.
2.5 b – Paragraful reflexiv;

5.
3.1.4 - Plan de integrare a copilului cu dizabilități;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CREDProiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Nume și prenume cursant: GOGA LENUȚA

Semnătura:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CREDProiect cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020