Sunteți pe pagina 1din 6

Distribuția pacienților în funcție de gen

120
104
100

80
Frecvență

60
46
40

20

0
F M

Distribuția pacienților în funcție de mediul de


proveniență
140
124
120

100

80
Frecvență

60

40
26
20

0
Rural Urban
Distribuția pacienților pe categorii de IMC
60
56 55

50

40
34

30

20

10
5

0
subponderal normoponderal supraponderal obez

Distribuția pacienților în funcție de statusul


fumător/nefumător
160
142
140

120

100
Frecvență

80

60

40

20 8
0
Fumător Nefumător
Principalele manifestări extra-articulare
25

20

15
Frecvență

10
22

5
6
0
Uveită GI

Distribuția manifestărilor extra-articulare în funție de sex

25

20 18

15
10
10

0
Feminin Masculin
Frecvența manifestărilor extra-articulare pe grupe de sex
100%
5.55%
90%

80%
50.00%
70%

60%
PROCENT

50%
94.45%
40%

30%
50.00%
20%

10%

0%
Feminin Masculin

Uveită GI

Distribuția pacienților în funcție de prezența


comorbidităților
120 112

100

80
frecvență

60
38
40

20

0
DA NU
COMORBIDITĂȚI SUB 3 PESTE 3
FRECVENȚĂ 32 6
PROCENT 84,22% 15,78%

Distribuția pacienților pe grupe de comorbidități

32

SUB 3 PESTE 3

Distribuția pacienților în funcție de statusul HLA B27


90
84
80

70
61
60

50
frecvență

40

30

20

10 5
0
POZITIV NEGATIV Netestat
Distribuția pacienților după numărul tratamentelor biologice
primite

1
8

2
NUMăR TRATAMENTE BIOLOGICE

1
5

5
4

13
3

35
2

93
1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

FRECVENȚA