Sunteți pe pagina 1din 8

SISTEMULUI DE URMĂRIRE ŞI LOCALIZARE A VEHICULELOR

DESTINATE TRANSPORTULUI URBAN ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAOPOCA

Roib Voichiţa 1 Melania BOITOR 2

Rezumat română

Prezenta lucrare prezintă elemente componente ale sistemului inteligent de monitorizare a transportului
AVL, implementat cu succes de Regia Autonomă de Transport Urban de Călători a municipiului Cluj-Napoca
și beneficiile adoptării acestuia atât din punct de vedere al companiei cât și al călătorilor. Tehnologiile
moderne, precum sistemul GPS își demonstrează utilitatea în monitorizarea și dezvoltarea transportului,
inclusiv în ramura destinată transportului de călători.
Cuvinte cheie: sisteme inteligente de transport, AVL, GPS, dezvoltarea transportului

Abstract

This paper presents the components of AVL, one of the Intelligent Transport Systems, successfully
implemented by RATUC Cluj-Napoca and the benefits of using AVL for both the company
and the passengers. Modern technologies such as GPS present a real help in transportation development,
including the passengers transport.
Key words: intelligent transport systems, AVL, GPS, transportation development

1.Introducere

Municipiului Cluj-Napoca se află într-un proces continuu de dezvoltare. Datorită


implicării majore a transportului în toate domeniile vieții moderne, acesta ocupă un loc
central în dezvoltarea societății urbane, susținând desfășurarea tuturor activităților
locuitorilor: munca, afaceri, cumpărături, petrecerea timpului liber etc.
Transportul în comun este cea mai ecologică modalitate de deplasare în perimetrul
orașului și totodată, cea mai la îndemână pentru majoritatea locuitorilor. Sistemul de
transport în comun în Cluj-Napoca este diversificat, există aproximativ 50 de trasee, pe
care circulă trei tipuri de mijloace de transportul în comun: autobuz, troleibuz și tramvai.
Circulația acestor vehicule intră în componența traficului urban, care în municipiul Cluj-
Napoca prezintă mari disfuncționalități. Întârzierile vehiculelor și blocajele înregistrate la
orele de vârf impun adoptarea unei strategii de optimizare a deplasării acestora pentru
1
Şef l. dr. ing. - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii

2
Prep. ing. - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii
îmbunătăţirea confortului, a calităţii vieţii şi mediului.
Strategia de dezvoltare implementată de Regia Autonomă de Transport Urban de
Călători a municipiului Cluj-Napoca, se bazează pe adoptarea sistemelor inteligente de
transport (ITS - Intelligent Transport Systems) care cuprind tehnologii diverse și ajută
operatorii şi călătorii să ia decizii optime şi coordonate. Sistemele ITS au trei caracteristici
de bază: informaţia, comunicaţiile şi integrarea. Acestea realizează culegerea,
prelucrarea, integrarea şi furnizarea informaţiilor în timp real privind condiţiile de trafic
curente ale unei reţele, ceea ce facilitează transmiterea informațiilor on-line în vederea
planificării călătoriilor [1]. Adoptarea sistemelor şi serviciilor moderne fac mai eficientă şi
mai economică deplasarea persoanelor cu mijloacele de transport în comun.
Sistemul de Pozitionare Globală GPS (Global Pozitioning System) este o tehnologie
modernă de determinare a poziției geografice în orice punct de pe glob cu ajutorul unui
receptor GPS. Tehnologia a fost adoptată în foarte multe domenii, ajungând să fie utilizată
uzual chiar și în cazul măsurătorilor topografice. RATUC a implementat un sistem de
localizare, urmărire şi management pentru vehicule, care utilizează tehnologii GPS-GSM
cu rezultate foarte bune privind atât creșterea mobilității fără a deteriora mediul
înconjurător și sănătatea, cât și eficientizarea consumurilor energetice. Sistemul de
urmărire şi localizare implementat de RATUC constă din echipamentele îmbarcate AVL
(Auto Vehicle Location), ataşate pe vehiculele de transport în comun, din echipamentul
de monitorizare şi din panourile de afișaj.

2.Modulul AVL (urmărire şi localizare a vehiculelor).

În prezent RATUC Cluj a dat în exploatare un modul AVL (urmărire şi localizare a


vehiculelor) produs de societatea RADCOM Bucureşti, care informează în timp real asupra
poziţiei vehiculelor. Acest modul este un subsistem al unui sistem de tip modular, care
oferă utilizatorului un instrument complet pentru monitorizarea, dispecerizarea și controlul
traficului, care conduce la obținerea unui management superior al flotei de vehicule de
transport urban atât din punct de vedere al costurilor operaţionale, cât şi a relaţiei cu
călătorii [2].
Arhitectura sistemului este formată din mai multe subsisteme interconectate:
- Subsistem de Dispecerizare și Coordonare în trafic a vehiculelor,
- Subsistem de achiziție, prelucrare și afişare a parametrilor de stare ai vehiculului
(Echipament Îmbarcat),
- Subsistem de informare a călătorilor în staţii,
- Subsistem de Comunicație.

2.1. Subsistemul de informare a călătorilor în staţii.

Subsistemul cuprinde în momentul actual 11 panouri de informare în tehnologia LED


montate în câteva stații importante. Acesta este conectat la Subsistemul de Dispecerizare
și Coordonare în trafic a vehiculelor, de unde primeşte informații legate de timpul estimat
de sosire în stații a vehiculelor, informații cu caracter publicitar sau informații generale.
Prelevarea datelor de poziție a autovehiculelor se face de către un dispozitiv, un sistem
precis de navigație ce utilizează sateliții GPS. Modulul GPS pregăteşte pachetul de
informaţii (coordonarea punctului, identificatorul modulelor) care este transmis din 30 în 30
de secunde prin GPRS (telefonia mobilă Orange); prin serverul de control se ajunge pe o
pagină de internet care este actualizată. Softul instalat pe server procesează informaţiile
stocate la adresa de internet şi arată pe un traseu liniarizat poziţia autobuzelor, calculează
timpul necesar pentru a ajunge la panourile instalate în staţii şi stochează toate informaţiile
zilei [3].

Figura 1 – Localizarea vehiculelor pe traseele 26, 28, 30 şi 43.


Se pot observa în Figura 1 patru trasee reprezentate liniar pe care apar mai multe
dreptunghiuri de culoare închisă, care reprezintă vehiculele mobilizate în trafic. Există
situații speciale, când lângă poziția vehiculului apar atenționări încadrate în roşu care
reprezintă întârzierea față de programul prestabilit sau atenționări încadrate în negru ce
reprezintă vehiculele care ajung mai devreme la destinație.
Până în prezent au fost dotate cu dispozitivul GPS un număr de 53 de autobuze ce
parcurg trasee pe mai multe linii (26, 27, 28, 28B, 30, 41, 24 și 24B), iar informația este
transmisă cu ajutorul a două tipuri de panouri de informare. Primul tip de panou, cu două
linii de afișaj și 5 cadre intreschimbabile, apare în următoarele stații: Spitalul de Copii
(ambele sensuri), Memorandumului (ambele sensuri) și Regionala C.F.R. (ambele
sensuri). Acestea afișează pe primul rând timpul de sosire în stație a mijloacelor de
transport în comun, iar pe al doilea rând ora exactă și data actualizate automat și uneori
chiar și date de interes public.
Al doilea tip de panouri de afișaj este utilizat în stațiile Petuniei și Vlahuță pentru liniile
26, 27, 28, 28B, 30, 41, cu 5 linii de afișaj, în stația Dacia pentru liniile 26, 27, 28, 28B, 41,
cu 4 linii de afișaj și în stațiile Arte Plastice și P-ţa Mărăşti pentru liniile 30, 24 și 24B, cu 3
linii de afișaj. Aceste panouri prezintă 5 cadre interschimbabile și permit o mai bună
gestionare a datelor de afișaj, a intercalării cadrelor și a modului de afișare .

Figura 2 – Panou de afișaj cu trei linii

2.2.Subsistemul de achiziție, prelucrare și afişare a parametrilor de stare ai


vehiculului.

La ora actuală există în dotarea vehiculelor din parcul RATUC 78 de echipamente


îmbarcate atât pe autobuze cât şi pe troleibuze. Echipamentele îmbarcate sunt compuse
din: un modul GPS ce determină poziţia globală a vehiculului prin intermediul antenei
GPS, un modul GPRS care permite comunicarea vehicul – server (maşina virtuală de
comandă) cu ajutorul antenei GSM, afişajul cu tastatura echipamentului şi un procesor ce
comandă echipamentul. Aparatul de bord, înregistrează, poziţia şi ora la intervale de timp
presetate şi transmite aceste date serverului. Datele sunt înregistrate din 30 în 30 secunde
pentru vehiculele active şi la un interval de 8 minunte pentru vehiculele care au în dotare
echipament GPS dar se află în stare de repaus.
Programul informatic al sistemului, pentru monitorizarea vehiculelor şi
accesarea datelor furnizate de acesta, realizează în momentul de faţă:
- informarea publicului călător despre timpul estimat de sosire în staţie a autobuzelor,
prin cele 11 panouri de afişaj dispuse în staţiile importante de pe traseele precizate
anterior;
- prelevarea şi prelucrarea automată a timpilor de circulaţie la maşinile dotate cu
echipament GPS şi îmbunătăţirea atât a programelor de circulaţie, cât şi a planificărilor de
resurse (maşini, şoferi);
- evidenţierea consumurilor de carburanţi;
- facilitează comunicarea şoferului din trafic cu dispeceratul (prin intermediul
mesajelor prestabilite, introduse în memoria echipamentelor îmbarcate);
- permite reacţia promptă a dispecerului în diverse situaţii de trafic - prin
monitorizarea în timp real a vehiculelor aflate în circulaţie.
- o bună evidenţiere a punctelor de congestie din trafic, pe traseele liniilor cu vehicule
echipate cu sistem de localizare GPS.
Totodată, sistemul informatic integrat realizează, prin intermediul echipamentelor GPS,
anunţarea călătorilor, pe panourile de afişaj dispuse în saloanele vehiculelor, despre staţia
următoare, şi se are în vedere introducerea punctelor de interes din municipiu, aflate în
vecinătatea traseelor pe care circulă vehicule dotate cu echipamente GPS (Primăria,
Teatrul Naţional, Aeroport, Gara CFR etc.).
Sistemul informatic integrat furnizează o serie de rapoarte, dintre care, se pot aminti
următoarele:
Foaia de Parcurs – figura 3:

Figura 3 – Foaia de Parcurs


Raportul Calitativ care oferă un raport între timpii reali de sosire, respectiv plecare, şi
cei planificaţi – figura 4:

Figura 4 – Raport Calitativ

Raportul Timpi Staţii al programului – figura 5:

Figura 5 – Raport Timpi Staţii

Raport Carburanţi – figura 6:


Figura 6 – Raport Carburanţi
Raport Parcurgere – figura 7:

Figura 7 – Raport Parcurgere

Raport Planificare/zi – figura 8:

Figura 8 – Raport Planificare/zi

Pe lângă aceste rapoarte, sistemul mai furnizează următoarele rapoarte: Raport de


consum, Raport Alarme, Timpi Intermediari, Program Vehicule, Raport Accese, Imobilizări
în Trafic, Raport Curse Efectuate, Sarcini Lucru și Raport Planificare.
Cu ajutorul sistemului, se realizează exportul traseelor, al staţiilor, pentru prezentarea
datelor pe format google earth, în modul în care sunt reprezentate datele şi pe site-ul
ratuc.
Putem preciza în final câteva din avantajele utilizării modulului AVL:
- determinarea poziţiei vehiculelor care beneficiază de echipamente îmbarcate,
- comunicarea în timp real a poziţiilor vehiculelor,
- monitorizarea transportului,
- conducerea operativă în traseu,
- informarea călătorilor,
- stocarea internă a datelor,
- gestionarea datelor pentru evidența contabilă (curse, kilometri parcurşi, realizări
şi consumuri) și optimizarea consumului.

Concluzii

Având în vedere tendințele actuale de dezvoltare a transportului, RATUC urmăreşte


dezvoltarea reţelei utilizând un sistem modern de urmărire şi localizare a vehiculelor, AVL
care oferă utilizatorului un instrument pentru monitorizarea, dispecerizarea și controlul
traficului, conducând la creșterea profitului, optimizării productivităţi, îmbunătăţirii calităţii
serviciilor oferite clienţilor şi oferirea de satisfacţii personalului care îl utilizează.
Putem afirma că RATUC a urmărit și realizat dezvoltarea reţelei de transport public în
concordanță cu tendințele actuale de dezvoltare a transportului din comunitatea
europeană: siguranță şi confort, durabilitate, accesibilitate, protecția mediului, conducerea
operativă a mijloacelor de transport în traseu, extinderea ariei de operațiune și trecerea la
un transport regional, adaptabilitate și mobilitate.

Bibliografie:
[1] D.Banciu, R. Hrin, G. Mihai, A. Eşanu, M. Alexandrescu, L. Anghel- Sisteme
Inteligente de Transport - ghid pentru utilizatori şi dezvoltatori, Editura Tehnică, 2003
[2] RADCOM Bucureşti –www.radcom.ro
[3] ratuc.ro