Sunteți pe pagina 1din 2

padlet.

com/dgruian/31724v8fnkwxbd0z

Planul Învățătorului
Made with the best of intentions
DANIEL GRUIAN APR 27, 2020 07:34PM

8#. MULTIPLICAREA identitate.

Isus era focazliat pe roadă. Isus era preocupat ca ecare


Aceasta este și chemarea sau mandatul nostru cultural
ucenic să devină un învățător.
principal.

Strategia lui Isus a fost UCENICIA. Isus a fost focalizat pe


oameni nu pe programe. 
#5. DEMONSTRAREA
Focalizarea pe oameni mai buni, nu metode mai bune. „V-am dat o pildă” Ioan 13:15
Ucenicia poate produce cel mai bine oameni mai buni
pentru cea mai bună metodă -  UCENICIA ca mod de viață.  Isus le-a dat o pidlă ucenicilor în rugăciune, folosirea
Scripturilor, Împărtășirea Evanghliei și învățarea în ritmul
Toți ucenicii lui Isus (afară de Iuda) au absolvit șscoala cu vieții.
brio!

La Isus găsim acest tandem exemplu-explicație pentru


2Timotei 2:2 este modelul de lucru al lui Isus pe care l-au echiparea lor.
preluat apostolii și pe care ar trebui să e și modelul
nostru.

#4. DĂRUIREA Învățătorului


Dăruirea sau s nțirea. 
S nțirea nu presupune doar să ”cuminte” ci și a devotat
7#. SUPRAVEGHEREA
misiunii Lui - misiune care este întotdeauna legată de
Isus petrecea mult timp cu ucenicii și era preocupat mereu slujirea spre răscumpărarea aproapelui.
de a folosi ecare ocazie de-a aduce ajustări în gândirea și
comportamentul lor. Ioan 17 este exemplul de dedicare a Învățătorului față de
ucenicii Lui. Tot în Ioan 17 găsim așteptarea Lui pentru
Isus practica mentorarea - asistarea continuă.  ucenicii Lui. (v.17-19)
Prin această abordare Isus aducea mereu un plus la viața
practică.
Formarea si transformarea aproapelui are un preț -
dedicarea mea, deși nici asta nu garantează dar este
semni cativă în modelarea aproapelui.
#6. TRIMITEREA
Motivul alegerii ucenicilor a fost să-i ”facă” pescari de
oameni! 
#3. CONSACRAREA
I-a instruit 3 ani și jumătate. În cea mai mare parte a
Răspunsul adecvat la chemarea: VINO DUPĂ MINE este
timpului în toți acești ani, ei au fost mai mult observatori. 
CONSACRAREA. 
Au avut resposabilități administrative uneori, însă
preocuparea lui Isus a fost să-i formeze ca și evangheliști. 
Au avut 3 simulări pentru a-i pregăti pentru lucrarea care Consacrarea exprimă un devotament consimțit și
conștient - bazat pe cunoaștere și acceptare.
aveau să  o facă după Rusalii.

Isus îi asigură spre nal că oricine îi primește pe ei, ar ca și Consacrarea devine un proces ca si timp și grad de loialitate.
cum L-ar primi pe El. (Mat 10:40) Remarcabilă această
Consacrarea este atât o responsabilitate individuală cât și o
consecință a lucrării directe a lui Cristos cu ecare individ. #1. ALEGEREA
Consacrarea se fomează și crește la intersecția inițiativei
personale și a experierii lui Cristos de-a lungul vieții/anilor.  Oamenii erau METODA Lui!

Isus s-a fost focalizat pe un GRUP MIC de oameni, nu pe


mulțimi. 
#2. ASOCIEREA
Vino după Mine! Cei 12 ucenici erau oameni de rând și necărturari, dar
Adevărurile sprituale erau explicate, comunicate prin dispuși să învețe.
asocierea lor la viața și trăirea lui Isus.

Isus s-a focalizat pe formarea unui grup mic care să ducă


Aceast ingredient a devenit elementul esențial al ADN-ului misiunea Lui spre marginile pământului.
Bisericii - părtășia Bisericii. 

UECNICIA presupune investirea într-un grup restrâns.


Dar nu numai, acesta devine ingredientul principal și
pentru câștigarea celor din afara Bisericii - RELAȚIILE.

※※※※※※