Sunteți pe pagina 1din 2

SCHIŢA CĂRŢII Osea

I. O păţanie cu tâlc, 1 - 3

Paragraf #1
Căsătoria lui Osea cu Gomer 1:2
Copiii lui Osea cu Gomer 1:3-9
O pildă despre o împăcare viitoare 1:10 - 2:1

Paragraf #2
Explicaţia asemănării cu Israel
Curvia spirituală a Israelului 2:2-5
Pedeapsa din partea lui Dumnezeu 2:6-13
O vreme de reîmpăcare 2:14-23
Refacerea căsătoriei luii Osea cu Gomer 3:1-5

Paragraf #3
II. Dumnezeu este sfânt 4 - 7
Curvia spirituală a lui Israel:
Cele cinci învinuiri, 4-5
Falsa “întoarcere”, 6
O vindecare imposibilă, 7

Paragraf #4
III. Dumnezeu este drept 8 - 10
Trâmbiţa anunţă pedeapsa, 8:1-etc.
Textul este o vestire a pedepsei care va veni.
O pedeapsă a iubirii:
- prin răspândire 9:1-9
- prin lipsirea de copii 9:10-17
- prin distrugere 10:1-15
Paragraf #5
IV. Dumnezeu este dragoste 11 - 14
O vreme de restaurare:
Un Dumnezeu care tânjeşte (11:1,4,8, etc.)
Un Israel care nu poate scăpa nepedepsit (12)
Triumful final al iubirii (14)