Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol I, ed. a IV a, Editura All Beck, Bucureşti,
2005
2. A. Negoiţă, Drept administrativ şi stiinţa administraţiei, Editura Atlas, Bucureşti, 1993
3. A. Profiroiu, Știinţa administrativă, Editura Economică, Bucureşti, 2007
4. A.S. Ciobanu, Drept administrativ, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
5. A.S. Ciobanu, F. Coman–Kund, „Drept administrativ, Sinteze teoretice şi exerciţii practice
pentru activitatea de seminar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006
6. A. Negoiţă, „Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei”, Editura Atlas Lex SRL, 1993
7. C. Manda, Drept administrativ, tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2002
8. C. Manda, „Drept administrativ. Tratat elementar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
9. C. Manda, C.C. Manda, Știinţa administraţiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
10. C. Calinoiu, V. Vedinas,” Teoria funcţiei publice comunitare”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1999
11. D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol II, ed. a II a, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2009
12. I. Alexandru, Administraţie publică, Teoria realităţii, Perspective, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1999
13. I. Dijmărescu, Bazele managementului, Ed. Didactică şi Pedagocică, Bucureşti, 1996
14. I. Muraru, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Editura Actami, Bucureşti, 1998
15. I. Santai, „Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei”, Editura Risoprint, Cluj –
Napoca, 2003
16. M. Preda, „Tratat de drept administrativ – Partea generală”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2004
17. M. Vlăşceanu, Organizaţiile şi cultura organizării, Ed. Trei, Bucureşti, 2002
18. N. Popa, Teoria generală a dreptului”, Bucureşti, Editura Actami 1994
19. O. Nicolescu, Ion Verboncu, Management, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
20. R.N. Petrescu, Drept administrativ, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
21. Ş. Stanciu, Cristina Leovaridis, Mihaela Ionescu, Dan Stănescu, Managementul
resurselor umane, Ed. Comunicare.ro, 2003
22. T. Draganu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1998
23. V. Prisacaru, „Tratat de drept administrativ român”, Editura Lumina Lex.Bucureşti, 2002
24. V. Vedimaş, Drept administrativ, Ed. a VIII-a, revăzută şi actualizată, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2014
25. V. Vedinas, „Drept administrativ”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006

26. V. Vedinas, M. Tipişcă, „Noţiuni de drept administrativ”, Editura Departamentului de


Învăţământ Deschis la Distanţă, Bucureăti, 2004

27. V. Vedinas, “ Legea nr.188 /1999 privind statutul funcţionarilor publici comentată”,
Ediţia a II- a revăzută şi adăugită, Edituira Lumina Lex, Bucureşti, 2002

Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, publicată în Monitorul


Oficial nr.204 din 23 aprilie 2001 cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul


Oficial nr.600 din 8.12. 1999 cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, publicată în Moniorul Oficial


nr.1154 din 7.12.2004 cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor publicată în Moniorul


Oficial nr.410 din 25.07.2001 cu modificările și completările ulterioare.