Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. Sistemul politico - administrativ al Uniunii Europene
1.1. Natura juridică a Uniunii Europene
1.2. Structura politico-administrativă a UE
1.3. Instituții cu rol administrativ.
1.4. Guvernarea multilevel. Distribuirea competențelor.

CAPITOLUL II. Funcția publică și funcționarul public în țări ale Uniunii Europene
2.1. Dreptul funcţiei publice
2.2. Definiţia funcţionarului public
2.3. Sistemele de recrutare a funcţionarilor publici
2.4. Condiţiile de acces la funcţia publică

CAPITOLUL III. Studiu de caz- Cum ajungi parlamentar european?

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE

1. Alexandru I. (coordonator), Drept administrativ european, Editura Lumina Lex,


Bucureşti, 2005;
2. Alexandru I., Drept administrativ comparat, ediţia a II-a, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003;
3. Apostol Tofan D., Drept administrativ. Tematica prelegerilor. Repere bibliografice,
vol. I şi II, Colecţia Curs universitar, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, 2004, pentru toate
aspectele de drept comparat;
4. Ciobanu A. S., Drept administrativ, Editura Universul Juridic, București, 2015
5. Chalvidan P.H., Trnka H., Les regimes politiques de l'Europe des Douze, Edition
Eyrolles, Paris, 1990;
6. Coman Kund L., Sisteme administrative europene, ediţia a II-a revăzută şi actualizată,
Casa de Presă şi Editură “Tribuna”, Sibiu, 2003;
7. Duculescu V., Călinoiu C., Duculescu G., Drept constituţional comparat. Tratat, vol.
I şi II, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
8. Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol.I şi II, ediţia a III-a restructurată,
revăzută şi adăugită, colecţia Curs universitar, Editura All Beck, Bucureşti, 2001, 2002, pentru
toate aspectele de drept comparat;
9. Iorgovan A., Tratat de drept administrativ, vol. II, ediţia a IV-a, Editura All Beck,
Bucureşti, 2005
10. Manda C.C., Drept administrativ comparat. Controlul administrativ în spaţiul juridic
european, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;
11. Schwarze J., Droit administratif europeen, ediţia a II-a, 2 volume, Bruylant et Office
des publications des Communautes europeennes, 1999;
12. Schwarze J., Le droit administratif sous l'influence de l'Europe, un studiu privind
convergenţa sistemelor juridice naţionale în Uniunea Europeană, Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden, Editura Bruylant, Bruxelles, 1996;
13. Vedinaș V., Drept administrativ şi instituţii politico-administrative, manual practic,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, pentru toate aspectele de drept comparat;
14. Vrabie G.(coordonator), Les regimes politiques des pays de l'U.E. et de la Roumanie,
Editura Regia autonomă „Monitorul oficial”, Bucureşti, 2002;
15. Ziller J., Administration comparees. Les systemes politico- administratifs de l' Europe
des Douze, Montchrestien, Paris, 1993;