Sunteți pe pagina 1din 22

ACADEMIA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

FACULTATEA DE MANAGEMENT ECONOMIC

PLAN DE AFACERI

STUDENT : PIRVAN DIANA ELENA


ANUL III
SERIA D
GRUPA 151

CUPRINS

1
I.SINTEZA
1.1. Conceptul afacerii ……………………………………………......... 4
1.2.Situaţia curentă……………………………………………….............4
1.3. Factorii cheie de succes …….………………………………............5
1.4.Situaţiile/nevoile financiare ……………………………………........5
II.MISIUNEA FIRMEI
2.1.Declaraţia misiunii………………………………………………........6
2.2.Bariere…………………………………………………………...........7
III. ANALIZA PIEŢEI
31.Piaţa în ansamblul ei ………………………………………….….........7
3.2.Schimbările pieţei …………………………………………….…........8
3.3.Segmentele pieţei………………………………………………...........8
3.4.Piaţa tintă…………………………………………………….…..........9
3.5.Caracteristicile clienţilor………………………………………...........9
3.6.Nevoile clienţilor ……………………………………………….........10
3.7.Furnizori………………………………………………………….......10
IV.ANALIZA CONCURENŢEI
4.1.Privire de ansamblu asupra domeniului…………………………........10
4.2.Schimbările domeniului…………………………………………........10
4.3.Concurenţii principali…………………………………………….......11
4.4.Produse/servicii concurente………………………………………......12
V.STRATEGIA
5.1.Strategia;elaborarea şi implementarea strategiei…………………......11
VI.PRODUSE/SERVICII
6.1.Descrierea produselor/serviciilor……………………………………..12
VII.VÂNZĂRI & MARKETING
7.1.Strategia de marketing………………………………………………...12
7.2.Promovări,stimulente.…………………………………………………12
7.3.Reclamă …………………………………………………………….…13
7.4.Expoziţii/târguri comerciale……………………………….…………..13
VIII.OPERAŢII
8.1.Personalul cheie……………………………………………………….13
8.2 Planul resurselor umane……………………………………………….14
8.3.Livrarea produsului/serviciului………………………………………..15
8.4.Facilităţi………………………………………………………………..15

2
IX.FINANTE
9.1.Previziuni financiare…………………………………….………….…..15
9.2.Calculul mecesarului de fond de rulment…...………………….…........16
9.3.Conceperea bilantului previzional…..………………………….….…...17
9.4.Planul de trezorerie….......................…………………………….….….19
9.5.Planul de finanţare pe 3 ani…….........…………………………….…...20
9.6.Calculul rentabilităţii pe 3 ani……………………………………….....20
9.7.Calculul punctului mort………………………………………………...21
X.CONCLUZII
10.1.Concluzii.………………………………………………………....….....22
XI.ANEXE
11.1 Anexa 1 ...................................................................................................23

1.SINTEZA

3
1.1. Conceptul afacerii

Se realizează acest plan de afaceri pentru crearea unei afaceri în domeniul


construcţiilor în regiunea Câmpina şi implicit pe Valea Prahovei.
Înfiintarea societătii M&C Construct S.R.L. este necesară deoarece în zona
Câmpina-Cornu-Breaza sunt antrenate foarte puţine firme, deci mediul
concurenţial permite intrarea pe piaţă a societăţii descrise mai jos.
Trebuie precizat faptul că această zonă atrage un segment de clienţi cu
pretenţii financiare ridicate pentru simplul fapt că este o regiune de munte
recunoscută atât pe plan intern cât şi internaţional, staţiunea balneo-climaterică
Breaza fiind cunoscută ca zona cu cel mai curat aer din Europa.
În aceste condiţii ia fiinţă S.C. M&C Construct S.R.L., cu sediul in Str. Erou
Bogdan Vasile , Nr.23 Bis, Câmpina-Prahova, societatea s-a fondat în baza deciziei
nr.2663/31.10.2002 a Prefecturii Municipiului Câmpina la data de 31.10.2003, fiind
înregistrată la Registrul Comerţului din sediul Primăriei Câmpina cu numărul
J05/533/2002. : Firma M&C Construct este ca şi formă juridică o Societate cu
Răspundere Limitată.

1.2.Situaţia actuală

Pentru a-şi putea începe activitatea, societatea a trebuit să-şi plaseze sediul
într-un punct strategic, atât din punct de vedere al costului chiriei cât şi din punct
de vedere al plasamentului furnizorilor. . S-a ales ca locaţie a firmei- marginea
municipiului Câmpina deoarece în acest punct societatea este mai aproape de 2
firme care au o pondere însemnată în furnizarea materiilor prime necesare
desfăsurarii procesului de producţie, şi chiria terenului se află la un nivel scăzut
faţă de ansamblul oraşului.

1.3.Factorii cheie de succes

4
Pentru a-şi desfăşura activitatea cu succes, societatea va avea nevoie de
personal atât cu experienţă în domeniu cât şi capabil să lucreze în echipă pentru a
putea menţine firma pe piaţă, având în vedere capacităţile ridicate de producţie ale
concurenţei, tradiţia acestora pe piaţa locală, puterea de atragere a clienţilor şi
faptul că sunt recunoscuţi pe plan local.
Pentru a putea supravieţui în acest mediu concurenţial vor trebui realizate
legăturile cu furnizorii, realizarea unui proiect de publicitate şi promovare a
firmei, dar şi încheierea unor contracte pentru a putea intra pe această piaţă a
construcţiilor.

1.4.Situaţiile/nevoile financiare
S-au calculat nevoile financiare ale societăţii şi astfel s-a ajuns la
urmatoarele :
Pentru crearea firmei s-a adus un aport de 2.328.000.000 lei din care:
Capital social subscris = 5.000.000 lei.
Capital social vărsat = 5.000.000 lei, data vărsării integrale fiind facută în
ziua de 15.11.2010.
Societatea se poate dizolva într-unul din următoarele cazuri:
- faliment;
- incapacitatea realizării obiectivului de activitate;
- reducerea sub 50% a capitalului social;
- hotărârea fondatorului..
Începerea activităţii firmei a avut loc la data de 15.12.2010, data pâna la care
s-au realizat următoarele:
- închirierea unui spatiu în cadrul căruia S.C. M&C CONSTRUCT îşi va
desfăşura activitatea;
- angajarea personalului calificat şi totodată cu experienţă
- achiziţionarea mijloacelor fixe care contribuie la buna desfăşurare a
producţiei , dintre care menţionăm:
2 Dacii, 1 Autoutilitară, 1 Statie Betoane, 1 Autobetoniera.
.

5
- înscrierea firmei la Registrul Comertului cu numărul J05/533/2002.
- Încheierea contractelor cu principalii furnizori cum ar fi: R.A.G.C. ,
CONNEL, ROMTELECOM , ROMGAZ.
- Pregătirea lansării firmei pe piaţa constructiilor din Câmpina şi informarea
potenţialilor clienţi prin intermediul publicităţii: mass-media, panouri
publicitare,adrese scrise catre potenţialii clienţi în domeniu, etc.
- Încheierea contractelor cu furnizorii de materii prime, materiale, obiecte de
inventar şi mijloace fixe.
II.MISIUNEA

2.1.Declaraţia misiunii

Societatea îşi propue satisfacerea cerinţelor cele mai exigente ale clienţilor,
realizată prin folosirea de materii prime, materiale si tehnologie de înalta calitate,
personal calificat şi motivat, toate acestea in termene cât mai scurte.
Deviza firmei M&C Construct S.R.L. este :
“Contează doar performanţa”, dorim să fim performanţi în sectorul nostru de
activitate, punând accent pe calitate, pe dorinţele clienţilor şi pe respectarea
contractelor încheiate..
Pentru a răsplăti eforturile angajaţilor săi şi a conducerii, printr-o politică
de management adecvată, societatea îşi propune să ajungă pe o poziţie cât mai
bună pe piaţă, şi să-şi clădeasca un renume pe baza performanţelor sale în
domeniu.

2.2. Bariere la intrare

6
Pătrunderea pe acest sector de activitate, cel al construcţiilor, în condiţiile
actuale din România,in general, şi din Câmpina,in particular, unde preţurile au un
nivel mai ridicat decât în alte zone geografice, costurile la materii prime(unii
furnizori aflându-se la o distanţă mare faţă de sediul firmei) fac ca nivelul
investitiei să constituie o barieră la intrare în sfera de activitate a firmei, acest
lucru se deduce şi din faptul că exista doar 3 firme concurente.
III.ANALIZA PIEŢEI

3.1.Piaţa în ansamblu
Piaţa pe care se axează S.C. M&C Construct S.R.L. este cea din sfera
constructiilor, şi mai precis constructii civile în regiunea Campina-Cornu-Breaza. .
Se ştie că aceasta zonă geografică a atras un număr mare de turişti cu putere
financiară, în special din Bucuresti, fiind cunoscută ca loc de recreaţie şi petrecere
a timpului liber.
Pentru aceşti clienţi societatea poate intermedia şi cumpărarea de terenuri,
în vederea contructiei unor case de vacanţă care să le satisfacă doleanţele. Clienţii
sunt în general, aşa cum am mai spus, cu mare putere financiara, scopul
deschiderii afacerii este tocmai acela de a satisface nevoile acestui segment de
potenţiali beneficiari.
S-a avut în vedere şi faptul că municipiul Câmpina se află pe Valea Prahovei
unde există un potenţial foarte mare de exploatat, în ultimii 4 ani aici înflorind un
imens sat de vacanţă atât al patronilor români cât şi a unor cetăţeni străini care-şi
petrec vacanţa în România.

3.2.Schimbările pieţei

7
Pe acest sector de activitate concurenţa se realizează mai ales prin calitate,
viteza de realizare a proiectului, societatea nu doreşte să stabilească un nivel al
preţurilor mult sub nivelul actual al pieţei.. Piaţa construcţiilor din municipiul
Campina este în continuă creştere, pe aceast segment de activitate neexistând decât
3 mari firme care nu pot satisface cererea foarte mare în domeniu.
Satisfacerea cu mare profesionalism a cerinţelor clienţilor de catre
concurenţă, face ca intrarea pe piaţă să se realizeze foarte greu, activitatea de
construcţii necesitând un volum mare de investiţii şi tot odată un pachet de
knowlegment mare în domeniu, dar şi de personal calificat.

3.3.Segmentele pieţei
Din acest punct de vedere putem reliefa mai multe segmente în funcţie de
clienţi, de care societatea îşi realizează proiectele sale. Astfel, se regăsesc pe agenda
de lucru mai multe tipuri de clienţi:pe primul plan sunt cei care au contracte
semnate cu termene limita foarte scurte, dar pe care îi intereseaza mai putin
preţurile; urmează apoi cei care au anumite pretenţii asupra realizarii
obiectivului, dar care nu sunt presaţi de factorul timp; iar ultima categorie este
cea interesată atât de modul de realizare şi de factori financiari.
3.4.Piata ţintă
Societatea se axeaza pe segmentul de clienţi cu putere financiară ridicată,
care au de multe ori pretenţii mari în ceea ce priveşte viteza de lucru şi calitatea
lucrarilor realizate.
Acest lucru se poate observa şi din tabelul cu clienţii deja existenţi ev idenţiat
mai jos.
3.5.Caracteristicile clienţilor

8
Societatea poate satisface cererea deja existentă, de aceea s-a ajuns la
angajarea unui număr satisfăcător de forţă de muncă, în viitor fiind deja
programate unele lucrări..
S.C. M&C Construct S.R.L. are următorii clienţi, avand deja contracte
semnate pentru următorii 3 ani:

Nr.C CLIENŢI PRODUSE PONDERE


rt. (CONSTRUCTII)
1 S.C.”ALDAIR S.R.L. HALA BRUTARIE 15%
2 S.C. ORIZONT S.R.L. MAGAZIN DESFACERE 10%

3 S.C ARDAF S.A. CONSTRUCTIE SEDIUL 27%


IN
CAMPINA
4 S.C.SAM S.R.L.. FABRICA MEZELURI 33%

5 S.C.CRIS-TIM S.R.L. BIROURI 15%

3.6.Nevoile clienţilor
Nevoile clienţilor sunt puse pe primul plan în realizarea obiectivelor,
societatea conştientizand faptul că nevoile diferă de la persoană la prsoană, de
aceea fiecare client este tratat diferit, in funcţie de nevoile acestuia, dar şi de
posibilităţile lor.

3.7.Furnizori

Nr.Crt
. FURNIZOR PRODUS PONDERE
1 S.C. CONFIND S.A. PIETRIS, NISIP 50%
2 S.C. BALASTIERA 50%
FLOREŞTI S.R.L. PIETRIS, NISIP
3 S.C. CIMENTU FIENI S.A. CIMENT,VAR 100%
4 S.C. FELDIOARA S.A. CARAMIDA 100%
5 S.C. DEKOR S.A. BUCOV B.C.A. 100%
6 S.C. INDUSTRIA SÂRMEI FIER BETON 100%
CÂMPIA TURZII S.A.
. .
7 S.C. VOPSELE ŞI VOPSELE ŞI 100%
LACURI TGV. S.A. LACURI
9
Nota : B.C.A =beton celular autoclavizat
Furnizorii se plătesc la 30 de zile de la recepţia marfii.
IV.ANALIZA CONCURENŢEI
4.1.Privire de ansamblu asupra domeniului

O privire de ansamblu asupra domeniului reliefează faptul că, pe plan local


sunt necesare atât lucrări de construcţii pentru turişti(case de vacanţă locuite
temporar), construcţii cu destinaţie de locuit pentru populaţia locală, construcţii
auxiliare(moteluri, hoteluri, restaurante, baruri, amenajari de parcuri, pieţe, etc.),
construcţii industriale(sedii de firme, ateliere, centrale termice, canalizări,
aducţiuni de apă,gaze, curent) cât şi reparaţii capitale si curente la construcţii,
extinderi,consolidări, modernizări etc.

4.2.Schimbările domeniului

În domeniu au loc shimbări,însă acestea se petrec la intervale relativ lungi de


timp. Din acest punct de vedere putem considera că schimbări importante se
produc în domeniul tehnologiei materialelor de construcţie(se observă trecerea de
la tâmplăria din lemn cu geam normal, la cea PVC,aluminiu, din lemn stratificat
cu gem termopan; de la acoperişuri de tablă la acoperişuri cu ţiglă; dar şi în
domeniul finisajelor interioare, şi exterioare, de la cele pe bază de tencuieli, la
placări cu rigips şi alte materiale specifice).
Arhitectura locala se poate schimba, acest proces fiind mai lent însă, aici
predominând o arhitectură specifică zonei de munte, foarte greu de înlocuit.

4.3.Concurenţii principali

NR.CRT. CONCURENT COTA DE PIAŢĂ


1 S.C. EDILCONST S.A. 42%
2 S.C.MATEI CONSTRUCTS.A. 37%
3 S.C.RINCON SERVICII S.A. 20%

10
Concurenţa pe piaţa construcţiilor din Câmpina:
S.C. EDILCONST S.A. –MARIME- 400 de angajaţi
S.C. MATEI CONSTRUCT S.A. -MARIME- 250 de angajaţi
S.C.RINCON SERVICII S.A. 170 de angajaţi

4.5.Produse/servicii concurente

Produsele şi serviciile concurenţilor sunt de aceeaşi natură cu produsele


propriei noastre societăţi. Sfera de produse este foarte largă, firmele concurente
putând oferi orice tip de produs şi serviciu cerut, din sfera de activitate.

V.STRATEGIA

5.1.Strategia;elaborarea şi implementarea strategiei

În interiorul firmei s-a întreprins un studiu de piaţă dupa care s-au stabilit
planul şi programul de marketing..
Se cunoaşte faptul că satisfacerea şi ducerea la bun sfârşit a unui contract va
aduce autosatisfacţia clientului, care la rândul lui va promova produsele firmei sau
serviciile de care a dispus.

VI.PRODUSE/SERVICII

6.1.Descrierea produselor/serviciilor

Produsele promovate de societate sunt casele de vacanţă, casele de locuit ,


construcţii de restaurante, baruri, moteluri, aductiuni de apa, reţele de gaze,
curent, canalizari, semifabricate din beton materiale de constructii.

11
Serviciile sunt predominante în special pe perioada toamnă-iarnă, acestea
concretizându-se în lucrări de zugrăveli, vopsitorii şi finisaje interioare, reparaţii
instalaţii sanitare, încalzire, şi gaze.

VII.VÂNZĂRI & MARKETING

7.1.Strategia de marketing

Strategia de marketing a societăţii se bazează pe atragerea clienţilor la nivel


local, şi la nivel naţional, pe fidelizarea acestora prin oferirea de produse şi/sau
sevicii de un înalt nivel calitativ, chiar dacă acest lucru implică atragerea de
costuri mari, firma putând să importe materii prime şi materiale la cererea
clientului.

7.2.Reclamă

Reclama s-a realizat prin intermediul mass-mediei locale, având în vedere şi


provenienţa clienţilor, dar şi prin mass-media din Bucuresti. Pentru a fi şi mai la
curent cu înfiinţarea firmei noastre, s-au expus 10 bannere şi pe drumul national
Ploiesti-Braşov.
Se ştie ca fără reclamă, o unitate economica nu poate exista, sau cel puţin nu
se poate dezvolta mai sus de un anumit prag, de unde se realizează şi plafonarea
respectivei afaceri, şi implicit falimentul acesteia..
Reclama se realizează sistematic, pentru acest lucru, societatea a avut în
vedere şi înfiinţarea unui compartiment de marketing care să se ocupe de acest
aspect, de altfel extrem de important pentru dezvoltarea societaţii.
Pentru indeplinirea acestei sarcini se alocă şi un buget anual pentru ca
promovarea firmei să nu aibă de suferit, şi de aici imaginea ei per ansamblu.

7.3.Expozitii/târguri comerciale

Aici se poate menţiona participarea la Târgul Internaţional de Materiale de


Construcţii de la Bucureşti şi la târgurile naţionale în domeniu.

VIII.OPERATII
.

12
8.1.Personalul cheie

Pentru a-şi realiza obiectivele S.C. M&C Construct S.R.L. a avut nevoie, aşa
cum am amintit şi în capitolele anterioare atât de personal calificat(ingineri
specialişti,economişti,laborant, fierar betonist) cât şi de personal necalificat
(muncitori).
Situatia angajaţilor din cadrul societatii M&C Construct S.R.L. se prezintă
astfel:1 director economic;1 director tehnic;1 contabi1;1 laborant;1 electrician;1
mecanic;1 sofer;2 muncitori pentru staţia de betoane;1muncitor mecanizare;1
programare-lansare-urmărire;
1 salariat la financiar;2 salariati la compartimentul producţie;2 salariaţi la
compartimentul tehnic;2 instalatori, 2 electricieni; 4 şoferi profesionişti;1 salariat
la biroul de producţie; 4 fierari betonişti; 10 zidari;9 betonişti;6 zugravi;8
tâmplari;5 lăcătuşi şi 10 muncitori necalificati.

8.2.Planul resurselor umane

Organigrama societăţii se prezintă astfel:.

DIRECTOR GENERAL
.

13
DIRECTOR ECONOMIC
DIRECTOR TEHNIC

RESURSE UMANE

CONTABIL
PERSONALUL PRODUCTIV

Program de lucru:
Personalul lucrează în două schimburi:
Luni-Vineri Sâmbata-Duminica
1. 6°°-13°° 1. 8°°-12°°
2. 13ºº-20ºº 2. 8°°-12°°

8.3.Livrarea produsului/serviciului

În acest punct nu se poate vorbi de o livrare propriu-zisă a unui produs,


decât în cazul în care societatea realizează unele sevicii pentru terţe persoane sau
pentru unele firme.

8.4.Facilităţi

S-a creat un program de facilităţi în cadrul firmei, şi anume doar pentru un


segment de clienţi şi anume pentru cei fideli. De exemplu, pentru un client care a
mai beneficiat de lucrările noastre, în funcţie de costul beneficiului trecut, se
acorda o reducere la prezenta lucrare (tot în funcţie de constul ei) între 2-10% din
sumă.
Se urmăreşte prin acest program de facilităţi fidelizarea clienţilor şi
îmbunătătirea imaginii societăţii pe parcursul trecerii timpului.

14
IX.FINANŢE

9.1.Previziuni financiare
Conturile de rezultate previzionate

Anul 1. Anul 2 Anul 3


Vânzări de mărfuri 5.536 mld. 6.0896 mld. 6.69856 mld.
Producţia vândută 460 mil. 506 mil. 556,6 mil.
Producţia stocată 270 mil. 297 mil. 326,7 mil
Subvenţii din exploatare 0 0 0

6.266 mld. 6.8926 mld. 7,58186 mld


A. – Produse din exploatare
Achiziţii (inclusiv sub-contractare) 3,570 mld. 3,927 mld. 4,3197 mld.
Variaţia stocurilor 0 27 mil. 29,7 mil.
Cheltuieli exterioare 70 mil. 70 mil. 70 mil.
1 - Sub –total 3,640 mld. 3,954 mld. 4.3494 mld.
2,626 mld. 2,9386 mld. 3,23246 mld.
B. - Valoare adăugată A – 1
2- remunerarea personalului 376 mil. 376 mil. 376 mil.
3- cheltuieli sociale 37,6 mil 37,6 mil 37,6 mil
4- impozite, taxe şi alte vărsăminte 130,2 mil 138 mil 150 mil
C. - Excedent brut de exploatare 2,0822 mld 2,387 mld 2,66886 mld
B – (2+3+4)
5- Cheltuieli cu amortizarea 782 mil 782 mil 782 mil
1,3002 mld 1,605 mld 1,88686 mld
D. - Rezultatul exploatării C -5
6-Produse financiare 0 0 0
7-cheltuieli financiare pentru datorii pe 0 0 0
termen mediu şi lung
8- cheltuieli financiare pentru datorii 0 0 0
pe termen scurt
1,3002 mld 1,605 mld 1,88686 mld
E. - Rezultatul net înainte de
impozitare
9-impozitul pe profit 325,5 mil 401,25 mil 471,715 mil
10- dividende 0 0 0
E1-profit dupa impozitare 975,15 mil 1,20375 mld 1,41514 mld
11.rezerve –5% 48,7575 mil 60,1875 mil 70,7572 mil
E3-rezultatul net dupa distribuire 926,392 mil 1,14356 mld 1,34438 mld
48,7575 mil 60,1875 mil 70,7572 mil
F1 – Rezultatul ne-distribuit
F2- Autofinanţarea netă 1,0239 mld 1,26393 mld 1,4859 mld

15
9.2. Calculul necesarului de fond de rulment

Anul 1 Anul 2 Anul 3

RESURSE
 Furnizori (cu TVA) 3,670mld. 4,23 mld. 4,519 mld.

1. Total RESURSE 3,670mld. 4,23 mld. 4,519 mld

UTILIZĂRI
 Stoc materiale 1,5 mld. 2,3 mld. 3,15 mld.
 Produse în curs 350 mil. 400 mil. 390 mil.
 Produse finite 460 mil. 520 mil. 600 mil.

 Total stocuri 2,310 mld. 3,22 mld. 4,14 mld.


 Clienţi (cu TVA) 2,1 mld. 2,3 mld. 2,5 mld.

2. Total utilizări
4,410 mld.. 5,52 mld. 6,64 mld.
Necesarul de fond de rulment (2 – 1) 740 mil. 1,29 mld. 2,121 mld.

9.3.Conceperea şi completarea bilanţului previzional


Bilanţul previzional
ACTIV
 Activul imobilizat:
Imobilizările necorporale cuprind fondurile comerciale şi cheltuielile constituire,
cercetare si dezvoltare;
Imobilizările corporale cuprind terenurile, angajamentele şi amenajările,
construcţiile, instalaţiile tehnice, material şi utilaj industrial etc. precum şi imobilizări în
curs;
Imobilizări financiare cuprind titluri imobilizate şi împrumuturi acordate altor
persoane sau întreprinderi..
 Activul circulant:
Activul circulant cuprinde stocurile în curs (stoc de aprovizionare, de produse
semi-finite, produse finite şi mărfuri), avansurile şi aconturile vărsate furnizorilor,
creanţele faţă de clienţi sau alte persoane, întreprinderi sau angajaţii, valorile mobiliare
.

16
de plasament (acţiuni, obligaţiuni), disponibilităţile (bancă, casă) şi cheltuielile
înregistrate în avans (de exemplu, cheltuielile de repartizat pe mai multe exerciţii).

PASIVUL
 Capitalurile proprii
Capitalurile proprii ale întreprinderii se compun din capital, adică aportul
personal, din cote-părţi, din acţiuni etc.
În plus se pot constitui rezerve care sunt fie legale, fie regulamentare, statutare
sau contractuale. Rezultatul exerciţiului ca şi rezultatul raportat (beneficiul sau
pierderea exerciţiului precedent) se adaugă, de asemenea, la capital.
Provizioane pe care le constituim, de exemplu, ca urmare a creşterii preţului sau a
fluctuaţiilor previzibile ale cursului sunt provizioane reglementate care diminuează
beneficiul impozabil.

Sfârşitul primului Sfârşitul celui de-al


Sfârşitul celui de-al
ACTIV Bilanţ de plecare doilea an
an treilea an

Imobilizări nete 50 mil.. 100 mil 100 mil 100 mil


Terenuri 150 mil. 0 0 0
Construcţii 1 mld. 0 0 0
Instalaţii 200 mil 200 mil 200 mil 200 mil
Altele
Total .1,4 mld. Total.300 mil. Total.300 mil. Total.300 mil.

Stocuri 0 3,570 mld. 3,3927 mld. 4,3197 mld


Materii prime 0 0 0 0
În curs 0 460 mil. 520 mil 600 mil.
Produse finite
Total..0 Total.4.03 mld. Total.3,9127 mld. Total.4,9197 mld.

Realizabil şi
disponibil 0 2,1 mld. 2,3 mld. 2,5 mld.
Client + efecte
0 0 0 0
de primit
300 mil 3,1 mld 3,5 mld 3,2 mld.
Alţi debitori
Casă + Bancă
Total..300 mil Total.5,2 mld Total.5,8 mld Total.5,7 mld.

17
1,7 mld 9,53 mld 10,0127 mld 10,9197 mld.
Total activ

Pasiv: 1,5 mld. 1,5 mld. 1,5 mld. 1,5 mld.

Fonduri proprii 0 0 0 0
Capital social
Provizioane 0 0 0 0
Rezerve + 200 mil. 1,75715 mld. 1,985 mld 2,1971 mld
Rezultatul
raportat
Autofinanţarea
Total.1,7 mld. Total.3,257 mld. Total.3,485 mld. Total. 3,6971 mld

Subvenţii şi Total.0 Total.1.002 mld. Total.1,002mld Total.1,002 mld.


ajutoare
Datorii pe
termen mediu şi Total.0 Total.1,5 mld.. Total 1,3037 mld Total.1,4006 mld
lung

Datorii pe 4,34 mld.


termen scurt 0 3,570 mld 3,927 mld
80 mil
Furnizori +
0 50 mil 65 mil 400 mil
Efecte
0 150 mil 230 mil
de
0
plată
0 0 0
Stat
Bănci
Alte datorii pe
termen scurt
Total 1,7 mld Total 9,53 mld. Total Total
Total pasiv 10,0127 mld 10,9197 mld.

9.4.Proiectarea planului de trezorerie

Planul de trezorerie este stabil în general pentru o perioadă de 6 sau 12 luni


şi pe baza unei decupări lunare sau determinate în funcţie de datele cu scadenţe
importante (sfârşitul de lună, 10 ale lunii).
Alcătuirea planului de trezorerie se face de obicei în doi timpi:

 Stabilirea unui calendar al cheltuielilor şi încasărilor:


 Confruntarea cheltuielilor şi încasărilor pentru alcătuirea planului lunar:
.
.

18
Planul de trezorerie.
Oct-Dec. Ian-Mar. Apr.-Iun. Iul-Sep.
.
1. Sold la începutul trim. 0 2,6 mld. 2,3 mld 3,1 mld.
Încasări cu TVA
- din exploatare 1,1 mld 1,8 mld 2,1mld 536 mil.

- din afara exploatării


- aport de capital. 1,5 mld. 0 0 0
- împrumuturi contrac-
tate pe termen mediu şi 0 500 mil 500 mil 500 mil
lung
- prime (subvenţii) 0 0 500mil. 502 mil.
2. TOTAL 2,6 mld. 2,3 mld 3,1 mld. 1,538 mld

Plăţi cu TVA 600 mil. 700 mil 1,4 mld 870 mil 9.5.
- din exploatare
- plata mărfurilor,
aprovizionare, materii
prime, furnituri, apă,
energie etc
25 mil. 40 mil. 100 mil. 61 mil.
- impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate 188 mil. 188 mil. 188 mil. 188 mil.
- cheltuieli cu personalul 55 mil. 60 mil. 145 mil. 100 mil.
- impozitul pe profit,
TVA vărsată 20 mil.. 35 mil. 20 mil. 43 mil.
- cheltuieli financiare 0 0 0 0
- din afara exploatării 40 mil. 60 mil 100 mil 85 mil.
- rambursarea împrumu-
turilor la termen 0 0 0 0
- investiţii în imobilizări
3. TOTAL 948 mil. 1,083 mld 1,953 mld 1,347 mld.
4. Sold 1 la sf. trim =2 – 3 1,652 mld 1,217 mld 1,147 mld 191 mil
5. Sold la sfârşitul trim. = 1,652 3,817 mld 3,447 3,291 mld
1+ 4 mld. mld.
Planul de finanţare pe 3 ani.
Nevoi (durabile) Anul 1 Anul 2 Anul 3
Cheltuieli
Investiţii HT
- cumpărarea unui teren 50 mil 0 0
- investiţii imobiliare
- amenajări 0 0 0
.
- material 0 0 0
- altele 0 0 0
. Necesarul de fond de rulment
- constituire 740 mil 1,29 mld 2,191 mld
- creştere 0 550 mil 901 mil
Rambursarea împrumuturilor pe 400 mil 350 mil 750 mil
termen mediu şi lung 19
1,190 mld 2,19 mld 3,842 mld
Total nevoi
Ecartul anual = Nevoi/Resurse 0,206. 0,378 0,629

9.6.Calculul rentabilităţii pe o perioadă de 3 ani:

Se utilizează în acest sens trei indicatori de rentabilitate diferiţi:

 Rentabilitatea de exploatare: CAF* / valoare adăugată;


 Rentabilitatea comercială: CAF / C.A fără TVA;
Resurse (durabile)
Capitaluri proprii 1,5 mld 1,5 mld 1,5 mld
Capacitatea de autofinanţare 1,75715 mld 1,9857 mld 2,1971 mld
Ajutoare şi subvenţii 1,002 mld 1,002 mld 1,002 mld
Credite pe termen mediu şi lung 1,5 mld 1,3037 mld 1,4006 mld
5,759 mld 5,791 mld 6,099 mld
Total resurse
 Rentabilitatea capitalurilor: rezultatul net înainte de impozitare / capitaluri
proprii.
Se indica evoluţia pe 3 ani.
*
CAF – capacitatea de autofinanţare (beneficiu net după impozitare + Cheltuieli
cu amortizarea).

Primul an Anul al Al treilea


doilea an
Rentabilitate din exploatare 0,6691 0,6757 0,67971

Rentabilitate comercială 0,3734 0,3836 0,3858

Rentabilitatea capitalurilor 216,7 267,5 314,4

9.7.Calculul punctului mort


.

20
Punctul mort se calculează în modul următor:
F
q
pV
unde: q – cantitatea vândută corespunzătoare punctului mort;
F – costuri fixe;
p – preţ de vânzare unitar;
V – costuri unitare variabile.

CA corespunzătoare (CA „critică”) se calculează prin înmulţirea cantităţii


vândute în punctul mort cu preţul de vânzare unitar.CA critică = q x p

Dacă CA critică > CA prevăzută, nu este asigurată rentabilitatea.

Calculul punctului mort


Primul an Anul al Al treilea
doilea an

0,45 0,409 0,372


Punctul mort

X. CONCLUZII

Pe măsură ce afacerea a înaintat în timp, directorii societăţii şi-au consolidat


relaţiile cu furnizorii serioşi, ori s-au îndreptat către alţii, din cauza nerespectării
unor termene de livrare.
Se poate concluziona faptul că intrarea pe piaţa construcţiilor nu este facilă
aşa cum s-ar putea crede, deoarece se realizează la înfiinţarea societăţii un calcul
al necesarului bănesc, însa pe parcurs preţul la materii prime creşte continuu,
uneori creşterea neputând fi preconizată nici măcar de specialişti..
Un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă creşterea preţului la ciment,
societatea aprovizionându-se şi având ca unic furnizor S.C. Cimentul Fieni S.A. , la
care s-a înregistrat o creştere cu 10% numai în primele 3 luni de activitate ale
firmei.
S-a mai constatat faptul că investiţiile cu publicitatea au dat roade, peste
80% din clienţi apelând la serviciile societăţii datorită eforturilor directe ale
acesteia în materie de reclamă, iar 20% din clienţi au fost îndrumaţi chiar de către
foştii sau actualii clienţi.
.

21
Se poate observa deci că în pofida greutaţilor, a barierelor la intrare şi a
concurenţei cu renume, S.C. M&C Construct S.R.L. şi-a creat un loc propriu pe
aceasta piaţă locală din Câmpina şi din împrejurimi, reuşind să realizeze un profit
considerabil chiar din primii ani de activitate..
La întrebarea “Cum vedem firma peste 10 ani?” se poate răspunde că în
condiţiile actuale şi urmând strategiile de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi
lung, societatea va reuşi să ocupe unul din primele locuri în rândul societăţilor de
construcţii din Câmpina, luând în considerare . şi apariţia altor concurenti pe
această piaţă..

.
.

22