Sunteți pe pagina 1din 2

COPILUL DE 8 ANI – Etape şablon de dezvoltare

Dezvoltarea fizică

 Sprinten
 Lucrează în grabă
 Plin de energie
 Are nevoie de destindere fizică
 Puţin stângaci
 Anvergura atenţiei limitată
 Acuitate vizuală proximată şi distală puternică

Dezvoltare socială
 Sociabil, spiritual
 Îi place să coopereze cu ceilalţi
 Încearcă adesea să facă mai mult decât poate
 Energic, învaţă din greşeli
 Preferă acelaşi gen de activităţi
 Nu-i plac limitările şi îngrădirile
 Îşi lărgeşte cercul de prieteni mai mult decât o făcea la 7 ani

Dezvoltarea limbajului
 Comunicativ
 Ascultă, dar, fiind atât de plin de idei, nu-şi poate reaminti întotdeauna ceea ce s-a
spus
 Exagerează
 Vocabularul se extinde rapid

Dezvoltarea cognitivă
 Captivat de activităţi care îi sunt la îndemână; îi place să socializeze
 Îi place grupul şi activităţile în grup
 Foarte harnic
 Adesea lucrează rapid
 Se consolidează procese concrete
 Deprinderile de bază încep să fie stăpânite
 Începe să-şi conştientizeze capacităţile într-o anumită sferă de acţiune
Copilul de 8 ani în clasă

Dezvoltarea motrică a muşchilor mici


 Acuitatea şi controlul acesteia se suprapun; este momentul adecvat să se concentreze asupra
scrisului de mână cursiv
 Ţinerea instrumentului de scris în mână trebuie să fie, de acum, „ matură”
 Poate copia de pe tablă şi rezolva teme tot mai complexe, dar nu foarte lungi

Dezvoltarea motrică a muşchilor mari


 Adesea apare o creştere bruscă – este agitat şi are nevoie de multă activitate fizică; scurte pauze
de exerciţii (chiar şi în clasă) ajută la creşterea capacităţii de concentrare
 Îi plac jocurile de grup pe terenul de joacă; este atras de acelaşi gen de actvităţi, de aceea,
învăţătoarele trebuie să organizeze cât mai multe jocuri în aer liber cu întreaga clasă
 Se joacă mult şi adesea este epuizat în scurt timp; mai multe pauze de joc scurte sunt mai
eficiente decât o pauză lungă

Dezvoltarea cognitivă
 Foarte harnic, dar adesea îşi supraestimează capacităţile; învăţătoarele pot scurta (mai degrabă
decât lungi) temele; succesul în doze mici îi dezvoltă încrederea
 Îi place să lucreze în grup, să colaboreze cu colegii;gustă responsabilitatea – deşi nu este
întotdeauna încununat de succes
 Interesat în procesul şi produsul muncii şcolare; evaluarea rezultatelor muncii de către colegi este
la fel de importantă ca şi cea făcută de învăţătoare
 De obicei, îşi organizează bine munca, însă uneori este dezordonat; are nevoie de ajutorul
învăţătoarelor pentru a găsi strategii de organizare, în special în cadrul unor sarcini legate de
rezolvarea unor probleme de matematică din manual
 Manifestă un interes crescând pentru reguli şi organizare, pentru mediul înconjurător şi
clasificări

Dezvoltarea comportamentului
 În clasă, mesele trebuie să fie grupate în aşa fel încât elevii să poată lucra împreună; grupurile se
vor roti în permanenţă
 Elevul are reacţii pozitive în cadrul organizării proiectelor de grup şi păstrării tradiţiilor clasei,
lucru ce edifică un simţ al coeziunii şi apartenenţei la grup
 Problemele legate de gen(sex) capătă o importanţă sporită
 Abordează idei legate de de corectitudine; are un simţ crescând al responsabilităţii morale
dincolo de sine; argumentează
 Are o atitudine pozitivă vizavi de studierea altor culturi sau dezbaterea unor probleme legate de
cinste, dreptate