Sunteți pe pagina 1din 6

Planificarea unităţii tematice „Natura, Universul si omul“ (OMUL) – Săptămâna 28

Comp. Conţinuturi vizate/


Ziua Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi Resurse Evaluare
spec. Detalii de conţinut

Activităţi pe discipline – EFS


L
U Activităţi integrate
N MEM – Lungime (unităţi nonstandard)/Adunarea şi scăderea cu 4 unităţi fără şi cu trecere peste ordin Numere materiale: auxiliar, Observare sistematică
I (20-31) Măsurări riglete, numărătoare Aprecieri individuale
CLR – Joc „Ce s-ar întâmpla dacă…?“ procedurale:
1.2 Exerciţii de numărare cu pas dat, cu suport intuitiv conversaţia,
1.4 Exerciţii de compunere şi descompunere a unor mulţimi de obiecte explicaţia, exerciţiul,
2.1 Exerciţii de adăugare şi extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte activitatea
6.1 Alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale (palma, creionul etc.) pentru măsurarea lungimii independentă
Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de măsură neconvenţionale
Exerciţii-joc de comparare a unor lungimi
Exerciţii de ordonare a unor obiecte după lungime, comparări succesive
Colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza unui criteriu precizat
Completarea unui desen prin realizarea unui element asemănător cu unul dat
Estimarea unor lungimi pe baza unor unităţi neconvenţionale date
MM – Acul
Activitate frontală/individuală

DP – Întâlnirea de dimineață/„Ce îmi place să fac?“ Aspecte specifice ale materiale: auxiliar, Observare sistematică
Exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi organizării învăţării şi creioane, culori, fişe Aprecieri individuale
2.3 Discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor anterioare ale copiilor pregătirii pentru viaţă la de colorat/de lucru
3.1
Desenarea unor meserii specifice şcolarul mic procedurale:
3.2
3.3 Ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi preferate: „Ce îmi place să fac?“ conversaţia euristică,
Jocuri/activităţi/concursuri de identificare a unor abilităţi, a predispoziţiilor native/talentelor copiilor în explicaţia, exerciţiul,
diverse domenii problematizarea
CLR – Joc „Cu ce sunet începe cuvântul?“
Activitate frontală/pe grupe

Activităţi pe discipline – RELIGIE

Activităţi pe discipline – EFS


Activităţi integrate
M CLR – Formularea unor întrebări şi răspunsuri/Recapitularea sunetelor si literelor invatate Comunicare orală materiale: auxiliar, Observare
A MEM – Joc „Cine face așa  ?/Cum face ?“ (ascultare, vorbire, planșă cu litere, fișe de sistematică
R 1.1 Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/text scurt audiat interacţiune) lucru, jetoane cu Aprecieri
Ţ Exerciţii de reformulare a unor mesaje Citire/lectură imagini, silabe, individuale
I 1.2 Exerciţii de oferire a unor răspunsuri la cererea de informaţii Scriere/redactare alfabetar, plastilină
1.3 Exerciţii de identificare a cuvintelor care încep/se termină cu un anumit sunet Elemente de construcţie a procedurale:
Construirea de cuvinte pornind de la silabe/litere date comunicării conversaţia, explicaţia,
3.1 Exerciţii de recunoaştere şi numire a literelor mari şi mici de tipar exerciţiul, jocuri
Exerciţii de asociere a unor litere şi sunete; citirea cuvintelor didactice, activitatea
Observarea literelor din plastic/din alfabetarul magnetic sau tipărite independentă
3.2 Exerciţii de formulare a unor răspunsuri ce presupun alegere duală/multiplă
Audierea unui fragment dintr-o poveste şi selectarea imaginilor corespunzătoare
4.1 Construirea literei „Z“ din plastilină
Desenarea literei „Z“ de tipar
MM – Acul
Activitate frontală/individuală

MEM Lungime (unităţi nonstandard)/Adunarea şi scăderea cu 4 unităţi fără şi cu trecere peste ordin (20-31) Numere materiale: auxiliar, Observare
CLR : Joc „Spune cum este...!“ Măsurări riglete, numărătoare sistematică
Exerciţii de numărare înainte şi înapoi procedurale: Aprecieri
1.1 Compararea grupurilor de obiecte conversaţia, explicaţia, individuale
1.2 Exerciţii de ordonare a unor numere date, crescător sau descrescător exerciţiul, activitatea
1.3 Numărare cu pas dat (ex. din 1 în 1), cu suport intuitiv independentă
1.4 Compunerea şi descompunerea unor numere/mulţimi de obiecte
Exerciţii de aflare a sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 31
Crearea unor probleme simple după imagini date
1.6 Alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale pentru măsurarea lungimii
6.1 Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de măsură
Exerciţii-joc de comparare a unor lungimi
Completarea unui desen prin realizarea unui element asemănător cu unul dat
MM – Acul
Activitate frontală/individuală/pe grupe

AVAP – Livada cu pomi infloriti Materiale şi instrumente materiale: auxiliar/bloc Observare


MM – Împreună să jucăm! Pictură de desen, pensulă sistematică
1.3 Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori acuarele Aprecieri
2.2 Realizarea de aplicaţii ce au la bază iniţiative spontane, atunci când li se pun la dispoziţie materiale şi procedurale: explicaţia, individuale
instrumente diverse demonstraţia,
2.3 Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate exerciţiul, jocul
2.4 Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în aplicaţii/compoziţii
Utilizarea unor tehnici simple: pensulaţie, stropire, dactilopictură
2.5 Exersarea modului de îngrijire/păstrare a instrumentelor şi a materialelor
CLR – „Cea mai frumoasă lucrare!“ – convorbire
Activităţi integrate

M CLR – Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ Recapitularea sunetelor si literelor invatate Comunicare orală materiale: auxiliar, Aprecieri generale şi
I MEM – Joc „Cine ajunge mai repede la…“ (ascultare, vorbire, planșă z/Z, fișe de lucru, individuale
E 1.1 Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea textului interacţiune) jetoane cu imagini,
R Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt audiat Citire/lectură silabe, alfabetar
C 1.2 Formularea unor propoziţii după imagini Scriere/redactare procedurale:
U Exerciţii de recunoaştere şi numire a personajelor Elemente de construcţie a conversaţia, explicaţia,
R 1.4 Audierea poveștii „Copiii din crâng“ comunicării exerciţiul, jocuri
I 3.2 Formularea unor răspunsuri ce presupun alegere duală/multiplă didactice, activitatea
Lectură după una sau mai multe ilustraţii/benzi desenate independentă
Continuarea unei poveşti pe baza imaginilor selectate, cu sprijin din partea cadrului didactic sau al colegilor
4.1 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp
Decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene
MM – Trenul
Activitate frontală/individuală/pe echipe

Activităţi pe discipline – Limba Engleza

MEM – Obiecte specifice unor meserii/Aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei Numere materiale: auxiliar, Observare
CLR – Joc „Eu spun una, voi mai multe!“ Măsurări jetoane, numărătoare sistematică
1.1 Exerciţii de adăugare şi extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte procedurale: Aprecieri
1.2 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-4 unităţi în concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor conversaţia, explicaţia, individuale
efectuate prin numărare de obiecte/prin desene exerciţiul, activitatea
1.6 Exerciţii de aflare a sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 31 independentă
Exerciţii de aflare a unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
Crearea unor probleme simple după imagini date
Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate
5.1 Gruparea obiectelor/corpurilor după un anumit criteriu
5.2 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
MM – Acul
Activitate frontală/individuală/pe grupe

MM – Acul – folclorul copiilor Cântare vocală materiale: auxiliar/ Aprecieri generale şi


1.1 CLR – Joc „Frământări de limbă“ Mişcarea pe muzică culegere, caiet cu foaie individuale
1.2 Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de obiecte velină
1.4 Jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi cântate procedurale: explicaţia,
Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu ajutorul mijloacelor tehnice demonstraţia, exerciţiul,
2.1 Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text jocul
Exersarea asimilării integrale a cântecului
2.2 Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând corect cuvintele
Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne etc.)
Activitate frontală/individuală
Activităţi integrate

J CLR – Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ Recapitularea sunetelor si literelor invatate Comunicare orală materiale: auxiliar, Aprecieri generale
O MEM – Joc „Cine ajunge mai repede la…“ (ascultare, vorbire, planșă z/Z, fișe de lucru, şi individuale
I 1.1 Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează înţelegerea textului interacţiune) jetoane cu imagini,
Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt audiat Citire/lectură silabe, alfabetar
1.2 Formularea unor propoziţii după imagini Scriere/redactare procedurale:
Exerciţii de recunoaştere şi numire a personajelor Elemente de construcţie a conversaţia, explicaţia,
1.4 Audierea poveștii „Copiii din crâng“ comunicării exerciţiul, jocuri
3.2 Formularea unor răspunsuri ce presupun alegere duală/multiplă didactice, activitatea
Lectură după una sau mai multe ilustraţii/benzi desenate independentă
Continuarea unei poveşti pe baza imaginilor selectate, cu sprijin din partea cadrului didactic sau al colegilor
4.1 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp
Decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene
MM – Trenul
Activitate frontală/individuală/pe echipe

CLR – Formularea unor descrieri/ Recapitularea sunetelor si literelor invatate Comunicare orală materiale: caiet Aprecieri generale
MEM – Joc „Ce s-ar întâmpla dacă...?“ (ascultare, vorbire, integrat, jetoane cu şi individuale
1.2 Exerciţii de formulare a unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii interacţiune) imagini, silabe,
Oferirea de replici afirmative/negative la enunţuri scurte Citire/lectură alfabetar Evaluare continuă
2.2 Formularea unor descrieri/prezentări elementare ale unor activităţi Scriere/redactare procedurale:
2.4 Utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor emoţii Elemente de construcţie a conversaţia, explicaţia,
Iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de interes comunicării exerciţiul, jocuri
4.1 Transcrierea prin fotografiere vizuală: cuvinte/propoziţii, cu litere mari de tipar didactice, activitatea
Decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene independentă
AVAP – Construire litere din piese Tangram
Activitate frontală/individuală

MEM – Meserii/Probleme de adunare/scădere cu 4 unităţi Numere materiale: caiet Aprecieri generale


CLR – Joc „Să ne imaginăm!“ Măsurări integrat, jetoane, şi individuale
1.4 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-4 unităţi în concentrul 0-31 numărătoare Evaluare continuă
Exerciţii de aflare a sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 31 procedurale:
Exerciţii de aflare a unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei conversaţia, explicaţia,
1.5 Crearea unor probleme simple după imagini date exerciţiul, activitatea
5.2 Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, independentă
cerculeţe, linii etc.
Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
AVAP – Meseria preferată
Activitate frontală/individuală

AVAP – Laleaua Confecţii şi jucării materiale: auxiliar, Aprecieri generale


MM – Împreună să jucăm! foarfecă, lipici, creioane şi individuale
2.2 Realizarea de aplicaţii ce au la bază iniţiative spontane colorate
Realizarea unor compoziţii, individual/în perechi/în grup, folosind culori la alegere şi tehnici improvizate procedurale:
Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ explicaţia,
Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, lipire, decupare după contur, în funcţie de nevoi/opţiuni demonstraţia,
2.3 Exersarea modului de îngrijire/păstrare a instrumentelor şi a materialelor exerciţiul, jocul
Formularea de întrebări şi răspunsuri la întrebări despre utilitatea obiectelor întâlnite în mediul familiar
2.4 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
2.5 Participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii
CLR – „Cea mai frumoasă lucrare!“ – convorbire

Activităţi pe discipline
Activităţi integrate
V CLR – Lectură: Repovestirea unor fragmente – „Copiii din crâng“ de K. Uşinski/Litera „Z“ Comunicare orală materiale: caiet Aprecieri generale şi
I MEM – Joc „Cine știe câștigă!“ (ascultare, vorbire, integrat, rechizite individuale
1.1 Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/text scurt audiat interacţiune) procedurale: Cel mai bun
N
E Reformularea unor mesaje Citire/lectură conversaţia, explicaţia, recitator
R 2.1 Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat Scriere/redactare exerciţiul, jocuri
I Formularea unor răspunsuri la întrebări Elemente de construcţie a didactice, activitatea
2.2 Repovestirea unor fragmente din poveşti audiate, cu reproducerea intonaţiei interpreţilor comunicării independentă
2.4 Exerciţii de identificare a cel puţin două trăsături ale unor personaje
Folosirea unor cuvinte pentru a îmbogăţi o idee
4.1 Utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor emoţii
4.2 Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori diferite
Decorarea unor desene folosind semne grafice
Exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul desenului sau prin simboluri
MM – Albinuța mea
Activitate frontală/individuală

DP – „Ce voi fi când voi fi mare?“ Aspecte specifice ale materiale: auxiliar, coli, Observare
CLR – Joc „Cu ce sunet începe cuvântul?“ organizării învăţării şi rechizite sistematică
2.3 Exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi pregătirii pentru viaţă la procedurale: Aprecieri
3.1 Interpretarea unor melodii preferate pentru anunţarea pauzei şcolarul mic conversaţia euristică, individuale
Exerciţii de identificare în imagini a organizării învăţării explicaţia, exerciţiul
3.2 Desenarea momentelor specifice unei activități preferate
Colaje despre hobby-uri şi activităţi preferate: „Ce îmi place să fac?“
3.3 Jocuri/activităţi/concursuri de identificare a unor abilităţi
AVAP – Mie îmi place…
Activitate individuală
MM – Audiţie: George Enescu – „Impresii din copilărie“ – fragment Cântare vocală materiale: auxiliar, Aprecieri generale şi
CLR – Joc „Cu ce începe cuvântul…“ Cântare instrumentală casetofon, individuale
1.2 Jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi cântate Mişcare pe muzică CD-uri, laptop, caiet cu
1.4 Audierea cântecului redat cu mijloace tehnice foaie velină
3.1 Organizarea unor jocuri inspirate de muzica audiată – Exemple de audiţii: George Enescu – „Impresii din procedurale: explicaţia,
copilărie“ (fragment) demonstraţia,
3.2 Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea cu o mişcare simplă exerciţiul, jocul
3.4 Discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor
AVAP – Desen la alegere după muzica audiată
Activitate frontală/individuală

S-ar putea să vă placă și