Sunteți pe pagina 1din 6

Planificarea unităţii tematice OBIECTE PREFERATE – Săptămâna 32

Comp. Conţinuturi vizate/


Ziua Activităţi integrate/pe disciplină; organizarea colectivului de elevi Resurse Evaluare
spec. Detalii de conţinut

Activităţi pe discipline– EFS


L
U Activităţi integrate
N MEM – Identificarea unor figuri şi corpuri geometrice din mediul apropiat/Numărarea elementelor unor Numere materiale: auxiliar, Observare sistematică
I mulţimi cu tot atâtea/cu mai multe/cu mai puţine Ştiinţele vieţii jetoane, riglete, Aprecieri individuale
CLR – Joc „Cutiuţa fermecată“ Figuri şi corpuri geometrice numărătoare
1.1 Exerciţii de numărare înainte şi înapoi procedurale:
Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere conversaţia,
Exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte explicaţia, exerciţiul,
1.2 Exerciţii de numărare cu pas dat, cu suport intuitiv activitatea
1.4 Exerciţii de compunere şi descompunere a unor mulţimi de obiecte independentă, jocul
Exerciţii de adăugare şi extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte
2.1 Numărare cu pas indicat prin desen sau obiecte, crescător şi descrescător
2.2 Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul
înconjurător şi în materiale tipărite
Construirea unor obiecte uzuale folosind suportul desfăşurat al unui cub
Jocuri de construcţii folosind piese din lemn sau plastic
AVAP – Căsuţa din pădure – din figuri geometrice
Activitate frontală/individuală

DP – Întâlnirea de dimineață (Jocuri, jucării , figuri și corpuri geometrice)/Jocuri și jucării Dezvoltare emoţională şi materiale: auxiliar, Observare sistematică
Jocuri de rol cu marionete socială creioane, culori, fişe Aprecieri individuale
2.2 Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul „Pot să prezint eu?“ în care fiecare copil îşi prezintă obiectul Aspecte ale organizării, de colorat/caiet cu
2.3 preferat, jucăria preferată învăţării şi pregătirii pentru foaie velină,
Realizarea unui jurnal în imagini „Jucăriile mele preferate“ viaţă la şcolarul mic procedurale:
Discutarea unor situaţii concrete din experienţa elevilor : reguli de mânuire a jucăriilor, a păstrării acestora conversaţia euristică,
Discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor anterioare ale copiilor explicaţia, exerciţiul,
3.1 „Micul colecţionar“, prezentarea colecţiilor de jucării pe care fiecare le are acasă/activităţi preferate jocul de rol
3.3 AVAP – Jucării din figuri geometrice
Activitate frontală/individuală/pe grupe

Activităţi pe discipline – RELIGIE


Activităţi pe discipline– EFS
Activităţi integrate
M 2.1 CLR – Formularea unor răspunsuri la întrebări Comunicare orală materiale: auxiliar, Observare
A DP – Joc „Pot să prezint eu?“ – despre jucării (ascultare, vorbire, planșă cu litere, jetoane sistematică
1.2 Oferirea unor răspunsuri la cererea de informaţii: „Cine? Ce? Când? Unde?“ interacţiune) cu imagini, silabe, Aprecieri
R
1.3 Exerciţii de identificare a cuvintelor care încep/se termină cu un anumit sunet Citire/lectură alfabetar individuale
Ţ 2.1 Exerciţii de construire de cuvinte pornind de la silabe/litere date Scriere/redactare procedurale:
I 2.2 Formularea unor răspunsuri la întrebări adresate de colegi Elemente de construcţie a conversaţia, explicaţia,
3.1 Prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie comunicării exerciţiul, jocuri
Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar didactice, activitatea
4.1 Asocierea unor litere şi sunete; citirea cuvintelor independentă
Observarea literelor din plastic/din alfabetarul magnetic sau tipărite/Construirea literei „J“
Desenarea literei „J“ de tipar
MM – Ghemul (ariciul)
Activitate frontală/individuală

MEM – Descrierea unor figuri şi corpuri geometrice din mediul apropiat/Adunarea şi scăderea cu 1-5 Numere materiale: auxiliar, Observare
unităţi fără şi cu trecere peste ordin (20-31) Figuri şi corpuri geometrice jetoane, riglete, sistematică
CLR – Joc „Cu ce începe cuvântul…?“ numărătoare Aprecieri
1.1 Exerciţii de numărare înainte şi înapoi procedurale: individuale
1.2 Exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte conversaţia, explicaţia,
Exerciţii de identificare a „vecinilor“ unui număr exerciţiul, activitatea
1.3 Exerciţii de ordonare a unor numere date, crescător sau descrescător independentă, jocul
1.4 Numărare cu pas dat (ex. din 1 în 1), cu suport intuitiv
Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte având drept cardinal un număr de elemente mai
mic decât 31
1.6 Exerciţii de aflare a sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 20
2.2 Crearea unor probleme simple după imagini date
Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul
înconjurător şi în materiale tipărite
Descrierea unor figuri şi corpuri geometrice din mediul apropiat
MM – „Podul de piatră“
Activitate frontală/individuală/pe grupe

AVAP – Paharul şi suportul de pahar Confecţii şi jucării materiale: auxiliar, Observare


MM – „Te-am legat la ochi frumos“ foarfecă, lipici, pensulă sistematică
2.1 Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de utilizări etc. acuarele Aprecieri
Realizarea unor compoziţii individual/în perechi/în grup procedurale: explicaţia, individuale
2.2 Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, presare tăiere, decupare după contur, în funcţie de nevoi/opţiuni demonstraţia,
Exersarea modului de îngrijire/păstrare a instrumentelor şi a materialelor exerciţiul, jocul
2.3 Formularea de întrebări simple şi de răspunsuri despre cele observate
2.4 Participarea la conversaţii despre posibile utilizări ale produselor realizate individual sau în grup
2.5 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
Participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii
CLR – „Cea mai frumoasă lucrare!“ – convorbire
Activitate frontală/individuală/pe echipe
Activităţi integrate

M CLR – Identificarea sunetelor/silabelor/cuvintelor, sensul cuvintelor Comunicare orală materiale: auxiliar, Observare
I DP – Joc „Te apreciez pentru că…“ (ascultare, vorbire, silabe, alfabetar, sistematică
E 1.2 Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu un anumit sunet interacţiune) platilină Aprecieri
Indicarea sunetelor/silabelor/cuvintelor Citire/lectură procedurale: individuale
R
1.3 Numărarea cuvintelor dintr-un enunţ scurt Scriere/redactare conversaţia, explicaţia,
C
Stabilirea poziţiei sau a succesiunii cuvintelor din propoziţii orale de 3-4 cuvinte Elemente de construcţie a exerciţiul, jocuri
U Identificarea sensului unui cuvânt rostit de cadrul didactic/colegi comunicării didactice, activitatea
R Rostirea cuvintelor pe silabe, în jocuri, cântece sau numărători ritmate independentă
I Construirea de cuvinte, rime pornind de la silabe/litere date
Asocierea unor litere şi sunete, citirea cuvintelor
1.4 Audiere, memorizare: „Jucăriile unui băiat cuminte“ de George Coșbuc
4.1 Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/de scris
Observarea literelor din plastic/din alfabetarul magnetic sau tipărite
Desenarea literei „J“ de tipar
AVAP – Modelați litera J
Activitate frontală/individuală

Activităţi pe discipline – Limba Engleza

MEM – Construirea unor obiecte folosind suportul desfăşurat al unui cub/Adunarea şi scăderea cu 1-5 Numere materiale: auxiliar, fişe Observare
unităţi fără şi cu trecere peste ordin (20-31) Figuri şi corpuri geometrice de lucru, jetoane, cutii sistematică
CLR : Joc „Spune cum este...!“ de carton Aprecieri
1.1 Exerciţii de adăugare şi extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte procedurale: individuale
1.2 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor conversaţia, explicaţia,
efectuate prin numărare de obiecte/prin desene exerciţiul, activitatea
1.6 Exerciţii de aflare a sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 31 independentă, jocul
Exerciţii de aflare a unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
Crearea unor probleme simple după imagini date
5.2 Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte,
cerculeţe, linii etc.
Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
AVAP – Cutia pentru cadouri
Activitate frontală/individuală/pe grupe

MM – Sunt atâtea meserii Cântare vocală materiale: auxiliar/ Aprecieri generale şi


1.1 CLR – Joc „Cu ce începe cuvântul…?“ Cântare instrumentală culegere, caiet cu foaie individuale
1.2 Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte Mişcare pe muzică velină
1.4 (instrumente muzicale) procedurale: explicaţia,
2.1 Jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi cântate demonstraţia, exerciţiul,
Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat cu ajutorul mijloacelor tehnice jocul
Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
2.2 Exersarea asimilării integrale a cântecului
Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând corect cuvintele
Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale (tobe, lemne etc.)
AVAP – Joc „Mie îmi place să ..., pentru că…“
Activitate frontală/individuală
Activităţi integrate

J CLR – Formularea propoziţiilor după imagini Comunicare orală materiale: auxiliar, Aprecieri generale
O MEM – Joc „Cine știe câștigă!“ – ştafeta rezultatelor (ascultare, vorbire, silabe, alfabetar şi individuale
I 1.1 Formularea unor propoziţii după imagini interacţiune) procedurale:
1.2 Conversaţii scurte, pe baza unei imagini Citire/lectură conversaţia, explicaţia,
2.1 Reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea intonaţiei Scriere/redactare exerciţiul, jocuri
2.2 Formularea unor răspunsuri la întrebări adresate de colegi Elemente de construcţie a didactice, activitatea
Prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie comunicării independentă
2.3 Dialoguri în diferite contexte
4.1 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp
Decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene
Scrierea elementelor grafice de dimensiuni şi culori diferite
MM – Voinicii
Activitate frontală/pe echipe

2.3 CLR – Evidenţierea unor modele de comportament Comunicare orală materiale: caiet Aprecieri generale
CLR – Joc „Ce s-ar întâmpla dacă…?“ (ascultare, vorbire, integrat, rechizite, şi individuale
Numirea personajului/personajelor dintr-un fragment audiat interacţiune) silabe, alfabetar, joc Evaluare continuă
1.2 Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de informaţii Citire/lectură Tangram
Oferirea de replici afirmative/negative la enunţuri scurte Scriere/redactare procedurale:
Discuţii privind comportamentul unor personaje, evidenţierea unor modele de comportament Elemente de construcţie a conversaţia, explicaţia,
2.2 Completarea unor enunţuri orale care să conţină comparaţii între obiecte comunicării exerciţiul, jocuri
Identificarea a cel puţin două trăsături ale unor personaje didactice, activitatea
AVAP – Construire litere din piese Tangram independentă
Activitate frontală/individuală

4.1 MEM – Jocuri de construcţii/Probleme de adunare/Scădere cu 1-5 unităţi Numere materiale: caiet Aprecieri generale
CLR – Joc „Să ne imaginăm!“ Figuri şi corpuri geometrice integrat, fişe de lucru, şi individuale
1.4 Exerciţii de numărare cu pas dat, cu suport intuitiv jetoane, joc de Evaluare continuă
Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 construcţii
Exerciţii de aflare a sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 20 procedurale:
Aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei conversaţia, explicaţia,
1.5 Crearea unor probleme simple după imagini date exerciţiul, activitatea
5.2 Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, independentă, jocul
cerculeţe, linii etc.
Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date
AVAP – Jocuri de construcţii
Activitate frontală/individuală

AVAP – Casa de pe lac Colaj materiale: auxiliar, Aprecieri generale


MM – „Te-am legat la ochi frumos“ acuarele, hârtie şi individuale
2.2 Realizarea de aplicaţii ce au la bază iniţiative spontane, atunci când li se pun la dispoziţie materiale şi colorată, pensulă,
instrumente diverse ştampilă
2.3 Utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, lipire, rupere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de procedurale: explicaţia,
nevoi/opţiuni demonstraţia,
Confecţionarea de jocuri şi jucării simple – Exemplu: „Casa de pe lac“/„Cubul – cutia de cadouri“ exerciţiul, jocul
Exersarea modului de îngrijire/păstrare a instrumentelor şi a materialelor – lipirea diverselor materiale pe
2.4 suporturi diferite; formularea de întrebări simple şi de răspunsuri despre cele observate
Formularea de întrebări şi răspunsuri la întrebări despre utilitatea obiectelor întâlnite în mediul familiar –
Exemplu: „Ajut-o pe Furni să înţeleagă de ce avem nevoie de: cutie de cadouri/pahar/suport de
2.5 pahar/suport de creioane?
Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu
Participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii
CLR – „Cea mai frumoasă lucrare!“ – convorbire
Activitate frontală/individuală/pe echipe

Activităţi pe discipline
Activităţi integrate
V CLR – Lectură: Memorizare: „Povestea lui Șușu“ de Violeta Antoniu/Elemente grafice Comunicare orală materiale: caiet Aprecieri generale şi
I MEM – Joc „Cine știe câștigă!“ (ascultare, vorbire, integrat, alfabetar individuale
1.4 Memorizare: „Jucăriile unui băiat cuminte“ de George Coşbuc interacţiune) procedurale: Cel mai bun
N
2.1 Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt audiat Citire/lectură conversaţia, explicaţia, recitator
E 2.2 Exerciţii de identificare a cel puţin două trăsături ale unor personaje Scriere/redactare exerciţiul, jocuri
R 2.4 Folosirea unor cuvinte pentru a îmbogăţi o idee Elemente de construcţie a didactice, activitatea
I Utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor emoţii comunicării independentă
4.1 Decorarea literelor mari şi mici de tipar prin desene
Scrierea elementelor grafice
4.2 Decorarea unor obiecte/desene folosind semne grafice
Exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul desenului sau prin simboluri
MM – Voinicii
Activitate frontală/individuală

DP – „Jucăriile mele preferate“ Dezvoltare emoţională şi materiale: auxiliar, coli Observare


MEM – Joc „Ce s-ar întâmpla dacă…?“ socială mari, creioane, culori, sistematică
2.1 Jocuri de tipul „Roata emoţiilor“ Aspecte ale organizării, fişe de colorat – jucării Aprecieri
2.2 Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară învăţării şi pregătirii pentru procedurale: individuale
Exerciţii de identificare a regulilor de comunicare în imagini viaţă la şcolarul mic conversaţia euristică,
Exprimarea prin desen a regulilor de comunicare la şcoală şi afişarea acestora explicaţia, exerciţiul,
2.3 Realizarea unui jurnal în imagini „Jucăriile mele preferate“ jocul de rol.
Jocuri de tipul „Prietenul secret“
3.1 Discuţii de explorare a intereselor şi a experienţelor anterioare ale copiilor
AVAP – Jucării preferate
Activitate individuală
MM – „Dacă vesel se trăieşte“ Cântare vocală materiale: auxiliar, Aprecieri generale şi
1.4 CLR – Joc „Cu ce începe cuvântul…“ Cântare instrumentală rehizite, caiet cu foaie individuale
Audierea cântecului demonstrat de propunător/redat cu mijloace tehnice Mişcare pe muzică velină
2.1 Implicarea activă şi dirijată în receptarea cântecelor procedurale: explicaţia,
Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text demonstraţia, exerciţiul,
3.1 Exersarea asimilării integrale a cântecului jocul
3.2 Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând corect cuvintele
3.4 Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor
Jocuri pe cântece cu caracter de dans, prin asocierea cu o mişcare simplă
Discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor
AVAP – Joc: „Mie îmi place să ..., pentru că…“
Activitate frontală/individuală

S-ar putea să vă placă și