Sunteți pe pagina 1din 4

HOTARARE A.G.A. A S.C. GEO TOP S.R.L.

BRASOV, NEGOIULUI NR. 17, Codlea,


J08/ 583/19.03.1993
CUI 3583642
Nr. 2 / 04.11.2019
SUBSEMNATII:

1. ALECU GHEORGHE, CNP 150402080010, cetatean roman, nascut la data de 02.04.1950 in


mun. Brasov judetul Brasov, domiciliat in mun. Brasov , C.D. GHEREA, nr. 81, bl. B3, et. 1, ap.
4, judetul Brasov, identificat cu CI seria BV nr. 945566 eliberata de la data de 28.03.2014, de catre
SCLEP Brasov , asociat,
2. ALECU MARIA, CNP 2511020080012, cetatean roman, nascut la data de 20.10.1951, in
comuna Baita, judetul Hunedoara, domiciliat in mun. Brasov, str. C.D. Gherea, nr. 81, bl. B3, et.
1, ap. 4, judetul Brasov, identificat cu CI seria BV nr. 505130 eliberat de SPCLEP Brasov la
12.03.2007, asociat,
3. CIOCAN MIHAI EUGEN, CNP 1661015081974, cetatean roman, nascut la data de
15.10.1966, in mun. Codlea, jud. Brasov, cu domiciliul in municipiul Codlea, jud. Brasov, str.
Negoiu nr. 17, identificat cu CI seria BV nr. 988832 eliberata de SPCLEP Codlea la data de
31.10.2014, asociat si administrator.

De comun acord am hotarat in sedinta din data de 04.11.2019, urmatoarele :


A. Cesiune parti sociale
1. Subsemenatii ALECU GHEORGHE si ALECU MARIA, in calitate de asociati ai S.C. GEO TOP
S.R.L., cesionam totalul de 20 parti sociale, a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 200 lei,
reprezentand 66,66 % din capitalul social al societatii numitului CIOCAN MIHAI EUGEN,
2. Subsemnatul CIOCAN MIHAI EUGEN, declar ca sunt de acord cu preluare prin cesiune a 20 parti
socielae, a cate 10 lei fiecare, in valoare totala a 200 lei, de la domnii ALECU GHEORGHE si ALECU
MARIA, detinand de azi data semnarii actului un capital social, in valoare de 300 lei, 30 parti sociale, a
cate 10 lei fiecare.
3. Subsemnatii declaram ca cesiunea s-a facut la valoarea niminala a partilor sociale conform
prevederilor art. 202 din legea 31/1990 modificata si actualizata.
B. In urma cesiunii structura detinerii capitalului si a participarii la beneficii si pierderi va fi
urmatoarea:
1 . CIOCAN MIHAI EUGEN, detine 100% din capitalul social al societatii, adica 30 parti sociale, a cate
10 lei fiecare, in valoare totala de 300 lei.

C. Se desfiinteaza punctul de lucru situate in Brasov, str. Mimozei nr. 2, bl. 56, sc. B, ap. 27, judetul
Brasov, Romania

Celelalte prevederi ale actului constituiv raman neschimbate, modificandu-se si completandu-se


conform celor de mai sus.

Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare , azi 04.11.2019 .

CEDENTI CESIONAR

ALECU GHEORGHE CIOCAN MIHAI EUGEN

ALECU MARIA
ANEXA LA HOTARAREA AGA NR. 2/ 04.11.2019 A
S.C. GEO TOP S.R.L.

SUBSEMNATUL CIOCAN MIHAI EUGEN IN CALITATE DE


ADMINISTRATOR AL S.C. GEO TOP S.R.L. DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE
CA PREZENTUL ACT CONTINE 2123 SEMNE ( CARACTERE FARA SPATII) SI 2539
SEMNE (CARACTERE CU SPATII) .

CIOCAN MIHAI EUGEN


HOTARARE A.G.A. A S.C. GEO TOP S.R.L.
BRASOV, NEGOIULUI NR. 17, Codlea,
J08/ 583/19.03.1993
CUI 3583642

IMPUTERNICIRE

Subsemnatul, Ciocan Mihai Eugen, in calitate de asociat al Geo Top SRL, cu sediul in
Codlea, Str. Negoiu, nr. 17, inmatriculata in Registrul Comertului Brasov sub numarul
J08/583/1993, avand CUI: 3583642,
Imputernicim prin prezenta pe Aldea Florentina Adriana, domiciliat in Brasov, loc.
Brasov, str. Colonia Metrom nr.1A, avand CNP: 2840419080027, posesor al CI seria BV nr.
948183, sa ne prerezinte in actiunele de modificare actionariat si radiere sediu secundar a SC
Geo Top SRL, sa depuna, sa ridice si sa semneze orice acte necesrae la Registrul Comertului.