Sunteți pe pagina 1din 5

Formule modul 2 SERIILE STATISTICE.

INDICATORII STATISTICI

x x2 ... xi ... xr  Ni Ni
X:  1 f ri = =
 n
N
 N1 N 2 ... N i
serii
... N r  N k
k=1
frecventa relativa simpla / indicatorii
multidimensionale / seriile statistice
relativi de structura
i
N ic =  N k i

k=1
frecventa absoluta cumulata /indicatorii primari
N k
N ic
f ric = k=1
n
=
N
N k
k=1 frecventa relativa
cumulata / indicatorii relativi de structura

Formule modul 4 VALORILE MEDII

n
N xi k

 xi KN i
N i
X= i=1
K i=1
X= i=1 n Xh =
N N k
Ni
media i=1
i
metoda de x
aritmetica simpla i=1
media i
calcul simplificat al mediei
k prin reducerea variantelor armonica ponderata
x N i i
variabilei de un număr K de
X= i=1
1 N 2
 xi
k
ori Xp =
 Ni N i=1
i=1 media aritmeca media
n
x i -c
ponderata  k
Ni patratica simpla
n
X= i=1
n
 k+c
  xi -c  Ni N i Xp =
1 k 2
 x i Ni
X= i=1
n
+c i=1 N i=1 media
 Ni metoda de calcul simplificat
patratica ponderata
i=1 metoda al mediei prin reducerea
de calcul simplificat al variantelor variabilei cu o N
mediei prin reducerea constanta c Xg = N
x i=1
i
variantelor variabilei cu o media
constantă c: N geometrica ponderata
Xh = N
1

i=1 x i media armonica
N
Xg = N
x i=1
Ni
i
media
geometrica simpla
Formule modulul 5 INDICATORII DE POZITIE

Δ+  (x -M ] (M e -x max ]  x rq + x rq
M o = x inf
Mo +  l Mo X:  min e
50% 
+1

Δ+ + Δ- q3 = 3 3

cal  50% 2
cul valorii modale Pentru interpretarea valorii
modale, seria iniĠială se q1 = x  
r
xN + xN  q1 1 
2  2  +1 restructurează astfel:
   
Me = q2 = x 
2 N N
r 
 q 2 1 
valoarea mediana cand rq = 1  =
1
4 4 q3 = x 
Variabila numerică studiată 
 rq 3 
este discretă N N
rq = 2  =
2
4 2,
N
 2 , dacă N este par N 3N
rMe =  rq = 3  = N N
 N+1 , dacă N este impar
3
4 4 r q =1⋅ =
 2
1 4 4
Valorile cuartile / Pentru o N N
N1 + N 2 + ... + N i  rMe repartiĠie discretă rangul r q =2⋅ =
2 4 2
celor trei cuartile se
N 3N
Variabila numerică studiată determină conform r q =3⋅ =
este continuă.
3 4 4
formulelor:

rMe - N  x Me  x rq + x rq +1 rQi - N  x Qi 
M e = x Me +  lMe q1 = 1 1
Qi = x Qi +  lQi
N Me 2 N Qi
,
determină valoarea
mediană
x rq + x rq +1
q2 = 2 2

2 ,

( x min−Q1 ] (Q 1 −Q2 ] (Q2 −Q3 ] (Q 3 −x max ]


X: ( 25 % 25 % 25 % 25 % )
Formule modulul 6 PARAMETRII SIMPLI AI VARIAğIEI

A = x max - x min A x -x d i = x i - X Abaterea


Ar =  100  = max min  100 
amplitudinea absoluta X X
individuală faĠă de valoarea
amplitutidea relativa
medie se exprimă sub forma
absoluta
di x-X d +max x -X Abaterea maximă negativă:
d ir =  100  = i  100  d +r
max =  100  = max  100  sub forma absoluta
X X X X
sau forma relativa sau sub forma relativa
d- x -X
d -rmax = max  100  = min  100 
d +max = x max - X X X
sau sub forma relativa
Abaterea maximă pozitivă
se determin sub forma
d -max = x min - X
absoluta

Formule modulul 7 parametri sintetici ai variatiei

N frecvente, dispersia se
dx
 x -X
r
i Vx = d x = 100 calculeaza astfel
dx = i=1 X coefici
N Abaterea ent simplu de variaĠie
  x -x 
k 2
medie liniară forma i  Ni
2 2 i=1
σx = σ =
 
N
absoluta pentru o serie 1
 xi - X
X k
σ 2X =
simpla N i=1 N
i=1
i

k asbaterea medie patratica


 x i -X  N i
Pentru o serie simpla de
reparatie formula de calcul
dx = i=1
σx
k
a dispersiei este CV =  100
N
i=1
i x
pentru 2

 
k
o serie de distribuĠie de xi - X  Ni Coeficientul de variatie a lui
frecvenĠe: 2
σ = i=1 Pearson
X
N dac
a seria este una de

Formule modulul 8 parametrii formei si ai concentrarii seriilor statistice

X - Mo M(X-X) 4 M(X-X) 4
α= β4 = -3 β=
σ x Coeficientul σ 4x σ 4x Coeficientul
de asimetrie a lui Pearson Coeficientul cu ajutorul de boltire al lui Pearson
căruia se cuantifică şi
M  X - X
3 n
evaluază boltirea unei serii
α3 = 3 este coeficientul de boltire a
X = N 2
i
σ x
i=1
lungimea
lui Fisher
coeficientul de asimetrie a vectorului de poziţie,
lui Fisher:
Formule modul 10 ANALIZA LEGĂTURII DINTRE VARIABILE CU AJUTORUL METODELOR PARAMETRICE

n
M ( XY )−M ( X ) M ( Y )
  y -Y 
n 2
a= 2 ∑ x 2i N i i Ni
M ( X 2 ) −[ M ( X ) ] M ( X 2 ) = i=1n σ 2y = i=1
n

∑ Ni N i

b=M ( Y )−aM ( X )
i=1
i=1

n m

 y 
n 2
n
∑ xi ∑ y j N j /x i -y N i
∑ xi N i M ( XY ) =
i=1 j=1
σ 2y x = i=1
M ( X )= i=1n n m n

∑ Ni ∑ ∑ N ij N
i=1
i
i=1 j=1
i=1

  
m
1 n σ 2Y/X
∑ yi N j cov(X,Y) =  x i -X yi -Y
n i=1 DY/X = 100
M ( Y ) = j=1m σ 2Y
∑ Nj cov(X,Y)
j=1
ry/x = σ 2y/x
σ 2X σ 2Y R y/x = D Y/X =
σ 2y

Formule modul 12

: ESTIMAREA PARAMETRILOR POPULAğIILOR TOTALE ÎN CAZUL OBSERVĂRII PRIN SONDAJ

P (~
¯x −z σ ~¯ ≤ x̄≤~
¯x +z σ ~¯ ) =1−α 2 n
α x α x
  E  x  x  2  1  n  σ x ~ ~
σ 2x  v(x) 1
p= ¯x= x ∑
z α σ ~¯x =Δ ~
¯x  N n n i=1 i
2
~ ~
P x  z q  σ ~x  p  x  z q  σ ~x  1  q
  E  x  x   σ x
σ 2x  v(x)
2  n  σ 2x
σ  V(x)   1  
2 
n x
 N n
x: ( 1p 0q ) 2
  σx
σ 2x  V(x)
n

Formule modul 13 INDICII STATISTICI

Y1 Y1 R1/0 1/0
Y = I Y - 1 (100%)
I1/0
Y = I1/0
Y = 100
Y0 Y0
Y1 3 3
i1/0
Y =
Y0
(100 ) v 1
i q p 1 1
i i

I1/0
v =
i=1
 100 I1/0[P]
v(p) =
i=1
3
 100
3
v1i
3  1/0
 q1i pi0
i = 1 i vi
i
i=1
1/0
vi v 0i
I1/0
v =
i=1
 100 3
3
q p
3
q p 1 1

v 0 0 1 i i
i i i
I1/0[P]
v(q) =
i=1
 100
i=1 I1/0[L]
V(p) =
i =1
 100 3
3
 q 0i p1i
q p
i=1
0
i
0
i i=1

( p) 
IV1/0[ ( p )  IV ( p )
F]
3 IV1/0[ L] 1/0[ P ]

 q1i p0i
I1/0[L]
V(q) =
i=1
3
 100
(q) 
IV1/0[ ( q )  IV ( q )
F]
 q0i p0i IV1/0[ L] 1/0[ P ]

i=1

Formule modul 14 SERII CRONOLOGICE

yt Δ t/1 y t - y1 y
I t/t-1 = 100 A t/1 = = = 1
R t/1 y t - y1
 100 100
y
y t-1
Δ t/0
y = y t - y0 y1
yt y -y Δ t/0 y
y =I y  1 
R t/0 100  1  t 0 100  100
t/0

Δ t/t-1
= y t - y t-1 y0 y0 y0 A Δ t/t-1 y t - y t-1 y
y t/t-1 = = = t-1
R t/t-1 y t - y t-1
 100 100
yt y -y Δ y t/t-1 y t-1
yt R t/t-1
y =I y
t/t-1
1  100  1  t t-1 100  100
I t/0
y = 100 y t-1 y t-1 y t-1
y0 n

y
t=1
t
Y=
n

t1 t 1 +t 2 t n−1 +t n tn
y 0⋅ + y 1⋅ +. . .+ y n−1⋅ + y n⋅
2 2 2 2
Ȳ =
t 1 +t 2 +. ..+t n

n n
 
t-1
t /t−1
∑ y t−1⋅y t y*t = y1  Iyt/t-1
∑Δ y
y n− y1 t=2
Δ̄ y t /t −1 = t =1 = Ī y = n
n−1 n−1 ∑ y 2t−1 yi + yi+1 + ... + yi+(k-1)
t=2
yi =
k
n
yn
Iy = n-1
 It/t-1
i=1
y = n-1
y0
¿
y (t )= y 1 +(t−1 )⋅Δ̄ y t /t −1