Sunteți pe pagina 1din 30

PROIECT

ANALIZAPE BAZA DE BILANT...................................................................................1

Calculul indicatorilor de echilibru pentru bilantul financiar...............................................4

Calculul indicatorilor de echilibru pentru bilantul functional.............................................8

ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI................................10

Capacitatea de autofinantare..............................................................................................15

ANALIZA FINANCIARA A INTREPRINDERII PRIN METODA RATELOR.......17

Ratele de rentabilitate economica......................................................................................21

ANALIZA SWOT............................................................................................................24

BIBLIOGRAFIE................................................................................................................29

ANALIZAPE BAZA DE BILANT


PARTEA I

Anul N :

BILANT FINANCIAR
2005 - lei -
Mijloace N+1 Resurse N+1
1. Mde > 1 an 1.080 1. R > 1 an 4.811
2. Mde < 1 an 65.184 2. R < 1 an 65.403
3. MT 3.950
4. TA 70.214 TP 70.214

MIJLOACE :

1. Mdexp > 1 an = TA imobilizari la valoarea neta 1.080

1
- Active fictive 0
- Active imobilizate care au durata 0
de exploatare mai < de 1 an
+ Active circulante care au durata 0
de expoatare mai > de 1 an
= 1.080

2. Mdexp > 1 an = T A circulante 69.134


+ Active imobilizate care au durata 0
mai < de 1 an
- Active circulante care au durata 0
mai > de 1 an
- Disponibilitati 3.950
= 65.184

3. M T = Disponibil din casa si banci 3.950


RESURSE :

1. R scad > 1 an = T cap.proprii 4.811


- Active fictive 0
+ Provizioane pentru riscuri 0
si cheltuieli
+ Venituri inregistrate in avans 0
+ Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada mai > de 1 an 0
= 4.811

2. R scad < 1 an = Datorii ce trebuie platite pe o 65.403


perioada mai < de 1 an

Anul N +1 :

BILANT FINANCIAR
2006 - lei -

2
Mijloace N+1 Resurse N+1
1. Mde > 1 an 744 1. R > 1 an 6.229

2. Mde < 1 an 67.704 2. R < 1 an 65.023


3. MT 2.704
4. TA 71.252 TP 71.252

MIJLOACE :

1. Mdexp > 1 an = TA imobilizari la valoarea neta 744


- Active fictive 0
- Active imobilizate care au durata 0
de exploatare mai < de 1 an
+ Active circulante care au durata 0
de expoatare mai > de 1 an
= 744
2. Mdexp > 1 an = T A circulante 70.508
+ Active imobilizate care au durata 0
mai < de 1 an
- Active circulante care au durata 0
mai > de 1 an
- Disponibilitati 2.804
= 67.704

3. M T = Disponibil din casa si banci 2.804

RESURSE :

1. R scad > 1 an = T cap.proprii 6.229


- Active fictive 0
+ Provizioane pentru riscuri 0
si cheltuieli
+ Venituri inregistrate in avans 0
+ Datorii ce trebuie platite intr-o

3
perioada mai > de 1 an 0
= 6.229

2. R scad < 1 an = Datorii ce trebuie platite pe o 65.023


perioada mai < de 1 an

Calculul indicatorilor de echilibru pentru bilantul financiar

1. Necesarul de fond de rulment: NFR =( Mde < 1 an) – ( R < 1


an – CBTS).
Este expresia echilibrului financiar pe termen scurt, a echilibrului dintre
necesarul si resursele de capitaluri circulante (ale exploatarii).
NFR2005 = 65.184 – ( 65.403 – 20.000) = 19.781
NFR2006 = 67.704 – (65.023 – 20.000) = 22.681

Atat in anul 2005, cat si in anul 2006, NFR este pozitiv aratand ca se
inregistreaza un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare.
Aceasta situatie poate fi considerata favorabila daca se datoreaza cresterii
stocurilor si creantelor in urma unei politici de dezvoltare. Daca nu este
rezultatul acestei politici, situatia este nefavorabila, intrucat se poate datora
cresterii creantelor din cauza incetinirii incasarilor si reducerii datoriilor de
exploatare ca urmare a urgentarii platilor.

2.Trezoreria neta: TN = MT – CBTS

TN2005 = 3.950 – 20.000 = - 16.050


TN2006 = 2.804 – 20.000 = - 17.196

In anii 2005 si 2006 trezoreria neta este negativa ceea ce insemna ca


intreprinderea este dependenta de resursele sale financiare pe termen scurt.

4
Trezoreria neta negativa reflecta un dezechilibru financiar pe termen scurt
ce este acoperit din contractarea altor credite pe termen scurt.

3. Fondul de rulment financiar (FRF) : =NFR + TN

Fondul de rulment financiar 2005 = 19.781+( - 16.050 ) = 3.731


Fondul de rulment financiar 2006 = 2.681 + ( - 17.196) = - 14.515

In anul 2005 fondul de rulment financiar arata surplusul activelor circulante


nete nefinantate din datoriile temporare, evidentiind excedentul de lichiditate
potentiala, ca o marja de securitate privind solvabilitatea intreprinderii,iar in
anul 2006 marimea negativa a fondului de rulment reflecta absorbirea unei
parti din resursele temporare pentru finantarea unor necesitati permanente,
contrar principiului de gestiune financiara : la necesitati permanente se aloca
surse permanente, astfel alocarile pe termen lung sunt finantate prin resurse
pe termen scurt. Fondul de rulment negativ are implicatii serioase asupra
trezoreriei si a capacitatii ei de plata.

Anul N :

BILANT FUNCTIONAL
2005 - lei -
Mijloace N+1 Resurse N+1
1. MS 2.024 1. RD 5.755
2. ACE 65.184 2. PE 40.403
3.ACIE 0 3. PIE 0
4.AT 3.950 4. PT 25.000
5. Total 71.158 5.Total 71.158

MIJLOACE :

1. MS = T A imobilizate la valoare bruta 2.024


+ Cheltuieli inregistrate in avans 0
= 2.024

5
2.ACE = Stocuri 65.184
+ Creante din exploatare 0
= 65.184
3. ACIE = Creante in afara exploatarii 0

4. AT = Disponibilul din cont si banca 3.950


+ Titluri de plasament ale societatilor cotate 0
la bursa
= 3.950

RESURSE:

1. RD = Total capitaluri proprii 4.811


+ Provizioane pentru riscuri 0
si cheltuieli
+ Venituri inregistrate in avans 0
+ Total amortizari si provizioane 944
+ Datorii financiare pe termen scurt si lung 0
= 5.755

2. PE = Datorii de exploatare = Furnizori 0


- Furnizori debitori 0
+Efecte de plata 0
+Impozit pe profit 0
+Alte datorii fata de stat 40.403
si institutii publice
= 40.403

3. PIE = Datorii in afara exploatarii = Decontari cu 0


grupul si asociatii
+Creditori diversi 0
+ Dividende de plata 0
=0

6
4. PT = Credite la banc ape termen scurt 20.000
+ Dobanzi aferente creditelor 5.000
= 25.000

Anul N + 1 :

BILANT FUNCTIONAL
2006 - lei -
Mijloace N+1 Resurse N+1
1. MS 2.024 1. RD 7.509
2. ACE 67.704 2. PE 40.023
3.ACIE 0 3. PIE 0
4.AT 2.804 4. PT 25.000
5. Total 72.532 5.Total 72.532

MIJLOACE :

1. MS = T A imobilizate la valoare bruta 2.024


+ Cheltuieli inregistrate in avans 0
= 2.024

2.ACE = Stocuri 67.681


+ Creante din exploatare 23
= 67.704
3. ACIE = Creante in afara exoploatarii 0

4. AT = Disponibilul din cont si banca 2.804


+ Titluri de plasament ale societatilor cotate 0
la bursa
= 2.804

7
RESURSE:

1. RD = Total capitaluri proprii 6.229


+ Provizioane pentru riscuri 0
si cheltuieli
+ Venituri inregistrate in avans 0
+ Total amortizari si provizioane 1.280
+ Datorii financiare pe termen scurt si lung 0
= 72.532

2. PE = Datorii de exploatare = Furnizori 0


- Furnizori debitori 0
+Efecte de plata 0
+Impozit pe profit 0
+Alte datorii fata de stat 40.023
si institutii publice
= 40.023
3. PIE = Datorii in afara exploatarii = Decontari cu 0
grupul si asociatii
+Creditori diversi 0
+ Dividende de plata 0
=0

4. PT = Credite la banc ape termen scurt 20.000


+ Dobanzi aferente creditelor 5.000
= 25.000

Calculul indicatorilor de echilibru pentru bilantul functional

8
1. Fondul de rulment net global: FRNG = RD – MS

FRNG2005 = 5.755 – 2.024 = 3.731


FRNG2006 = 7.509 – 2.024 = 5.485
Este obtinut prin afectarea a 3.731mii lei in anul 2005 si a 5.485mii lei in
anul 2006 resurse stabile finantarii activelor circulante.Asa se explica
constituirea unui excedent al activelor circulante lichide pe termen scrurt
asupra datoriilor pe termen scurt,exigibile la o scadenta apropiata.

2. Necesarul de fond de rulment: NFR = (ACE + ACIE) – (PE + PIE)

NFR2005 = 65.184 – 40.403 = 24.781


NFR2006 =67.704 – 40.023 = 27.681

Necesarul de fond de rulment al exploatarii 2005 = ACE – PE = 65.184 –


40.403 = 24.781
Necesarul de fond de rulment al exploatarii 2006 = ACE – PE = 67.704 –
40.023 = 27.681
Evidentiaza nevoia de finantare determinate de ciclul de exploatare si
reprezinta suma pe care activitatea intreprinderii o solicita ca o nevoie
continua,permanenta,de finantare.

Necesarul de fond de rulment in afara exploatarii 2005 = ACIE – PIE = 0


Necesarul de fond de rulment in afara exploatarii 2006 = ACIE – PIE = 0
Acest fond de rulment e legat de operatiuni diverse ale intreprinderii,altele
decat cele care constitue activitatea de baza.

3. Trezoreria neta: TN = AT – PT

TN2005 = 3.950 – 25.000 = - 21.050


TN2006 = 2.804 – 25.000 = - 22.196

In anii 2005 si 2006 trezoreria neta este negativa si semnifica faptul ca


intreprinderea este dependenta de resursele sale financiare pe termen
scurt.Aceasta situatie de dependenta sau de tensiune asupra trezoreriei
evidentiaza faptul ca lichiditatile sunt insuficiente pentru a permite

9
rambursarea datoriilor pe termen scurt.Mentinerea resurselor de trezorerie
apare ca o constrangere impusa intreprinderii si limiteaza autonomia sa
financiara pe termen scurt.Dar,daca o situatie de trezorerie negativa ( T < 0)
exprima o certa dependenta financiara,ea nu trebuie sa fie interpretata
imediat ca un simptom de insolvabilitate.

ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT


SI PIERDERI

PARTEA II A

1. Cifra de afaceri (CA)


Cifra de afaceri, reprezinta suma totatala a veniturilor din operatiuni
comerciale efectuate de o firma,respectiv vanzarea de marfuri si produse,
intr-o perioada de timp determinata.
In cifra de afaceri nu se includ veniturile financiare si veniturile
exceptionale.

Cifra de afaceri = venituri din vanzarea marfurilor


+ productia vanduta
CA2005 = 76.120 + 0 = 76.120
CA2006 = 64.646 + 500 = 65.146

10
Pe parcursul celor doi ani, se constata o scadere a cifrei de afaceri cu
10.974mii lei aceasta scadere fiind determinata de scaderea veniturilor
obtinute din vanzarea marfurilor.

2. Marja comerciala (MC) = Venituri din vanzarea marfurilor


- Cheltuieli cu marfurile vandute

Marja comerciala masoara surplusul de valoare obtinut peste costul


marfurilor vandute si reflecta pozitionarea intreprinderii pe piata.

MC2005 = 76.120 - 51.297 = 24.823


MC2006 = 64.646 - 44.396 = 20.250

Societatea inregistreaza marje comerciale mai reduse, dar pozitive,


exprimand faptul ca din operatiunile de vanzare-cumparare de marfuri se
obtine un rezultat favorabil pentru societate.Exista un excedent privind
vanzarea de marfuri in raport cu costul acestora, adica firma obtine profit din
activitatea comerciala desfasurata.

3. Productia exercitiului (PE) = productia vanduta


+ variatia stocurilor
+ productia imobilizata

PE2005 = 0 + 0 + 0 = 0
PE2006 = 500 + 0 + 0 = 500

Productia exercitiului caracterizeaza activitatea de productie a unitatii: ceea


ce intreprinderea a fabricat si a vandut, ceea ce ea a fabricat si a ramas in
stoc (productia stocata),precum si ceea ce ea a fabricat pentru ea insasi
(productia imobilizata).Interpretarea acestui indicator se poate face numai in
comparatie cu rata inflatiei din aceeasi perioada.In anul 2006 se observa o
rata nominala de crestere a productiei fata de anul 2005

11
4. Cheltuieli de exploatare = cheltuieli ci materii prime si materiale
consumabile
+ alte cheltuieli materiale
+ alte cheltuieli din afara
+ cheltuieli privind prestatiile externe

CE2005 = 130 + 2.503 + 662 + 3.016 = 6.217


CE2006 = 2.413 + 0 + 680 + 4.487 = 7.580

Stocul de la sfarsitul anului 2006 este mai mare decat stocul de la inceputul
acestuia, ceea ce inseamna ca intreprinderea nu a consumat din stoc pentru
a-si realiza productia, ceea ce inseamna ca nu va trebui crescut nivelul
stocului.

5. Valoarea adaugata (VA) = marja comerciala


+ productia exercitiului
- cheltuieli de exploatare

Valoarea adaugata permite aprecierea aportului intreprinderii la cresterea


avutiei nationale, fiind foarte utila si in contabilitatea nationala.

VA2005 = 24.823 + 0 + 6.271 = 18.552


VA2006 = 20.250 + 500 + 7.580 = 13.170

In perioada 2004-2005, se inregistreaza o scadere a valorii adaugate


cu 5.382 ca urmare a unei cresteri a cifrei de afaceri mai lenta decat cresterea
cheltuielilor si ca urmare a scaderii productiei imobilizate.

6. Excedentul brut de exploatare (EBE) = valoarea adaugata + venituri


din subventii pentru exploatare
- cheltuieli cu impozite,taxe si
venituri
- cheltuieli cu personalul

12
Excedentul brut de exploatare masoara eficacitatea industriala si comerciala
a intreprinderii si reflecta rezultatul economic degajat ca urmare a
exploatarii potentialului de productie.

EBE2005 = 18.552 – 102 – 10.228 = 8.222


EBE2006 = 13.170 – 182 – 10.964 = 2.024

Valoarea pozitiva a acestui indicator in ambii ani arata ca firma analizata


dispune de resurse financiare necesare mentinerii sale sau cresterii acesteia.
Existenta EBE demonstreaza performanta economica a unitatii,
independenta politicii financiare, a politicii de investitie si a celei de
devidend. In schimb, in anul urmator, valoarea indicatorului este mai mica
datorita scaderii valorii adaugate cu 5.382 mii lei si cresterii cheltuielilor cu
personalul.

7. Rezultatul exploatarii (RE) = total venituri din exploatare


- cheltuieli din exploatare

Rezultatul exploatarii determina eficacitatea industriala si comerciala a


intreprinderii fara influenta structurii si politicii financiare, pe de o parte, si a
elementelor exceptionale, pe de alta parte.

RE2005 = 76.123 - 68.234 = 7.889


RE2006 = 65.146 - 63.458 = 1.688

In perioada 2005-2006, se constata o diminuare a rezultatului exploatarii ca


urmare a scaderii veniturilor din exploatare intr-un ritm mai mare decat
cheltuielile din exploatare. Datele de mai sus arata ca „ENGEL COM SRL.”
obtine profit din activitatea de exploatare exprimand rentabilitatea activitatii
curente rezultata din deducerea tuturor cheltuialelor din veniturile de
exploatare.

8. Rezultatul financiar (RF) = total venituri financiare


- total cheltuieli financiare

Se determina ca diferenta dintre cheltuielile si veniturile specifice legate de


operatiunile financiare ale intreprinderii. Acesta reflecta calitatea gestiunii

13
financiare, precum si efectele imputabile activitatii de exploatare, strategiei
de dezvoltare industriala si comerciala sau ale instabilitatii monetare a
mediului economic.

RF2005 = 4 – 0 = 4
RF2006 = 0 – 0 = 0

In anul 2005 se constata o crestere a veniturilor financiare ce duce la


cresterea rezultatului financiar, care devine pozitiv. In anul 2006, se observa
insa o scadere rezultatul financiar fiind = 0.

9. Rezultatul curent (RC) = rezultatul exploatarii


+ rezultatul financiar

Rezultatul curent masoara rezultatul degajat global de exploatare si politica


financiar a intreprinderii, reprezentand suma rezultatului exploatarii si a
rezultatului financiar, la care trebuie adaugata cota-parte a operatiunilor
efectuate in comun.

RC2005 = 7.889 + 4 = 7.893


RC2006 = 1.668 + 0 = 1.688

Din valorile inregistrate de acest indicator, se observa o scadere a acestuia in


anul 2006, valoare ce reprezinta 21,38% din valoarea inregistrata in anul
2005.

10. Rezultatul extraordinar = total venituri extraordinare


- total cheltuieli extraordinare

Rezultatul extraordinar corespunde variatiilor bogatiei intreprinderii


determinate de factori exceptionali.

Rez extraordinar2005 = 0 - 0 = 0
Rez extraordinar2006 = 0 - 0 = 0

14
In acest caz, intreprinderea nu inregistreaza venituri extraordinare si nici
cheltuieli extraordinare, deci rezultatul extraordinar este 0.

11. Rezultatul brut al exercitiului = rezultatul current


+ rezultatul extraordinar

Rez total2005 = 7.889 + 4 = 7.893


Rez total2006 = 1.688 + = 1.688

Realizeaza o confruntare globala intre ansamblul cheltuielilor si ansamblul


veniturilor unei intreprinderi pe o perioada de timp data, numita exercitiu.

12. Rezultatul net al exercitiului (profitul net) = rezultatul brut


- impozitul pe profit

Exprima marimea absoluta a rentabilitatii financiara cu care vor fi


remunerati actionarii pentru capitalurile proprii subscrise.

Rez net2005 = 7.893 – 871 = 7.022


Rez net2006 = 1.688 – 270 = 1.418

Spre deosebire de anul 2005, in anul 2006 intreprinderea se confrunta cu


cateva dificultati, scaderea rezultatului din activitatea de exploatare fiind
consecinta gestionarii necorespunzatoare a intreprinderii. Aceasta trebuie sa-
si restabileasca situatia financiara prin fonduri proprii si, de asemenea, sa
depisteze cauzele deficitelor sale si sa le remedieze.

CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

15
Capacitatea de autofinantare este constituita din fluxul de lichiditati efectiv
sau potential, generat de ansamblul operatiunilor de gestiunare in cursul unei
perioade anumite, care raman la dispozitia intreprinderii pe termen lung.
CAF poate fi calculata prin doua metode:

Prin metoda deductiva:

CAF = Execedentul brut de exploatare


+ Alte venituri de exploatare
- Alte cheltuieli de exploatare
+ Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
+ Venituri exceptionale
- Cheltuieli exceptionale
- Participarea salariatilor la profit
- Impozitul pe profit

CAF2005 = 8.222 + 3 – 3.118 + 0 – 0 + 0 – 0 – 0 – 871 = 4.240


CAF2006 = 2.024 + 0 – 0 + 0 – 0 + 0 – 0 – 0 – 270 = 1.754

Prin metoda aditionala:

CAF = Rezultatul net al exercitiului


+ cheltuieli privind cedarea activelor
- venituri privind cedarea activelor
+ cheltuieli cu amortizarea
- venituri din provizioane

CAF2005 = 7.022 + 0 – 3.148 + 366 - 0 = 4.240


CAF2006 = 1.418 + 0 – 0 + 366 – 0 = 1.754

16
In 2006, CAF este mai mica decat CAF din 2005, ceea ce inseamna ca
intreprinderea analizata a obtinut pierdere in acest an.

ANALIZA FINANCIARA A INTREPRINDERII PRIN


METODA RATELOR

PARTEA A III A

I RATELE STRUCTURII FINANCIARE :

17
a) Ratele de lichiditatea sau de trezorerie - masoara capacitatea
de plata a intreprinderii,respectiv solvabilitatea pe termen scurt.Calculul
lichiditatii se realizeaza cu ajutorul urmatorilor indicatori:

Ac
a1) Rata lichiditatii generale : RLG = D , unde:
ts
Ac = Active circulante;
Dts = Datorii pe termen scurt, sub 1 an.

Ac 69.134
Rata lichid.gen.2005 = D =  1,05
ts 65.403

Ac 70.508
Rata lichid.gen.2006 = D =  1,08
ts 65.023

Avand in vedere rezultatele calculelor, in cei doi ani ratele au valori


mai mari decat 1, ceea ce inseamna ca activele circulante au putut acoperi
datoriile exigibile pe termen scurt.

Ac - S Cr  Db
a2) Rata lichiditatii reduse : RLR = = ,
D ts D ts
unde:
S = Stocuri;
C r = Creante;
Db = Disponibilitati banesti.

Ac - S Cr  Db 23  2.804
Rata lichid.red.2005 = D = =  0,04
ts D ts 65.023
Ac - S Cr  Db 0  3.950
Rata lichid.red.2006 = D = D = 65.403  0,06
ts ts

Situatia lichiditatii nu este buna, nici in 2005, cand e 0,04, si nici in


anul 2006, cand e 0,06 deoarece nu atinge intervalul favorabil.

Db
a3) Rata lichiditatii imediate : RLI = , unde :
D ts

18
Db = Disponibilitati banesti.
Dts = Datorii pe termen scurt, sub 1 an.

Db 3.950
Rata lichid imediate2005 = D =  0,06
ts 65.403

Db 2.804
Rata lichid imediate2006 = D = 65.023  0,04
ts

Aceasta rata trebuie sa aiba in mod normal valoare mai mare decat 1.
In cazul analizat, aceasta are o valoare ce tinde spre 0, ceea ce inseamna ca
disponibilitatile nu pot acoperi datoriile imediat exigibile.

b) Rata solvabilitatii pe termen mediu si lung – exprima masura in


care intreprinderea poate achita datoriile totale,adica o masura a garantarii
datoriilor prin patrimoniu.Reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale
curente de a se transforma, intr-un termen scurt,in lichiditati pentru a
satisface obligatiile de plata exigibile.

TA
RSTL = D
, unde: TA = total activ;
D = datorii totale.

TA 70.214
RSTL 2005 = =  1,07
D 65.403

TA 71.252
RSTL 2006 = =  1,09
D 65.023

Situatia este considerata normala cand valoarea ratei este > 1,5 insa putem
accepta ambele valori deoarece valorile acceptabile sunt apartin intervalului
[1;1,5].

c) Gradul de indatorare – exprima raportul intre datorii si capitaluri


proprii,apreciindu-se ca fiind bun cand rata este de pana la 60% pentru
indatorarea generala si de pana la 30% pentru indatorarea financiara.

19
D
c 1 ) Gradul de indatorare generala( Leverage) : Git = C pn ,
unde C pn = suma capitalurilor proprii nete.

D 65.403
Git 2005 = C pn =  13.59
4.811

D 65.023
Git 2006 = C pn =  10,43
6.229

Df
c 2 ) Gradul de indatorare financiara : Gif = C pn unde,
Df = suma datoriilor financiare totale.

D
Gif 2005 = f

C pn = 0

D
Gif 2006 = f

C pn = 0

d) Rate privind viteza de rotatie – evidentiaza numarul de rotatii


efectuate de activele circulante in decursul unei perioade pentru a se putea
realiza cifra de afaceri sau durata unui circuit.
d1) Coeficientul de rotatie ( K r ) pentru toate stocurile la un
loc cu ajutorul relatiei:

Vanzari
Kr 
Stoc mediu global , exprimat in  numar de rotatii  , sau viteza de
rotatie:

Stoc mediu global


Vz   360  90 , exprimata in  zile =
Vanzari
66.432,5
* 360  510,92
46.809

20
d2) Coeficientul de rotatie ( K r ) pentru creditele acordate
clientilor cu ajutorul relatiei :

Vanzari
Kr 
Clienti
, exprimat in  numar de rotatii  , sau viteza de rotatie:

Soldul clientilor
Vz   360  90  , exprimata in  zile = 0
Vanzari

d3) Coeficientul de rotatie ( K r ) pentru creditele acordate de


furnizori cu ajutorul relatiei :

Cumparari
Kr 
Slodul furnizoril or , exprimat in  numar de rotatii  , sau viteza de
rotatie:

Soldul furnizorilor
Vz   360  90  , exprimata in  zile = 0
Cumparari

II RATELE DE PERFORMANTA :

a) Ratele de rentabilitate economica – masoara eficienta


mijloacelor materiale si financiare alocate intregii activitati a
intreprinderii.

21
a1) Rentabilitatea economica a activului total 2005 =
Rezultatul economic
Total activ
, unde: Rezultatul economic poate fi Excedentul brut al
7.889
exploatarii sau Rezultatul exploatarii. =  0,11
70.214

Rezultatul economic
Rentabilitatea economica a activului total 2006 = Total activ
=
1.688
 0,02
71.252

a2) Rentabilitatea economica a activului economic 2005 =


Rezultatul economic
Activul economic
=
=
Rezultatul economic 7.889
=  0,30
Imobilizari brute  NFR  Disponibilitati 2.024  19.781  3.950

Rezultatul economic
Rentabilitatea economica a activului economic 2006 = Activul economic
=
=
Rezultatul economic 1.688
Imobilizari brute  NFR  Disponibilitati = 2.024  2.681  2.804  0,22

a3) Rentabilitatea economica:

Rezultatulcurent inaintea deducerii cheltuielilor cu dobanda si a impozitului pe profit


Re c 2005 
Capital angajat
7.889
= 25.755
 0,30
Rezultatulcurent inaintea deducerii cheltuielilor cu dobanda si a impozitului pe profit
Re c 2006 
Capital angajat
7.889
= 4.811
 1,63

22
b) Ratele de rentabilitate financiara – masoara randamentul
capitalurilor proprii,deci al plasamentului financiar pe care actionarii l-au
facut prin cumpararea actiunilor intreprinderii.

Rezultatul net
b1) Rentabilitatea financiara neta 2005 = Capitaluri proprii =
7.022
 1,45
4.811

Rezultatul net 1.418


Rentabilitatea financiara neta 2006 =  0.22
Capitaluri proprii 6.229

b2) Rentabilitatea financiara inainte de impozitare 2005 =


=
Rezultatul curent inaintea deducerii cheluielil or cu dobanda si a impozitulu i pe profit
Capitaluri proprii
7.893
=  1,64
4.811

Rentabilitatea financiara inainte de impozitare 2006 =


=
Rezultatul curent inaintea deducerii cheluielil or cu dobanda si a impozitulu i pe profit
Capitaluri proprii =
1.688
 0,27
6.229
Dividende
b3) Randamentul capitalurilor proprii 2005 = Capitaluri proprii =0

Dividende
Randamentul capitalurilor proprii 2006 = Capitaluri proprii =0

VA
c) Rata valorii adaugate : Rva  , unde: VA = suma valorii
CA
adaugate;

23
CA = cifra de afaceri.

VA 18.552
Rva 2005  =  0,24
CA 76.120

VA 13.170
Rva 2006  = 65.146  0,20
CA

ANALIZA SWOT

PARTEA A IV A

Prin intermediul sau si (sau) al altor analize cum ar fi: analiza situatiei
industriei si a atractivitatii acesteia, analiza competitiei, autoanaliza firmei si
a fortei ei competitive, managementul de varf al firmei poate anticipa

24
schimbarile si elabora, implementa strategia optima pentru a asigura
prosperitatea firmei.
SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti „Strengthts”
(Forte, Puncte forte), „Weaknesses” (Slabiciuni, Puncte slabe),
„Opportunities” (Oportunitati, Sanse) si „Threats” (Ameninatri). Primele
doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc
mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei.
Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente
distinctive pe care aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu
alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii asigura un anumit avantaj in fata
lor.
Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care ii
determina un nivel de performante inferior celor ale firmelor concurente.
Punctele slabe reprezinta activitati pe care firma nu le realizeaza la nivelul
propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le
poseda.0
„Oportunitatile” reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru
firma, altfel spus sanse oferite de mediu, firmei, pentru a-si stabili o noua
strategie sau a-si reconsidera strategia existenta in scopul exploatarii
profitabile a oportunitatilor aparute. „Oportuniatti” exista pentru fiecare
firma si trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara
fructificarii lor sau pot fi create, indeosebi pe baza unor rezultate
spectaculoase ale activitatilor de cercetare-dezvoltare, adica a unor inovari
de anvergura care pot genera chiar noi industrii sau domenii aditionale
pentru productia si comercializarea de bunuri si servicii.
„Amenintarile” sunt factori de mediu externi negativi pentru firma,
cu alte cuvinte situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura
semnificativa, capacitatea firmei de a-si realiza integral obiectivele stabilite,
determinand reducerea performantelor ei economico-financiare. Ca si in
cazul oportunitatilor, „amenintari” de diverse naturi si cauze pandesc
permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permitand firmei sa-si
reconsidere planurile strategice astfel incat sa le evite sau sa le minimalizeze
impactul. Mai mult, atunci cand o amenintare iminenta este sesizata la timp,
prin masuri adecvate ea poate fi transformata in oportunitate.

Puncte Forte 2005 2006 D% Observatii


valoarea EBE este mai
mica in 2006 datorita
- In 2005 EBE este scaderii valorii adaugate
pozitiv, deci firma cu 5.382 mii lei si
8.222 2.024 24,6

25
dispune de resurse cresterii cheltuielilor cu
financiare necesare personalul.
mentinerii sale sau
cresterii acesteia. Aceasta situatie poate fi
considerata favorabila
daca se datoreaza cresterii
stocurilor si creantelor in
-NFR pozitiv aratand urma unei politici de
ca se inregistreaza un 19.781 22.681 1,46 dezvoltare.
surplus de nevoi
temporare in raport
cu resursele
temporare.

- Stocul de la sfarsitul
anului 2006 este mai
6.217 7.580 1,23
mare decat stocul de Aceasta situatie poate fi
la inceputul acestuia, considerata favorabila.
ceea ce inseamna ca
intreprinderea nu a
consumat din stoc
pentru a-si realiza
productia, ceea ce
inseamna ca nu va
trebui crescut nivelul
stocului. In anul 2005 se constata o
crestere a veniturilor
- In anul 2005 se financiare ce duce la
constata o crestere a 0 4 0,04 cresterea rezultatului
veniturilor financiare financiar, care devine
ce duce la cresterea pozitiv. In anul 2006, se
rezultatului financiar, observa insa o scadere
care devine pozitiv. rezultatul financiar fiind =
0.

- In anul 2006 se
observa o rata 0 500 5 Situatie favorabila
nominala de crestere
a productiei fata de
anul 2005.
Puncte slabe
- Tezoreria neta este - 21.050 - 22.196 11,46 semnifica faptul ca
negativa intreprinderea este

26
dependenta de resursele
sale financiare pe termen
scurt

- Fondul de rulment 3.731 - 14.515 10,78 Fondul de rulment negativ


negative in anul 2006 are implicatii serioase
asupra trezoreriei si a
capacitatii ei de plata.

- Cifra de afaceri Pe parcursul celor doi ani,


76.120 65.146 85,45
scazuta in anul 2006 se constata o scadere a
cifrei de afaceri cu
10.974mii lei aceasta
scadere fiind determinata
de scaderea veniturilor
obtinute din vanzarea
marfurilor.

In perioada 2005-2006, se
constata o diminuare a
- Rezultatul 7.889 1.688 21,39 rezultatului exploatarii ca
exploatarii mai mic in urmare a scaderii
anul 2006 veniturilor din exploatare
intr-un ritm mai mare
decat cheltuielile din
exploatare.
- Rezultatul net al 7.022 1.418 20,19 in anul 2006
exercitiului mai intreprinderea se
scazut in 2006 confrunta cu cateva
dificultati, scaderea
rezultatului din activitatea
de exploatare fiind
consecinta gestionarii
necorespunzatoare a
intreprinderii.

Oportunitati Observatii
- daca firma ar fi gestionata in mod
corespunzator, nu s-ar mai confrunta cu
dificultati, nu ar mai inregistra pierderi din
activitatea financiara, ori un rezultat din
exploatare scazut;

27
- firma poate sa-si restabileasca situatia
financiara prin fonduri proprii si cu ajutorul
unei politici monetare sa-si depisteze
cauzele sale si sa le remedieze.

- Societatea are posibilitatea extinderii


nomenclatorului de produse

Amenintari Observatii
. - productia executata a scazut in anul
2005 fata de 2004

- daca nu se efectueaza investitii,


activitatea firmei va deveni ineficienta;

- scaderea cifrei de afaceri.

CONCLUZII

In urma identificarii punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a


amenintarilor se poate concluziona ca societatea S.C. ENGEL COM SRL
TULCEA ,este in pierdere fata de anul 2005.

Pentru a obtine profit si pentru accentuarea dezvoltarii societatii SC ENGEL


COM SRL se poate actiona prin :

- modernizarii bazei tehnico-materiale;


- dezvoltarea sectorului de desfacere si desfacerea directa catre
clienti a produselor;
- dezvoltarea nomenclatorului de produse
- realizarea de servicii catre alte intreprinderi
- comercializarea de materii prime sau semifabricate pentru alte
intreprinderi;
- pregatirea si formarea de specialisti pentru intreprinderile de
profil interesate;
- achizitionarea de materii prime de calitate superioara;

28
In urma analizei concluziilor de catre conducerea la varf a societatii se poate
realiza:
- redefinirea misiunii, a directiilor strategice si a obiectivelor de
dezvoltare
- ierarhizarea obiectivelor de dezvoltare
- elaborarea masurilor de dezvoltare si stabilirea indicatorilor de
realizat.

BIBLIOGRAFIE

1. Ariton Doinita, „Finantele intreprinderii” – suport de curs;

29
2. Batrancea Ion, „ Analiza financiara” – Editura DACIA,Cluj Napoca,
2000;

3. Batrancea Ion, „ Analiza economico-financiara a societatilor


comerciale – Editura ETA, Cluj Napoca, 1996 ;

4. Coneliu Russu,”Management strategic” - Editura ALL BECK,


Buceresti, 1999;

5. Isfanescu A,Stanescu C,Baicusi A, : Analiza economico-financiara” –


Editura ECONOMICA, Bucuresti, 1999;

6. Margulescu D,Niculescu M,Robu V, „ Diagnostic economico


financiar „ – Editura ROMCART, Bucuresti, 1994;

7. Margulescu D,Stanescu C,David I, „ analiza economico-financiara” –


Editura OSCAR PRINT,Bucuresti, 1999;

8. Robu v,Georgescu N, „Analiza economico-financiara” – www.ase.ro;

9. Rusu Corneliu, „ Management strategic „ – Editura ECONOMICA,


Bucuresti, 1999 – www.ase.ro;

10.Stan Sorin, „Evaluarea intreprinderilor” – Editura CORINT,


Bucuresti, 1996;

11.www.ase.ro.

30