Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta, adeverim faptul că doamna ccc, C.N.P. 2ccc1 posesoare a CI seria ggg nr.

ccccc, cu domiciliul stabil în ccccc, str. cccc nr. 2 a desfășurat în perioada ccccccccccc c

activitatea de formator în cadrul cursului „ Operator calculator electronic și rețele”.