Sunteți pe pagina 1din 17

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII A REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

RAPORTUL

privind efectuarea practicii de iniţiere în specialitate


S.A. “MOLDTELECOM”

Realizat de: Ustica Ion


Grupa BA1803
Conducătorul practicii: Stefanco Natalia,
Dr.Lector univ.
Diaconu Tatiana
Dr.Lector univ.

Chişinău 2020
Cuprins
Introducere ……………………….…………………………………………….…. 3

Capitolul I. Caracteristicile generale ale întreprinderii “MOLDTELECOM”


1.1 Istoria înființării și evoluția întreprinderii………………………………...….4
1.2 Viziune, misiune și obiective ale întreprinderii…………………………..…...5
1.3 Structura organizatorică și activitățile principale ale întreprinderii…….....6

 Capitolul II. Analiza factorilor de mediu care influențează întreprinderea


“MOLDTELECOM”
2.1 Analiza factorilor de impact direct…………………………………………...10
2.2 Analiza factorilor de impact indirect…………………………………………11

Concluzii………………………………………………………………………….13
Bibliografie……………………………………………………………………….16
Introducere
În contextul relaţiilor economiei de piaţă, analiza activităţii economice a întreprinderii este
una din funcţiile de bază ale sistemului decizional. În baza acestui diagnostic, pot fi depistate
punctele forte şi slabe ale activităţilor desfăşurate, inclusiv rezervele interne de sporire a eficienţei
acestor activităţi pe viitor.
În scopul deţinerii unei poziţii competitive pe piaţă şi pentru a putea ţine piept concurenţei,
unităţile economice trebuie să-şi desfăşoare activitatea în modul cel mai raţional, promovând o
politică strategică de dezvoltare eficientă.
Valorificarea potenţialului de producere , comercializare şi prestare a serviciilor, estimarea
eficienţei utilizării factorilor de producţie, precum şi elaborarea măsurilor de îmbunătăţire a
situaţiei financiare necesită efectuarea unei analize economic - financiare complexe.
Pentru efectuarea practicei de inițiere se va utiliza informaţia referitoare la SA
„Moldtelecom”, inclusiv Rapoartele Financiare.
Scopul raportului privind practica de inițiere al SA „Moldtelecom” este analiza
mediului extern al organizației,și deasemenea analiza factorii de mediu și identificarea potențialului
de dezvoltare a întreprinderii
Structura raportului de producţie :
1. Cuprinde descrierea generala a întreprinderii (tipul de întreprindere, forma juridică, evoluția
acesteia, structura organizatorică și activitățile de bază a companiei.
2. Cuprinde analiza factorilor de impact direct și indirect asupra întreprinderii.

3
Capitolul I. Caracteristicile generale ale întreprinderii “MOLDTELECOM”
1.1 Istoria înființării și evoluția întreprinderii

Moldtelecom este operatorul național de telecomunicații și totodată cea mai mare companie de
telecomunicații din Republica Moldova.

La 1 aprilie 1993, în urma restructurării sectorului de telecomunicații din Republica Moldova, a


fost înființată Întreprinderea de Stat „Moldtelecom”. La 5 ianuarie 1999, întreprinderea a fost
reorganizata în societate pe acțiuni, statul fiind fondator și unic acționar.

De-a lungul activității sale, Moldtelecom a parcurs o perioadă de perfecționare și evoluție


continuă, de la un monopol de stat la o companie deschisă pentru colaborare, de la tradiționala
telefonie fixă, până la cele mai avansate servicii. Astfel, Moldtelecom este unica companie care
oferă populației întreaga gamă de servicii de telecomunicații: telefonie fixă, telefonie mobilă,
Internet, transport de date și televiziune digitală.
În prezent, compania deține poziția de lider pe piața serviciilor de telefonie fixă (96,5%) și pe cea
a serviciilor de acces la Internet în bandă largă (70,3%). De asemenea, după volumul vânzărilor,
primul loc pe acest segment de piață îi revine tot companiei Moldtelecom, cu o cotă de piață de
circa 57% .
Performanțele companiei sunt reflecția investițiilor de circa 700–800 milioane lei alocate anual, în
implementarea de tehnologii și servicii noi, precum și îmbunătățirea continuă a relației cu abonații
săi.

Evoluția cronologica a întreprinderii


1993 la 1 aprilie a fost lansată compania Moldtelecom. De-a lungul activității sale, Moldtelecom a
parcurs o perioadă de la tradiționala telefonie fixă, până la cele mai avansate servicii. Astfel,
devenind operatorul numărul 1 în soluţii mobile – fixe – Internet – TV integrate.
2001 A fost lansat primul serviciu de Internet prin tehnologia Dial-up. Au fost lansate serviciile
VIP call, IP-telefonie, Videotelefonie și Videoconferință Publică
2004 A fost lansat serviciul de Internet în bandă largă MaxDSL. De asemenea serviciul de
Internet în bandă largă MaxDSL, prin tehnologia ADSL.
2007 A fost lansat serviciul de telefonie mobilă - Unité, astfel Moldtelecom devenind al treilea
operator de servicii de telecomunicații mobile din Republica Moldova, cu cel mai rapid Internet
mobil, la viteză de până la 2,4 Mbps

4
2008 A fost lansat serviciul de acces la internet MaxFiber
2010 A fost lansată Televiziunea digitală IPTV. Moldtelecom a lansat primul serviciu de
televiziune digitală interactivă IPTV din Republica Moldova. Deasemenea apariția rețelei mobile
Unite 3G
2013 Lansarea serviciul Arhiva TV și serviciul MEGOGO
2016 Apariția serviciului Multiscreen. Moldtelecom, primul operator care a lansat serviciile de
televiziune digitală și care oferă peste 180 de canale TV cu diverse tematici inclusiv în format HD
2018 Compania a lansat serviciul Moldtelecom Smart TV pe Android. Emisiunile preferate, ştiri,
seriale, filme și orice dorești pe televizorul tău Smart Android.

1.2 Viziune, misiune și obiective ale întreprinderii S.A.”Moldtelecom”

Viziunea întreprinderii - A fi alegerea numărul 1 pentru servicii de telecomunicații, prin


oferirea celei mai tari experiențe în utilizarea serviciilor.

Misiunea principală : Moldtelecom - driver-ul vieții digitale din țară.


Pentru realizarea acestei misiuni, pe parcursul anului 2010, compania S.A.”Moldtelecom” a
continuat să pună în aplicare Politica în domeniul calității,care este îndreptată spre identificarea şi
indeplinirea necesităților şi aşteptărilor clienților şi al altor părți interesate de a contribui la
majorarea gamei de servicii prestate şi îmbunătățirea continua a calității acestora din urmă.
Principala dovadă a respectării pozițiilor de bază ale Politicii în țdomeniul calității, este
diversificarea serviciilor prestate,asigurarea competitivită a prețurilor, atingerea raportului optimal
preț /calitate la serviciile prestate.

Obiectivele principale : Satisfacerea cerințelor clienților prin definirea și îndeplinirea acestora;


Stabilirea unui nivel optim de calitate al serviciilor furnizate;
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin eliminarea neconformităților potențiale;
Sporirea gradului de conștientizare și motivare a personalului privind calitatea;
Desfăşurarea unei activităţi economice eficiente care să permită oferirea unor servicii de calitate,
la preţuri competitive;

5
Asigurarea funcționării și perfecționării continue a Sistemului de Management Calității, în
conformitate cu cerin ele standardului ISO 9001:2008

1.3 Structura organizatorică și activitățile principale ale întreprinderii


Din punct de vedere organizațional Moldtelecom este constituită din aparatul central şi filiale.
Structura aparatului central este alcătuită din următoarele subdiviziuni:
Departamentul Tehnic
Colegii din aceasta echipă sunt cei care elaborează şi realizează planul strategic de dezvoltare a
Moldtelecom în ceea ce priveşte tipurile de reţele de comunicaţii pentru serviciile noi,
modernizarea mijloacelor de comunicaţii electronice existente în conformitate cu obiectivele
companiei şi tendinţele pieţii.

Departamentul Tehnologii informaționale


Este responsabil de elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a companiei în domeniul
IT, de administrarea şi mentenanţa sistemelor şi echipamentelor care se afla în gestiunea
departamentului de tehnologii informaţionale.

Departamentul Logistică
Este subdiviziunea care asigură completarea şi aprovizionarea tehnico-materială completă şi la
timp a tuturor subdiviziunilor structurale ale companiei, a antreprenorilor şi dealerilor.
Departamentul logistic este responsabil şi de: asigurarea structurilor companiei cu transport auto,
tehnică specială; funcţionarea fiabilă a obiectelor civile şi a reţelelor inginereşti; organizarea
lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie a obiectelor de telecomunicaţii şi civile și altele

Departamentul Vânzări
Echipa de vânzări are întotdeauna ca obiectiv primordial realizarea planului de vânzări pentru
produse şi serviciile oferite de Moldtelecom. Activitatea lor este una foarte activă şi dinamică
întrucât echipa de vânzări are grija de organizarea şi desfăşurarea proceselor de deservire a
clienţilor pe întreg teritoriul ţării.

Direcţia Marketing
Echipa de marketing este cea care ţine pulsul pe tendinţe şi indică direcţia de dezvoltare a
companiei. Aici se creează strategia de dezvoltare a companiei, strategia şi planul de marketing.

6
Departamentul Resurse Umane
Echipa de resurse umane planifică, dezvoltă şi administrează activitățile şi programele destinate
utilizării cât mai eficiente a resurselor umane ale companiei.
Departamentul Finanţe
Este responsabil de gestionarea cu succes a conturilor contabile, ținerea strictă a evidenței activelor
și pasivelor companiei, conformarea rigorilor fiscale, etc.

Direcţia Riscuri şi Control Intern


Această direcţie are următoarele funcţii în cadrul companiei: funcția de administrare a riscurilor,
funcția de conformitate şi funcția de audit intern.

Direcţia reglementări
Asigură buna desfăşurare din punct de vedere juridic a companiei, anticipând şi rezolvând
problemele legate de aplicarea normelor şi reglementărilor legale în activitățile comerciale.

7
Figura 1.1. Organigrama Societății pe Acțiuni „Moldtelecom”
 

Activitățile și serviciile principale ale întreprinderii


1. Telefonia fixa

8
Serviciul de bază al companiei Moldtelecom este telefonia fixă. Cota de piață a serviciului de
telefonie fixă era de 96,5% în primul trimestru al anului 2011 cu 1.124.000 abonați. În anul 2007 a
fost lansat serviciul de telefonie fixă fără fir (Wireless Local Loop - WLL) cu denumirea
comercială „Amplus”. Serviciul se bazează pe tehnologia CDMA și utilizează standardul
CDMA2000 1X în banda de frecvență 450 MHz. Avantajul acestei tehnologii constă în faptul că
permite utilizarea serviciilor telefonice chiar și în regiunile unde conectarea la rețeaua de telefonie
tradițională este dificilă sau chiar imposibilă. Telefonia Amplus prestează servicii similare
telefoniei tradiționale: primirea și efectuarea apelurilor, accesarea rețelei Internet și multe alte
servicii suplimentare.

Figura 1.2. Structura pieţei, în funcţie de numărul de abonați


2. Internet

După numărul de abonați, cota de piață a companiei Moldtelecom după numărul de abonați este de
circa 90,2%

Avantaje :

3. Televiziune digitală interactivă IPTV

9
La 22 februarie 2010, Moldtelecom a lansat primul serviciu de televiziune digitală
interactivă IPTV din Republica Moldova. Noul serviciu IPTV (Internet Protocol TV sau
televiziunea IP) presupune transmiterea semnalului TV în calitate digitală prin protocoalele IP de
Internet, direct pe ecranul televizorului. Această nouă experiență în domeniul audio-vizualului este
transmisă printr-o conexiune de bandă largă direct către televizoarele clienților, prin intermediul
unui Mediabox (Set-Top-Box). Abonatul IPTV poate avea acces la o paletă de servicii de video,
voce și date împreună cu mecanisme elaborate de interactivitate - atât pentru canale TV sau servicii
video la cerere.

4. Telefonia Mobila Unité

În luna martie 2007, Moldtelecom a devenit al treilea operator de servicii de telecomunicații


mobile din Republica Moldova, prin lansarea serviciului Unité. Acesta utilizează în exclusivitate pe
piață tehnologia CDMA2000 în banda de frecvențe de 450 MHz și permite transmiterea de voce și
date, folosind inovații tehnologice de ultimă generație. La finele anului 2008, Unité a asigurat
acesul la Internet mobil întregii țări, oferind libertatea de comunicare, dezvoltare a afacerilor și
relațiilor personale, indiferent de timpul și locul aflării. Din 21 mai 2010 Unité trece la o nouă
etapă de dezvoltare a comunicațiilor mobile în întreaga țară și devine operatorul cu cea mai mare
rețea de generația a treia din Republica Moldova care lucrează în standard UMTS (3G).

În 2015 brandul Unité este pregatit pentru un salt tehnologic cu noile frecvenţe pentru
UMTS şi LTE (4G). Acest fapt poziţionează compania la un nou nivel de dezvoltare şi influenţează
în mod semnificativ calitatea şi diversitatea serviciilor oferite.

Ofertele Unité sunt concepute pentru a oferi clienţilor săi datorită tehnologiilor performante
o comunicare simplă şi preturi accesibile.

Unité are personalitate şi caracter, exact ca un organism viu care se dezvoltă şi creşte.
Valorile şi misiunea Unité se construiesc în jurul comunităţii pe care o formăm împreună cu
abonaţii noştri, alături de care creştem şi evoluăm. Misiunea Unité este de a oferi comunităţii sale
libertate autentică în comunicare. Zi de zi comunitatea Unité va deveni mai mare, legăturile mai
strânse, familiile mai unite, iar posibilităţile mai mari pentru că, Unité –Uneşte.

Capitolul II. Analiza factorilor de mediu care influențează întreprinderea


“MOLDTELECOM”

10
2.1 Analiza factorilor de impact direct
Furnizori

S.A. “Moldtelecom” colaborează cu 25 operatori internaționali privind schimbul de trafic IP. Prin
intermediul acestor operatori este asigurat accesul spre toate țările lumii.Deasemea pentru prestarea
serviciilor sale de IPTV,Telefonie fixă și internet, folosește echipament strain, cum ar fi : TPLINK
- China; HUAWEI - China; DLINK - Taiwan si altele. Un alt tip de furnizor este cel al
tehnologiilor IT folosite - de acest lucru raspund specialiștii IT Modernizarea centralelor telefonice
în re eaua urbană s-a efectuat în baza tehnologiilor ț digitale: Alcatel, Ericsson, Siemens, Iskratel.
Centralele telefonice bazate pe aceste tehnologii, asigură conexiunea cu centralele rurale existente,
instalate în filialele S.A. „Moldtelecom”, indiferent de tipul acestora.

Concurenți

Pe piata serviciilor de Internet se pot identifica urmatorii concurenti directi ai companiei


Moldtelecom: StarNet , Orange si alte companii (Sun Comunications).

Conform fig.1.2 observam ca Moldtelecom este lider pe piața de acces la Internet în bandă largă,
atingind o cota de piata 71,8% in tr. 3., astfel observam ca concurentul de baza este StarNet-ul (CP
15,5 %) , Orange Moldova (CP 2,9 %) si alti operatori (SunComunications)(9,9%).

Figura 1.2. Cotele de piața a furnizorilor de internet,în funcție de cifra de afaceri

Clienți

11
Utilizatorii serviciilor de internet sunt reprezentantii tuturor grupurilor sociale, preponderent
fiind tineretul din Republica Moldova, incepand cu elevi, studenţi pana la pensionari, persoane
fizice şi juridice, cetateni ai RM si cetateni straini aflati pe teritoriul Moldovei.
Loialitatea clienţilor este răsplătită de Moldtelecom cu servicii moderne, acesta oferind, la
momentul actual, cea mai extinsă arie de acoperire pentru serviciile de telefonie fixă şi Internet,
disponibile la nivel naţional pentru 90% din populaţia Moldovei, Moldtelecom fiind totodată unicul
operator din ţară, care prestează servicii de acces la Internet în zona rurală.

2.2 Analiza factorilor de impact indirect

Factor de mediu Descrierea factorului


ECONOMIC Instabilitatea valutei naționale și creșterea prețurilor la resursele
energetice duc la modificarea nivelului de prețuri a serviciilor
prestate de companie, astfel numarul de clienți pot scade din
cauza că putea de cumpararea a fiecărui din ei nu este intr-o
balanța pozitiva cu prețurile existente.

TEHNOLOGICI Moldtelecom, la momentul de față presteaza cele mai


tehnologice, rapide și inovatoare servicii pe teritoriul țării,astfel
dezvoltarea și implementarea tehnologiilor de varf îi vor permite
companiei sa se aflte pe primul loc.
SOCIAL-DEMOGRAFICI Migrarea populație în străinătate; Scăderea natalității duc la
micșorarea clienților și deasemea a forței de munca.
NATURALI Calamitățile naturale pot afecta pe un timp nedeterminat
activitatea de prestarea a serviciilor de telecomunicare (ploi
torențiale, ruperea copacilor care afecteaza firele instalate in
apropiere, oprirea energiei electrice din cauze naturale si etc.)
CULTURALI Moldtelecom adesea dezvoltă proiecte de sprijinire financiară şi
logistică a unor instituţii din domeniul educaţional, cultural,
sportiv, religios şi de susţinere a oamenilor în etate.

Fiind conştient de rolul său în societate, Moldtelecom va


continua să fie acolo unde i se cere sprijinul şi se va implica
activ în viaţa comunităţii locale cu acţiuni concrete,

12
demonstrând prin fapte politica sa, bazată pe principiul „Mai
aproape de oameni, de comunitate”

POLITIC Instabilitatea politică din țară.Moldtelecom a suferit pierderi de


milioane de lei, în perioada 2011-2012, din cauza neracordării
politicilor statului în ceea ce priveşte echilibrarea tarifelor la
costuri.
« În urma neracordării politicilor statului privind echilibrarea
tarifelor la costuri, precum şi a tendinţelor de orientare a
consumatorilor către alte tipuri de servicii, s-au înregistrat
diminuări ale veniturilor tarifare de la telefonia fixă (cu 53 mln
de lei) şi la veniturile traficului internaţional la sosire (cu 28 mln
de lei) », se constată în raportul celor de la Curtea de Conturi.

Tabelul 1 Analiza factorilor de impact indirect

Concluzii

În baza urma raportului efectuat, inconstestabil rămîne faptul că întreprinderea SA


„Moldtelecom” este liderul unic pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii deţinînd o cotă de
aproximativ de 97% fiind Operatorul Naţional de Telecomunicaţii din Republica Moldova cu
servicii şi produse de cea mai înaltă calitate.  În toţi aceşti ani, Moldtelecom a depus eforturi
considerabile pentru dezvoltarea şi diversificarea pieţei de telecomunicaţii, combinaţia perfectă de
tehnologii moderne şi management flexibil contribuie la asigurarea clienţilor cu servicii de cel mai
înalt nivel. Implementarea serviciilor Internet şi transport date, telefonie mobilă, IP telefonie,
IPTV. sunt o dovadă în plus a intenţiilor Moldtelecom de a promova şi în continuare tot ce este
actual şi util, pentru a fi in pas cu cerinţele pieţei.
Deasemenea, în urma analizei efectuate, sunt identificați următorii factori reprezintă o amenințare
pentru companie, dar și factorii care oferă oportunități deosebite pentru a atinge obiectivele
organizației
Puncte forte Puncte slabe
1. Lider pe piața de acces la Internet în bandă 1. Piața de desfacere relativ mică
largă in localitatile rurale si urbane. 2. Puterea de cumpărare a popula ie scăzută.

13
2. Loialitatea clienţilor este răsplătită de 3. Costuri înalte pentru deservirea rețelelor
Moldtelecom cu servicii moderne, acesta 4. Serviciile electronice nu sunt destul de bine
oferind, la momentul actual, cea mai extinsă arie cunoscute de către populație
de acoperire pentru serviciile de telefonie fixă şi 5. Concentrarea pieței de desfacere în orașele
Internet, disponibile la nivel naţional pentru mari.
90% din populaţia Moldovei, Moldtelecom fiind 6. Rata de penetrare a serviciilor de internet în
totodată unicul operator din ţară, care prestează bandă larga este scăzută în comparație cu țările
servicii de acces la Internet în zona rurală. europene.
3. Dispune de personal calificat și cu o 7. Organizarea companiei menține încă aspecte
experiența vastă în domeniu. birocratice din trecut.
4. Introduce permanent tehnologii de ultimă oră. 8. Personalul companiei este preponderent în
5. Este lider absolut pe piața Internetului si a vîrstă.
telefoniei fixe.
6. Deține tehnologii de mare performață
Oportunități Pericole
1. Serviciile de telecomunicații sunt din ce în ce 1. Instabilitatea politică din țară.
mai actuale pentru populație. 2. Migrarea populație în străinătate.
2. Produsele companiei au un înalt grad de 3. Intensificarea concurenței pe piața
aplicabilitate pentru sectoarele economice. telecomunicațiilor.
3. Dezvoltarea pieței de servicii acces internet în 4. Scaderea puternică a veniturilor din vinzarea
bandă largă. serviciilor de telefonie fixă.
4. Dezvoltarea sistemelor de plăți electronice.
5. Creșterea veniturilor din vinzarea serviciilor
de telefonie mobilă,internet și televiziune IPTV
Tabelul 2. Analiza SWOT a întreprinderii

Competitivitatea întrepinderii este unul din cei mai importanți factori de activitate a firmei pe piață.
Probabil cea mai eficientă cale de a menţine avantajul competitiv în condiţiile activităţii pe o piaţă
matură este aceea de a menţine clienţii deja atraşi. Strategiile competitive utilizate pentru a păstra
clienţii sunt mult mai ieftine decât cele utilizate pentru a atrage noi clienţi

SUMAR ȘI RECOMANDĂRI

Moldtelecom este liderul in domeniul serviciului de Internet fix, principalul obiectiv al liderului
este de a sustine avantajul concurential si de a creste in continuu puterea de dominati. Pentru a
ramine pe pozitii MTC ar putea aborda strategia de extindere a pietii totale -atragerea clientilor noi

14
prin oferte avantajoase si marirea vitezei de internet, cu cresterea cotei de piata si apararea pozitiei
sale pe piata.

Dezvoltarea şi condiţiile de acces a populaţiei şi companiilor din Moldova la Internet sunt


inferioare tendinţelor mondiale şi celor regionale. Rata de penetrare a serviciilor de Internet în ţară
constituie doar 3.22%, iar penetrarea serviciilor de Internet în bandă largă doar 1.38%. 
Ritmurile de creştere a numărului de utilizatori sunt reduse, pe când investiţiile pentru atragerea
noilor utilizatori rămân înalte pentru provideri chiar şi în Chişinău, unde densitatea utilizatorilor
atinge cote maxime. 

Activităţile de inovare pentru S.A. ”Moldtelecom” trebuie să fie orientate în direcţia implementării
unor servicii suplimentare în vederea utilizării întregului potenţial tehnic de care dispune
întreprinderea la moment, intensificarea activităţii de publicitate în vedere informării şi atragerii
unui număr maxim de clienţi. Controlul şi diminuarea eventualelor cheltuieli ale statului legate de
edificarea societăţii informaţionale poate fi realizat prin utilizarea infrastructurii tehnice şi
tehnologice proprii, în acest sens considerăm inoportună privatizarea totală şi pierderea controlului
direct asupra S.A. „Moldtelecom”, care la moment posedă maxim (nivel naţional) arsenal de
echipament şi tehnologie necesară.

15
Bibliografie

1. www.moldtelecom.md

2. http://www.scritub.com/economie/finante/Mediul-concurential13981.php

3. http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/26_Mihai_C,_Talmaciu_M_-
_Imbunatatirea_competitivitatii_firmelor_printro_strategie_axata_pe_calitate.pdf

4. https://ru.scribd.com/doc/213177283/Moldtelecom-Analiza-Concurentilor-ppt

5. https://www.academia.edu/3302230/COMER%C5%A2UL_EXTERIOR_
%C8%98I_COMPETITIVITATEA_ECONOMIEI_NA%C5%A2IONALE

6. http://biblioteca.regielive.ro/referate/comert/competitivitatea-36836.html

7. Catoiu I., Teodorescu N., Comportamentul consumatorului, Editura Uranus, Bucureşti, 2003,
pag. 37.

8. Gueguen N. (2006). Psihologia consumatorului - factorii care ne influenţează comportamentul


de consum. Iaşi: Editura Polirom.

9. http://expert-grup.org/ro/biblioteca/item/320-concurenta-pe-piata-serviciilor-deacces-la-internet-
in-moldova&category=73#sthash.p0KsV1eX.dpbs

10. http://www.netavocat.ro/concurenta-si-scopurile-ei.php

11. http://ramoo-biblioteconomie.blogspot.com/2011/12/analiza-mediului-intern-siextern-al.html

12. https://ru.scribd.com/doc/125762609/Mediu-Intern-Si-Extern-Al-Firmei

13. Russu, Corneliu – Management si competitivitate, Tribuna Economica nr.1/1998, pag. 9 si 23,
nr. 2/1998 pag. 7-8

16
14. Dan, Vasile – Strategii si structuri industriale competitive, Editura All Educational, Bucuresti,
1997

17

S-ar putea să vă placă și