Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINȚĂ,

Subsemnatul .......................................................... coordonator științific al studentului /


studentei.........................................................., grupa .........., confirm că acesta / aceasta / a
desfășurat o activitate de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență cu
titlul..............................................................................................................................

Data: Semnătura,