Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa P.G. - 824/3 / Annex P.G.

- 824/3

TEST FINAL
FINAL TEST
PROGRAM/ PROGRAMME: AFF NUME/ SURNAME…………………
EXPERT / EXPERT: DAN POTROCEA PRENUME/FIRST NAME…………
FUNCŢIA/ RANK……………….....
DATA/ DATE……………….…….....
PUNCTAJ SEMNĂTURA/ SIGNATURE...............

Va rugam incercuiti raspunsul corect sau dupa caz, raspundeti


in scris:

STCW Code Table A-VI/3 minim 70 pct 5 pct /raspuns corect

COMPETENTA EVALUARE/ASSESSMENT
COMPETENTA 1:
Operatiuni de control al 1. Compartimentul masini este o constructie rezistenta la foc :
focului la bordul navei a) Tip A 30
b) Tip A 45
Control fire-fighting c) Tip A 60
operations aboard ships.
2. In cazul unui incendiu de proportii mari in compartimentul masini este obligatoriu:
a) STOP motor principal
b) Pregatirea mijloacelor barcilor de salvare
c) Adunarea la Muster Point
3. Cauzele care determină apariţia incendiilor sunt:
a) defecţiuni la pompa de incendiu;
b) fumatul in loc nepermis;
c) pur tehnice, neglijenţă, flacără deschisă.
4. Metode de detecţie a unui incendiu in spatiile de cazare:
a) detectoare de fum, sonde de temperatură
b) sistem sprinkler, patrulări
c) detectoare de flacara
5. Ventilația la magaziile de marfă este oprită, în cazul unui incendiu în compartimentul
mașină:
a) Da
b) Nu
c) Daca este necesar
6. Măsurile de prim ajutor în cazuri de asfixiere victima fiind inconstienta:
a) în absenţa respiraţiei, se aplică respiraţie artificală
b) în absenţa pulsului, se aplică resuscitare cardio-pulmonară
c) nu se intervine
7. Sistemul integrat a planurilor de contingenta are ca scop:
COMPETENTA 2
a) pregatirea personalului de la bordul navei pentru un raspuns eficient la o situatie de urgenta
Organizarea si instruirea b) mentenanta echipamentelor si instalatiilor de la bord
echipelor de stins incendiu c) monitorizarea activitatii personalului de la bord
8. Primul criteriu al securităţii intervenţiei în incendiu este:
Organize and train fire a) intervenţia trebuie să fie rapidă şi eficientă;
parties b) intervenţia se face numai în compartimente ventilate;
c) intervenţia nu se face niciodată de unul singur.
9. Enumerati echipele de interventie in caz de incendiu:
a)…………………………
b)…………………………
c) ………………………..
d)…………………………
10. Este recomandat ca Fire drill să se efectueze:
a) ocazional cu echipele de intervenţie;
b) ocazional cu echipajul disponibil;
c) periodic pe probleme specific
11. In Fire Control and Safety Plan găsim informaţii despre:
a) localizarea mijloacelor colective si individuale de salvare in vederea abandonului
b) îndatoririle fiecărui membru de echipaj în caz de incendiu;
c) localizarea instalaţiilor mobile, fixe pentru stins incendiu
12. Semnalul de alarmă generală trebuie să fie auzit:
a) în toate spaţiile de locuit;
b) în compartimentul maşină;
c) pe toate punţile deschise
13. Compunerea şi organizarea echipelor de interventie in caz de incendiu asigură:
a) implementarea eficientă a planurilor pentru situaţii de urgenţă
b) dezvoltarea de abilitati in interventie
c) dezvoltarea tehnicilor de management pentru situatii de urgenta
14. Care este actiunea initiala cand descoperiti un incendiu:
a) alarma;
b) acţionează imediat;
c) anunţă ofiţerul de cart.
15. Deplasarea în siguranţă a echipei de intervenţie într-o zonă cu incendiu este asigurată:
a) de contact permanent între membrii echipei;
b) utilizarea corectă a mijloacelor de stins incendiu;
c) o bună comunicare
16. Instalatii fixe de stins incendiu cu efect de racire:
COMPETENTA 3: a) pompe de incendiu, instalaţii cu sprinklere
Inspecţia şi service-ul b) racordul international
sistemelor şi al c) instalatia cu CO2
echipamentului de 17. In conformitate cu FSS code instalatia cu CO2 poate fi pornita:
detectare şi stingere a
a) automat cu aprobarea Administratiei
incendiului
Inspect and service fire- b) manual
detection and c) ambele
extinguishing systems and 18. Ce tip de BA ar fi potrivit pentru a acoperi cerintele minime ale SOLAS :
Equipment a).un BA cu un volum de 6l si o presiune nominala de 300 bari
b).un BA cu un volum de 4l si o preiune nominala de 300 bari
c).un BA cu un volum de 6l si o presiune nominala de 250 bari
19. Ce sisteme de stingere a incendiului trebuie cuprinse in planul de mentenanta ?
a). instalatiile fixe si mobile
b).fire doors
Competenţa 4: c).emergency shut down fuel supply
Investigaţii şi întocmirea 20. Concluziile raportul de incendiu trebuie sa contina:
rapoartelor în caz de a) analiză, discutarea faptelor si concluziile relevante
incidente care implică b) recomandări referitoare la acţiunile ce trebuie efectuate pentru a evita un astfel de incident
incendiu
c) recomandări, pentru îmbunătăţirea procedurilor de prevenire şi stingere a incendiului
Investigate and compile
reports on incidents
involving fire