Sunteți pe pagina 1din 29

A

" #$ "* * . &


# #
+ ++ &
!
* , / 0 !1
%& !
,
! ' %# ( - $ 4 $
2 3
) 5 $ 6

7 01 1 /

10 3 8 9 :
4 ! 13 / 3 ; 1 < !

=
> ? @4 ,
INDEX

Ghidul pentru educatori ofer instruc iuni pentru utilizarea orientat a materialului în capitolele urm toare.

1. Picioarele pe p mânt prin sunet (pentru cei mai mici).


B tând din palme, b tând i b tând din cap. Activit i holistice cu toate sim urile.
2. Mi carea elibereaz limba
Îndemânatic, inteligent i fericit: activit i muzicale, care antreneaz controlul corpului, inteligen a i vorbirea prin mijloace ritmice (eficiente i
în logopedie).
Material: CD, carte de imagini i instrumente simple de percu ie
3. Jocul de rol declan ând curiozitate i empatie (de la vârsta de 3 ani).
Prin interac iunea social copiii înva concentrare, abilit i sociale i fluen verbal . În plus, jocul de rol poate sus ine, de asemenea,
imersiunea într-o limb str in .
Material: Poster, CD, marionete, figuri în sac.
4. O SINGUR lume (de la 4 ani).
Împ rt irea propriilor experien e i ascultarea altora cre te con tientizare social . În povestea ABC copiii î i descoper propria poveste i
g sesc lumea str in a literelor pentru a fi propria lor lume familiar . Aceasta ofer încredere i sus ine înv area.
Material: Poster, poster de noapte bun , c r i de joc.
5. Lumea MEA (de la vârsta de 5 ani).
Abilit ile motrice fine sunt dezvoltate prin tratarea culorilor i formelor, în timp ce implicarea emo ional pune bazele formelor în mod durabil în
memorie.
Printr-o competi ie de diversitate, care a avut parte de câ tig tori, copiii dezvolt abilit i sociale i înva s se aprecieze i s sprijine
diversitatea celuilalt.
Material: Poster, carte cu ilustra ii, carte de colorat.
6. Da, scrisul este distractiv! (de la 5 la 6 ani)
Exerci iile de scris devin un „sport de deget” i o frumoas oper de art . Bucurându-se de momentul natural al gravita iei, fiecare
exerci iu pune bazele unei scrieri de mân relaxate i frumoase.
Material: carte cu ilustra ii, foi de transparen contextual , caiet de exerci ii

! " # # $
! % # # "
& '$ ( )

*
+ ! ! " , "- $
, - % "
" . ! $ "# - "
! ! (/$ " $ %
# 0

' " 0 1 % " ! $2 232

4
& " 2 !
! 0 " . % " !

3 % !
! "
#
! $

" # % &

' (
$ % &'
# (
) " *
) *

+ ,-
*
, . - / /
# # #
# +,"
&
' ( 01

2 3
ABCDirekt Manual
Capitolul 6
rezumă principiile metodologice
pentru toȀi cei cărora le pasă de dezvoltarea integrală a copiilor
și oferă o imagine de ansamblu asupra scopului activităților.
Salturi cuantice proporȀionate în pași mici, fascinanti și simpli
ActivităȀi interdisciplinare și corelate vârstelor de la 1. până la 9. ani de viaȀă

Regulă general corelată-la capitole

Ne asigurăm că ambele sunt întotdeauna prezente,


În cadrul simpozionului mondial „Decade of the Mind” în 2009 la Berlin, Sunet & Imagine,
cercetătorii creierului, au cerut transferul direct al noilor cunoștinȀe către public:
nu doar atunci când citim și privim în carte,
„PărinȀii trebuie să știe asta.” dar și în activități de mișcare.
Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
Urmând acest scop, vom învăța să memorăm frazele-cheie-ABC natural.
Aplicarea practică a acestor constatări Acest lucru este foarte rapid posibil prin format video.
conectează ABCDirekt cu experienȀele pedagogice ale unui secol. www. alphabetshop.eu/de/abc/videos

Astfel, vorbim ca pe ritm de rap, batem din palme sau bocănim după bunul plac
în timpul unor activităȀi de Fitness
MulȀumim tuturor celor care au contribuit și toate acestea le putem și integra în mod spontan
cu sfaturi, întrebări și sugestii la această colecȀie. în timp ce pictăm sau desenăm

De asemenea, mulȀumim în avans cititorilor


pentru transmiterea de feedback și sugestii către didactics@abcdirekt.eu.

1
Mici toboșari și actori
1
Dacă luăm figurinele de lemn împreună și le facem să danseze pe masă, bătând
cu primul (1) an de viață
tare cu ele în ritmul versurilor, talentul de bătut toba, de toboșar, de baterist al
Sunetul stabilește calea celor mici va înflori.
Se învață cu toate simțurile Ritmul are un efect excelent asupra dezvoltării controlului corpului. Se știe că de
exemplu, la popoarele în care bătutul tobei face parte din viața de zi cu zi a
Ritmul promovează controlul corpului de către cei mici: acestora, copiii mici încep să danseze în ritmul tobelor, chiar și dacă nu se pot
ascultă, bocăne, aplaudă, fredonează. ține pe picioare pe cont propriu fără să audă sunetele tobei.
În grupele de copii cu diferențe de vârstă, copiii mai mari prind să intoneze un
Material: Figurine din lemn ca personaje și instrumente ritmice, Poster, fișiere vers cu o răsucire a limbii și astfel exersează vocabularul și abilitățile de limbaj, în
audio cu muzică de descărcat ale fiecărei strofe în parte a narațiunii ABC timp ce, cei mai mici se bucură să stea în centrul atenției cu figurinele din lemn în
www.alphabetshop.eu/de/abc/materialien rol de actori și toboșari bătând cu ele. Deci cele două grupuri își inspiră involuntar
abilitățile reciproc.

Ce, când, cum?


Prima dată, ne familiarizăm noi cu versurile și ritmica lor, folosind versiunea
Amuzament viu interpretat la același nivel
Fiecare vers din povestea alfabetului focusează sunetul unei anumite litere. audio a narațiunii pentru noi înșine, de ex. în timpul gătițului sau a condusului.
Această literă apare atât de frecvent în text, încât repetarea rapidă a sunetului ei Pentru copii, însă, vorbim chiar noi înșine versurile, fără fișierul audio, astfel încât
are uneori un efect de beatbox dacă intonăm litera corespunzător. Acest ritm să putem alege ritmul exact și să putem face exact pauzele necesare, pentru
merge direct în picioarele celor mici. Ei pedalează sau lovesc cu picioarele după copilul care ne ascultă.
silabele auzite și râd de comicul acestor repetări rapide ale sunetului, pentru că Pe acest ritm, în primul rând și înainte de toate, repetăm propoziția cheie.
în mod normal noi nu vorbim așa. Aceasta marchează cel mai puternic sunetul, vezi fundalul colorat al literei. De
Să intrăm și noi în rolul comediantului însuși, mimând cu fața potrivit sunetului asemenea, punem întrebări și discutăm despre situația din narațiune, vezi
literii ca o interjecție (de ex. Ph! Ph! Ph! Sau Mmmmmmm- sau Hahaha! Sau Capitolul 4. La cel mai simplu nivel, putem face acest lucru chiar și în primul an de
nanana! Etc.) atunci bucuria este mare. De ce? Pentru că această distracție cu viață. Chiar dacă copilul nu înțelege încă cuvintele în parte, se întărește legătura
sunetul și mimica ca interjecție a literii, este o conversație non-verbală perfectă cu copilul. Este baza dezvoltării sale, pe care o promovăm în cel mai bun sens.
pe care cei mici, o pot recepta la același nivel de interpretare cu noi. Ei s-au Jocurile de mișcare pot fi întreținute într-o atmosferă plăcută cu versiunea audio,
antrenat cu așa ceva și în leagăn! dar cu condiția să repetăm și noi, să vorbim și noi cu copii, deoarece neuronii
oglindă ai celor mici au nevoie de vocea noastră.
Începem de ex. bătând pe ritm din palme sau pe masă ori pe podeaua din fața
noastră (sau bătând ușor cu degetele dacă asta se potrivește mai bine cu tema
versului).

2
În funcție de vârsta copiilor, putem apoi potrivit pe tema versului, să fredonăm
trăncănind sau să mergem delicat pe vârful picioarelor sau să sărim sprinten sau Regula numărul 1 : Vorbiți voi în persoană!
să marșăluim tropăind, etc. Deoarece la această vârstă CD și Video dăunează dezvoltării vorbirii significant.

Mimarea poveștii apare așa de la sine. Deosebit de frumos, povestea poate fi


mimată la versiunea cu ritmul beatbox, în timp ce individual descriem cu
Regula numărul 2 : Mișcarea corpului prima data! Vorbirea urmează de la sine.
cuvintele noastre proprii actiunea.
Arătăm vorbirea, dar nu cerem să fie repetată.
În acest fel, nu numai că întărim controlul corpului, cum este în cazul copiilor și Gura copilului începe să vorbească de unul singur,
bătutul tobei, ci și dezvoltarea dicției și a limbajului, deoarece dezvoltarea de îndată ce corpul a înțeles necesarul.
creierului se desfășoară de la abilități motorii brute până la abilități motorii fine,
vezi Capitolul 3 „A fi propriul tău dirijor“
Regula numărul 3 : Sensibilitatea.
Neuronii oglindă ai copilului au nevoie de vocea ta Fie că se bocăne, pășește, se aleargă sau sare, aceasta se potrivește părții
În timp ce versiunea audio rulează pe parcursul unei activități, nu trebuie deloc poveștii, chiar dacă copiii încă nu înțeleg totul.
să ne ferim de efortul de a vorbi, chiar și pentru noi înșine. De ce? Neuronii
oglindă ai buzelor, limbii, laringelui etc. sunt un fel de scanere pentru buze vii,
limbă, laringe etc. Copii nu au un senzor pentru pixeli și undele sonore. În fiecare
minut când nu au nicio sursă vie în fața lor, nu captează absolut nimic. Studii
ample realizate de Universitatea Washington arată că vocabularul captat de pe
ecran era de 6 - 8 cuvinte (!) mai puțin pe oră pentru copiii care au văzut
naratorul pe videoclip decât pentru cei care au auzit naratorul direct în persoană.
Da, chiar și un grup care se jucase doar cu jucării și nu avea narațiunie deloc avea
un vocabular considerabil mai mare decât grupul căruia i se spunea narațiunea
de pe ecran. Prin urmare, pentru neuronii oglindă ai copilului care învață să
vorbească, fiecare minut de redare electronică este timp pierdut pe viață.
În China este deja stabilit: nici o Tabletă-electronică înainte de vârsta de 12 ani
https://www.youtube.com/watch?v=AjNIHeLzgTk
Cei care trăiesc într-o cultură inundată de oferte electronice pentru copii mici,
le este greu. Prin urmare, profesorul Gerald Hüther recomandă: "Construiți în
cartierele unde locuiți informare și sprijin reciproc." Mai multe despre acest
lucru în manualul - Neurodidactică - descărcare gratuită pe
www.alphabetshop.eu/de/abc/materialien

3
Așa că: Dragi copii, fiecare iși caută pentru mâine un instrument muzical în
2 bucătărie!
cu al doilea (2) an de viață
Orchestra de bucătărie
Mișcarea eliberează limba
În funcȀie de nivelul abilităȀilor lor, acum îi lăsăm pe copii să apuce și ei
Se explorează cu toate simțurile instrumente muzicale simple în activităȀile ritmice (Capitolul 1).
De îndată ce se trezește simțul ritmului, începem să facem muzică,
deoarece participarea la un ansamblu de sunet, întărește pe toate nivelurile. În primă fază, cineva poate la rândul său să acompanieze activităȀile, fie cu sunete
ușoare ca de clopot (bate cu o linguriȀă de ceai intr-un pahar) sau sunete mai
Material: Obiecte din dulapul de bucătărie și instrumente muzicale simple,
întunecate ca de clopot (bate pe vase mai mari sau pe o găleată inversată cu o
Poster, fișiere Audio de descărcat și de muzică fără text, în varianta-beatbox
lingură de lemn), în funcȀie de ceea ce se potrivește cu strofa.
www.alphabetshop.eu/de/abc/materialien
Ca pas următor, putem pregăti o serie de sunete zurnăitoarte diferite,
introducând diferite materiale, cum ar fi pietricele sau boabe de orez, în cutiuȀe
Care este efectul de câștig reciproc al creării de muzică? de carton sau doze din metal și borcane cu capac înșurubat, și încercând sunetul
Ritmul nu numai că susȀine controlul corporal al abilităȀilor motorii brute (a se acestora.
vedea copiii toboșari la capitolul 1), ci și abilităȀile motorii fine. Dezvoltarea Dacă copii mai mari sunt și ei în grup, motivaȀia și abilitatea lor de explorare pot fi
creierului se extinde de la abilităȀi motorii brute până la fine, vezi Capitolul 3. stimulate prin suflare în gâtul unei sticle sau înconjurând marginea unui pahar de
Astfel, prin jocuri de mișcare cu muzică promovăm dezvoltarea abilităȀilor limbii vin cu un deget umed și turnând diferite cantităȀi de apă în sticle și pahare pentru
pentru vorbire, și prin utilizarea unor instrumente muzicale simple, promovăm a produce tonalităȀi mai deschise și mai închise de sunete. (Dacă doriȀi să
dezvoltarea dexteritaȀii degetelor. perfecȀionaȀi acest lucru, puteȀi alege tonalitatea sunetelor e și c. Ele se
În același timp, simȀurile se ascuȀesc și spiritul de cercetare se trezește, precum și armonizează cel mai bine cu muzica ABC).
observarea Ȁintită, deoarece chiar și cele mai simple instrumente muzicale sunt Descoperirea împreună a poeziei obiectelor și aparatelor din bucătărie, poate fi
involuntar o experienȀă practică a fenomenelor fizice fundamentale. De exemplu, cu adevărat atmosferică. În locul textului strofei, comentăm liber în ritm. De
efectul pe care volumul obiectelor îl are asupra sunetului lor. exemplu, „Tock, tock, tock, apoi uite vine un derbedeu!” Sau „ding, ding, ding”
A face muzică dezvoltă autocontrolul în mod natural, pentru că - spre deosebire copilul mic dansează în vânt“
de ochi, care poate trece cu vederea lucrurile - urechea aude involuntar tot Iată câteva sugestii:
ceea ce se face și se petrece în jur. - BateȀi după ritm pe o oală sau găleată întoarsă, cu mâna moale la strofa B, la
Și nu în ultimul rând, beneficiul central al creării de muzică apare întotdeauna strofa D cu o lingură de lemn, iar pentru K sunetul clar al unui obiect metalic.
atunci când sunetul pe care îl creezi se încadrează într-un întreg. Indiferent dacă - LoviȀi cu o linguriȀă de ceai pe sticlărie care sună oarecum ca și clopotele pentru
creaȀi ritmul bătând pe masă cu un băȀ sau cântaȀi la prima vioară, acest moment o dispoziȀie strălucitoare în strofe precum C, H, I, J, Z.
generează mai mulȀi hormoni recompensatori decât aproape orice altă activitate. - LuaȀi o doză, cu orez, mazăre sau nuci în ea pentru a se agita ca o zurnăitoare
Hormonii recompensatori nu numai că oferă un sentiment de bine, ci susȀin pentru R și cu pietre într-o doză din foaie metalică pentru S.
corpul și creierul la toate nivelurile: crește priceperea, crește inteligenȀa, și ve-Ȁi - O răzătoare, peste care tragem cu o lingură de lemn, pentru sunete precum V,
descoperi – că întărește sistemul imunitar! De aceea, este chiar distractiv să W, sau cu o furculiȀă metalică pentru sunete ceva mai puternice precum F.
bateȀi, să bocăniȀi pe ritmul muzicii. - Cu degetul umed înconjurând marginea unui pahar de vin pentru un sunet
cântător pe fundal la strofele vocalelor A și O.

4
- A se sufla într-o sticlă cu puȀină apă în ea pentru a obȀine un ton scăzut pentru cei inconjoară. Prin urmare, amplasăm spaȀiul cel mai bine astfel încât mâna lor
strofa vocalei U sau cu multă apă pentru un ton înalt în strofa cu vocala E. dreaptă (ca mână activă pe care o dăm altora când salutăm) să fie pe partea
Practicăm autocontrolul prin efectul prin care 2 grupuri cu surse de sunet diferite ferestrei camerei. Deci pe „partea însorită”. Cu această parte conectăm apoi și
se succed, se schimbă unul pe altul, de ex. după fiecare 4 bătăi. Astfel, se învaȀă a extrovertitul acord-muzical-Major. Mai întâi ne așezăm pe podea și însoȀim
se lăsa spaȀiu între…, să se definească autocontrol „jucarea mingii” și să își dea schimbarea dintre soare și umbră în muzică, astfel încât la acord-muzical-Major
ascultare. Dacă copii mai mari sunt în grup, îi puteȀi încuraja să stabilească efecte mâna noastră dreaptă atinge partea însorită și la acord-muzical-Minor ne
sonore adecvate în anumite momente. întoarcem ușor spre stânga către partea de umbră.

În felul acesta, noi, ca artiști de redare tonuri prin sunet, practicăm evocarea După ce suntem familiarizaȀi cu acestă procedură, putem dansa pe muzică și să ne
stărilor de spirit și, în același timp, dezvoltăm abilităȀi manuale, și un simȀ pentru deplasăm corespunzător cu 4 bătăi la dreapta și apoi la stânga 4. În felul acesta se
ritm și autocontrol. Și simtul explorator din micul copil devine activ atunci când se folosește și se păstrează sistemul muzical natural.
crează și experimentează sunete. Așa întreȀinem și susȀinem auzul absolut și natural, și în același timp, ancorăm
distincȀia între mâna dreaptă și cea stângă.

Alte instrumente
Dacă sunt disponibile instrumente muzicale, sunetele pot fi extinse: de ex. bătăi Boomwhacker, percuȀie corporală și coregrafie
pe tonuri rapide sau lente ca și un joc ca de clopote pentru a spori bucuria sau
pentru a spori o dispoziȀie misterioasă; sau rotiȀi un clichet, de ex. pentru un efect Este deosebit de plăcut pentru educaȀia timpurie că puteȀi să vă deplasaȀi în
de deschidere a atentiei pentru rotatie la R; sau agitaȀi clopoȀei asemănător cu un cameră în timp ce faceȀi muzică cu Boomwackers.
șarpe ce șuieră prin nisip. Sau puneȀi degetul mare și degetul mijlociu al mâinii Boomwackers fie sunt ciocnite între ele, fie pe braȀ, pe picior sau de un obiect.
stângi pe găurile unui flaut sopran, suflaȀi ușor și puneȀi ușor degetul arătător din
nou și din nou. Acesta este cel mai frumos interval pentru dezvoltarea înȀelegerii Dăm unui grup de boomwacker tonul g și e pentru acord-Major și c și a pentru
iubitoare, de ex. ca însoȀire la strofele L sau V. acord-Minor celuilalt grup.
Acum amplasăm grupul cu acord-Minor pe partea ferestrei, astfel încât atunci
Dezvoltarea auzului și talentului: „folosiȀi-l sau îl veȀi pierde” când este folosit, acesta se îndreaptă spre partea umbrei către celălalt grup și
astfel „se joacă mingea”, s-ar putea spune. Grupul acord-Major care stă pe partea
ExperienȀa acordului-muzical-Major ca fericire și a acordului-Minor ca tristeȀe, umbrită a camerei joacă apoi „mingea”, mutându-se în următoarele 4 bătăi
este aceeași pentru toate popoarele lumii, indiferent de cultură și sisteme de Majore pe partea însorită și înspre grupul cu acord-Minor.
sunet. Aceste acorduri nu sunt un rezultat cultural, ci un fenomen fizic care apare
în fiecare formă de substanȀă, indiferent că este solidă, lichidă sau gazoasă. La fel Noi înșine ne plimbăm printre grupuri ca și dirijor, ca se le facem semn pentru
cum și auzul absolut este înăscut. deplasarea lor. Asta face ca grupurile să se apropie între ele reciproc într-o
alternanȀă echitabilă.
Ar trebui ca aceste talente naturale să nu se piardă, prin urmare ele trebuie
folosite. În acest scop, muzica alfabetului până la litera N este structurată special Numai la cântatul lui E mergem doar în direcȀia partii umbrite și grupul cu
în acest sens, încât 4 bătăi majore și minore alternează regulat după 4 bătăi. acord-Major își folosește doar Boomwacker-ul galben pentru a susȀine grupul cu
Doar strofa cu vocala E rămâne în totalitate pe partea umbrită și strofa H în acord-Minor de acolo.
totalitate pe partea însorită. Cu strofa H este invers: se merge doar înspre partea însorită, iar grupul cu
Nu numai pentru acordul-muzical-Major și Minor, ci și pentru a identifica mâna acord-Minor folosește doar boomwacker-ul roșu c pentru a sprijini grupul cu
dreaptă și stângă, copiii au nevoie mai întâi de puncte de referinȀă fixe în spaȀiul acord-Major de acolo.

5
Regula numărul 1 : Pentru activităȀile muzicale folosim muzica fără text. Și
susȀinem mișcarea ritmică în timp ce o comentăm vocal ritmic: Tock, tock tock,
acolo vine…… Ding, ding, ding se dansează …. Sss, sss, sss, acolo vârtej …
etc.

Regula numărul 2: Ancorează!


Nu alergăm imediat prin toată povestea, ci folosim spectrul activităȀilor până când
copiii în ritmul unei strofe se simt confortabil.

Regula numărul 3: Asocierea.


Ascultarea reciprocă, schimbarea de poziȀie si alternarea la fiecare 4 bătăi a
grupurilor cu diferite instrumente, devine un proces natural.

6
L: Poate cineva să vorbească atât de încet încât putem dormi?
3 M: Și cum sună vocea moale a mamei când are grijă de copilul mic?
cu al treilea (3) an de viață Q: Și tu, cum sună vocea ta când chiui de bucurie?
etc. *
Jocul de roluri conferă siguranță
Cine sunt eu acum? Răspunsul potrivit este întotdeauna: „Și acum probăm cu toții!” Pentru că
Narațiunea-ABC, ca o călătorie de aventură printr-un spectru de personaje, vorbind în cor se permite să se încerce curajos propria voce.
În acest fel, copiii pot explora și empatia și atenția socială. Pentru că la această
crește, de asemenea, încrederea în sine, în timp ce dezvoltarea limbajului
vârstă se pot identifica pe ei înșiși în mod firesc cu tot și toate. Se simt ca șoareci,
(inclusiv logopedic) este promovat și imersiunea în limbi străine este susținută.
urși etc. Diferitele strofe din narațiunea-ABC oferă suficient material pentru
întregul an.
Material: Poster, Fișiere Audio în varianta Beatbox a fiecărei Strofe-ABC
Suntem obișnuiți cu expresivitatea inerentă a literelor atunci când strigăm:
www.alphabetshop.eu/de/abc/materialien .
„Mmm, are un gust bun!”, „Ph! nu contează pentru mine!","Ah, ce
Figurinele din lemn și păpușile de mână sunt deasemenea folositoare.
interesant!","Oh, cât de frumos!" Deci, inițial, fiecare sunet al limbii provine
Pentru imersiunea în limbi străine: traducerea decodată a narațiunii-ABC.
dintr-o anumită experiență. ABC este forma audibilă a spectrului de experiență
din genele noastre. Odată cu narațiunea-ABC se trezește frumusețea adormită a
Abilitatea limbii (ca organ) o practicăm cu un angajament „dramatic”: tare, copilului.
liniștit, rapid, lent, tandru, furios etc. Pentru că, „Jocul de teatru necesită și
promovează toate abilităȀile și competenȀele sociale și culturale esenȀiale.... Curiozitatea este fitilul lumânării învățării. William Arthur Wari
Teatrul trebuie să existe.” (Welt.de) La vârsta de 1, 2 și 3 ani, învățăm fără profesori o limbă întreagă, cu certitudine
gramaticală pe care nici măcar studiile universitare nu o pot transmite. Deoarece
Pentru început numai câte o propoziȀite recepționerul creierului, hipocampus-ul, este în căutare de nou. Cu toate acestea,
Aici alegem o propoziȀie a naraȀiunii care ne place în mod special sau care ne dacă îl hrănim doar cu un vocabular adaptat ca obișnuit, el trece în modul
provoacă în mod deosebit volubtilitatea limbii (ca organ). Plasăm copiii în mai standby și „doarme”. Hipocampus-ul are nevoie de surprize și de o ofertă pe care
multe grupuri. O propoziȀie poate trece de la un grup la următorul de mai multe să o poată explora. Einstein spune „Este un mister că curiozitatea supraviețuiește
ori, în timp ce limba lor mică învaȀă să „danseze” în gură. În același timp, se educației formale”. Așa că nu ne este frică de cuvinte neobișnuite, ci le spunem
ascultă reciproc și se încurajează reciproc încercarea vocilor. În grup ei sunt mai copiilor mici poveștioare care îi apropie de termeni.
curajoși decât singuri. Așa că îi lăsăm la întrebarea „Cine?” să se răspundă
întotdeauna în cor, ca grup. Și atunci ne jucăm, suntem speriaȀi, bucuroși ... sau Umorul care promovează ― Umorul care inhibă
orice li se potrivește vocilor lor. Pentru producția seriei de filme Blue's Clues, în anii 90 au fost efectuate studii
S: Cine poate șopti la fel de înfricoșător ca cel mai periculos șarpe? ample asupra a sute de copii din SUA. Printre altele, acestea arată că
C: Poate vreunul dintre voi să chițăie la fel de grațios ca și cel mai mic șoarece? comentariile ironice sunt deosebit de plăcute adulților, în timp ce pe copii îi irită.
Pentru că ironia este atunci când, dintr- o privire, se spune exact opusul a ceea ce
D: Cine poate să-și facă vocea să tune și durduie ca un gigant mare? - Toată
este adevărat. Pe fondul realității, această inversare ne face să râdem. Cu toate
lumea! Un, doi, trei și să-i dăm drumul: …. acestea, copilul trebuie să construiască mai întâi ideea de realitate. Copiii iau tot
Z: A cui limbă este la fel de rapidă ca fulgerul?

7
ceea ce spunem ca o bază de construcție pentru viziunea sa asupra lumii. Dacă H În întuneric, ceva imens vine după colț. Te înfricoșezi. Deodată îți dai seama
nu se potrivește în viziunea sa pentru că este ironic inversat, copilul este iritat. că e tatăl tău și te îmbrățișează! - Râzi de parcă nu ai râs niciodată!
Oricine dă atenție dacă un copil râde spontan sau începe sa râdă atunci când I Cine poate sta ca un profesor și să ne spună foarte clar ce ar trebui să facă
vede că alții râd, știe imediat dacă umorul a făcut copilului bine sau nu. toată lumea acum!
Dacă de ex. luăm lucrurile așa cum sunt și prin intonație și umor le exagerăm J iupiii juhu! Exact ceea ce ne-am dorit s-a făcut realitate, așa că suntem
caracteristica, copilul râde pentru că am evidențiat frumos proprietățile reale ale încântați de bucurie.
acelui lucru, astfel încât aceasta este o bază de construcție utilă pentru viziunea K Ai auzit copite de cal pe stradă? Cum sună ele? Clack-clac-clac-clac .... Cum se
simte un om pe un cal puternic? Clack-clac-clac-clac .... Fantastic! Cum vorbim
sa asupra lumii.
asta? Să încercăm.
În narațiunea-ABC, acest lucru se întâmplă atunci când întărim intonația literelor N Te-ai distrat vreodată atât de bine încât să spui „nu!”? Aici puteți încerca! Nu
colorate atunci când vorbim un vers, ca într-o exclamație. Se potrivește cu ceea există nimic mai bun pe lume decât să spui fericit „nu!”
ce litera în sine a versului exprimă ca o exclamație. O Închide ochii și gândește-te la cea mai frumoasă bucurie pe care ai
Fii propriul tău dirijor experimentat-o.
- În același fel, acum ne simțim plini de bucurie în această călătorie frumoasă.
Dezvoltarea creierului se extinde de la abilități motorii brute până la fine. De
P Și o luăm la galop: PPP - PPP - PPP - P - - - (facem beatbox)
exemplu se poate vedea la rap-eri: precum focurile de armă, cum mâinile lor R Lăsați limba să se adune către gât, ca la un câine mârâit sau ca atunci cand
împușcă cu silabele prin cameră. Cu aceste mișcări impulsive de mână, care facem gargară când ne spălăm pe dinți. Și acum cântăm!
însoțesc limbajul, se atinge un ritm mai rapid și o dicție mai precisă a limbii atunci T Știți pe ce vă puteți baza întotdeauna??? Tick - tack, tick - tack, timpul nu stă
când se vorbește. niciodată pe loc! Tick-tack, tick-tack, timpul merge întotdeauna cu noi. Tick-tack,
Repetarea tare a sunetelor în strofele-ABC este excelentă pentru acest lucru: ca tick-tack, și aici nu ne lasă în loc, aici ne duce și mai departe. Tick-tack, tick-tack
un dirijor cu o baghetă, setăm în ritm cu repetițiile strofelor, impulsuri puternice U Cum cântă bufnițele? Cum cântă broaștele?
de mișcare atunci când le vorbim. Astfel promovăm dicția și prevenim erorile de V Cum este când ieșim afară și este prima zi de primăvară și un vânt cald ne
mângâie fața cu prietenie și blândețe. Dacă vântul de primăvară ar putea vorbi,
vorbire.
ce voce prietenoasă și dulce ar avea!
___________
W Ați văzut vreodată surf-eri pe valuri? Haide-ți acum, devenim surf-eri: sus,
* Mai multe sugestii jos, w - w – w - w, așa se plimbă vântul peste valuri.
A Cum este vocea cuiva care este puternic și bun și pe care te poți baza
complet?
B Și cum vorbește un ursuleț foarte, foarte bun și bine intenționat, care vrea să
te ajute?
E Să încercăm să suspinăm în plânset, astfel încât chiar și pietrele să plângă
când ne aud!
Î Acum suntem rap-eri. I-ai văzut împușcând cuvintele cu mâinile? Se face ca un
foc de armă!
G Întindeți-vă prima dată ca la trezire dimineața. Și acum vorbim ca un frate
mai mare pe care toată lumea îl ascultă imediat! Atenție, gata, să-i dăm
drumul:….

8
4
Prezentare generală a etapelor de dezvoltare a narațiunii
cu al patrulea (4) an de viață

O lume! Triunghiul de pornire Sunt în siguranță


Literele nu sunt semnele unei lumi ciudate a scrisului, A Cadru de încredere.
și asigurat/ă
B Îngrijire drăgostoasă.
ci un fel de persoane apropiate a unei lumi proprii! C Plin de valoare și vulnerabilitate
Orientare printre corect și incorect Sunt atacat/ă și mă
Odată cu trezirea interesului social, D Atac. simt complet
începem să vorbim, să povestim și să ne ascultăm reciproc. E Durere. neputincios/oasă
F Se stabilește valoarea de referință pentru corect și incorect.
Afirmarea de sine
Material: Poster, carte cu ilustrații, iar la imersiunea în limbi străine, decodarea A spune clar
G Curajul de a te apăra.
tradusă a narațiunii-ABC. ”asta nu este în regulă!”,
H Alinare surprinzătoare.
Și figurinele din lemn și păpușile de mână pot fi folositoare. I A-și revendica locul cu încredere.
creează respect și prieteni
buni.
A fi acolo unul pentru celălalt J Asta se simte grozav!
Când se trezește funcȀia de povestire narativă a copilului, decorăm K Cu veslie și prietenește se măsoară forțele.
naraȀiunea-ABC cu detalii din viaȀa de zi cu zi a copiilor, precum și cu amintiri din Aptitudini sociale Învăț să-i înțeleg pe
propria noastră copilărie sau cu lucruri pe care le-am citit sau auzit. Punând L Descoperă valoarea forțelor tăcute ceilalți.
întrebări, le permitem copiilor să își spună despre ei înșiși și să se regăsească în
M se exersează înțelegerea față de ceilalți Acest lucru evită cearta și
naraȀiune. Ei descoperă: lumea presupus ciudată a scrisului este defapt propria lor
lume! N și evitarea ostilităților. întărește prietenia
Dezvoltare comună (descoperirea lumii și valorificarea oportunităților)
A recunoaște ceva nou ca parte a familiarului, conferă securitate și întărește O „eu“ găsesc „noi“: bucuria de a fi împreună! Împreună suntem
memoria. Vorbim despre toate ca și cum ar fi ceva ce ni se întâmpla chiar acum, P Cu veselie se cuceresc noi orizonturi! puternici și devenim
deoarece munca celulelor creierului este determinată de principiul „Nu se învață Q Orice se descoperă împrejur este fascinant! oameni grozavi.
fără emoție!” („No cognition without emotion“) Întrebarea principală este prin R Antrenament neobosit: ne face să fim cei mai buni!
urmare: care sunt lucrurile lumești care se pun în mișcare în lumea copilului? Testare și împlinire:
Acestea sunt experiențele sale pe drumul de la mica ființă neputincioasă la eroul S Un pericol devastator pare a fi sfârșitul. Învățăm și să
care face față provocărilor. În narațiune, victima inițial timidă s-a dezvoltat în T Dar un paznic le-a admirat pregătirea. recunoaștem pericolele și
personajul principal „eu”, care a câștigat încrederea în sine și apoi s-a adeverit U Se ia în considerare sfatul acestuia. să mulțumim pentru
V Recompensa pentru că au devenit cei mai buni. sfaturi bune.
din punct de vedere al protagonistului determinat, într-un „noi”.
Epilog
Acest capitol sprijină educatorul în a fi acolo pentru copil în acest fel, în drumul W Lasă faptele să vorbească și ‘ridică ancora‘. Așa atragem lucrurile bune
lui. Conținutul provine din activitatea pedagogică cu școlile partenere. X Amenințare aparentă. din viitor
Y Suveranitatea umorului. spre noi
Educatorul își focusează o imagine de ansamblu asupra etapelor de dezvoltare și Z Încrederea de a recunoaște provocările drept oportunități.
folosește pe acest fond sugestiile de la paginile 11-13 în predarea lecȀiilor.

9
Sugestii pentru lecȀii și schimb conversaȀional Și pe cine vedem aici pe semn? Cine poate fi aici acum? 'Eu‘!
Cine este „eu”? – Ești chiar tu! Eeste toată lumea care spune „eu”, foarte simplu!
Acesta nu este un text continuu pentru citire cu voce tare. Fiecare propoziȀie J Aici ne putem juca! Să ne distrăm ! Râzi ! … ! … ! (idei proprii)
Acum avem teritoriul nostru! iupii iuhu! Care sunt lucrurile pentru care sărim în sus de bucurie?
individuală este o sugestie cu care poȀi începe o conversaȀie și apoi să reacȀionezi
Mergem ... / facem ... / primim …, mâncăm…. ? iuhu!
la ceea ce vezi că îl stimulează pe copil. K Cum stați cu forța mâinilor? Creșterea musculară? Ne apucăm să facem forță?
Schimbarea rapidă între propria identificare cu povestea „Noi facem ...” și Încearcă. Aici: mușchii tăi! Super! Să-i dăm drumul: unu, doi, trei ...! Uităte cât de puternic
urmărirea a ceea ce „faci ...” corespunde experienȀei copilului mic. Textul ajută ești!
adultul să se cufunde în el. Să răsufli așa intens și repede este minunat! Cum preferi tu să te oprești din acest răsuflat?
Dar după aceasta, of, - suntem chiar epuizați!
A Aceasta este de fapt cea mai de încredere persoană pe care mi-o pot imagina. Cu siguranță
știți pe cineva așa. - Pe cine te poți baza cu adevărat, astfel încât să te simți pur și simplu în Preferăm acum să intrăm în casă
siguranță și confortabil și ne întindem foarte confortabil!
B Și cine știe exact ce îți place și ai nevoie? Persoana care te asigură că ai într-adevăr L Îți place și ție foarte mult să asculți povești? Care este povestea ta preferată pe care să o
întotdeauna tot ceea ce te face mare, puternic și sănătos? asculți?
Și care este mâncarea ta preferată? Îți plac fructele de pădure. Ai cules vreodată fructe din …Și cum e cu poveștile frumoase? Există lucruri neatractive în povești frumoase? - Este ca și cu
pădure? soarele și ploaia? – Plantele au nevoie de ambele, nu-i așa? - Poate putem învăța multe din
Fructele de pădure sunt mici, dar dau mai multă tărie decât unele fructe mari! povești. Tu ce zici?
C Ce văd sclipind în întuneric acolo? O mică coroană! – Acolo este un copil! Ce face copilul - Hm, - spune-mi, știi și tu asta: te cerți, te lupți cu cineva și mai târziu devii prieteni buni, ca
aici, singur la lumina lunii? Poate că îi este foame. Rapid, rapid, rapid, hai să ne grăbim și să-i soarele după furtună. Ți s-a întâmplat și ție vreodată așa?
ducem lucrurile bune!
Știi ce, mă întreb: de unde a apărut acum al treilea aici? La început copilul mic era singur. Apoi
Ai și tu (și sora ta) o cordeluță de păr atât de frumoasă ca o coroană? - Îți place să fii frumos/oasă?
- Se simte bine, nu-i așa? - Povestește-mi despre o zi frumoasă când ai fost cu adevărat drăguț/ă. cineva l-a ajutat. Apoi erau doi. Și acum câti sunt aici? – Și câți vor fi mai târziu împreună în
D Toate cele mai bune cad în murdărie! Imaginează-ți că tot ce este bun este al tău, călătorie? - Cum a apărut cel de-al treilea?
tocmai l-ai luat în mână și - splach! - cineva aruncă totul în murdărie? Nu știu, dar nu s-ar putea, că prostuțul derbedeu prima dată a plecat, dar mai apoi la joacă chiar
Ai văzut ceva de genul acesta? drăguț a fost, astfel încât au devenit prieteni?
E Cum este atunci când nu știi să te ajuți? Ce poți face tu atunci? Plânsul le arată cel puțin la Ceea ce el a făcut a fost prostesc, binențeles! Dar, adevărat spus, - tu nu ai făcut niciodată ceva
alții că ai nevoie de ajutor. Așadar, uneori, cei mici nu pot înceta să plângă. Asta înseamnă că au
prostesc? Eu am facut câteodată lucruri prostești, pentru care mi-a părut rău mai apoi! Nu ni se
nevoie de ajutor, nu-i așa?
F Hm, dacă ceva devine prea rău pentru tine, îndrăznești să spui „Nu! Pleacă de aici! "? Sau îți intâmplă asta la toți câteodată?
este frică? Ce se întâmplă dacă cineva îi face probleme celui mai bun prieten? Ce poți face? Prima dată am văzut că a fost așa, că era mândru de situație. Dar, privește aici, unde noi am spus,
Ce zici merită să te enervezi? Există în acest caz, un motiv bun pentru a fi supărat? Enervarea unui ca așa ceva nu se cuvine, acolo nu mai arată el deloc să fie mândru. Nu arăta mai degrabă ca și
copil mic este într-adevăr lașă! Sau nu? Este un motiv bun să te enervezi! cum, s-a rușinat? Privește cum îi atârna limba în colțul gurii.
G Îndrăznești să te cerți cu cineva mai puternic decât tine? Prietenul nostru de aici arată un pic Da, el a și plecat dar probabil s-a întors mai târziu și simplu s-a jucat și a fost tare drăguț. El a vrut
timid și palid. Se teme de derbedeu? Să te enervezi poate îl va încuraja, nu crezi?
să întoarcă prosteala făcută în ceva bine. Și așa au devenit prieteni buni. Se poate să fie așa.
Dar, ai fi crezut asta? Derebdeul a dispărut! Trebuie să fim la fel de înalți ca el? Nu! Trebuie doar să
deschidem gura mică și să spunem clar: „Du-te! Nu vreau asta! - Asta ajută! Cum poate cineva să Am întrebat copii la școală și mi-au spus că au prieteni buni cu care înainte s-au
știe dacă nu o spunem! certat și luptat.
H Derbedeul l-a lovit? Nu, el a plecat pur și simplu!
Cineva te enervează, îl trimiți și el pleacă! Nu este minunat? - Hei, dansăm ca niște campioni de M Este gura noastră o gură magică? Ceea ce punem în ea poate avea gust dulce sau acru sau
trambulină! Nu știu cât de sus poți sări! Arată-mi! amar. Și cum este cu cuvintele care iasă din ea? Ce gust au cuvintele? – Care este mâncarea ta
I Să vă puteți afirma, nu este minunat? Acum suntem rege pe tărâmul nostru! preferată – Care sunt cuvintele tale preferate? Ce gust au? Cum a fost, ceea ce au spus micile
Ști acest semn albastru? Semnul arată cine are voie să fie acolo! marmote? …

10
Spuneți uneori cuiva „Îmi place de tine“ ? Sau „Îmi place îmbrăcămintea ta“, sau „Îmi place culoarea stropești cu apă? Să faci poazne în apă? Care sunt cele mai frumoase aventuri ale tale prin apă?
puloverului tău“, sau „Mă bucur că ești aici“, sau „Ești întradevăr simpatic-ă“, sau „îmi place să mă Spune-mi
joc cu tine“, sau „îmi face plăcere să te ajut” sau „îmi place cum râzi„…………..“ ? R Apa ne-a făcut să arătăm curați și proaspeți! Poate cineva să se rostogolească? În față? –
Ah da, probăm asta acum! Cu spatele? - Uau, stat în mâini! Cum ai învățat asta? - Tocmai ai încercat? - cât timp? - Din nou și
Sugestii pentru acasă: din nou? Nimic nu ne poate opri acum !!! Pregătirea ne face un pic mai buni în fiecare zi! Chiar ne
Facem o lista scrisă, despre cât de des spune toată lumea ce îi place la cineva azi, da? îmbunătățim! Întotdeauna mai bine! Poate vom fi campioni!
Care sunt lucrurile la care îți place să exersezi zi de zi și să te perfecționezi?
Sugestii pentru la Scoală/Grădiniță: Ți-ar mai face așa mare plăcere să faci asta, chiar dacă nu ai face-o chiar bine? - Cum se face că
Stăm în 2 cercuri. Cei din cercul interior privesc afară și se gândesc la ce le place despre persoana poți face asta atât de bine? - Există altceva pe care ți-ai dori să-l poți face atât de bine? – De ce ai
care stă în fața lor în cercul exterior. nevoie pentru a deveni atât de bun?
Ei spun încet: „Îmi place, - îmi place, - Îmi place ... ..." - Știi ceva? Nu-ți trebuie nimic altceva decât să încerci. Dacă încerci din nou și din nou, vei deveni
apoi spune ceva care îți place despre persoană.. din ce în ce mai bun/ă. Așa se face că prietenii noștri de aici din poveste au devenit câștigători
Voi raspundeți înapoi cu „Mulțumesc!” Și vă mutați locul puțin mai la dreapta. mândri care pot face ciclism!
Și acum este rândul celor din cercul exterior. Ei se uită la cel/cea din fața lor și spun: „îmi place, - îmi S Ne-am antrenat atât de bine, atât de super ... încât nu am văzut deloc ... ce pândește acolo!
place, - îmi place… …“ și tot așa. Apoi ne schimbăm. Știți ce este un șarpe otrăvitor? Ce se întâmplă dacă ne mușcă? ... ... ne-a văzut deja! Ei sunt rapizi,
Cine se uită cu atenție, va găsi întotdeauna ceva care să-i placă! Început de dimineață, acest joc mai rapizi decât noi. - Ce să faci? Nu mai există nicio scăpare ???
poate răspândi o dispoziție bună pe tot parcursul zilei. Din partea de sus a turnului, cineva i-a admirat de mult pe copii: cum nu renunță, cum practică
N De unde să știe alții ce îți place și ce nu îți place dacă nu o spui clar? Îți place când cineva neobosiți, cum se îmbunătățesc! El vrea să îi ajute! - Este departe. Șerpii sunt mai rapizi. Ce poate
spune lucruri anume despre tine? Ii place asta cuiva? Este grozav: spunem pur și simplu direct și el să facă pentru copii?
clar „Nu nervilor, nu certurilor!” Basta! Este atât de simplu! Cu decizii atât de clare, prietenii se pot Știți ce fac șopârlele când sunt în mare pericol și inamicul lor deja le-a apucat coada? Ele își lasă
baza reciproc! simplu coada, așa își salvezează ele viața! - Ce poți face dacă există ceva așa periculos? - Ce fac
O Wow! Spune-ne ale tale ”lucruri Wow”, lucrurile și oamenii pe care îi iubești atât de mult? Vom copiii acum în poveste? Au avut ajutor să facă ceea ce trebuie?
picta apoi o imagine cu toți oamenii și lucrurile care vă plac? Avem creioanele gata aici pentru a nu T Vedeți paznicul de pe turn? În ce direcție ne arată? - Ce strigă el? - Și ce fac copiii? - Mai
le uita după aceea. bine nu-ți spun. Mai bine descoperi chiar tu singur/ă. Descoperirea de unul singur (una singură) îți
Există ceva mai bun în lume decât să ne înțelegem cu adevărat bine? oferă putere pentru a depăși pericolul.
Acum știm ce fac prietenii buni: ce au spus șoarecii? „…… ..” (vezi la M) Înțelegi, ce insinuează? Ce pungă? Care sandvis? Bunul din geanta noastră? De ce? Nu am
(ținem mâna deschisă în fața noastră ca și cum am pune cuvintele acolo) așteptat niciodată să mâncăm atât de mult !. Gândiți-vă cât de flămânzi suntem! Ne-am antrenat ore
Și la ce spunem clar și direct „nu”? „……………… ..” (a se vedea la N) întregi! Înainte de asta am înotat! Înainte de asta ne-am plimbat! Fără oprire de dimineață! Fără
(ținem cealaltă mână lângă ea ca și cum am pune aceste cuvinte acolo) mâncare! Stomacul nostru cârâie. El doare de foame!
Aici avem două lucruri care fac ca prietenia să fie cu adevărat stabilă! (ne mișcăm un pic mâinile în Este ceva foarte bun în geanta noastră! Cu adevărat delicios! Să aruncăm, să lăsăm aici? – De ce?
sus și în jos, ca și cum le-am cântări valoarea) Deci ne putem baza unul pe celălalt! Asta dă putere! - Pentru șerpi?! -
Împreună putem face o mulțime de lucruri frumoase! Povestește-mi unde ai făcut ceva cu cineva Mai avem timpul să ne gândim mai bine la asta? -
care te-a făcut cu adevărat fericit/ă, așa încât ați fost mândri de asta!
U Tunelul e o cale de evadare bună! Am fi putut să ne luăm geanta cu noi. Ce vreți să spuneți
P Îți place să fii curios, curioasă? Îți place să explorezi un loc pe care nu îl cunoști încă? De
--
exemplu să mergi la o mansardă sau mergi puțin mai departe în jurul curbei unei străzi sau să
Sau șerpii intră și în tuneluri? - Sau poate chiar trăiesc în tunel? - Unde sunt ei acum? - De ce nu ne
descoperi un loc nou în spatele copacilor din grădină? Este interesant?
urmăresc în tunel?
Cu greu putem face o astfel de călătorie, pentru că există atât de mult de văzut. Nici nu putem să
vedem atât de multe atât de repede! După fiecare curbă de stradă ceva nou! V Ce bine că a sunat tuba din turn după noi până ce am găsit ieșirea din tunelul întunecat! Poți
Q Și ce zici de călătorii? Tu ești cel/cea cu ochii și urechile ascuțite? Acea persoană curioasă vedea cum muzica urcă în sus? Și ce coboară de sus în jos? Păsările vin din toate părțile! - Ce țin
care observă totul pe drum, chiar și lucrurile pe care mama și tata nu le-au văzut? Și uite ce putem ele în cioc? .......... ? De ce?
Pentru cine ... ..?
găsi aici! E ceva misterios! Prețios! Amuzant! Nou! Din ce în ce mai mult!
Paznicul din Turn ne explică: „Sunt păsările mele. Neobosiți voi ați practicat și practicat și exersat.
Stropim prin apă. Asta ne face proaspeți. Observăm cât de pricepuți suntem și cum devenim din ce
Primiți un mare premiu acum!
în ce mai pricepuți! Putem înota în curând! Poți deja să înoți? Îți place să plonjezi în apă? Să

11
Acolo vedem copiii nu doar inundați de flori, ci și de lacrimi. Acestea sunt lacrimile de bucurie și Dar! - există un arc stelar care aparține constelației Carul mare. Partea din spate a Carului mare
mulțumire pentru tot ajutorul pe care l-au primit în drumul către obiectivul lor. indică o stea minusculă și singură. Aceasta este steaua polară sau steaua nordică. Este singura
W: Na, acum se începe cu adevărat ! stea care nu se mișcă! Nu o poți vedea niciodată mergând pe cer precum soarele, luna și alte stele.
Ce am învățat din călătorie ? Dacă știi unde să găsești Steaua Nordului, știi întotdeauna cum să găsești direcția.
Ce nu știam înainte ?
Ce nu eram în stare să facem înainte ?
Ce știm noi acum ? …
ce cunoaștem noi acum ? …
de ce suntem în stare noi acum ? …

Deci, nu vrem doar să stăm, să vorbim, ci vrem să arătăm mulțumirea prin fapte!
Vezi, ei pun florile aici în vază. Și apoi? – Voi credeți că ei îi pot ajuta pe alții în drumul lor, cu ceea
ce au învățat?
- Ce spun ei? (vezi textul de la litera W) – Asta însemană, că ei se simt puternici?
-Ei sunt deja pe drum!
X Ce se zbate aici? Trebuie să ne fie frică de ei?
Am văzut atât de mult și am experimentat atât de multe. Când ne spun lucruri ciudate, observăm
imediat că ceva nu este în regulă! Nu-i așa?
Ce facem acum? Trebuie să-i ascultăm? –
Nu trebuie să ne ocupăm timpul cu asta! Facem doar o față prietenoasă.
Așa, îi putem lăsa acolo unde sunt și noi putem merge în pace. Este o idee bună?
Încercăm asta chiar acum!
.
Y Deci, spunem foarte confortabil „Paaa-aa, rămâneți cu bine! Avem altceva de făcut acum” și
am plecat.
Aceasta a fost o metodă bună pentru a pleca de acolo, nu-i așa?
Haideți, facem o colecție de metode bune pe care le putem folosi pentru a ne îndepărta de locurile
cu care nu vrem să avem vreo legătură:….,….,….,

Z Știți cât de mare este oceanul? - Dacă vă aflați într-o barcă pe imensa mare și priviți în jurul
vostru, - priviți în față, - priviți înapoi - acolo există numai apă peste tot. Apa până la orizont!
Orizontul este locul cel mai îndepărtat; pe care un om îl poate vedea. La orizont puteți vedea cerul
atingând pământul. Dar pe mare nu există pământ. Puteți vedea doar apa atingând cerul! Apa și
cerul pot avea culori frumoase, nu-i așa?, Dar dacă de jur împrejur este doar apă, de unde se poate
ști direcția în care trebuie condusă barca?
Magnetul dintr-o busolă poate găsi direcția. Dar dacă nu ai busolă, unde mai poți vedea asta?
Stele? Pot stelele să arate direcția? Există multe stele pe care oamenii le denumesc ca animale sau
zodiac. Stelele urcă din orizont peste cer și coboară undeva din nou pe orizont. Ne arată o direcție?
Ele rătăcesc în permanență de jur înmprejur! Ce zici de Zenit? Acesta este punctul chiar de
deasupra capului nostru. Dar stelele se rătăcesc și la Zenit. De asemenea, nu ne oferă direcții.

12
componentă puternică în context minunat, pe care acest liant de carte cu
5 mecanism de indexare metalic inelar, o adăpostește ca o comoară de amintiri
cu al cincilea (5) an de viață valoroase care se conectează cu imaginile.

Lumea MEA
De ce „Lumea MEA“?
Culorile pot vorbi! Aici este vorba despre, conectarea cât mai personală cu situaȀiile din naraȀiune.
Descoperiți limba culorilor și auto-reflectarea, precum și o competiție de
diversitate pe care numai câștigătorii o cunosc.
De ce este atât de important?
Folosim această carte de colorat, când se trezește nevoia de a proiecta cu atenȀie culorile „Nu există învăȀare fără emoȀie” este legea neuro-biologică de bază, pe care o și
și formele. folosim aici.
Cu cât este mai puternică participarea emoȀională, cu atât este mai intensă
Material: Poster, Carte de colorat, Creioane de ceară. învăȀarea.
S-ar putea argumenta, că intervalul în care se pictează este disproporȀionat.
PuȀine și simple trasări de linii pe forma unei litere pot fi exersate rapid, în timp ce
Această carte de colorat este versiunea activă a cărții cu ilustrații. Odată cu ea, pictura unei imagini durează mult timp în care nici mișcarea scrisului nu este
citirea intuitivă se trezește în mod natural chiar și la vârsta grădiniței. Va fi adăugată practicată! Dacă ar fi de învăȀat doar 2 sau 3 caractere, acesta ar fi un punct de
la dosar, ca material de bază pentru activități suplimentare. vedere raȀional. Dar sunt 26 de caractere și apoi există o serie de completări.
Pentru creier, liniile fircălite apatic sunt ca seminȀele împrăștiate atent pe câmp,
Această carte de colorat oferă spațiu pentru proiectarea liberă a propriilor trăiri. În pe care următoarea rafală de vânt le ia în vârtej și le adună laolaltă și nu le mai
același timp, schițele oferă orientare și pregătesc următorul pas. putem dezlipi. În acest sens, confuzia care apare în timpul primelor încercări de
scriere nu poate fi reparată decât mai târziu – dacă se mai poate - cu mare efort.
Dezvoltarea dexterității manuale la această vârstă este una dintre
baghetele-magice pentru dezvoltarea ulterioară a creierului. Prin urmare, este Acesta este motivul pentru care unul din cinci copii, dintre cei cu vârsta de 15 ani
foarte convenabil să decupați cu atenție indicatorul marginal de registru, a care au fost școlarizaȀi chiar și de la vârsta de 6 ani, nu pot folosi scrisul ca mijloc
fiecarui capitol. Această imagine de ansamblu auto-creată prin decuparea de comunicare.
indicatorului marginal de registru a fiecărui capitol, permite chiar și copiilor mici Oricine are grijă de o grădină știe că: pregătirea solului și însămânȀarea atentă
să se raporteze în mod independent la foile fiecărui capitol chiar și pentru alte este totul; apoi se va crește de la sine.
activități și să aibă totul la îndemână printr-o imagine de ansamblu a capitolelor. Nu este diferit în creier: emoȀiile furnizează creierul cu „îngrășământ”. Creșterea
neuronală apare prin preocuparea cu relatarea. Aceasta ramifică fibrele nervoase
Nu în ultimul rând, această carte de colorat aduce o schimbare chiar și până în precum rădăcinile din Ȁesutul „fertilizat” emoȀional (= hormonal).
societatea de risipă. Cât de des ajung la gunoi jucăriile și materialele Odată cu naraȀiunea, literele devin plante bine înrădăcinate în creier, care sunt
neînsemnate cu care erau copii ocupați! Însă aici, îi ajutăm pe copii să trezească aranjate în conȀinutul naraȀiunii A-Z, astfel încât acestea nu se mai pot confunda cu
artistul din ei, care în opera sa descoperă întotdeauna noi posibilități de nimic altceva.
aprofundare și le folosește până când ultimele „lipsuri” se completează de Timpul pentru imersiune emoȀională este bine investit în faza de start.
semnificație și culoare, iar lucrarea devine o preocupare a inimii, ca o

13
NaraȀiunea ca și trăire proprie combină toate activităȀile într-o experienȀă personalizată pentru dezvoltarea
potenȀialului individual.
Și aici începem cu propoziȀia cheie a capitolului respectiv.
Pentru copiii de 4 până la 6 ani, decorăm mai apoi naraȀiunea cu detalii.
Întrebările noastre încurajează copiii să contribuie cu propriile lor trăiri similare,
astfel încât să se poată regăsi și experienȀele lor în poveste, vezi Capitolul 4. Regula numărul 1 : Lucruri! Fără semne.
Această implicare individuală cu naraȀiunea, pregătește utilizarea cărȀii de colorat.
Nu vorbim niciodată de litere, de ex. „P”, „T”! Vorbim doar de Palmier, Turn, etc.
AdulȀii văd turnul ca o imagine pentru T.
Cum folosim cartea de colorat creativă? Dar copilul vede un T ca pe o imagine simplificată a turnului!
Modelul-șablon servește pentru a ne asigura că personajele principale sunt la În loc de semne abstracte, vede literele ca obiecte concrete.
locul potrivit, astfel încât să corespundă liniilor literei de pe foaia transparentă Așa este prietenos cu creierul și este trucul pentru citirea spontană. Creierul
care urmează mai târziu. copiilor este predispus pentru forme concrete pe care le și păstrează instantaneu.
În jurul schiȀei figurilor există loc pentru proiectarea propriilor experienȀe, care
sunt aduse în discuȀie în timpul povestirii. Regula numărul 2: Nimic altceva decât contribuȀii minunate!
Orice trăire proprie la care contribuie un copil este binevenită, este „corectă”
Îi facem pe copii conștienȀi de modul în care culorile susȀin fiecare dispoziȀie (de (observat ca: ceva pe care l-a experimentat în viaȀa reală! Nu ceva imaginar).
exemplu, albastru liniștitor sau rece, roșu activ sau fierbinte, ggaallbbeenn ffeerriicciitt ssaauu
uușșoorr, violet calm și cald, portocaliu creativ și fericit, verde blând și plăcut). Îi Regula numărul 3: Click-ul!
încurajăm pe copii să experimenteze culorile ca expresie a dispoziȀiilor și să
Încheiem această conversaȀie despre capitol prin rezumarea contribuȀiilor copiilor
observe culorile obiectelor într-un mod semnificativ.
(indiferent de contribuȀie) după cum urmează: „Da, exact. Este așa! Cât de
frumos o descrii! Exact asta se întâmplă aici. Uită-te:… ” și spunem din nou
De asemenea, atragem atenȀia asupra dinamicii liniilor. NaraȀiunea folosește
fraza-cheie a literei. Degetul nostru desenează din nou contururile (adică linia
sunetul literei respective ca făcător de dispoziȀie. Aceasta conferă mișcării un
literei de pe figură) pe măsură ce răspândim starea de spirit cu sunetul literei.
caracter atunci când desenează litera. De exemplu, mișcarea ușoară, curgătoare a
unui sunet precum WWWW sau V V V a liniilor are o iinamică iiferită iecât FFFF
mai impulsiv sau aterizarea precisă a unui T sau K etc. Acest lucru sensibilizează
liniile diferenȀiate. Conștientizarea acestui lucru permite copiilor să-și extindă
abilităȀile creative.

Toate materialele sunt desenate manual, deoarece acest lucru face ca neuronii
oglindă ai mâinii copilului să dorească să ajungă la creion.
Individual și interdisciplinar
NaraȀiunea este structurată în așa fel încât să sprijine dezvoltarea personalităȀii.
Indiferent dacă dansăm, aplaudăm, facem muzică, mimăm, pictăm, citim sau
scriem - această relevanȀă personală face ca totul să fie „rotund”. Aceasta

14
Invitatie la concursul de diversitate a artistului

ConcurenȀa de diversitate a artistului ne deschide ochii larg. Este vorba despre


recunoașterea pe foile altora a ceea ce este special despre fiecare foaie; valoarea
sa unică între toȀi ceilalȀi!
Toată lumea este un juriu și toată lumea este un câștigător: astfel, în fiecare
moment toată lumea își antrenează observaȀia concentrată, extinzând astfel
propriile abilităȀi.

Așa se face:

- Alegem o zi specială, pe care o numim festival de pictură și ne asigurăm că


fiecare copil poate continua să lucreze la imaginea sa atât timp cât dorește, chiar
dacă alȀii sunt deja implicaȀi în alte activităȀi. Nu există un interval de timp
predeterminat, chiar dacă se umple toată ziua sau dacă alȀii chiar pleacă acasă!
- A doua zi, creaȀiile sunt puse pe mese și ne luăm câteva minute de liniște, în care
ne plimbăm liniștit cu privirea peste creaȀii și obȀinem o imagine de ansamblu.
- Dăm deja atenȀie dacă observăm ceva special într-o imagine sau în alta imagine
și dacă ne putem gândi la un cuvânt pe care am dori să-l folosim pentru a o
marca. De exemplu, dacă este cea mai colorată sau cea mai delicată, cea mai
precisă sau cea mai plină de viaȀă, cea mai dramatică sau cea mai frumoasă
imagine etc.
- Apoi, persoana responsabilă Ȁine imaginile una câte una laolaltă, astfel încât
toată lumea să o poată vedea și copiii să facă sugestii cu privire la ce cuvânt ar
folosi pentru a descrie o calitate specială în această imagine. Persoana
responsabilă poate adăuga și sugestii pentru a direcȀiona privirea copiilor către o
calitate pe care ei înșiși încă nu au observat-o.
- Pentru a conveni asupra unei desemnări, apare o conversaȀie în care ne explicăm
reciproc de ce am etichetat imaginea cu acest cuvânt.
- Apoi, persoana responsabilă scrie desemnarea pe un autocolant drăguȀ și o
lipește ca premiu în colȀul imaginii.
- La final, imaginile cu premiile lor sunt atârnate pe perete într-un loc demn.
În acest fel învăȀăm să apreciem calităȀi foarte diferite ca valori. În același timp,
nu numai că ne accentuăm propria observaȀie prin verbalizare, dar, de asemenea,
luăm un maxim de sugestii din partea grupului cu noi, adaptate la nivelul de
înȀelegere personală.

15
transparentă! În video-urile anexe se arată modul în care mișcarea scrisului este
6 corelată cu exacitate cu povestea.
cu al șaselea (6) an de viață Dacă impulsul cu care degetul schițează liniatura literei, și impulsul cu care litera
vibrează pe buzele noastre este unul și același impuls în același moment, atunci există
iuhu! Degetele au voie să danseze! un efect de click. Așa, și copiii de patru ani și-au putut aminti 26 de litere la sfârșit de
o după-amiază.
ExerciȀii grafice ca operă de artă
Factorii decisivi sunt:
și scrierea ca 'sportul-degetelor' - Dramatică: sunetul literei ca creator de dispoziție (Capitolul 3).
- Simultaneitate: Sunetul și mișcarea degetului ca un singur impuls, impuls comun.
Înființate științific, așa numitele exerciții de scriere ”In-Place” sunt exerciții grafice Pregătim momentul efectului-click, spunând:
care conferă mâinii încrederea unei scrieri de mână relaxate, frumoase, chiar cu „și știi ceva? (apoi la literele următoare spunem „tu știi deja“)
primul rând scris în caiet. „A scrie nu este altceva decât a desena cele mai simple imagini din lume!
Privește imaginea frumoasă pe care ai pictat-o cu atâta grijă atâta timp. Acum tu poți
Material: Cartea cu ilustrații ABCDirekt sau cartea de colorat, foile transparente desena această imagine într-o singură secundă!“
ABCDirekt, creioane colorate.
Aici așezăm foaia transparentă deasupra imaginii și, în timp ce folosim sunetul literei
puternic ca creator de dispoziție în text, degetul nostru schițează liniatura literei.
Foaia transparentă ca 'piesă de joc-Lego' Această bucurie: - „Oh, scrierea este ușoară!“ – salvează central în creier ceea ce s-a
În momentul în care așezăm foaia transparentă a literei peste imaginea narațiunii învățat. Incertitudinile sunt salvate lateral în creier.
ABC, litera și imaginea se combină în creier ca două piese de joc-Lego. Acest lucru se Conținutul salvat central în creier, generează hormoni de recompensă de fiecare dată
întâmplă în timp ce ochiul observă prin foaia transparentă cum forma literei se când este utilizat.
contopește cu imaginea de sub ea. Conținutul salvat lateral în creier, generează hormoni de stres de fiecare dată când
este utilizat.
Pregătim acum acest moment în așa fel încât și sunetul literei să poată fi îmbinat din
Hormonii recompensatori sunt neuro-transmițătorii, pe când hormonii de stres sunt
punct de vedere neuronal cu imaginea literei ca o piesă de joc-Lego.
neuro-blocatorii. Așa că, în acest moment, dragă educator sau educatoare, stabilești
drumul pentru o nouă cale educațională.
Efectul-Click ABCDirekt
Păstrarea foilor transparente, se face de către adultul care e responsabil de copil.
Pentru exersarea scrisului, tobogan înloc de ghirlande!
Copiii primesc fiecare foaie transparentă doar atunci când o folosesc pentru a exersa. De ce fără ghirlande?
Deoarece în acest moment de exersare efectul-click are loc: În mod obișnuit, se practică scrierea unei litere repetând-o în scriere ca o ‚ghirlandă‘
- așezăm foaia transparentă pe imagine, de-a lungul unui rând întreg din caiet: modelul literei se află la începutul rândului și
- degetul nostru schițează/parcurge liniatura literei, lângă el se începe prima încercare.
- în același timp, rostim fraza-cheie care face litera ‚să toarcă‘. Litera este nouă pentru copil. După primul rând scris în caiet, acesta se oprește și
privește modelul pentru a identifica al doilea rând. Unele linii ale literei nu se reușesc
Acum nu numai că ochiul a văzut cum se potrivesc litera și imaginea, ci și urechea a
la prima încercare. Dar tot ce face mâna devine carne în creier. Asta înseamnă, că
auzit litera puternic cum „toarce”, și asta chiar în momentul în care degetul nostru s-a
atunci când mâna se oprește, creierul stochează „oprește-te aici”. Dacă mâna face o
mișcat pe liniatura literei. În timp ce degetul scrie litera în imagine, nu este doar un
deget care scrie, ci și un deget arătător care arată acțiunea din imaginea de sub foaia linie strâmbă care ar trebui să fie dreaptă, creierul stochează „fă strâmb aici”. Aceasta
este acum „setarea implicită” în creier ”setarea standard”. Când copilul începe

16
următoarea încercare de scriere a literei, creierul direcționează involuntar mâna pe Regulile jocului:
această cale setată implicit, standard. Așadar, îmbunătățirea devine o luptă constantă - Nu vorbim de litere, ci de pârtii și tobogane.
împotriva ghidurilor proaste create de sine și care sunt salvate lateral! - Înainte de a încerca scrierea pe un caiet, se exersează mai întâi mișcările de scriere,
mare în aer și apoi ca o pârtie largă pe hârtie.
A se învăța de la patinatorii artistici SenzaȀia de gravitaȀie la o mișcare descendentă în spaȀiu/aer, rezultă mai apoi într-o
Prin urmare, patinatorii artistici evită încercările nereușite. Pentru că cei ce se avântă presiune ușoară pe hârtie la exersarea liniilor descendente din scriere și într-o
în acrobaȀiuni pe patine, în caz de greșeli cad pe nas și obȀin vânătăi albastre. Cine se ușurinȀă relaxată la exersarea liniilor ascendente în scriere. În loc să se încordeze
aventurează pe gheaȀă, înainte de prima încercare se uită la trucuri noi, până când umerii, așa punem bazele unei scrieri de mână relaxate, caligrafic, frumoase, care
neuronii oglindă au înregistrat și salvat mișcarea corectă. (Acest lucru nu este în apare în mod natural din mișcarea întregului corp.
contrariu cu rezultatele cercetării citate în Capitolul 1, deoarece funcȀiile creierului
variază în funcȀie de vârstă și niveluri de învăȀare.) Ca o „soluȀie de patinaj pe gheaȀă” ANTRENARE: Aspectul chinestetic
pentru învăȀarea scrierii, folosim acum modelul literei de pe foaia transparenȀă, ca
tobogan sau pârtie de schi. Așa că acum, acest model de exersare în sine este locul în Explicăm liniaturile descendente a unei litere ca “alunecare pe tobogan” (sau pârtii de
schi sau de skateboard) și la liniaturile ascendente ale unei litere, ne referim a fi
care au loc toate repetările. Nici o întrerupere, nici o corecȀie! Și mâna nu poate
„ascensoare” care ne permit „să zburăm” în sus ca mai apoi să ne dăm drumul pe
exersa greșit!
următorul tobogan.

Ce se înțelege prin "Sportul degetelor"? 1. Cu această dinamică a schiorului, schițăm cu mâna litera în aer, cât de mare ne
permite brațul. În acest moment, brațul nostru se avântă la vale pe „pârtiile” literei,
De ce oamenii construiesc tobogane, hinți/leagăne și skateboard-uri și de ce ne dăm
chiar când acest sunet al nostru ne vibrează pe buze (vezi video). ÎNTOTDEAUNA
pe pârtiile de schi?
întoarcem spatele copiilor ca să privim împreună în aceeași direcție și pentru a evita
Pur și simplu pentru că este atât de distractiv să fii transportat de propria greutate! orice mișcare văzută invers!
Avântul este transformarea gravitației în flotabilitate. Avântul este cea mai bună
energie și cea mai bună relaxare în același timp! 2. A 2-a oară, rostim această mișcare sub formă de joc de alunecare: „Acum, ne dăm
Savurarea acestei dinamici în toate variantele și în răsuciri este cea mai mare plăcere. pe tobogan la vale! Apoi zburăm acolo sus și coborâm din nou pe un tobogan“ etc.
De aceea, oamenii construiesc tobogane și pârtii.
3. Apoi încă odată ca la nr.1, cu propoziȀia cheie a naraȀiunii.
Facem acum 'Zoom' pe această experiență fascinantă a avântului și o aducem prin
diminuare din lumea mare, în lumea mică de pe hârtie.
Repetăm apoi acești 3 pași cu creionul pe hârtia-pergament. Modelul garantează că
litera este exact conturul figurii din imaginea care se află sub foaia transparentă.
Jucarea dea ‚Zoom‘
Repetăm pasul numărul 2 de multe ori: Prima dată, desenăm noi înșine litera prin
Corpul s-a antrenat încă de la vârsta de 1 an. El este deja un maestru al mișcărilor de avântare pe foaia copilului. Apoi îi dăm copilului creionul, însă mâna noastră pe
avântare în timp ce mâna încă „doarme” e folosită doar pentru prindere. În loc să lângă mâna copilului (deci în paralel) continuă aceeași mișcare descrisă până când
schiȀăm dând din umeri și să încordăm degetele stângace, folosim avântul acestor mâna copilului preia intuitiv această dinamică. Respectiv, până când neuronii oglindă
abilităȀi motrice brute și le „zoomăm” în dezvoltarea abilităȀilor motrice fine ale ai mâinii sale, la fel ca și un patinator, a înȀeles acestă dinamică a mâinii noastre.
articulaȀiilor degetelor.
Așa se simte copilul pe hârtie ca un campion care se avântă la vale pe pârtii iar și iar,
ca un schior, ca un surfer, ca un skater și ca un săritor de trambulină sau ca o pasăre în
vânt, un pește în valuri sau un călăreȀ de sărituri în turneu.

17
CREARE: Aspectul estetic Preocuparea cu ceva nou 3 zile la rând, ne permite să beneficiem de turbo-ul nocturn
al creierului.
Ca și „grunduire”, dăm mai întâi cu creionul galben de-a lungul pârtiilor. Asta face ca
De exemplu: în ziua 1 auzim naraȀiunea unei litere, în a 2-a zi o pictăm și în a 3-a zi o
celelalte culori să strălucească după aceea. Iar apoi dăm peste cu creionul portocaliu,
scriem.
apoi cu cel roșul (sau cel galben urmat de verde și albastru, în funcȀie dacă ne
În a 2-a și a 3-a zi putem începe deja să auzim și să pictăm capitolele următoare și să
decidem pentru o „tură de noapte” pe aceste „pârtii” sau pentru un soare luminos) și
le introducem într-un șir de perle din activităȀi:
facem acest lucru până ce pârtia devine o bandă largă de culori strălucitoare.
Minut Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr
În grădiniȀă, aplicăm aceste straturi de culori pe parcursul a câtorva zile, astfel încât Activități
mâna să se simtă în sfârșit ca un schior olimpic sau un skateboarder pe pârtii tot mai cca. Pe strofele deja cunoscute bătem din palme, A A A
B
A
B
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
largi. 5-10 trăncănim, dansăm sau mimăm, în special B C C
D
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
imaginea pictată ieri. (Capitolul 1-3) E F G H I
Dacă un copil trebuie să exerseze pe un rând de caiet o literă mică neagră de multe ori
cca. Pentru imaginea pictată ieri, scriem litera în aer, A B C D E F G H
și repetat, i se poate părea ca o pedeapsă. În schimb, dacă începe să creeze o operă 10-15 apoi pe hârtie. (Capitolul 6)
strălucitoare cum e descris mai sus, acesta repetă liniatura literei dintr-o încântare
intrinsecă în frumuseȀea colorată a operei sale. cca. Pictăm pasajul povestit ieri din narațiune și A B C D E F G H I
15-20 împărtășim propriile experiențe. (Capitolul 5)
Prin urmare, le arătăm copiilor care culori se combină frumos și astfel prin contrast se
fac să strălucească reciproc. cca. Ascultăm și vizionăm un nou pasaj din A B C D E F G H I J
5-10 narațiunea ABC. În final încercăm să potrivim
Regulile jocului: din păreri, ca un puzzle, ce va urma în
narațiune prin conversație. (Capitolul 4)
La fel cum am transformat literele în figurine concrete, tot așa dăm combinaȀiilor
rezultate de culoare, nume specifice. De exemplu, „Foc luminos” (de la galben la Ordinea din acest șir de perle de activități se bazează pe nevoile fiziologice ale
portocaliu până la roșu), „Noaptea stelelor” (de la galben la verde la albastru închis), creierului:
„Zori blânde” (de la galben la roz la violet), „DimineaȀă proaspătă” (galben, roz, Mai întâi îl alimentăm cu oxigen, apoi cu neurotransmițători și înainte de pauză vine
turcoaz ) etc. noutatea, deoarece chiar și în timpul unei pauze, slujitorul muncitor al creierului repetă
Găsirea împreună a titlurilor potrivite ne va pune pe cea mai bună cale înspre a crea ceea ce tocmai a primit; atât de neobosit este el ☺.
și a da ton în modă! Încoronați de titluri, expunem lucrările! Fiecare copil alege care
Asta înseamnă:
dintre pârtiile sale ar trebui să fie afișate pe perete în timpul expoziției finale.
- Activitate fizică pentru fluxul sanguin, la început de predare.
- Apoi, activitate artistică pentru intensificarea implicării emoȀionale.
Tura de noapte a creierului - La sfârșit, ascultatăm noutăȀi și conversăm să potrivim ceea ce ar putea urma.

Creierul este copleșitor de harnic din fire: ceea ce facem spre sfârșitul zilei el repetă În acest fel, corpul, emoția și intelectul își cresc reciproc dinamismul datorită unității
neobosit pe parcursul nopȀii. DimineaȀa ne așteaptă cu legături neuronale întărite, în care povestea ABC leagă activitățile.
mature, precum am primi o cafea servită frumos la pat. Le oferim părinților sfatul, în weekend să stea ei înșiși în ‚banca scolii‘ acasă la ei și să
Cu toate acestea, dacă ignorăm această bunătate și nu o folosim în acea zi, slujitorul se lase învățați de copilul lor. Asta îl face fericit pe slujitorul muncitor al creierului lor!
muncitor renunȀă și concluzionează dezamăgit că nu vrem ajutorul lui și aruncă
rezultatul turei sale de noapte în coșul de gunoi. A fi lucrat pentru nimic nu este
foarte motivant. Data viitoare când vom încerca, sprijinul lui ne va lipsi dureros de
mult și învăȀarea va deveni obositoare!

18
Calendarul personal Regula numărul 1: Spatele la copil!!
Privim în aceeași direcȀie cu copiii când scriem o literă în aer. Trebuie să garantăm
Fie că ne luăm timp pentru aceasta un an, câteva săptămâni, câteva zile sau doar o
100% că copilul nu va vedea niciodată o mișcare inversă!!
după-amiaza de duminică, ne putem adapta la circumstanțele respective în cel mai
flexibil mod, dacă luăm în considerare punctele marcate la acest capitol.
Regula numărul 2: Numai lumea reală! De la abilităȀi motorii brute la
Chiar și adulții ca învățăcei la mâna a doua, beneficiază și ei de acest zoom, care
abilităȀi motorii fine.
activează întregul corp și întregul creier.
Nu vorbim de litere, ci de pârtii, tobogane și ascensoare.
Pe parcursul unui JOC DE DUPĂ AMIAZĂ, familiile pot înțelege ceea ce este
important și apoi pot continua și aprofunda procedura singuri acasă. 1. Ne imaginăm o activitate sportivă.
2. BraȀul șuieră prin aer cu acest sentiment.
Pe parcursul unui AN, grădinițele pot combina multitudinea activităților lor în 3. Cu acest sentiment mâna se mișcă pe hârtie.
narațiunea ABC într-o manieră interdisciplinară. Ca o lucrare de artă comună (de
exemplu, mapă creativă sau performanță de sfârșit de an), aceasta conectează Regula numărul 3: Litere dramatice!
părinții, copiii și educatorii și consolidează bucuria și grija pentru detalii în mod Trasăm liniile literei cu același impuls cu care sunetul ei vibrează conjurând pe
colorat: buzele noastre în acel moment.
- Dezvoltarea personalității se experimentează pe parcursul narațiunii ABC.
- Literele sunt interiorizate spontan ca evenimente. Regula numărul 4: Artiști în loc de fircălitori !
- Propoziții utile rămân în ureche ca instrumente pentru competența socială. Repetarea liniilor ca proces creativ.
- Abilitățile lingvistice, limbajul corporal și muzicalitatea cresc reciproc. Îi ajutăm pe copii să aleagă culorile care se fac să lumineze laolaltă, ca atragerea
- Pictura co-creativă practică reflecția și abilitățile sociale în grup. privirii în galeria pârtiilor de avântare expusă pe perete.
- Avântul ancorează încrederea în sine în sentimentul corpului.
- Inspirația vine din bucuria sunetului unei limbi de vorbire. Regula numărul 5: MulȀumire slujitorului credincios!
Acolo unde părți individuale sunt conectate printr-o poveste, creierul și memoria fac Ne ocupăm de lucruri noi în 3 zile consecutive, astfel încât tura de noapte a
salturi de bucurie! creierului să nu fie în zadar.

Regula numărul 6: Calenadarul personal


În funcție de vârstă și abilitate, folosim acest exercițiu un an, câteva săptămâni
sau câteva zile.

Regula numărul 7: Opere încoronate!


Împreună dăm titluri creațiilor de culoare și onorăm aceste opere de artă cu o
expoziție finală pe perete.

19
7 Pictura sonoră și biologia învăȀării
cu al șaptelea (7) an de viață Cu această scriere de sunet creativ lăsăm în aproape fiecare cuvânt, de ex. un Ssss șuierat
ascuȀit sau alteori un U îndelungat întunecat, etc., astfel încât să putem crea dispoziȀii
Râdem cât putem ! captivante. Cu cât sentimentele sunt mai puternice, cu atât creierul învaȀă mai intens.
„Nici o învăȀare fără emoȀie” este un principiu neurologic. EmoȀiile sunt un factor de
Sunetul vorbirii ca generator motivaȀional neînlocuit care creează necesarul hormonal pentru învăȀare în organism.
Scriem povești sonore De exemplu, am trait experienȀă cu copii care nu știau limba Ȁării și parȀial refuzase deja să
și recunoaștem spontan structurile gramaticale. participe la activităȀi în această limbă de vorbire timp de 1 an.
Material: Cutie de instrumente pentru micii producători de text, creion și hârtie. Când am început să folosim frazele cheie ale naraȀiunii ABC cu dispoziȀiile care răspândesc
aceste repetări ale sunetului, nu numai că au participat spontan, dar nu au vrut să se
oprească la sfârșitul lecȀiei. Au repetat în mod independent aceste propoziȀii cu exerciȀiile
După ce mâna descoperă distracȀia curbelor elegante pe hârtie, începem să construim de avânt. Într-un caz, chiar și după 30 minute trecute de sfârșitul lecȀiei!
mici propoziȀii. Tot aici, repetările sunetului au un efect irezistibil. A fi familiarizat cu un
sunet și a fi în el integrat creează hormoni de recompensă. Acesta este motivul pentru
care bebelușii trăncănesc neobosit și repetă silabele. InvitaȀie la competiȀia pentru diversitatea textierului
În competiȀia pentru diversitate, antrenăm ascultarea, EQ (coeficientul emoȀional) și
Această muzică de limbaj este cea care poate trezi chiar și micul autor din copil. Deoarece empatia, adică capacitatea de a răspunde altora, deoarece:
creierul copiilor inspiră simȀurile, adică ce se întâmplă în faȀa ochilor și a urechilor. Acesta toȀi sunt juraȀi și toȀi sunt câștigători!
este și motivul pentru care copiii nu sunt, prin natură, resentimentaȀi. Următoarele lucruri
se aplică creierului copiilor: „Din vedere, din minte!”. Așa funcȀionează creierul copiilor. Așa se face:
Acum, dacă spunem „scrie ce ai făcut în weekend”, copilul se simte neajutorat, deoarece
partea creierului care poate reflecta trecutul, nu s-a dezvoltat încă. - Un copil își citește creaȀia. CeilalȀi încearcă să afle caracteristica specială: cea mai
De aceea dezvoltăm blocuri de sunete. Adică pentru sunetul fiecărei litere, o colecȀie de prietenoasă propoziȀie, cea mai cumplită, cea mai nobilă, cea mai amuzantă, cea mai
cuvinte în care această literă apare din ce în ce mai crescândă și accentuată. Aranjăm lungă, cea mai scurtă, cea mai emoȀionantă etc.
fiecare dintre aceste colecȀii de cuvinte în funcȀie de tiparele din vorbire (substantive, - Copilul care este lângă notează pe o foaie pregătită frumos ca o medalie propunerea cu
verbe, adjective ...). care copiii sunt de acord (puteȀi să scrieȀi mai multe pe o foaie de notiȀe și să reveniȀi la ea
la sfârșit, pentru că după ce i-a auzit și pe ceilalȀi, mai bine se decide).
În timp ce copilul folosește colecȀiile tiparelor din vorbire pentru a construi propoziȀii mici, - Autorul își primește trofeul și primește o rundă de aplauze.
capacitatea de a recunoaște tiparele vorbirii și de a înȀelege structura propoziȀiei se - Atunci următorul copil își citește creaȀia sa, șamd.
dezvoltă intuitiv. În același timp, prin repetarea sunetului, urechea primește „muzica” pe În acest fel, de asemenea, experimentăm cât de bine este că suntem cu toȀii diferiȀi! Cât
care o cere biochimia corpului său. de plictisitor ar fi dacă toată lumea ar fi scris în același mod!
Ne descoperim reciproc punctele forte și învăȀăm să le apreciem, ceea ce ne și inspiră
Râdem înloc să gândim îndelungat! reciproc.
Nu este neobișnuit să apară fraze amuzante, al căror comic este intensificat de repetarea
continuă a sunetului. Râsul inundă creierul cu hormoni de recompensă. Hormonii
recompensatori sunt neuro-transmiȀători. Deci râsul te face inteligent și creativ.
În loc să gândim îndelungat, prin urmare, scriem idei sonore, spontane. Cu cât este mai Exemplu de creare a blocurilor de sunet.
amuzant, cu atât mai bine!

20
$%#&' %( & ) %* +%( , ( -& , ( - +. , %( /%0&#

.
$

&/ 0 &
!
" #
* #*
#* 1 2
*

$% & &
' "
" ! (
$ 3 4
* ! -"
*

! ()
* " ! 4
* ! !
# ! 4

! + "!
! , # *
* !
* ! + !
! ! !
! ! -"
$%#&' %( & ) %* +%( , ( -& , ( - +. , %( /%0&#
$ 4

5 ! !
,
0 ! 6 , !
! !
* *
#* !
% 1 " !

"
! , 3 !
; 7 9 0 " !
,
*
7 $
! *

$
* .4
<
! !
! "
, " 8 ! ! =
" 8 $ ! 8

" * 4
, $9 ! ! < * !
! * ! "
*
! ! "
!
: 2

<
, !4 > >>> " "
E ! ! !
; !4 F 4 * ! !8

' 8 & ) %* & 0%7%#8 & '& &'

% 2 ! 5 ! 5 B 61
! 5 !
!
! 5
B 6
(? !
(?
? ( " @ : '"+ % # 0%7%# & '& &'
" !
! A 6
B 961
! ! ! !
D
%( %0&# 7%'& 0%7%#8 & '& &' * !

B 161 % 6 B 96
! ! * ! *
4 C 9 4 ! ? !
( !
B 16 % ! @?
! ?? ?( 4
!
! !
B ? (
B 169 !
Pe baza 1.1 + 1.2, participan ii sunt abilita i în modulul 1.3 pentru B @
a instrui oameni în aceste dou module
9
Sursele deschise/open sources servesc dezvolt rii dinamice a educa iei
Prin urmare, aceast lucrare este o surs deschis . Este sub urm toarea licen :

LICEN COMUN CREATIV


Dac voi:
- nu ve i percepe taxe
- ve i ad uga taxtul “prin amabilitatea alfabethop.eu",
- insera i aceast foaie la LICEN A COMUN CREATIV
ve i putea s transmite i mai departe aceste fi iere i s le utiliza i acolo unde dori i, de exemplu la lec iile dumneavoastr , la firma dumneavoastr ,
pe pagina dumneavoastr de website etc.

Este interzis
- utilizarea comercial , nu ave i voie s vinde i produsul.
- orice denaturare sau deteriorare care ar putea pune în pericol drepturile de autor.
Suntem bucuro i s sus inem procesarea ulterioar pentru în ALTE LIMBI
Scrie i documentul pe care dori i s îl transfera i i în ce limb la adresa de e-mail document à rights@alphabetshop.eu
Chiar dac este procesat ulterior, de ex. i în alte limbi, aceast lucrare r mâne o surs deschis i este disponibil în mod liber.
În cazul public rii comerciale, toate drepturile de autor sunt protejate.
Distreaz -te în re eaua de dezvoltare de înv are! A dumneavoastr Alphabet Team

! "# $ !# " % &# ' ( )


%%# " ! $! ) " # * + %% !! ! ! " ) #! $ % )
% " " % (