Sunteți pe pagina 1din 75

"Arta nu este glazura de pe tort, ci drojdia

din aluat"

Johannes Rau, Preşedinte al Germaniei


Este nevoie de un nou mod de nbordnre n nlfnbetizării?
În 2003, OCDE a declarat că îmbunătățirea predării alfabetizării este primul obiectiv educațional din întreaga lume.
Un flux de materiale a crescut pe piețe și pe canalele de pe Youube. Cu toate acestea, abilitățile de citire și scriere s-au deteriorat. Jocurile și literele haptice nu
au dus la schimbarea așteptată.
Cercetarea creierului permite înțelegerea, pe când consolidarea măsurilor mărește problema. Deoarece linia dintre ceea ce susține și ceea ce împiedică
dezvoltarea creierului trece în timpul copilăriei între lumea concretă și cea abstractă. Forma unei scrisori este abstractă. Chiar dacă este o scrisoare de jucărie
pe care o poți atinge și o lua, nu are nici o funcție ca o lingură și o furculiță. Pentru a utiliza în practică noile rezultate ale cercetării și pentru a dezvolta o cheie
ABCDirect care corespunde creierului copilului, oamenii de știință și școlile din mai mult de 10 țări europene au fost consultate pe parcursul unui deceniu.

Cei care cred că predarea alfabetului este simplă și că provocările la școală nu vor apărea decât într-o etapă ulterioară, ei ignoră faptul că cuvântul scris este
vehiculul care ne conduce pe toată calea noastră educațională. Primii pași stabilesc cursul pentru viitor! De aceea, pentru început, ce este mai bun nu este bun
destul.

Cu ce e diferit ABCDirect?

Nu mai există nimic abstract. Totul este concret. Chiar și mișcarea de scriere ilustrează acțiunile concrete ale povestirii. Ca o poveste interactivă, ABC devine
resursa pentru o varietate de activități. Batutul din palme, dansul, vorbirea, ascultarea, pictura, desenarea și învățarea cu toate simțurile: o călătorie de aventură,
în care adulții și copiii descoperă potențialul împreună. Ilustrațiile și șabloanele sunt desenate manual, cu linii simple, dar dinamice, care ajută neuronii în oglindă
ai copiilor să intre în propria activitate. Alegerea cuvintelor îi oferă receptorului, hippocampusul, o sursă de surpriză necesară pentru ca acest detector de noutăți
să rămână activ și să nu treacă la modul stand-by. Prin integrare într-un mod fin în versurile pline de sunete, termenii noștri sunt reţinuţi repede și completează
vocabularul.

Descoperiri neurofiziologice npplicnte direct


Acest material și abordare permite creierului să stocheze alfabetul sub formă de experiențe contextuale și emoționale, antrenament haptic cu motor fin, precum
și stimuli vizuali și auditivi, prin semnificație directă. Aceasta duce la rețele neuronale strâns legate, care funcționează durabil într-un mod concentrat.

”Exact aşa se întâmpla lucrurile.” Psiholog clinician şi director


Încotro ne îndreptăm?
Limba și scrisul formează marea poartă a întâlnirilor umane. Limbajul și scrierea vor conecta sau separa oamenii?
Permiteți-le copiilor să meargă fără teamă prin această poartă și să experimenteze limbajul și scrierea într-o cultură, unde nu se accelerează mesajele de ură
sau de ameninţare, dar conectarea este capabilă să crească pentru fiecare individ în spiritul umanității.e contribuția noastră pentru a permite copiilor să treacă
liber şi fără de frică prin această poartă și să experimenteze limbajul și scrisul într-o cultură a omenirii, unde mesajele de frică sau de ură nu se accelerează, dar
conectivitatea poate crește pentru fiecare individ în spiritul omenirii.
IUBIM
ALFABETUL
VIU
Început bun – totul bine
Învăţarea intuitivă a ABC-ului
O chintesenţă a cercetărilor curente şi methodologie
Basm interactiv pentru activităţi, vârsta 1 la 9 ani
Sursele deschise/open sources servesc dezvoltării dinamice a educaȀiei
Prin urmare, această lucrare este o sursă deschisă. Este sub următoarea licenȀă:

LICENȀĂ COMUNĂ CREATIVĂ


Dacă voi:
- nu veţi percepe taxe
- veţi adăuga taxtul “prin amabilitatea alfabethop.eu", Prima ediţie
- inseraţi această foaie la LICENȀA COMUNĂ CREATIVĂ
veţi putea să transmiteţi mai departe aceste fișiere © și
toate drepturile
să le rezervate
utilizaȀi acolo unde doriȀi,
de exemplu la lecȀiile dumneavoastră, la firma dumneavoastră, pe pagina dumneavoastră de website etc.
Această lucrare este protejată prin drepturi de autor pentru toate părțile
Este interzisă
și nu poate fi reprodusă sau prelucrată electronic, pusă la dispoziție sau distribuită, nici tradusă sau modificat în niciun fel
- utilizarea comercială, nu aveȀi voie să vindeȀi produsul.
- orice denaturare sau deteriorare care ar putea pune
fără în pericolscrisă
permisiunea drepturile de autor.
a editorului
Suntem bucuroși să susȀinem procesarea ulterioară pentru în ALTE LIMBI
ScrieȀi documentul pe care doriȀi să îl transferaȀi şi în ce Editor
limbă / Tipar
la adresa de e-mail document à rights@alphabetshop.eu

Informaţii
Chiar dacăbibliografice pentru
este procesată Biblioteca
ulterior, Naţională
de ex. a Germaniei
şi în alte limbi, şi Biblioteca Natională a României Biblioteca Naţională a Germaniei
şi Biblioteca
această Natională
lucrare a Românei
rămâne listează această
o sursă deschisă și estepublicaţie la Biblioteca
disponibilă Naţională a Germaniei şi la Biblioteca Natională a Romaniei
în mod liber.
Informaţii bibliografice detaliate se găsesc pe Internet at http://dnb.d-nb.de şi http://www.bibnat.ro
În cazul publicării comerciale, toate drepturile de autor sunt protejate.

Distrează-te în reȀeaua de dezvoltare de învăȀare! A dumneavoastră ABCDirekt Team

Proiectul « Iubim alfabetul viu » 2016-1-FR01-KA201-024256 a fost finanȀat cu sprijinul Uniunii Europene. Sprijinul acordat de Comisia
Europeană pentru elaborarea acestei publicaȀii nu constituie o aprobare a conȀinutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informaȀiilor conȀinute în aceasta.
INDEX

Este nevoie de o abordare nouă pentru alfabetizare? 4

Context 6

Pietre de hotar 6

Dragi părinţi, profesori şi educatori 8

Instruire
1. Minte ascuţită – privire de ansamblu 10
2. Permiteţi sentimente – maximă utilizare a capitolelor 11
3. Comfort şi siguranţă când vorbim împreună 11
4. Fii curios! 11

Mini-Ghid: ce înseamnă “bazat pe creier”? 12

Dragi copii 14

Privire de ansamblu 15

Basm de la A la Z 16 - 67 degetul mare

Rezumat basm 69

Prezentare generală materiale ABCDirect 70

O privire în manualul educatorilor 72

Module de calificare 73

5
Cu această lucrare şi cu materialul video introductive oricine poate utiliza abordarea ABCDirect în mod imediat.

Context

Creierul și amintirea saltă de bucurie, dacă lucrurile sunt conectate într-un context evident.

Prin urmare, această poveste combină literele individuale de la A la Z ca pe o călătorie de aventură.

În plus, veți observa în videoclip cum sunetul și forma unei scrisori și chiar mișcarea ei de scriere sunt conectate, de asemenea, ca lucrări de
ceasornicărie cu acțiunea poveștii.

În cele din urmă, o multitudine de activități din anii de preșcolar și din primul an școlar pot fi combinate interdisciplinar în ansamblul lor, în
contextul acestei povești. Ca portofoliu sau ca performanță până la sfârșitul unui an, acest lucru sprijină contextul mare al părinților, copiilor și
educatorilor.

O lucrare de artă comună care adună experiențele anului şi la rândul său, promovează bucuria și grija pentru detalii pe tot parcursul drumului.

Pietre de hotnr
- Pașii dezvoltării personale sunt experimentați de-a lungul poveștii.
- Literele sunt interiorizate spontan ca evenimente ale acestor etape de dezvoltare.
- Propoziții utile rămân la ureche ca instrumente pentru competența socială.
- Discursul se dezvoltă în continuare, împreună cu limbajul corpului, în activități mimice și muzicale.
- Crearea de imagini împreună învață reflecția și interacțiunea în cadrul grupului.
- Mâna simte încredere de la prima atingere şi impulsul noilor „Exerciții de scriere la fața locului”.
- Inspirația pentru scrierea creativă izvorăște din bucuria pentru sunetul vorbirii, prin care inițial am învățat să vorbim.
Și, mai presus de toate, există plăcerea curățeniei, atunci când aducem din plimbări flori, frunze, pietre etc. și le dăm numele și locul pe raftul figurilor ABC.

6
Familiilor şi grădiniţelor le recomandăm următorii paşi:

II. Pregătiren
Pe www.alphabetshop.eu aruncăm
Dragi părinţ i, profesori şi educatori o privire rapidă la videoclipul
introductiv și imităm ceea ce vedem.
Această călătorie de aventură povestește despre copilul mic, care se
Ne asigurăm că degetul nostru scrie
simte mai întâi neputincios, dar apoi dezvoltă autoafirmarea și
literele pe imagine exact în
competența socială și devine un tovarăș încrezător.
momentul în care sunetul vibrează
De asemenea, ca adulți, avem șansa să fim încă o dată copii și să se ne pe buzele noastre, la fel ca în
bucurăm de spontaneitate naturală. Această carte ajută la schimbul de videoclip. Acest lucru este distractiv,
lucruri care contează, lucruri pentru care mereu ne-ar fi plăcut să pentru că, pe măsură ce degetul
avem timp. Este vorba despre garantarea primei părţi a copilăriei ca scrie litera , în același timp se
fundament esențial pentru viață. evidențiază ceea ce spunem.
Înainte de a începe un capitol următor cu copiii, urmărim videoclipul pentru a
Și citirea? ne familiariza cu ritmul acestei mișcări și cu textul.
Devine un proces natural,
un fel de „efect secundar” al acestui confortabil
moment împărtășit de tine și copiii, II. Să fim nici unii pentru ceilnlţi
așteaptat cu nerăbdare în fiecare zi.
Ochii copiilor încep să călătorească tre imagine și text Alegem un loc confortabil în care
și fac conexiuni. ne uităm la această carte cu
copiii. Ne asigurăm că nimeni nu
Nu vorbim niciodată despre A B C D, etc. Acestea sunt o privește invers. Acum începem
Atlas, fratele Biobelly, Cecil, Dork Dork etc. cei 4 pași descriși în paginile
următoarre.
Ați dori să știți, de ce acest lucru este atât de important?
A treia mică „piuliță magică” la pagina 12
îți mărturisește. 1. La o privire din perspectivă ne amintim ce am privit cu o zi înainte și încercăm
să ghicim cum continuă povestea acum.
Urale pe drumul tău!
2. Atunci ne uităm la capitol și vedem dacă ghicitul nostru a fost correct.

3. Aici ne spunem reciproc ce ne vine în minte din propriile noastre vieți în ceea
ce privește subiectul acestui capitol. 4. Aruncăm o lutimă privire de ansamblu:
ce ne aşteaptă mâine?

8
1. Priviren de nnsnmblu este începutul nostru înainte de fiecare capitol Trnnspnrenţn contextuli şi slide-uri pentru vârstn de 4
Ne uităm la afiș. Dacă acest lucru nu este la snu 5 nni
îndemână, miniatura acestuia de la pagina 15 vă
poate ajuta. Mintea se ascute dacă această Copiilor cu vârste cuprinse între 4 şi 5 ani le putem spune: „și, știi ce?
imagine de ansamblu este de fiecare dată Scrierea este tur și simtlu cea mai simtlă modalitate de a desena o
punctul de referință, în care amintim ce s-a imagine atât de grozavă într-o singură secundă! Aici este:"
întâmplat și încercăm să aflăm ce se întâmplă în Plasăm foaia transparentă cu
continuare. Cât de important este acest lucru litera deasupra obiectului din
pentru viață, este explicat în prima „Nucă imagine. Degetul nostru merge
magică” de la pagina 12. de-a lungul liniilor literei: „Aşa
RECENZIE poți desena un palmier frumos
Mai întâi îi întrebăm copiii; „Unde am fost ?”, „Ce s-a întâmplat ultima dată?”, într-o singură secundă și, de
„Vă amintiți, cum…?” Prin întrebări îi ajutăm să spună cât mai cuprinzător asemenea, acel arbore de papaya
capitolul (capitolele) la care ne-am uitat ieri. într-o singură secundă!”
Apoi încheiem confirmând: „Dn, exnct, nstn se întâmplă nici ...” repetăm
propozițin cu litere colornte, în timp ce scriem literele cu degetul pe imngine. Acum desenăm această literă
Dacă afișul nu este la îndemână, vom merge la pagina capitolului literei mare de mai multe ori. De
respective pentru a face această mișcare de scriere cu adevărat mare. această dată folosim mişcările
coborâtoare ca te un tobogan și
In felul acesta ANCORĂM capitolul de ieri:
ridicările ca te un ascensor, în
a) "Puteți spune ncenstn?" Spunem versetele cu ritmul lor, ca în videoclip. Astfel,
timt ce comentăm: „Uite, este ca
copiii pot repeta cu ușurință împreună cu noi, în timp ce degetul nostru face
te un tobogan: aici alunecăm în
mișcarea scrisului pe imagine. Propoziții adecvate pe care le folosim pentru un
jos și atoi un lift ne duce tână la
antrenament de mişcare a limbii: „Și cine ponte spune cel mni rnpid?” (Sau cel
următorul tobogan și alunecăm
mai puternic / cel mai amabil / cel mai
din nou în jos ... Bravo!” - Mai
amuzant etc.)
multe despre scrierea relaxată şi
frumoasă din prima mişcare
b) „Puteți nrătn dejn cu degetul ncestn?” În
timp ce degetul unui copil se mișcă, îl
găsiți în fișierul cu foile
susținem spunând textul și făcând mișcarea transparente).
în aer, alături de lângă mâna sa. Astfel, se PREVIZUALIZARE
simte în siguranță și va fi fericit să se "Ei bine, și ce se întâmplă acum în poveste? Uitați aici, cum ...!" În
folosească din nou astfel de oportunități. ansamblu descriem situația care urmează (activitate, expresie facială, stare
sufletească etc.). "Ce descoterim acum? ", „ Cum se simt prietenii noștri pe
Dacă mișcarea copilului nu a fost corectă, nu o menționăm. Nu dorim să ne acest parcurs? ", prin întrebări îi ajutăm pe copii să intre în imagine și să
descurajăm, ci să încurajăm copilul: „Cât de frumos, mulțumesc, și acum să exploreze singuri contextul. Dacă un copil fantasează fără context, nu vom
terminăm şi spunem împreună”. La sfârșit facem noi mişcarea, astfel încât să fie spune„ nu ” , spunem „ şi uită-te aici, cum se întâmtlă asta ...”, descriem ce
memorată corect. poate fi văzut și prin aceasta îi concentrăm atenția fără a-i mustra. *
Acolo încercăm să aflăm ce se întâmplă în continuare în poveste. Încercăm să ghicim cât mai mult din privirea de ansamblu.

10
2. Apoi mergem la pnginn cu litern. „Acum să vedem dacă " Ce ai fi dorit?, „sau ne întrebăm, „ Cum te-ai simți făcând tarte din toveste în
aveam drettate. Ce este scris aici? ”Deasemeni, în acest loc, degetul acest loc? ", „ Ce ai face acolo ...? " etc. și îi lăsăm pe copii să spună. *
nostru scrie litera pe această imagine în timp ce citim textul. Un sprijin bun pentru această conversație poate fi găsit în rezumatul scurt al
La fel avem explozie de bucurie sau suntem în stare șoc etc., ca și cum poveștii de la pagina 69. Oferă o imagine de ansamblu asupra etapelor din
am fi noi înșine în mijlocul acestei situații, rezumăm imedint cu propriile poveste și a rolurilor personajelor.
nonstre cuvinte încă o dntă ceen ce tocmni nm citit. Un astfel de Orice s-a spus și am s-a discutat, rezumăm simplu prin: „Vedeți, la fel ca aici…”
angajament are un impact pozitiv important asupra dezvoltării copilului și repetăm din nou propozițin cheie scurtă cu litere colornte, în timp ce degetul
(a se vedea a doua mică „nuca magică” la pagina 12). nostru scrie ncenstă literă pe imngine.

De asemenea, muzica care însoțește povestea, poate fi 4. Pentru a termina, ne uităm curioși la către priviren de nnsnmblu:
foarte utilă acum: începem prin aplecarea mâinilor, apoi
"Ei bine, și ce văd acolo ....!" (Menționăm pe scurt ceva
ne plimbăm și ne întâlnim cu linguri sau cu alte lucruri,
ce poate fi văzut în secțiunea următoare). “ Ce înseamnă
cum ar fi instrumentele ritmice, iar la sfârșit dansăm și
asta? "," Asta mă face curioasă despre ce vom afla.
jucăm acțiunea pe care o spune această strofă. Dacă
Mâine!"
vorbim noi înșine textul în timpul muzicii, promovăm
dezvoltarea vorbirii copilului (a doua nucă)

3. Iată partea cea mai frumoasă. Vorbim împreună. În funcție de vârstă și de copil, este posibil să se trateze
"Acest catitol vă amintește de ceva ce ați exterimentat deja? Îmi mai multe capitole simultan.
amintesc exact când am ..." Ne așezăm înapoi și spunem ceva ce am Repertoriul crește prin „rostiri” răsuciri ale limbii și
experimentat sau ceva similar despre care am auzit sau am citit. prin aplaudarea, dansul și cântatul versurilor. Ca o
Apoi ne punem întrebări despre tărâmurile din viața copilului care au încălzire obișnuită dimineața, acest lucru oferă
legătură cu acest subiect, „Cum este asta tentru tine?”, „Asta te face și bunăstare și o bază proaspătă și solidă pentru zi,
te tine așa fericit/sutărat/recunoscător? " etc. atât pentru copii, cât și pentru educatori.

_____________
* Dacă mintea unui copil se pierde în fanteziile violente, o readucem la realitate. De exemplu, „Ok, - și mai târziu, când ieșiți de
aici, s-ar tutea să vină cineva, care să fie atât de mare și atât de mare și…” (acum repetăm exact cuvintele și gesturile de
violență pe care copilul tocmai le-a folosit). Adăugăm „Ești atât de mic și de aceea este şi acea tersoană”. Ne uităm cu drag la
copil: „De ce nu te toate răni tersoana restectivă?”, Întrerupe. "Se datorează fattului că ești trotejat - de exemtlu de tatăl
sau mama, care te ridică sau tentru că stau lângă tine! Suntem cu toții acolo și te asigur că te simți bine." Pauză. "De aceea
sunteți bine și nu trebuie să vă steriați. " Pauză. "Există alți cotii aici, care sunt mai mici decât voi. Pauză. „Doriți să mă ajutați
să îi trotejez te cei mici?” Să terminăm printr-un gest bun care permite copilului să se simtă apreciat. Copiii au nevoie de
sprijinul nostru pentru a face alegeri în cunoștință de cauză despre atitudinea lor față de violență.

11
Mini-Ghid .

Dragi adulți, aici găsiți mici „bețe magice” în coajă de nuci, gata pentru „a le pune în buzunar” și a le avea mereu la îndemână.
Nu se aplică numai la această carte, ci se aplică oricărei învățări.

De ln întreg ln detnliu (Pălăria mexicană/Efect de la centru spre margine )


„Placa de bază dură a creierului nu este niciodată„ plină ” “, deoarece celulele sale pot crește în fiecare zi din întreaga viață!
Pentru a merge mai bine cu un astfel de spațiu de stocare nelimitat, este important să fii bine organizat de la început! Pentru a
crește celulele creierului într-un mod organizat, trebuie să analizăm contextul înninte de a ne ocupa de detalii. La asta se referă
harta minții. Prin urmare, începem fiecnre dintre cnpitolele următonre în vederen vizunlizării întregii povești, încercând să aflăm
de noi înșine ce se întâmplă în continuare.
Nicio cunonştere fără emoţie! (biochimia creierului)
Cu cât sentimentele sunt mai puternice, cu atât creierul este mai receptiv. Prin urmare, atunci când spunem povestea, să nu ne
ferim să ne arătăm că suntem fericiți, îngroziți, surprinşi și așa mai departe, și să facem o față, ca și cum ar fi exact ceea ce ni se
întâmplă acum. Rezumatul de la pagina 69 ne va ajuta aici.
Neuronii oglindă ai copilului mic cresc doar prin vocea tn și fața tn, dragă narator. Sunt făcute din carne și sânge și caută un omolog
viu pe care îl pot scana. Nu pot decodifica pixelii de ecran. Pixelii le pun în modul stand-by. Cu cât pot captura mai puțin, cu atât
ochii vor privi mai mult! În timpul acestui „mod stand-by”, celulele creierului, care se maturizează în copilărie timpurie, mor. Dar,
dacă ne spunem noi înșine povestea, aceste celule primesc ceea ce le face să crească. Astfel, trezim creierul copilului din amorţeala
sa și vom fi impresionați de toate lucrurile pe care copilul le poate spune deja.
Foloseşte snu eliberenză (Fazele critice)
Un copil trebuie să-și folosească celulele creierului tratând lucruri concrete. Celulele care nu sunt utilizate în acest fel, nu
supraviețuiesc așa-numitelor etape critice ale creierului copilului se pierd. Cu toate acestea, literele sunt semne nbstrncte. Semnele
abstracte folosesc o parte a creierului care nu este încă dezvoltată în capul copilului, așa cum organele sexuale nu sunt încă
dezvoltate în corpul lor! În timp ce folosim această parte, celule importante, copilul ar trebui să folosească, mor. Prin urmare, nu
menționăm nicio literă! Vorbim despre „Atlas”, „Fratele”, „Cecil”, „Dork” etc. și niciodată despre A, B, C, D. Astfel, vorbim despre
lucruri concrete în loc de semne abstracte. Așa folosim și întărim celulele de maturizare ale creierului copilului, în loc să le pierdem
! Mnnunl de hnrtn minţii („Abilitățile motorii fine timpurii stimulează abilitățile cognitive”)

Dexteritatea manuală face parte din cele mai valoroase instruiri de inteligență din copilăria timpurie. Le arătăm copiilor, de ex. cum
să decupnți cu ntenție mininturile ncestei cărți, imediat dup[ ce au ajuns în dosarul lor.

Mai multe detalii despre învățarea bazată pe creier la www.didactic-pilot.eu/did-you- know

12
Dragi copii, Dintr-o dată zvâcnește. Sunt speriat. Eu cad…
bum!
. Mâinile mele aterizează pe o stradă, au!
Am avut un vis despre o călătorie lungă
printr-o țară frumoasă. Îmi frec genunchii și mă ridic,
Au fost copii. - unde sunt?
Am fost prieteni buni. Unde este camera mea și colțul în care am stat?
Îmi doresc foarte mult să le văd din nou!
Văd cărări, câmpuri, munți, mare ... și oameni,
Dar atunci cineva ne-a încuiat ușa din față - străini. Dar cumva se știe ...
si a zis: Cred că știu unde suntem aici.
„Ce prostii! A fost doar un vis! Știți și voi?
Nu este posibil să le revedem.
Nu există. " Este această țară frumoasă?
Îmi pot găsi prietenii acolo din nou?
Ne-am jucat împreună.
Ne-am descurcat atât de bine unul cu celălalt! Vrei să mă ajuți să le caut?
Acum stăteam într-un colț. Eram singur. Am plans. Prietenii mei ! Prietenii tai !
Este adevărat că nu există?

Să vedem: de unde începe calea?


Poate cineva să vadă de unde începe acolo?
Ah da, există cineva care așteaptă deja!
Și aici cineva aduce lucruri bune!
Și acolo, fetița.
O cunosc deja!
Îi plac lucrurile bune.
Dar acesta nu pare prietenos ...
Și aici curg deja lacrimi ...
Hm, ce se întâmplă acolo?

Haide, ne vom spune reciproc ce putem vedea. Poate vom afla împreună ce se
întâmplă acolo și cum merg lucrurile.

14
SUNETUL
URMÂND
ȘERPI SINISTRE

MIXATOARE WAȚI VULTURI


DE ELIXIR
TURN

YOYO
ZENIT
ZIG-ZAG AQUA-PARK
ORIZONT ACROBAȚI

PALMIER

MURMURĂ
AMZA BUBU BOL MURMURĂ MACII
MUNŢII
CECILIA

ROȘU OBRĂJORI

FĂPTURA DE FOC LAMPA


DERBEDEI
LEGENDA
TRISTEȚEA

NĂPÂRCĂ

GOGOMAN IZBUTI
JOACĂ
JOCURI KARATEKA
GROAPĂ HOHOTUL
Amza a tepta la poart _
Aventura sa s -nceap . _
P ind pe c i str ine, _ (Pentru ir â, degetul se mi c doar pe diacritice)

Nemaiv zute, _ _
Provoc ri, râsete, gânduri _
Va avea purtat de vânturi. _
Provoc ri, râsete, gânduri _
Va avea purtat de vânturi. _

! "
. .ine c . .ubu cu . .urta . .om. .at ,
Are . .oa. .e-n . .ol pentru iatul lai.
lând i un vine în gra ,
De tre uin s - i fie, ine e s dai. .ine c . .ubu
cu . .urta . .om. .at ,
Are . .oa. .e-n . .ol pentru iatul lai.
lând i un vine în gra ,
De tre uin s - i fie, ine e s dai. .
Când-colo descresc toarea Lun , _
oboar din cerul întunecat _
a o coroan _ curbat , _
În p r la o delicat fat . _
Coroana lumii, luna curbat
Cecilia cuminte pe cre tet o poart .
Coroana lumii, luna curbat
Cecilia cuminte pe cre tet o poart .
. .oi .uri în .rum se z resc, _
Diadema fetei îndat zdrobesc
Dorindu- i s vad durerea ei
Întorc .osul ca ni te .erbe .ei. _
. .oi .uri în .rum se z resc, _
Diadema fetei îndat zdrobesc
Dorindu- i s vad durerea ei
Întorc .osul ca ni te .erbe .ei. _
eeeh triste ea o r pune, _
Dur r a simt în suflet. _
Cine va fi eroul ei
Salvând-o de-acei derbedei? _
eeeh triste ea o r pune, _
Dur r a simt în suflet. _
Cine va fi eroul ei
Salvând-o de-acei derbedei? _
ptura lutur din aripi de oc
Falnic ea rica ere te, _
i etei or -i ure te _
S poat s-o ia fericit din loc.
ptura lutur din aripi de oc
Falnic ea rica ere te, _
i etei or -i ure te _
S poat s-o ia fericit din loc.
ata cu ândul la afe, _
o. omani f r de . riji! _
. . .

Noi v . onim .
. . r. . unii în . roap
.

arantat voi nu-i mai si i!


ata cu ândul la afe, _
o. omani f r de . riji! _
. . .

Noi v . onim .
. . r. . unii în . roap
.

arantat voi nu-i mai si i!


Hop noi h ul l-am trecut,
Hatârul hoinarilor nu l-am f cut
Noi haiduce te ne-am purtat
i-apoi hot râ i spre hor am plecat.
Hai la hora cea hazlie
Hohotul haios s fie.
Amza hazul îi hr ne te
i în hor o hore te.
n ma-m t e-a ub , _
M ntea-m t e-a zbut .
Am ncredere n mine, (Pentru î, degetul se mi c doar pe diacritice)

ncerc, nving a a mi-e bine.


n ma-m t e-a ub , _
M ntea-m t e-a zbut .
Am ncredere n mine,
ncerc, nving a a mi-e bine.
oac , ocuri, onglerii,
Cei mai cura o i vom fi!
oviali i uc u i,
F r griji, pe otii pu i.
oac , ocuri, onglerii,
Cei mai cura o i vom fi!
oviali i uc u i,
F r griji, pe otii pu i
Prin karaoke i karate,_
Kilometri am alergat,
Kilograme am ridicat,
Eu cu kiwi m-am hr nit,
i Viking am devenit!
Prin karaoke i karate,_
Kilometri am alergat,
Kilograme am ridicat.
L a umina mpii _
L egende-ascu t m, _
A e umii ac te _
Le dez eg m, _
Miraco e e vie ii _
Le ud m, _
În abirintu pove ti or _
Ne ans m. _
Licurici ne umineaz ca ea _
i gânduri e-s impezi, impezi ca marea.
Licurici ne umineaz ca ea _
i gânduri e-s impezi, impezi ca marea
ur ur un ii? _ _
ur ur acii? _ _
« Î preun de vo fi
inunat ne vo si i. »
ru a de pe aci!
Îi ur ur cu s faci:
Î preun de vo fi
inunat ne vo si i.
u u, pârc ,
e-ai cum s e î gr de ti!
obil, bu i e- fricat,
ravul eu mi l-am schimbat!
i-apoi î dat’ m-am lumi at,
egura am alu gat.
obil, bu i e- fricat,
ravul eu mi l-am schimbat!
Ne- cr tim unul pe altul,
V m p rni t i la lalt ,
Cu buj ri în br j ri
Ne- b si i i-ncrez t ri.
Ne- cr tim unul pe altul,
V m p rni t i la lalt ,
Cu buj ri în br j ri
Ne- b si i i-ncrez t ri.
Pro ice e pauza sub un palmier,
Po osim poftind la o par . _
utere rimim entru fa te m re e
i rovoc rile ce din nou o s-a ar . _
Pro ice e pauza sub un palmier,
Po osim poftind la o par . _
utere rimim entru fa te m re e
i rovoc rile ce din nou o s-a ar . _
Ca don uijote noi pornim.
uintal de cuno tin e dobândim.
La a .ua-park ne r corim.
Semin e de .uinoa descoperim.
Ca don uijote noi pornim.
uintal de cuno tin e dobândim.
La a .ua-park ne r corim.
Semin e de .uinoa descoperim.:
S rim i ne rostogolim,
Repede roata noi reu im.
Ne r sucim, ne învârtim
Acroba i dorim s fim. _
S rim i ne rostogolim,
Repede roata noi reu im.
Ne r sucim, ne învârtim
Acroba i dorim s fim. _
Sunete sinistre se aud ss-ind
erpi venino i ce pândesc din tufis
Sunt nes tui i vin pe furi .
Sssssssssssssssss
În sus s rim a a speria i, (Pentru , degetul se mi c doar pe diacritice)

De-ace ti s lbatici suntem oca i.


De-ace ti s lbatici suntem oca i!
«Tolba! » _ Striga din turn
St r jeru-ngrijorat , _
Tenta ia _ târâtoarelor _
Noi le-am aruncat. _
Totu i _ la trebuinte, _
Cu to ii-am renun at, _ (Pentru , degetul se mi c doar pe diacritice)

i ele-nfometate _
De-ndat au plecat. _
rmând sunetul muzicii, _
I ute noi f ugim _
Cu mult bucurie, _
Uit m de urm ritori. _
Cât e de u or, _
Spre bine ne urnim!_
ra! _ ra! _
Suntem uimitori! _
ulturi edem, estind ictorie,
rsând aluri de iolete în aze,
Invitându-ne la vals cu a lor traiectorie
S vibr m voio i printre raze. _
ulturi edem, estind ictorie,
rsând aluri de iolete în aze,
Invitându-ne la vals cu a lor traiectorie
S vibr m voio i printre raze. _
Prin experien e c li i, _
Suntem tot mai preg ti i! _
a i i kilo a i, _
Continu m energiza i.
Prin experien e c li i, _
Suntem tot mai preg ti i! _
a i i kilo a i, _
Continu m energiza i. _
La ape .. fi . m mi .. atoare de eli . ir;
Dar ma . im in sa . ofoane i le zâmbim.
Cu lu . oase pelerine vin pe m tur în zbor.
Incercând s deranjeze, ordinea lucrurilor
Uite ce-amuzant e . prim fli . fla . în nasul lor!
Cât de repede expir puterea vr jitoarelor.
Bye bye in the ape .. , mi . atoare de eli . ir;
Ma . im in sa . ofoane i le zâmbim.
Pe yacht noi facem Yoga _
Cu yoyo ne distr m _
Glumim precum Yankeii, _
La vr ji noi ne strâmb m. _
Pe yacht noi facem Yoga _
Cu yoyo ne distr m _
Glumim precum Yankeii, _
La vr ji noi ne strâmb m. _
Glumim precum Yankeii, _
La vr ji noi ne strâmb m. _
A gâ .elor mu .ic
Acum .um . ie -te,
Iar în zorii zi-lei
Pe noi ne treze -te.
În .ig .ag prin be .-n
Noi o s zorim. _
Ne baz m pe noi, _
.i de .i .âmbim. _
serioistdangert

pretentionstt
trist
energy excel

gratefilness

himoirt
discovery
endirance
indépendance
steering

encoiraging precioist+t
caring vilnerable
inderstanding
enjoyingt
knowthow togethernes balancett
challenge

cleartdistinctiont
paint

relief inlockingtpotential
coirage
momentim
confidence
- &. & .
. / & & -
. . & '
/ & / . / .
&
0 / . / &
!"# $"# % &
1 . (
' ( &# 0 /
&. . " &
.
& . . / /
( ) & 2 / .
/ &. / & .
3 &# 0 "
$
. ( & . &
&3 #4
* ( . 3 (
&#
+( ,+ . & % / .
. &
./ . / &#
&#
& / . &
&

56
'(&) (* ) + (, -(* +. ' (* (.)&+* /+

. ! "
/ ' . - #
. .
$ . 8< = 8

'
" ) #
/ ) /
) / > ?
.
. $ . .
.
7 8 8
/ 9 " $ +
" @ $ (
;"
/

' +: % (

(
)

&
0 "
2
$
0

;"
AAA B' =
:C
'(&) (* ) + (, -(* +. ' (* (.)&+* /+
' 5

D ! "
0
= & 2
' '

)
( 1 "

"
2 3 $
* 1 B = "
.
2

'
45
!
'
"
2 "
" 3 3 #
3
"
2 B' (
!
"
"
E 2

!
2 ( A AAA " "
:,
4= )-& + ) + (& +. ' (* (.)&+* /+
0 $ "

;" : # : &
D
3 '
, &
B 5 6 7 #
+ '8 $ $ % 3' @
2 3
& I 8 6 : &
% 3' ! 2 8
F % 8 8 F & 6 ( '
$ 9 $ 6 8 2 6 ( 0
$ 2 ( 2
'
' 3$ ' $ B'
77 : -4+ ; 7 & '
2 "
2 B' .

' 3 . /
' 3$ ' *
G * ')( G &
6 3 $
%
$ (
. 2
' <$ /
5 9 # G 5 &
)# 6 H ?
B ( : 7 2 3 $ 6
*
' 3 / 3 " J " 0"

AAA B' =

:+
TRAINING +. ' (* (.)&+* /+
M
* ( J ( 3

9 / 3 ) + (, ) .(>(&; ) ))

( 2 $ $ % 71
$ /
$
$
% 7
$ +,
+,
, + " F : %- ( & .(>(& ) ))
"
K 7 % ?71
$

(* (.)& >( ) .(>(&; ) ))


% ?7
% 171 ( . &
$ B ( ,
( L +
F,
% 17 (
' ,, ,+ (
% , + .
$
% F
% 17?
Pe baza 1.1 + 1.2, participan ii sunt abilita i în modulul 1.3 pentru B
a instrui oameni în aceste dou module

:F