Sunteți pe pagina 1din 55

componentă puternică în context minunat, pe care acest liant de carte cu

5 mecanism de indexare metalic inelar, o adăpostește ca o comoară de amintiri


cu al cincilea (5) an de viață valoroase care se conectează cu imaginile.

Lumea MEA
De ce „Lumea MEA“?
Culorile pot vorbi! Aici este vorba despre, conectarea cât mai personală cu situaȀiile din naraȀiune.
Descoperiți limba culorilor și auto-reflectarea, precum și o competiție de
diversitate pe care numai câștigătorii o cunosc.
De ce este atât de important?
Folosim această carte de colorat, când se trezește nevoia de a proiecta cu atenȀie culorile „Nu există învăȀare fără emoȀie” este legea neuro-biologică de bază, pe care o și
și formele. folosim aici.
Cu cât este mai puternică participarea emoȀională, cu atât este mai intensă
Material: Poster, Carte de colorat, Creioane de ceară. învăȀarea.
S-ar putea argumenta, că intervalul în care se pictează este disproporȀionat.
PuȀine și simple trasări de linii pe forma unei litere pot fi exersate rapid, în timp ce
Această carte de colorat este versiunea activă a cărții cu ilustrații. Odată cu ea, pictura unei imagini durează mult timp în care nici mișcarea scrisului nu este
citirea intuitivă se trezește în mod natural chiar și la vârsta grădiniței. Va fi adăugată practicată! Dacă ar fi de învăȀat doar 2 sau 3 caractere, acesta ar fi un punct de
la dosar, ca material de bază pentru activități suplimentare. vedere raȀional. Dar sunt 26 de caractere și apoi există o serie de completări.
Pentru creier, liniile fircălite apatic sunt ca seminȀele împrăștiate atent pe câmp,
Această carte de colorat oferă spațiu pentru proiectarea liberă a propriilor trăiri. În pe care următoarea rafală de vânt le ia în vârtej și le adună laolaltă și nu le mai
același timp, schițele oferă orientare și pregătesc următorul pas. putem dezlipi. În acest sens, confuzia care apare în timpul primelor încercări de
scriere nu poate fi reparată decât mai târziu – dacă se mai poate - cu mare efort.
Dezvoltarea dexterității manuale la această vârstă este una dintre
baghetele-magice pentru dezvoltarea ulterioară a creierului. Prin urmare, este Acesta este motivul pentru care unul din cinci copii, dintre cei cu vârsta de 15 ani
foarte convenabil să decupați cu atenție indicatorul marginal de registru, a care au fost școlarizaȀi chiar și de la vârsta de 6 ani, nu pot folosi scrisul ca mijloc
fiecarui capitol. Această imagine de ansamblu auto-creată prin decuparea de comunicare.
indicatorului marginal de registru a fiecărui capitol, permite chiar și copiilor mici Oricine are grijă de o grădină știe că: pregătirea solului și însămânȀarea atentă
să se raporteze în mod independent la foile fiecărui capitol chiar și pentru alte este totul; apoi se va crește de la sine.
activități și să aibă totul la îndemână printr-o imagine de ansamblu a capitolelor. Nu este diferit în creier: emoȀiile furnizează creierul cu „îngrășământ”. Creșterea
neuronală apare prin preocuparea cu relatarea. Aceasta ramifică fibrele nervoase
Nu în ultimul rând, această carte de colorat aduce o schimbare chiar și până în precum rădăcinile din Ȁesutul „fertilizat” emoȀional (= hormonal).
societatea de risipă. Cât de des ajung la gunoi jucăriile și materialele Odată cu naraȀiunea, literele devin plante bine înrădăcinate în creier, care sunt
neînsemnate cu care erau copii ocupați! Însă aici, îi ajutăm pe copii să trezească aranjate în conȀinutul naraȀiunii A-Z, astfel încât acestea nu se mai pot confunda cu
artistul din ei, care în opera sa descoperă întotdeauna noi posibilități de nimic altceva.
aprofundare și le folosește până când ultimele „lipsuri” se completează de Timpul pentru imersiune emoȀională este bine investit în faza de start.
semnificație și culoare, iar lucrarea devine o preocupare a inimii, ca o

13
NaraȀiunea ca și trăire proprie combină toate activităȀile într-o experienȀă personalizată pentru dezvoltarea
potenȀialului individual.
Și aici începem cu propoziȀia cheie a capitolului respectiv.
Pentru copiii de 4 până la 6 ani, decorăm mai apoi naraȀiunea cu detalii.
Întrebările noastre încurajează copiii să contribuie cu propriile lor trăiri similare,
astfel încât să se poată regăsi și experienȀele lor în poveste, vezi Capitolul 4. Regula numărul 1 : Lucruri! Fără semne.
Această implicare individuală cu naraȀiunea, pregătește utilizarea cărȀii de colorat.
Nu vorbim niciodată de litere, de ex. „P”, „T”! Vorbim doar de Palmier, Turn, etc.
AdulȀii văd turnul ca o imagine pentru T.
Cum folosim cartea de colorat creativă? Dar copilul vede un T ca pe o imagine simplificată a turnului!
Modelul-șablon servește pentru a ne asigura că personajele principale sunt la În loc de semne abstracte, vede literele ca obiecte concrete.
locul potrivit, astfel încât să corespundă liniilor literei de pe foaia transparentă Așa este prietenos cu creierul și este trucul pentru citirea spontană. Creierul
care urmează mai târziu. copiilor este predispus pentru forme concrete pe care le și păstrează instantaneu.
În jurul schiȀei figurilor există loc pentru proiectarea propriilor experienȀe, care
sunt aduse în discuȀie în timpul povestirii. Regula numărul 2: Nimic altceva decât contribuȀii minunate!
Orice trăire proprie la care contribuie un copil este binevenită, este „corectă”
Îi facem pe copii conștienȀi de modul în care culorile susȀin fiecare dispoziȀie (de (observat ca: ceva pe care l-a experimentat în viaȀa reală! Nu ceva imaginar).
exemplu, albastru liniștitor sau rece, roșu activ sau fierbinte, ggaallbbeenn ffeerriicciitt ssaauu
uușșoorr, violet calm și cald, portocaliu creativ și fericit, verde blând și plăcut). Îi Regula numărul 3: Click-ul!
încurajăm pe copii să experimenteze culorile ca expresie a dispoziȀiilor și să
Încheiem această conversaȀie despre capitol prin rezumarea contribuȀiilor copiilor
observe culorile obiectelor într-un mod semnificativ.
(indiferent de contribuȀie) după cum urmează: „Da, exact. Este așa! Cât de
frumos o descrii! Exact asta se întâmplă aici. Uită-te:… ” și spunem din nou
De asemenea, atragem atenȀia asupra dinamicii liniilor. NaraȀiunea folosește
fraza-cheie a literei. Degetul nostru desenează din nou contururile (adică linia
sunetul literei respective ca făcător de dispoziȀie. Aceasta conferă mișcării un
literei de pe figură) pe măsură ce răspândim starea de spirit cu sunetul literei.
caracter atunci când desenează litera. De exemplu, mișcarea ușoară, curgătoare a
unui sunet precum WWWW sau V V V a liniilor are o dinamică diferită decât FFFF
mai impulsiv sau aterizarea precisă a unui T sau K etc. Acest lucru sensibilizează
liniile diferenȀiate. Conștientizarea acestui lucru permite copiilor să-și extindă
abilităȀile creative.

Toate materialele sunt desenate manual, deoarece acest lucru face ca neuronii
oglindă ai mâinii copilului să dorească să ajungă la creion.
Individual și interdisciplinar
NaraȀiunea este structurată în așa fel încât să sprijine dezvoltarea personalităȀii.
Indiferent dacă dansăm, aplaudăm, facem muzică, mimăm, pictăm, citim sau
scriem - această relevanȀă personală face ca totul să fie „rotund”. Aceasta

14
Invitatie la concursul de diversitate a artistului

ConcurenȀa de diversitate a artistului ne deschide ochii larg. Este vorba despre


recunoașterea pe foile altora a ceea ce este special despre fiecare foaie; valoarea
sa unică între toȀi ceilalȀi!
Toată lumea este un juriu și toată lumea este un câștigător: astfel, în fiecare
moment toată lumea își antrenează observaȀia concentrată, extinzând astfel
propriile abilităȀi.

Așa se face:

- Alegem o zi specială, pe care o numim festival de pictură și ne asigurăm că


fiecare copil poate continua să lucreze la imaginea sa atât timp cât dorește, chiar
dacă alȀii sunt deja implicaȀi în alte activităȀi. Nu există un interval de timp
predeterminat, chiar dacă se umple toată ziua sau dacă alȀii chiar pleacă acasă!
- A doua zi, creaȀiile sunt puse pe mese și ne luăm câteva minute de liniște, în care
ne plimbăm liniștit cu privirea peste creaȀii și obȀinem o imagine de ansamblu.
- Dăm deja atenȀie dacă observăm ceva special într-o imagine sau în alta imagine
și dacă ne putem gândi la un cuvânt pe care am dori să-l folosim pentru a o
marca. De exemplu, dacă este cea mai colorată sau cea mai delicată, cea mai
precisă sau cea mai plină de viaȀă, cea mai dramatică sau cea mai frumoasă
imagine etc.
- Apoi, persoana responsabilă Ȁine imaginile una câte una laolaltă, astfel încât
toată lumea să o poată vedea și copiii să facă sugestii cu privire la ce cuvânt ar
folosi pentru a descrie o calitate specială în această imagine. Persoana
responsabilă poate adăuga și sugestii pentru a direcȀiona privirea copiilor către o Proiectul « Iubim alfabetul viu » 2016-1-FR01-KA201-024256 a fost finanțat cu
calitate pe care ei înșiși încă nu au observat-o.
- Pentru a conveni asupra unei desemnări, apare o conversaȀie în care ne explicăm
sprijinul Uniunii Europene. Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru
reciproc de ce am etichetat imaginea cu acest cuvânt. elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului,
- Apoi, persoana responsabilă scrie desemnarea pe un autocolant drăguȀ și o
lipește ca premiu în colȀul imaginii. care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la
- La final, imaginile cu premiile lor sunt atârnate pe perete într-un loc demn.
răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.
În acest fel învăȀăm să apreciem calităȀi foarte diferite ca valori. În același timp,
nu numai că ne accentuăm propria observaȀie prin verbalizare, dar, de asemenea,
luăm un maxim de sugestii din partea grupului cu noi, adaptate la nivelul de
înȀelegere personală.

15
% & '(

) *

+
!

' '
, -

" !

# !

$ . '
*

# " " ! !

% % " / '

!
& !

0 1 ' ' (
2

" # #!

'
* *

* +

"

' " (
( "

) " !

3
( * +

4 . %' (
( " ! !

" '
,

( ! # #

-
5 * +
. #

/ ' (
* ! $

"

/ ' " (
)

) "

" # , ,

$ 1
+ # , , ,
( ""

' '
5 +

23 # " !

! ! ( ""

'
-
. # , #

, 0 (
*

0 ! " 4

" 54
0 ! , !

'

6 ! 3 " !

, ' /6(
7

. # , #
0 ! " 4
0 ! , !
6 ! 3 " !
7 , ,

' 1
+

" ," " 3 ,

$ '
+

0 !

+ + #

8 9 : 3

$%
#

) !," !8 3

%
5 7

; !

"
" "

'
# %

8 3

' &
8
9.
;! #

1 & 1 (
2 * +

;! #

;
2 * 5

2 ! "

2 ! 2 "
! 5 4

' 6
:

( 4

) "4
) " !"

! # 5 #

" &
: *
!
!# # #

) & (
* * *

# 2

# 2 "

0 # 2" ! "

<# 23 4

< 4
# ;*

!# # #

* * *
2 " " "

" ' ( %

3 # 2 "

-
3 * %

, 1

$
*
#
( !

2 ' < = ( (
2 ! =

; 1
( "

>- "
0 " "

; % ?
>

( !

; % 4
5 1

2 ! =

-%
$
! @ !

" # $ % $#
? +

"

"
2

- +

2 !

A ' 3

( ," , # 2 !

+ +
%
0

" & #
> @

%
0 ! # *9 # +

5 ' 5
*

"

%
&'
4 4 ! "

& ' ' % &


7 + *

0 ! , "

" (
>

0 "

" ' /
> +

"

1 ' ' (
()
B# / C 5

3 A :
* 4 A :

0 D D "#

C % $
A *

D # "

B D #
1 *

0 " D

& % D
B +
0 5

B' &
C

D #!

' $

% "
* +,
&

* 1
# #

! $ " ""
* *

( ! ! ! #

# " ! ,
*

&

#""""""""""""""""
E 5

- " " " ! /


D :

! #

/ ! " " ! %
+ *

! # 4

/ ! " " ! %4
+ *

!!!!!!!!!!!!!!!!
E/
F( 4G "

F 6G (B $ 5 5 $
5

$ $ % &$ $$
0 * !+

$
2
7

& $ $
+

2
!

$ % % $
+

" $ $

! "

$ $
-.
6 "

- 0 . . .% (

D #!

2' "'
*

0 "5 !

)' ' '


:

0 " ,

( '
7 !

)$ '
( " 4

' 4
+

7 !4 7 !4

( 4 ( 4

0 4

&' ' 4
> %
/0
. !

; + + +
+

"

< $ '
+ + +

5 !

) $ )
+ % :

5 ! !

) ) % (
+ :
12
0 4

& %4
>

0 ! " #

0 % # %
*

) %
> %

.H #

H % %
- "
34
H "H H H I

" "' H H
" " " "

H H

/ H H " H %0
" "

0 H # , ! "!

) H ' ' . %
" *

! "

$ 5
B # " ! ! H " H" H 4

E H " H " . 6
* " " "

7 D #! ! "

)$ * + ':
* "
5
J ! K

) 5 (
0 ! ! "

) + + /
8 +

0 5 # # K #

, #
> : * * I *

# " !" ,

5 0 ' (
# *
67
( " !

# 077 7 '
5

'
#

2 #

-
% 1% *

0 , !

@ +

/ ! ! !

- $