Sunteți pe pagina 1din 2

Cântec de Pace

 = Bãtãi din palme Doina ROTARU

 
Vivo

   
     
          
Hei! Sun - tem fi - ii soa - re - lui, fi - ii soa - re - lui, si lu - mi - na lui

            
       
Hei! Sun - tem fi - ii soa - re - lui, fi - ii soa - re - lui, si lu - mi - na lui

   
     
5

        
dãm în dar, în dar pã - mân - tu - lui, lui, lui

 
                 
dãm în dar, în dar pã - mân - tu - lui, Bu - cu - ri - a cân - tu - lui,

          
     
9


Hei! Hei! Hei! Hei! în dar, în dar, în dar

 
                     
pa - cea grâ - u - lui, pa - cea vi - su - lui, dãm în dar, în dar, în dar, în dar

Copyright©CantusMundi2017
2 Cântec de Pace

   
              
13


pã - mân - tu - lui Soli de pa - ce pe pã - mânt, Soa - re, vis si

              
      
pã - mân - tu - lui Soli de pa - ce pe pã - mânt, Soa - re, vis si cânt toti co -

          
17

   
cânt Toti co - pi - ii sunt în pa - ce pe pã - mânt

                    
pi - ii sunt Soli de pa - ce, pa - ce pe pã - mânt, de pa - ce pe pã -

        

        
21


Sun - tem fi - ii soa - re - lui, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Hei! Hei!

         
      
mânt Sun - tem fi - ii soa - re - lui la, la, la, la, la, la, la, la, Pa - ce pe pã - mânt.