Sunteți pe pagina 1din 10

Nume:  Data: 

Evaluare inițială
Matematică și explorarea mediului

1. Numără personajele de pe fiecare rând și scrie cifra corespunzătoare în


cerculețul de la capătul rândului.

2. Realizează prin încercuire mulțimi de obiecte: mulțimea leilor, mulțimea


șoriceilor, mulțimea bucăților de cașcaval, mulțimea pietrelor.
• Colorează elementele mulțimii cu cele mai puține obiecte.
• Încercuiește cu portocaliu mulțimea cu cele mai multe obiecte.

Page 1 of 4 vizitează twinkl.ro


3. Șoricelul a avut în cămara sa 7 bucăți de cașcaval. Dacă a mâncat 1,
câte bucăți de cașcaval i-au mai rămas? Desenează tot atâtea liniuțe câte
bucăți de cașcaval mai are șoricelul.

Page 2 of 4 vizitează twinkl.ro


4. Colorează pătratele cu roșu, cercurile cu verde și triunghiurile cu albastru.

5. Încercuiește:

a. animalul cel mai înalt; b. floarea cu cele mai multe petale;

c. piatra cea mai mică; d. sfoara cea mai lungă.

Page 3 of 4 vizitează twinkl.ro


6. Leul vrea să mănânce doar fructe de toamnă. Colorează din șirul de mai jos
doar fructele de toamnă.

7. Colorează imaginea care reprezintă anotimpul vara.

Page 4 of 4 vizitează twinkl.ro


Evaluare inițială – Clasa pregătitoare
1. Competențe specifice
1.1. Recunoașterea și citirea numerelor în concentrul 0-31
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31
2.2. Identificarea unor fenomene geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) și a unor corpuri geome-
trice (cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii și în mediul înconjurător
3.1. Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repretitive simple din mediul apropiat, în scopul identi-
ficării unor regularități
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare sau scădere cu 1-5 unități în concentrul
0-31, cu ajutorul obiectelor
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenționale pentru determinarea și compararea lungimilor.

2. Matricea de specificații*

Competența
Reamintire Înțelegere Aplicare Analiză Evaluare Creare
specifică

- numărarea elementelor unei


mulțimi, pentru evidențierea
faptului că numărul de elemente
Item 1
ale acesteia este dat de ultimul
număr din succesiunea 1, 2, ..., x,
unde x ≤ 31;
- colorarea elementelor unei
Item 2
mulțimi după criterii date;
- rezolvarea unor probleme cu
Item 3
sprijin în imagini;
- recunoașterea unor figuri și
Item 4
corpuri geometrice;

- colorarea selectivă a
elementelor unui desen, pe baza
Item 5
unui criteriu precizat (ex.: cel
mai scurt/lung);
- descoperirea intrusului în
Item 6
cadrul unui model repetitiv;
- recunoașterea fenomenelor
naturii în situații reale sau Item 7
în imagini.

* conform taxonomiei lui Bloom revizuită de Lorin Anderson și colegii săi (1999)

Page 1 of 6 vizitează twinkl.ro


Matematică și explorarea mediului. Evaluare inițială

3. Descriptori de performanță:

Comportament
Competența
Itemul specifică
Sarcina
În curs de
Realizat (R) Nerealizat (N)
realizare (ÎR)

- numărarea elementelor unei


mulțimi, pentru evidențierea
faptului că numărul de elemente 3-4 2
1 1.1 1 răspuns corect
ale acesteia este dat de ultimul răspunsuri corecte răspunsuri corecte
număr din succesiunea 1, 2, ..., x,
unde x ≤ 31;

- colorarea elementelor unei 3-4 2


2 1.2 1 răspuns corect
mulțimi după criterii date; răspunsuri corecte răspunsuri corecte

- rezolvarea unor probleme cu


3 5.2 Răspuns corect - Răspuns incorect
sprijin în imagini;

- recunoașterea unor figuri și 3 2


4 2.2 1 răspuns corect
corpuri geometrice; răspunsuri corecte răspunsuri corecte

- colorarea selectivă a
elementelor unui desen, pe baza 3-4 2
5 6.1 1 răspuns corect
unui criteriu precizat (ex.: cel mai răspunsuri corecte răspunsuri corecte
scurt/lung);

- descoperirea intrusului în 3-4 2


6 3.1 1 răspuns corect
cadrul unui model repetitiv; răspunsuri corecte răspunsuri corecte

- recunoașterea fenomenelor
7 3.1 naturii în situații reale sau Răspuns corect - Răspuns incorect
în imagini.

Page 2 of 6 vizitează twinkl.ro


Matematică și explorarea mediului. Evaluare inițială

Itemul 1 2 3 4 5 6 7
Total
Competența 1.1 1.2 5.2 2.2 6.1 3.1 3.1

Numele Copiilor N ÎR R N ÎR R N ÎR R N ÎR R N ÎR R N ÎR R N ÎR R N ÎR R

Page 3 of 6 vizitează twinkl.ro


Matematică și explorarea mediului. Evaluare inițială

Itemul 1 2 3 4 5 6 7
Total
Competența 1.1 1.2 5.2 2.2 6.1 3.1 3.1

Numele Copiilor N ÎR R N ÎR R N ÎR R N ÎR R N ÎR R N ÎR R N ÎR R N ÎR R

Page 4 of 6 vizitează twinkl.ro


Matematică și explorarea mediului. Evaluare inițială
Interpretare detaliată a rezultatelor testului Graficul probei
Performanța 30.
Itemul 29.
R ÎC NR 28.
27.
1
26.
2 25.
24.
3
23.
4 22.
21.
5
20.
6 19.
18.
7 17.
16.
Analiza probei 15.
14.

Item 13.
1 2 3 4 5 6 7 12.
Obiectiv 11.
10.
Nr de elevi care
9.
au realizat integral
8.
obiectivul
7.
6.
Nr de elevi care
5.
au realizat parţial
4.
obiectivul
3.
2.
Nr de elevi care nu au
1.
realizat obiectivul
R ÎR N

Page 5 of 6 vizitează twinkl.ro


Matematică și explorarea mediului. Evaluare inițială
Concluzii

Puncte tari Puncte slabe Măsuri ameliorative

Page 6 of 6 vizitează twinkl.ro