Sunteți pe pagina 1din 1

CALCULE PE BAZA ECUAȚIEI REACȚIEI CHIMICE

Acetilena HC≡CH se utilizează ca materie primă pentru obţinerea maselor plastice şi


cauciucului.
Rezolvă problema: Calculează masa carburii de calciu necesară pentru obţinerea acetilenei
cu volumul 4,48 l (c.n.), dacă reacţia are loc conform schemei:
CaC2 + H2O → HC≡CH + Ca(OH)2 (stabileşte şi înscrie coeficienţii)

Se dă: Rezolvare:
V(C2H2) = 4,48 l Se stabilesc coeficienţii ecuaţiei reacţiei:
CaC2 + 2H2O → HC≡CH + Ca(OH)2
m(CaC2) - ? 1. Se notează sub ecuaţie numărul de mol conform coeficienţilor din
ecuaţia chimică (doar pentru substanţele menţionate în datele
problemei).
CaC2 + 2H2O → HC≡CH + Ca(OH)2
1mol 1mol
V (C2H2)
υ(C2H2)= ;
2. Se determină cantitatea de substanţă a acetilenei după formula: Vm
Vm = 22,4 l/mol (această valoare e constantă pentru orice gaz în c.n.; c.n.= condiţii normale).
4,48 l
υ(C2H2)= =0,2 mol
22,4 l/mol
3. Se calculează cantitatea de metal după ecuaţia reacţiei. (Se alcătuieşte proporţia, notând
deasupra valoarea obţinută la punctul 2.)
x 0,2 mol
CaC2 + 2H2O → HC≡CH + Ca(OH)2
1mol 1mol
x 0,2 mol 1mol⋅0,2 mol
= x= =0,2 mol (CaC 2 )
1 mol 1mol ⇒ 1 mol
4. Se determină masa molară pentru CaC2:
Mr(CaC2) = Ar(Ca) + 2 Ar(C) = 40 +2·12 =64; M(CaC2) = 64g/mol
m(CaC2)
υ(CaC2)=
5. Se calculează masa de CaC 2 după formula: M (C aC2 )  m(CaC2)
=ν(CaC2)·M(CaC2)
m(CaC2) =0,2 mol·64 g/mol =12,8 g
Răspuns: m(CaC2) =12,8 g

S-ar putea să vă placă și