Sunteți pe pagina 1din 2

Perete EI90

2 1 4 9

1 Placă NIDA Standard 12,5


1 Placă
2 2 Placă NIDA Flam 12,5
3 3 Profil NIDA Metal UW
4 Profil NIDA Metal CW
4
5 Şurub
6 Diblu
5 Şurub autofiletant AF 212
7
8 6 Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)*
9 7 Îmbinare cu bandă şi pastă de îmbinare
NIDA Profesional
8 Bandă etanşare monoadezivă NIDA System
9 Vată minerală (opţional)
8 6 3 5 1 7 2

DESCRIERE SISTEM
Structură metalică: NIDA Metal UW&CW 50-75-100, Vată minerală: opţional, doar din considerente
grosime 0,60mm acustice
Tip şi număr plăci gips-carton: 2x(1xNIDA Standard 12,5 +
Greutate: ≈50 kg/m2
1xNIDA Flam 12,5)

PERFORMANŢE
TIP PROFIL INDICE DE IZOLARE
GROSIME NIDA Metal INTERAX ACUSTICĂ
SISTEM SISTEM UW, CW MONTANT NUMĂRUL ŞI GROSIMEA PLĂCILOR NIDA Rw [dB]
[mm] (grosime [cm] Fără vată Cu vată
0.6mm) minerală minerală
100 50 30/40/60 2x (1xNIDA Standard 12,5 + 1xNIDA Flam 12,5) 43 51
D 125 75 30/40/60 2x (1xNIDA Standard 12,5 + 1xNIDA Flam 12,5) 45 52
150 100 30/40/60 2x (1xNIDA Standard 12,5 + 1xNIDA Flam 12,5) 46 53

Cantităţi medii pentru 1 m2 de sistem cu înălţime de 3 m şi lungime de 5 m


Coeficientul de pierdere nu este inclus în tabelul de calcul. Acesta va fi stabilit de către constructor în funcţie de particularităţile lucrării.

CANTITĂŢI
MONTANT SIMPLU MONTANT DUBLAT
PRODUSE UM

= 60 cm = 40 cm = 30 cm = 60 cm = 40 cm = 30 cm
Placă NIDA Standard 12,5 m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Placă NIDA Flam 12,5 m2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Profil NIDA Metal UW m 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Profil NIDA Metal CW m 2,00 2,80 4,00 3,60 5,20 7,20
Şurub autofiletant AF 212x25(1) buc 15,00 18,00 30,00 15,00 18,00 30,00
Şurub autofiletant AF 212x45(2) buc 30,00 45,00 60,00 30,00 45,00 60,00
Şurub autoperforant AP 421x9,5 buc 4,00 6,00 7,00 8,00 11,00 14,00
Fixare mecanică (de ex. DIBLU METALIC)* buc 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Pastă de îmbinare NIDA Profesional kg 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bandă de îmbinări** m 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
NIDA Boardfix*** kg 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Bandă etanșare monoadezivă ml 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agrafă vată de sticlă (opţional) buc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vată minerală (opţional) m2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
(1)
Primul strat de plăci - de la structura metalică
(2)
Al doilea strat de plăci - de la structura metalică
*Fixarea mecanică va fi aleasă de către proiectantul de specialitate al lucrării în funcţie de natura
materialului suport (beton simplu, beton armat, şape, structuri metalice, lemn, etc), de forţele
efective maxime calculate conform legislaţiei în vigoare, de capacităţile portante ale elementelor de
fixare alese, precum şi de posibilităţile de montaj. În cadrul sistemelor rezistente la foc se vor utiliza
doar tipuri de legături din oţel;
**Pentru sisteme cu rezistenţă la foc este obligatorie utilizarea benzii de fibră sticlă (împâslitură);
***Pentru lipirea glafurilor pe zidării, pentru reparaţii şi umplerea rosturilor <5 mm.

18 | Broşura actualizată este disponibilă pe www.siniat.ro.


DETALII DE MONTAJ

DECALAJUL PLĂCILOR FIXARE PLĂCI: DECALAJUL ÎMBINĂRILOR PE FEŢELE OPUSE,


RAPORTAT LA MONTANT
Șurub Autofiletant Placă gips-carton
minim AF212 NIDA Flam 12,5

400 mm Montant CW Placă gips-carton


NIDA Standard 12,5

D [mm]
UW
CW
minim
400 mm

600 mm
(400/300 mm)

ÎMBINARE SUB PLAFON DE BETON PRIN TAVAN DIN


minim GIPS-CARTON ÎNTRERUPT
400 mm

≤100

minim
400 mm
interax montant

minim
400 mm Ipsos de îmbinări Bandă de îmbinare
Placă gips-carton Montant CW
NIDA Flam 12,5
Poziţionare verticală Placă gips-carton CW
NIDA Standard 12,5
*Rosturile orizontale şi verticale se vor alterna pentru UW
a evita suprapunerea acestora în cazul placărilor multiple D [mm]

ÎMBINARE ÎN „T” ÎMBINARE RIGIDĂ CU PERETE DE BETON


NIDA Boardfix Bandă de îmbinare
Bandă etanșare NIDA Boardfix
Placă gips-carton Placă gips-carton NIDA Flam 12,5
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton Placă gips-carton NIDA Standard 12,5
NIDA Standard 12,5
D [mm]

D [mm]
UW
CW

UW
CW

Montant CW Montant CW
Șurub autofiletant AF212 Șurub Autofiletant AF212
Fixare mecanică*
Montant CW
Bandă etanșare

ÎMBINARE PE PLACĂ DE BETON PESTE ŞAPĂ ÎMBINARE GLISANTĂ CU PERETE DE BETON


Bandă de îmbinare
D [mm] Montant CW
NIDA Boadfix
Placă gips-carton
CW
Bandă etanșare NIDA Standard 12,5
UW
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton
NIDA Flam 12,5
Placă gips-carton Montant CW
D [mm]

NIDA Standard 12,5


UW
CW

Șurub Autofiletant Ghidaj UW


AF212

Bandă etanșare NIDA Boardfix

Fixare mecanică*
Montant CW
Șurub Autofiletant AF212

Profil protecţie colţ

Fixare mecanică*
În cazul în care lungirea peretelui depășește 15 m, se vor dispune rosturi de
dilatare la distanţe de maxim 10 m cât şi în dreptul rosturilor de dilatare ale
construcţiei. 19