Sunteți pe pagina 1din 1

Criterii de departajare/selecţie (punctaj maxim = 100 puncte):

1) Au prioritate copiii ai căror părinţi au domiciliul cât mai apropiat de creşa la


care solicită înscrierea - dovedit doar prin copia de la buletin/ carte de
identitate: 20 puncte;

2) Situația familială:
a) Familie monoparentală: 10 puncte (copilul care nu are stabilită filiația
pe linie paternă/ unul dintre părinți este decedat/ sentința judecătorească
din care să rezulte faptul că copilul se află în întreținerea unui singur
părinte și acesta își asumă prin declarație notarială pe propia răspundere ca
celălalt părinte nu contribuie financiar cu suma impusă de instanță, la
cheltuielile de întreținere ale copilului în cauză),
b) Familie biparentală (căsătoriți, uniune consensuală): 5 puncte;

3) Numărul de copii în întreținere:


• un copil: 5 puncte,
• doi copii: 10 puncte,
• trei copii sau mai mulți: 15 puncte;

4) În grija familiei se află un alt copil sub vârsta de doi ani, care nu
frecventează nici o formă de învățământ (adaptat vârstei și nevoilor acestuia):
15 puncte;

5) Frați care frecventează deja creșa/ grădinița/ şcoala care funcționează în


imediata apropiere/ aceeași clădire cu creșa (dovedit doar prin adeverință
eliberată de unitatea de învățământ): 10 puncte;

6) Copii gemeni/ tripleți (se va completa câte un dosar pentru fiecare copil):
20 puncte;

7) În funcție de media veniturilor brute totale ale familiei se va acorda


următorul punctaj:
 venituri cuprinse între 0-3000 lei: 10 puncte,
 venituri cuprinse între 3001 si 5000 lei: 8 puncte,
 venituri cuprinse între 5001 și 7000 lei: 6 puncte,
 venituri cuprinse între 7001 si 10000 lei: 4 puncte,
 venituri peste 10000 lei: 2 puncte.