Sunteți pe pagina 1din 1

8/26/2019

Centrul de
repartizare 1 Ora
SECTOR (unitatea/ institutia Discipline de concurs Ora
estinativa a
de inv., localitate, inceperii
finalizarii
str., nr.) sedintei
sedintei
publice
publice

CHIMIE 10.00 10.30

FIZICĂ 10.30 11.00

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
„NICOLAE
1 TITULESCU”,
ŞOS. NICOLAE
TITULESCU NR. MATEMATICĂ 11.00 11.40
50-52

INFORMATICA - TEHNOLOGIA
INFORMATIEI SI A
COMUNICATIILOR+TEHNOLOG 11.40 12.30
IA INFORMATIEI SI A
COMUNICATIILOR