Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 000 lei la 20 000 lei si


inchiderea farmaciei, respectiv a drogheriei, urmatoarele fapte:
a.Nerespectarea Regulilor de buna practica farmaceutica, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii
b. Functionarea unei farmacii sau a unei drogherii fara autorizatie de functionare emisa de
Ministerul Sanatatii
c.Angajarea de personal farmaceutic de specialitate care nu poseda drept de libera practica
d. Comercializarea medicamentelor cu termen de valabilitate depasit
e.Detinerea sau eliberarea in drogherii a unor medicamente ale caror detinere si eliberare sunt interzise
in drogherie

Raspuns corect: b, e

2. Cel puţin următoarele informaţii trebuie să apară pe blisterele introduse într-un ambalaj
secundar:
a.o atenţionare specială privind faptul că medicamentul nu trebuie păstrat la îndemâna şi vederea
copiilor;
b. denumirea medicamentului urmată de concentraţie şi de forma farmaceutică şi, dacă este cazul,
precizarea dacă este destinat sugarilor, copiilor ori adulţilor;
c.numele deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă;
d.data de expirare;
e. numărul seriei de fabricaţie.

Raspuns corect: b,c,d,e

3. O autorizatie de punere pe piata a unui medicament isi pierde valabilitatea in urmatoarele


cazuri:
a.dacă un medicament autorizat, pus pe piaţă anterior, nu mai este prezent timp de 50 ani
consecutivi în România;
b.dacă un medicament autorizat, pus pe piaţă anterior, nu mai este prezent timp de 3 ani consecutivi
în România;
c.daca în primii 3 ani de la emitere nu a fost urmată de punerea efectivă a medicamentului pe piaţă în
România;
d.daca în primii 30 ani de la emitere nu a fost urmată de punerea efectivă a medicamentului pe piaţă în
România;
e.daca nu este reinnoita dupa 5 ani.

Raspuns corect: b,c,e


4. Autorizarea de punere pe piaţă a unui medicament se face de catre:
a.Agenţia Naţională a Medicamentului;
b.Agenţia Europeană a Medicamentelor prin procedura centralizată;
c.numai de catre Agentia Nationala a Medicamentului;
d.Ministerul Sanatatii;
e. Colegiul farmacistilor din Romania.

Raspuns corect: a, b

5. O autorizaţie de punere pe piaţă este valabilă:


a.5 ani;
b. Orice autorizaţie de punere pe piaţă, care în primii 3 ani de la emitere nu a fost urmată de
punerea efectivă a medicamentului pe piaţă în România, îşi încetează valabilitatea.
c.2 ani;
d. Orice autorizaţie de punere pe piaţă, care în primii 2 ani de la emitere nu a fost urmată de
punerea efectivă a medicamentului pe piaţă în România, îşi încetează valabilitatea.
e.4 ani.

Raspuns corect: a,b

6. Farmacistul răspunde disciplinar in urmatoarele cazuri:


a.pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesionale;
b.pentru nerespectarea Codului deontologic al farmacistului şi a regulilor de bună practică
profesională;
c.pentru nerespectarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România;
d.pentru respectarea deciziilor adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmaciştilor
din România;
e.pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să
prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmaciștilor din România

Raspuns corect: a, b, c ,e

7. Urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile de colaborare ale farmacistului sunt


adevarate:
a.toţi farmaciştii îşi acordă ajutor reciproc şi consultanţă pentru realizarea îndatoririlor
profesionale;
b. farmaciştii nu pot sa îşi rezolve singuri litigiile;
c.farmacistul trebuie să-şi trateze toţi colaboratorii cu respect, bunăvoinţă şi colegialitate;
d. farmacistul trebuie să dovedească în orice împrejurare solidaritate faţă de colegii săi şi loialitate
faţă de corpul profesional şi profesia de farmacist;
e.farmaciştii îşi rezolvă singuri litigiile, cu respectarea spiritului de colegialitate; dacă nu reuşesc, fac
apel la comisia de litigii a colegiului;
Raspuns corect: a, c,d,e
8. Cu privire la eliberarea de catre farmacist a medicamentelor fara prescriptie
medicala, sunt adevarate urmatoarele afirmatii:
a.Farmacistul poate elibera medicamente fara prescriptie medicala doar daca acestea se incadreaza
in categoria OTC-urilor;
b. Farmacistul poate elibera medicamente fără prescripţie medicală daca pacientul este bolnav
cronic şi este cunoscut de către farmacist sau se află în evidenţele farmaciei ca utilizator al
medicamentului solicitat, dar din diverse motive nu a putut ajunge la medic;
c.Farmacistul poate elibera medicamente fără prescripţie medicală daca pacientul nu posedă o
prescripţie medicală, dar prezintă un bilet de ieşire din spital;
d. Farmacistul poate elibera medicamente fără prescripţie medicală daca pacientul nu posedă o
prescripţie medicală, dar prezintă o scrisoare medicală;
e.Farmacistul poate elibera medicamente fără prescripţie medicală daca pacientul prezintă o schemă de
tratament neparafată de medicul prescriptor.

Raspuns corect: b, c, d

9. Se consideră a fi practici neloiale, fără a fi limitative, următoarele activităţi:


a.atragerea pacienţilor prin oferirea de avantaje materiale ;
b.atragerea pacienţilor prin reclamă mincinoasă;
c.eliberarea de medicamente in oferte propuse de diferiti producatori;
d. folosirea de funcţia deţinută ori de mandatul încredinţat în cadrul organelor de conducere
pentru atragerea de pacienţi
e.nefolosirea de funcţia deţinută ori de mandatul încredinţat în cadrul organelor de conducere pentru
atragerea de pacienţi

Raspuns corect: a, b, d

10. Agentia Nationala a Medicamentului ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca


furnizarea medicamentului este interzisa si medicamentul este retras de pe piata daca se observa
ca:
a.Medicamentul este periculos in conditii normale de utilizare
b. Nu are eficacitate terapeutica
c.Raportul risc-beneficiu este favorabil in conditiile de utilizare autorizata
d. Compozitia calitativa si cantitativa nu este conforma cu aceea declarata
e.Cerintele ori obligatiile necesare acordarii autorizatiei de functionare au fost indeplinite

Raspuns corect: a,b,d