Sunteți pe pagina 1din 18

Psihodiagnoza persoanelor cu dizabilități

Portofoliu

Student: Oprea Mălina


Psihopedagogie specială, anul II

Test EPQ- Adulți


 Extraversie: 12 itemi
Da: 10, 14, 17, 25, 49, 52, 60, 64, 70, 82, 86
Nu: 29

 Nevrotism: 12 itemi
Da: 12, 15, 19, 34, 38, 47, 66, 72, 75, 80, 84, 88.

 Psihoticism: 0 itemi
Da: -
Nu: -

 Minciună: 10 itemi
Da: 13, 89.
Nu: 8, 16, 24, 28, 39, 51, 63, 81.

Interpretare:

 Scala E(extraversie): scor-stanine: 3


Extravertul tipic este sociabil, îi plac petrecerile, are mulți prieteni, are nevoie de
oameni cu care să vorbească și nu îi place să citească sau să studieze de unul
singur. Îi plac glumele și șotiile, are un răspuns pentru orice întrebare și se
descurcă în orice situatie, în general îi place schimbarea, este lipsit de griji,
relaxat, optimist, îi place sa râda, să glumească și să se distreze.

 Scala N(nevrotism), scor-stanine: 7


Individul tipic cu scor mare pe factorul N este un individ anxios, îngrijorat, cu
fluctuații emoționale și deseori deprimat. Are o emoționalitate foarte puternică și
externalizată, reacționând prea puternic la tot felul de stimuli si îi este destul de
greu să revină la o stare de normalitate după fiecare astfel de experiență
emoțională.

 Scala P(psihotism), scor-stanine: 1


O persoană care obține scoruri mici pe scala P este amiabilă și caldă față de
oameni. Îi pasă de ceilalți și dorește să se integreze în mediul social și să aibă
relații constructive cu cei din jur. O astfel de persoană este cu mare probabilitate
empatică și are o bună înțelegere a felului în care îi influențează pe cei din jur,
prin ceea ce face sau spune.

 Scala L(minciună), scor-stanine: 3


Persoanele cu scoruri mici la această scală au tendința de a recunoaște cu
franchete lipsurile pe care le au – sau măcar o parte a acestora, de obicei lipsurile
minore. De asemenea, ele recunosc încalcări minore ale normelor de
comportament ori ale regulilor de conviețuire socială. Exemple de astfel de
manifestări, pe care probabil ca le avem cu toții într-o oarecare măsura, ar fi:
întârzierea, amânarea unor lucruri importante, bucuria la auzul problemelor altora,
minciuni ocazionale, remarci răutăcioase etc.
Testul Toulouse Pieron
 Evaluarea cantitativă:

Subiect: Oprea Mălina

Vârstă: 23 de ani

Pătrate barate corect: 226

Pătrate omise: 5

Pătrate greșite: 0

226- aspect cantitativ al atenției

 Evaluarea calitativă:
-precizia atenției și viteza de lucru

P=(Tc-Tg/Tc+To) x 100
Tc=226
To=5
Tg=0
226/231=> 0.978 x 100= 97,83

Calitatea atenției: Sj-Sg/Sj+So => 226-0/226+5 => 226/231 = 0,9783

Acest test are ca scop evidențierea faptului că atenția reprezintă focalizarea resurselor
cognitive de prelucrare a informațiilor pe datele relevante pentru scopurile sau sarcina
subiectului și ignorarea informațiilor irelevante în raport cu aceasta.

Se pune accentul pe :
- Volumul atenției;
- Stabilitatea atenției;
- Mobilitatea atenției;
- Distribuitatea atenției;
- Selectivitatea/concentrarea atenției.

Interpretare:

Subiectul în vârstă de 23 de ani în stamina 7; având un număr de 5 omise și nicio


greșeală, având capacitatea de concentare a atenției de 226 și dacă ne raportăm la etalon, poate fi
inclusă între centila 80 și 90; precizia de lucru fiind 97,83.
Așadar, subiectul prezintă o capacitate bună de concentrare a atenției și de menținere a tensiunii
necesare în timpul executării sarcinii de lucru, lăsând la o parte stimulări posibile care pot
îngreuna realizarea optimă. De asemenea, asigurarea unor condiții prielnice a sarcinii de lucru și
dispoziția subiectului sunt alți factori importanți.

Testul Praga
Testul are ca scop studierea distribuirii, oscilației și atenției și determinarea nivelului dezvoltării
spiritului de observație.

Subiectul are vârsta de 23 de ani și a obținut 66 de răspunsuri corecte, dintre care:


Prima etapă: 19 răspunsuri corecte => centila 75
A doua etapă-15 răspunsuri corecte=> centila 50-60
A treia etapă- 17 răspunsuri corecte => centila 60-70
A patra etapă-15 răspunsuri corecte => centila 50-60
Interpretare:
În prima etapă, subiectul a obținut 19 răspunsuri corecte și se încadrează în centila 75,
având o atenție distributivă și performanță ridicată, concentrându-se asupra prelucrării
informațiilor.
În a doua etapă, se remarcă un regres, subiectul a obținut 15 răspunsuri corecte,
încadrându-se în centila 50-60, atenția distributive și performanța acestuia este una medie. Acest
regres se poate datora oboselii și ilustrează faptul că subiectul are o rezistență medie la efort
cognitiv.
În etapa a treia, subiectul a obținut 17 răspunsuri corecte, încadrându-se în centile 60-70.
Atenția distributivă și performanța acestuia au crescut comparativ cu rezultatele anterioare,
având un scor de mediu spre ridicat.
În etapa a patra, subiectul a obținut 15 răspunsuri corecte, poziționându-se în centila 50-
60, obținând o atenție și performanță medie. Se poate observa din nou un regres, acesta se
datorează faptului că subiectul nu are o rezistență foarte bună la oboseala psihică.
Subiectul a obținut în total 66 de rezultate corecte, acesta încadrându-se în stanina 9,
centila 60. Acest lucru demonstrează faptul că atenția distributivă este medie, subiectul nu se
focalizează în totalitate asupra sarcinilor de lucru, existând factori distractori și nu are o
rezistență la oboseala psihică generate de activități repetitive.
Proba de aptitudini verbale
Interpretare:
1. VOCABULAR – înțelegerea sensului cuvintelor și operarea corectă a acestora.
VOCABULAR A – 12
VOCABULAR B – 9
12+9=21
Feminin: nivel bun ( clasa a 4-a )
Vârsta: 19-29 de ani, 21-23
Subiectul de gen feminin cu vârsta de 23 de ani (19-29 de ani) a obținut un scor total de 21 și
conform etalonului are un nivel de performanță bun ( clasa a 4-a ).
Subiectul este capabil să identifice sensurile cât și să stabilească diferențele de nuanțe dintre
cuvinte și implicit dintre definițiile acestora.

2. SINTAXĂ – capacitatea de a combine pe baza unor reguli precise, cuvintele în propoziții și


propozițiile în fraze
SINTAXĂ A – 10
SINTAXĂ B – 9
SINTAXĂ C – 10
10+10+9=29
Feminin: nivel foarte bun ( clasa a 5-a )
Vârsta: 19-29 de ani, 22-26
Subiectul a obținut un scor de 29 și conform etalonului are un nivel de performanță foarte bun
(clasa a 5-a). Este capabil de corectitudine în construcția structurilor gramaticale și identificarea
rolurilor într-o propoziție.
3. ÎNȚELEGEREA TEXTELOR – capacitatea de a deriva sensul corect al unui text citit și de
a face intervenție pe baza textului.

Textul 1 – 2
Textul 2 – 4
Textul 3 – 8

2+4+8=14
Feminin: nivel bun ( clasa a 4-a)
Vârsta: 19-29 de ani, 14-17

Subiectul a obținut un scot total de 14 și conform etalonului are un nivel de performanță


bun (clasa a 4-a). Este capabil de combinare logică a elementelor textului.
Testul Rey Nonverbal

Faza I- de copiere:
1-2p
2-2p
3-2p
4-2p
5-2p
6-2p
7-2p
8-2p
9-2p
10-2p
11-2p
12-2p
13-2p
14-2p
15-2p
16-2p
17-2p
18-2p
Total: 36 de puncte
Durata execuției: 5 minute
Centila:100 Percentila: 100

Faza II-de reproducere:


1-1p
2-2p
3-2p
4-2p
5-2p
6-0p
7-1,5p
8-2p
9-2p
10-2p
11-2p
12-2p
13-2p
14-2p
15-2p
16-1,5p
17-2p
18-op

Total: 29 puncte
Durata execuției: 6 minute
Centila: 90
Percentila:

Analiză calitativă:
Pe parcursul fazei I a testului, cea de copiere, subiectul a început desenul pornind de la
dreptunghiul central, după care a trasat diagonalele și cele două mediane, urmând apoi detaliile
din dreptunghiul central. În final, au fost realizate detaliile din exterior spre interior. Subiectul a
obținut 36 de puncte și se încadrează în centila 100, ceea ce înseamnă că are o memorie foarte
bine dezvoltată, organizează informațiile și are o motricitate dezvoltată.

La cea de-a II-a fază a testului, subiectul a obținut 30 de puncte și a executat desenul pornind la
fel ca în faza I, de la dreptunghiul central și continuând cu elementele interioare și cele
exterioare. Diferența este lipsa anumitor figuri, facând diferența între memoria de fixare (faza I)
și memoria de reproducere (faza a II-a).
Datorită punctajului obținut, subiectul dă dovadă de o bună memorie, concentrare asupra
sarcinilor de lucru și o bună integrare a informației vizuale. De asemenea, diferența mică a
timpului de lucru dovedește faptul că memoria de reproducere nu este una lentă.
Testul Rey verbal
Cuvinte false:
Rață în primele 2 faze (la început)
Popă (în prima fază)
Subiectul a repetat cuvintele: curea, părinte, cafenea, grădină, școală, chipiu. (6 cuvinte)

În proba a II-a, subiectul a recunoscut din poveste 14 cuvinte.


Total cuvinte reproduse corect: 59
Total cuvinte: 59+2+6= 67
Subiectul cu vârsta de 23 de ani a obținut în prima probă 59 de puncte, clasându-se pe centila
25. Acest lucru înseamnă că memoria verbală imediată, volumul și fidelitatea reproducerii sunt
slabe spre medii. Curba memorării se ridică spre finalul repetiției a patra spre a cincea. După mai
multe repetări se observă amintirea cuvintelor.

S-ar putea să vă placă și