Sunteți pe pagina 1din 8

COLEGIUL TEHNIC “ION I.

C BRĂTIANU” TIMIȘOARA

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 20 FEBRUARIE 2018


CLASA: a XI a C
ARIA CURRICULARĂ: CONSILIERE ŞI ORIENTARE
TEMA LECŢIEI: SĂNĂTATE EMOŢIONALĂ – RELAŢIA EMOŢIE-GÂND-ACŢIUNE/COMPORTAMENT
TIPUL LECŢIEI: TRANSMITERE ŞI DOBÂNDIRE DE NOI CUNOŞTIINŢE
SCOPUL: ÎNSUŞIREA DE NOI CUNOŞTIINŢE
OBIECTIVE:
Competenţă Generală: a transmite, a consolida, a sistematiza şi evalua cunoştiinţele esenţiale despre emoţii, gânduri,
comportamente;
Obiective Operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1: Să dezvolte importanţa legăturii existente între emoţiile resimţite la un moment dat şi gândurile care se dezvoltă pe baza
acestor emoţii;
O2: Să realizeze diferenţa existentă între emoţie, gând (legat de respectiva emoţie) şi comportament (rezultatul final, acţiunea
întreprinsă);
O3: Să descopere legătura existentă între gândurile unei persoane, emoţiile pe care le resimte, comportamentele pe care le
manifestă în relaţiile cu cei din jur şi calităţile personale care îl/o pot ajuta să treacă peste problemele cu care se confruntă;
O4: Să identifice gândurile raţionale pe care le poate avea greieraşul;
O5: Să noteze prin utilizarea unei culori propuse emoţiile pe care le-a simţit pe parcursul săptămânii anterioare;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode Didactice: expunerea, explicaţia didactică, conversaţia, discuţia, problematizarea, observaţia sistematică, reflecţia
personală, exerciţiul individual, exerciţiul pe grupe, dezbaterea, demonstraţia, secvenţă film de desene animate, povestea
terapeutică;
Mijloace Folosite: carte de exerciţii, laptop, video proiector, secvenţă dintr-un film, fişe de lucru, schema, tablă, creioane /
pixuri, notiţe pe foi, foi albe, flipchart, foi pentru flipchart, markere, bileţele de hârtie;
Forme de Organizare: colectiv dirijat, pe grupe, individual;

BIBLIOGRAFIE:
Băban, A.,: “Consiliere educaţională – Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere”, editura Ardealul, Cluj
Napoca, 2001.
Lemeni, G., Porumb, M.,: “Consiliere şi orientare – Ghid de educaţie pentru carieră”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2008.

Secvenţa Obiective Conţinutul învăţării Strategia didactică Interacţiunea


lecţiei/timp operaţionale Metode Mijloace Tip de Forme de cadru
învăţare organizar didactic-elev
e
1. * Salutul. Conversaţia Colectiv Activitate
Organizarea * Se crează Explicaţia dirijat frontală
Învăţării condiţiile optime
2 min pentru desfăşurarea
lecţiei – organizarea
clasei.

2. Captarea Elevilor li se va Secvenţă film Video Creativă Colectiv Activitate


Atenţiei prezenta o secvenţă de desene proiector Inteligibilă dirijat frontală
4 min dintr-un film de animate Laptop
desene animate. Explicaţia
Urmărind această didactică
scenă copiii vor Discuţia
putea identifica
ideea de bază a
acestei lecţii, şi
anume „Stările
Sufleteşti”

3. Precizarea Elevii vor fi anunţaţi Expunerea Tabla Inteligibilă Colectiv Activitate


Temei mai apoi că pe Discuţia dirijat frontală
2 min parcursul acestei ore
vom discuta şi vom
încerca să vedem
dacă există, iar în
cazul în care există,
cât de importantă
este legătura
existentă între
emoţii – gânduri –
comportamente.
Concret vom vorbi
despre „Emoţiile
-Relaţia/Legătura
Acestora cu
Gândurile şi
Comportamentele /
Acţiunile Unei
Persoane”
Vor fi anunţate
obiectivele
operaţionale la
nivelul de înţelegere
al copiilor.

4. Predarea O1: Să dezvolte Elevii primesc Explicaţia Fişe de Inteligibilă Individual Activitate
Noului sarcina de a citi didactică lucru Colectiv individuală şi
importanţa
Conţinut fiecare scenariu Problematizarea Creioane dirijat activitate
32 min legăturii oferit în fişa de Exerciţiul Pixuri frontală
lucru, pentru ca mai individual
existente între
apoi să încerce să Discuţia
emoţiile resimţite identifice gândurile Reflecţia
şi emoţiile pe care personală
la un moment
le-ar trăi în legătură
dat şi gândurile cu aceste situaţii
date.
care se dezvoltă
pe baza acestor
emoţii

O2: Să realizeze
diferenţa Elevii vor fi Explicaţia Fişe de Inteligibilă Pe grupe Activitate pe
împărţiţi în patru didactică lucru Reproductivă Colectiv grupe şi
existentă între
grupe de lucru, Discuţia Creioane Creativă dirijat activitate
emoţie, gând fiecare grup primind Exerciţiul pe Pixuri frontală
sarcina de a trage grupe Bileţele
(legat de
1 - 2 cuvinte din Dezbaterea de hârtie
respectiva plicul aflat în faţa Problematizarea
lor. Pe fiecare Reflecţia
emoţie) şi
bucăţică de hârtie se personală
comportament află notat un cuvânt Conversaţia
care reprezintă de
(rezultatul final,
fapt o emoţie.
acţiunea Pornind de la aceste
cuvinte extrase
întreprinsă)
fiecare grupă
primeşte sarcina de a
se gândi la o situaţie
în care au
experimentat
respectiva emoţie,
pentru ca mai apoi
să noteze pe foile de
hârtie primite
gândurile pe care
le-au avut în
respectiva situaţie şi
modalitatea în care
au reacţionat din
punct de vedere
comportamental
O3: Să descopere
Elevii vor rămâne Explicaţia Foi albe Inteligibilă Pe grupe Activitate de
legătura împărţiţi în aceleaşi didactică Creioane Creativă Colectiv grup şi
grupe de lucru, Povestea Pixuri dirijat activitate
existentă între
primind de această terapeutică Fişă de frontală
gândurile unei dată ca sarcină de Exerciţiul pe lucru
lucru să lectureze grupe
persoane,
povestea terapeutică Dezbaterea
emoţiile pe care „Greieraşul Fără Discuţia
Rost”.
le resimte,
Mai apoi elevii
comportamentel trebuie să identifice
în funcţie de grupa
e pe care le
de apartenenţă:
manifestă în gândurile iraţionale
/ nerealiste ale
relaţiile cu cei
greieraşului,
din jur şi emoţiile trăite de
acesta,
calităţile
comportamentele lui
personale care şi calităţile
greieraşului.
îl/o pot ajuta să
La final, profesorul
treacă peste consilier va analiza
munca prestată de
problemele cu
elevi şi va evidenţia
care se confruntă legătura care apare
între gânduri-emoţii-
comportamente-
calităţi personale,
pentru a depăşi o
situaţie nefavorabilă.

6. O4: Să identifice În aceleaşi grupe de Explicaţia Fişe de Inteligibilă Pe grupe Activitate pe


Intensificarea lucru elevii vor didactică lucru Creativă Colectiv grupe şi
gândurile
Retenţei colabora şi vor Expunerea Creioane dirijat activitate
8 min raţionale pe care încerca să identifice Exerciţiul pe Pixuri frontală
alternative raţionale grupe Foi albe
le poate avea
ale greieraşului Reflecţia
greieraşul pentru a nu se simţi personală
inutil, descurajat şi
trist, pornind de la
calităţile identificate
ale greieraşului.

7. Încheierea Se va solicita un Discuţia ----------- Inteligibilă Individual Activitate


activităţii / feedback din partea Reproductivă frontală
Evaluarea elevilor prin
activităţii intermediul unor
2 min întrebări de tipul:
„Ce mi-a plăcut?,
Ce nu mi-a plăcut?,
Ce informaţii mi-ar
fi plăcut să aflu? ”.

8. Tema de O5: Să noteze Fiecare elev va Explicaţia Fişe de Inteligibilă Individual Activitate
Casă primi o fişă şi va fi didactică lucru Reproductivă individuală
prin utilizarea
rugat să se Exerciţiul Creioane
unei culori gândească cu atenţie individual colorate
la săptămâna Discuţia
propuse emoţiile
anterioară, la Reflecţia
pe care le-a săptămâna care personală
tocmai a trecut, şi să
simţit pe
încerce să noteze
parcursul stările emoţionale
pe care le-a
săptămânii
experimentat pe
anterioare parcursul
săptămânii care
tocmai trecuse.
Elevii vor folosi
următoarele culori:
tristeţe – albastru,
fericire – galben,
deprimare – negru,
îngrijorare – verde
deschis, dezamăgire
– gri, vinovăţie –
maro, furie – roşu,
frică – violet,
neajutorare –
albastru deschis şi
inutilitate – verde
închis.

S-ar putea să vă placă și