Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORTURI MONTANE

SPECIALIZAREA EDUCAȚIE FIZICĂ - MANAGEMENTUL


ACTIVITĂȚILOR FORMALE, NON-FORMALE ȘI DE RECUPERARE A
STĂRII DE SĂNĂTATE

Managementul activităților sportive în cadrul echipei de fotbal


Șoimii Brașov

Profesor:

Conf. Univ. Scurt Corneliu

Student:
Dumitrescu Vlăduț Georgel

1
Braşov
- 2018 -
Capitolul I – Comunicarea și conflictul în activitatea de management sportiv

Capitolul I.1 – Promovarea turistică prin intermediul fotbalului

Capitolul II – Organizarea clubului

II.1 Structura organizatorică a Clubului de Fotbal Șoimii Brașov

Introducere

Nelson Mandela afirma următoarele: “Sportul are forța să schimbe lumea. Are puterea să
inspire, are puterea să unească oamenii într-un mod în care puține altele o reușesc. Sportul le
vorbește tinerilor pe limba lor. Sportul poate creasperanță acolo unde cândva era doar
deznădejde. Este mai puternic decât guvernele în eliminareabarierelor rasiale. Sportul râde în fața
oricărui tip de discriminare.” [Ministerul Tineretului și Sportului, pag.6]

De asemenea, părerea lui Pierre de Coubertin este aceea că: “Sportul face parte din
patrimoniul oricărui bărbat şi al oricărei femei,iar absența acestuia nu poate fi nicicând
compensată.” [Strategia Națională pentru Sport și Tineret în Romania ( 2016 – 2032), pag. 4.]

2
Managementul se definește ca arta de a conduce, de a direcționa și de a organiza diferite
sectoare aparțiând unui agent economic care, luate împreună, să ajungă la obținerea serviciilor
care au fost propuse de agentul economic respectiv, cu scopul de a fi eficient pe piață.

Managerul este persoana care conduce o echipă pentru a face un agent economic să
funcționeze într-o economie de piață.

[Copyright 2018, http://www.rasfoiesc.com/business/management/Managementul-definitie-si-


acti17.php#]

Managementul sportiv a devenit, în ultimele decenii, indispensabil în atingerea unor


scopuri precise influențate de condiții schimbătoare, mai ales ținând cont de modificările date de
dinamica dezvoltării acestei laturi, latura sportiva. Această latură și-a extins activitatea la nivel
local, național și internațional. La momentul actual, managementul sportiv are rolul de a asigura
o interconectare a tuturor structurilor si activităților pentru randament maxim funcțional. Toate
eforturile persoanelor din cadrul unei echipe sunt coordonate prin intermediul managementului
sportiv, scopul fiind acela de a mobiliza cu succes a obiectivelor propuse în cadrul grupului.
[Paul, 2014, pag. 44]

Un management sportiv înseamna procesul de atingere a obiectivelor unei organizaţii sau


instituţii sportive, prin angajarea şi implicarea celor patru funcţii principale:
 planificarea;
 organizarea;
 antrenarea – comanda şi motivarea;
 controlul.
Marketingul sportiv, asemenea marketingului în general, are rolul de a îndeplini nevoile
consumatorilor, și anume, livrarea produselor și/sau serviciilor sportive. Are aplicabilitate în
toate cele 3 sectoare: sectorul public, sectorul privat și în cel non-profit. Sectorul public se ocupă
cu promovarea unui stil de viață sănătos, de dezvoltarea sportului și de creșterea performanței
sportive și stoparea, pe cât posibil, a dopajului. Sectorul non-profit se ocupă mai mult cu
organizarea evenimentelor sportive de către cluburi, asociații și federații sportive, pe când
sectorul privat se concentrează mai mult pe creșterea profitabilității. Sectorul non-profit are grija
de a cultiva noi talente sportive, având nevoie de ajutorul Guvernului pentru a obține anumite
facilități, sectorul privat finanțând acest tip de activități pentru a atinge obiectivele de marketing,
totodata respectând legile impuse.

Diferențele dintre marketingul în formă generală și marketingul sportiv:

3
- competitivitatea cluburilor sportive este dorită chiar de acestea pentru creşterea calității
jocului, comparativ cu marketingul clasic unde companiile mari încearcă să le acapareze pe cele
mai mici;

- colaborarea şi cartelurile sunt acceptabile în sport, față de piața bunurilor de consum


unde cartelurile sunt forme de concurență ilicită;

- consumatorii de sport sunt mult mai loiali brandurilor sportive față de cele ale bunurilor
de consum, ajungându-se până la fani cu nume sau chipuri de sportivi tatuate pe piele;

- produsele sportive creează emoția de care au nevoie brandurile clasice;

- uneori aceste emoii sunt atât de puternice încât fanii pot deveni disfuncţionali în
încercarea de a-şi apăra statutul personal şi pe cel al echipei preferate;

- fanii se regăsesc în produsele sportive precum în atleţi de talie mondială pe care îi


consideră idoli;

- sportul poate crea conținut media prin simpla practicare a sa de către sportivi;

- în sport există o mai mare atenție din partea mass-media;

- rezultatul final al unui eveniment sportiv precum şi beneficiile asociate acestuia sunt
incerte pentru consumatori;

- canalul de distribuție pentru bunurile de consum este mai lung, iar cel al serviciilor
sportive este direct; [Sports business academy, 2016, pag.1-5]

4
Capitolul I – Comunicarea și conflictul în activitatea de management sportiv

Comunicarea reprezintă procesul în care doi sau mai mulți oameni devin pe rând atât
receptori, cât și emițători, ajung la un numitor comun care ajută la evoluția lumii prin mesaje,
idei, gânduri cu scopul de informare reciprocă și aprobare asupra unor teme problematice. Ideal
este ca orice individ să își desfășoare activitatea personală în concordanță cu activitatea celorlalți
colegi de muncă, ținând cont totodată de politica de ansamblu a clubului.

În cadrul unei organizații, comunicarea se confruntă cu patru categorii de probleme de bază:

- personalul nu este convins ori conștient de necesitatea comunicării;

- personalul nu știe ce anume să comunice;

- personalul nu știe cum să comunice;

- personalul nu are acces la mijloacele de comunicare.

În cadrul oricărui club sportiv, se pot gestiona proiectele, în momentul de față, printr-o
anumită rețea de lucru, apelându-se la diferite modalități de informare: biblioteca universală(on-
line) sau prin intermediul discuțiilor de grup.

[Răsfoiesc.com, http://www.rasfoiesc.com/hobby/sport/LUCRARE-DE-DISERTATIE-
MANAGEME79.php]

Capitolul I.1 – Promovarea turistică prin intermediul fotbalului

Sportivii antrenați în cadrul Clubului de Fotbal Șoimii Brașov organizează an de an


cantonamente în zona Brașovului și imprejurimile acestuia pentru juniorii legitimați la echipe de
fotbal din toată țara cu scopul de a explora minunata noastră țară și peisajele de vis ale ei.
Condițiile create vor permite organizarea unor turnee locale la diferite segmente de vârstă, ce vor
avea efect pentru promovare imaginii regiunii. Experiența acumulată în promovarea sportului şi
a modului sănătos de viață va fi preluată de alte regiuni și răspândită mai departe. De asemenea,
se pun la bătaie premii pentru câștigătorii competiției pentru a stimula competivitatea și munca în
echipă. Aceste premii constau în sejururi de cateva zile în zone cu altitudine ridicată din Europa
și recompense sub formă de bani. Sunt vizate țări precum Elveția, Franța și Italia. Se dorește ca

5
promovarea prin sport să aducă în prim plan conștientizarea valorii spirituale și practicarea
sistematică a exercițiului fizic. [Consiliul Raional Căușeni, 2012,
http://www.causeni.md/turismul-sportiv-in-promovarea-imaginii-regiunii-causeni]

Capitolul II – Organizarea clubului

II.1 Structura organizatorică a Clubului de Fotbal Șoimii Brașov

Structura organizatorică a Clubului de Fotbal Șoimii Brașov are următoarea componență:

a) conducerea clubului Șoimii Brașov(Ministerul Turismului);

b) președintele, vicepreședintele și contabilul șef;

c) serviciul resurse umane:

- recrutare și încadrare personal;

- gestiune resurse umane;

6
-securitate și sănătate în muncă;

-asistență psihologică.

d) compartimentul juridic;

e) compartimentul relații publice;

f) serviciul promovare turism;

g) biroul intendență și suport tehnic;

h) compartimentul tehnologia informației;

I) serviciul organizare și instruire sportivă;

j) baza de antrenament și de recuperare Pro Brașov

7
8
Capitolul III- Atribuțiile clubului

Capitolul III.1 – Dispoziții generale

(1) Clubul de Fotbal Șoimii Brașov, este club sportiv de drept public, cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Turismului.

(2) Clubul are sediul în municipiul Brașov, șos. Fundăturii Hărmanului, nr. 15.

(3) Clubul își desfășoară activitatea și în localitatea Ghimbav, județul Brașov, respectiv prin
Centrul Sportiv Brașov.

(4) Clubul este organizat și funcționează în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului
nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 416/2007
privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Turismului, cu modificările și
completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Clubul exercită, potrivit normelor legale în vigoare, atribuțiile ce îi revin în domeniul
activității sportive de performanță.

(2) Personalul Clubului este format din personal contractual: ghizi turistici, președinți, secretari,
sportivi de performanță, kinetoterapeuți, specialiști maseuri, specialiști în scouting.

9
Art. 3. - (1) Clubul are însemne proprii: insignă,
steag, emblemă și culori – negru, alb, verde. Are
echipament distinct pentru meciurile de acasă și
din deplasare, atât pentru jucătorii de câmp, cât și

petru portari.

(2) Ziua Clubului este 22 aprilie.

Art. 4. -

(1) Finanțarea Clubului se asigură potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare, din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de
stat.

10
(2) Veniturile proprii provin din donații și sponsorizări, închirierea unor spații, baze și materiale
sportive, organizarea de manifestări culturale și sportive, reclamă și publicitate, transferarea unor
sportivi, realizarea de studii și proiecte în domeniul sportiv, valorificarea unor produse din
activități proprii, prestarea de servicii de agrement sportiv, precum și a altor servicii, în condițiile
legii precum promovarea turismului.

(3) Pentru atragerea de venituri proprii, Clubul poate încheia contracte/convenții, în condițiile
legii.

Art. 5. -

(1) Clubul asigură, în mod gratuit, hrănirea și cazarea efectivelor proprii de sportivi, în condițiile
legii. În acest scop, la sediul Clubului și la Centrul Sportiv Ghimbav din cadrul Clubului
funcționează căminele destinate cazării sportivilor, respectiv popota pentru sportivi și celelalte
puncte de desfacere înființate sau care pot fi înființate în oricare dintre aceste locații.

(2) Cheltuielile ocazionate de hrănirea și cazarea sportivilor conform alin. (1) se asigură din
sumele acordate în limita creditelor bugetare alocate.

(3) Clubul poate asigura, contra cost, hrănirea personalului propriu, a altor persoane din afara
clubului, precum și a altor categorii de efective care au dreptul la norme de hrană în natură, prin
intermediul popotei pentru sportivi și al punctelor de desfacere înființate sau care pot fi înființate
la sediul Clubului.

(4) Clubul poate asigura ocazional, contra cost, cazarea altor sportivi în spațiile proprii special
amenajate care funcționează la sediul Clubului.

(5) Finanțarea activităților prevăzute la alin. (3) și (4) se asigură din fondurile proprii, provenite
din sumele încasate de la abonați, de la beneficiarii serviciilor, precum și din fondul de rulment
constituit potrivit normelor legale în vigoare.

11
Grafică 3D – Stadionul “Florian Pittiș”. Stadionul are o capacitate de 30.000
de locuri și găzduiește meciurile de acasă ale clubului F.C. Șoimii Brașov.

12
CAPITOLUL III.2 Organizarea Clubului
Art. 6. -

(1) Activitatea Clubului este organizată și se desfășoară pe servicii, birouri, compartimente,


precum și secții sportive afiliate la federațiile sportive naționale de specialitate.

(2) Secțiile sportive sunt structurate pe grupe de copii, juniori, tineret și seniori.

Art. 7. –

(1) În exercitarea atribuțiilor, Clubul acționează conform normelor din domeniul sportului de
performanță, emise de Ministerul Turismului, precum și de către federațiile sportive de
specialitate.

(2) Pentru realizarea obiectivelor de performanță Clubul colaborează cu Comitetul Olimpic și


Sportiv Român, celelalte cluburi și asociații sportive din România și din alte țări, cu instituții și
organisme ale autorităților publice, organizații nonguvernamentale, societăți, persoane fizice sau
juridice de drept public/privat române sau străine, precum și cu unități subordonate Ministerului
Turismului. [Ministerul Afacerilor Interne – M.A.I., mai, 2015,
https://lege5.ro/Gratuit/gy4dambzhe/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-clubului-
sportiv-dinamo-bucuresti-din-19052015]

Capitolul III.2.1 Atribuțiile președintelui de fotbal

Savantul american, H. Bottinger, susține că: "Materia primă a cadrelor de conducere o


reprezintă potențialul subalternilor şi propriul lor talent de a conduce". Un președinte al unui
club sportiv trebuie să posede anumite calități, aptitudini și cunoștințe precum: inteligența,
memoria, sănătatea, capacitatea de concentrare, caracterul, trebuie să știe economie, cunoștinte
tehnice, matematice și statistice și să fie un bun psiholog. [Burlacu, Cojocaru, 1999, pag. 215]

Ca un președinte să aducă performanță, trebuie să dețină abilitatea de a influența pe alții


să execute în mod eficient si performant sarcinile pentru buna îndeplinire a obiectivelor
organizației. De asemenea, trebuie să fie capabil să interpreteze și să explice anumite modele și
informații, această caracteristică fiind mai mult înnăscută, nu toti președinții posedând-o.

Un președinte trebuie să fie rezistent la stress, adică de a da randament și de a munci


performant în condiții de stres: urgențe, sarcini complexe, eșecuri și nerealizări, stresul personal.

13
Cărțile destinate managerilor referitoare la condițiile de stres demonstrează că acestea pot fi
diminuate printr-o serie de tehnici privind gestionarea timpului personal, de viață sănătoasă,
metode și tehnici de relaxare, apărând chiar și o disciplină, și anume “managementul stresului”
cu precădere în SUA. [Paul, 2014, pag.15-17]

În cadrul unui club sportive, președintele stabilește atributiile, responsabilitățile și


competențele personalului subordonat și îi numește în funcții, în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare.

În absența președintelui, unul dintre vicepreședinți va exercita conducerea clubului. În


cazuri rare, conducerea clublui se exercită de către o altă persoană, care este desemnată prin
dispoziția zilnică pe unitate.

Capitolul III.2.2 – Fișa postului președintelui de fotbal

FIŞA POSTULUI

A. Identificarea postului

1. Compartimentul : Conducerea Clubului Sportiv Șoimii Brașov

2. Denumirea şi codul postului : Preşedinte club sportiv

3. Poziția postului în statul de organizare : 1

4. Relații cu alte posturi:

a) ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne şi


direct ministrului afacerilor interne, şi are în subordine întregul personal al clubului.

b) funcționale: conduce şi răspunde de întreaga activitate a Clubului Sportiv Șoimii Brașov şi are
în coordonare nemijlocită: Financiar-contabilitate, Serviciul resurse umane, Compartimentul
juridic, Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă, Compartimentul relaţii
publice

c) de control: controlează întreaga activitate a structurilor organizatorice ale clubului.

14
d) de reprezentare: reprezintă clubul în raporturile cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne,
cu celelalte instituții publice din ţțară şi din străinătate. Angajează clubul în raporturile cu
persoanele juridice şi fizice, poate da împuterniciri de reprezentare altor persoane din subordine.

e) relații cu autorități, instituții publice: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federațiile sportive
de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizații internaționale şi alte instituții
publice, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.

5. Definirea sumară a atribuțiilor postului: conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi


răspunde de elaborarea, fundamentarea şi implementarea politicilor şi procedurilor în domeniul
sportului de performanță, corespunzătoare cerințelor în domeniu.

B. Cerințele postului

1. Pregătirea necesară ocupantului postului:

1.1 - pregătire de bază : studii universitare cu diplomă de licenţă/studii superioare de licență,


ciclul I de studii universitare, în domeniul educaţie fizică şi sport;

1.2 - pregătire de specialitate: studii masterat sau postuniversitare în specialitatea

studiilor necesare exercitării funcţiei, sau în domeniul management;

1.3- alte cunoştințe: cunoaşterea sistemului sportiv de performanță;

1.4- autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului: autorizație de acces la informații
clasificate;

1.5- limbi străine citit/scris/vorbit: să cunoască o limbă străină de circulație internațională la


nivel „bine” pentru citit/scris/vorbit.

4. Experiență :

4.1.vechime în specialitate : 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

4.2. perioada pentru acomodarea la cerintele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilități necesare: aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de


coordonare şi control, de planificare, sprit de observație) de lucru sub presiunea timpului, o bună
gândire analitică şi conceptuală, operativitate în luare deciziilor legale şi oportune.

6. Atitudini necesare/comportament: spirit de inițiativă, conduită morală ireproşabilă, capacitate


de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, sociabil, flexibilitate în gândire, comportament
adecvat (limbaj, vestimentație, etc.).

7. Trăsături psihice şi de personalitate : apt pentru funcții de conducere.

15
8. Condiții deosebite de muncă : condiții de stres, activitate statică, de birou, presiunea timpului
şi calității lucrărilor, prezența în unitate în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă,
duminică şi sărbători legale, conform dispozițiilor legale în vigoare, sistem alert de lucru,
expunerea la radiații electromagnetice.

9. Riscuri implicate de post: - nu este cazul;

10. Compensări : - concediu suplimentar de 6 zile calendaristice;

- spor 10% expunere la radiații electromagnetice.

Capitolul III.2.3 – Atribuțiile birourilor(financiar contabilitate)

Structura financiar-contabilitate, organizată la nivel de serviciu, îndeplinește următoarele


atribuții:

a) întocmește, organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și


contabilitatea de gestiune, conform normelor legale în vigoare, precum și activitatea de control
financiar preventiv, în condițiile legii, astfel:

1. înregistrează în contabilitate bunurile materiale, titlurile de valoare, numerarul, alte drepturi și


obligații deținute cu orice titlu și efectuează operațiuni economice;

2. ține contabilitatea imobilizărilor pe categorii și pe fiecare obiect de evidență;

3. asigură contabilitatea stocurilor cantitativ și valoric pe fiecare gestiune în parte;

4. asigură înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ la costul de achiziție, de producție


sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziție sau producție, după caz;

5. înregistrează în contabilitate creanțele și debitele rezultate din activitatea curentă a echipei


Fotbal Club Șoimii Brașov la valoare nominală;

6. întocmește contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații pe categorii,


precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte;

7. întocmește contabilitatea plăților de casă și a cheltuielilor efective pe subdiviziunile


clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat;

16
8. întocmește contabilitatea veniturilor pe feluri de venituri, după caz;

9. stabilește rezultatul execuției bugetare, anual, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective
și a conturilor de surse din care au fost efectuate;

b) asigură operarea la zi a registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul-jurnal,


Registrul-inventar și Registrul cartea mare, în conformitate cu prevederile legale;

c) întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale privind situația patrimoniului Clubului și


execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și alte raportări financiar-contabile, pe care le
supune aprobării președintelui clubului;

d) organizează activități de încasări și plăți cu numerar, prin casieria Clubului;

e) organizează și conduce evidența angajamentelor bugetare și legale în conformitate cu normele


metodologice elaborate de Ministerul Turismului;

f) organizează și conduce contabilitatea de gestiune;

g) organizează și desfășoară activitatea de control financiar preventiv prin șeful structurii sau altă
persoană desemnată special în acest scop;

h) organizează și desfășoară activitatea de control financiar intern ulterior asupra activității


financiar-contabile, în conformitate cu legislația în vigoare;

i) asigură plata la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a salariilor și altor drepturi bănești
cuvenite personalului Fotbal Club Șoimii Brașov;

j) organizează instruirea sistematică în domeniile de specialitate ale personalului din cadrul


serviciului;

k) întocmește și prezintă spre aprobare proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, în lei și
valută, al Clubului;

17
l) organizează și asigură încasarea și evidența donațiilor către Club, în bani și natură, acțiuni de
sponsorizare internă și internațională, activități economice, publicitare, taxe, închirieri de spații și
terenuri și altele asemenea, în condițiile legii;

m) asigură inventarierea bunurilor materiale și financiare ale Clubului în condițiile și la


termenele stabilite de actele normative în vigoare și de organele în drept;

n) întocmește și transmite la structura de specialitate a ordonatorului principal de credite situația


privind monitorizarea numărului de posturi și a cheltuielilor de personal, respectiv situația
privind execuția cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul III.2.4 – Fișa postului contabilului

1. Denumirea postului: Contabil

2. Poziția in COR:

3. Denumirea compartimentului: financiar-contabil

4. Numele și prenumele salariatului:

5. Se subordonează: contabilului-sef

6. Subordoneaza: Nu este cazul

7. Relatii funcționale: cu personalul Clubului

8. Autoritate si libertate organizatorică:

Are acces la date financiare ale Clubului

Solicită și utilizează echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de club

9. Responsabilitati si sarcini:

18
9.1. Asigura evidența contabilă a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei și evidența
veniturilor și cheltuielilor:

- Contabilizeaza facturile emise pentru Club;

- Inregistrează încasările și plățile în lei conform extrasului de cont;

- Operează încasările și plățile în numerar conform registrului de casă;

- Operează avansurile din trezorerie conform deconturilor;

- Inregistrează facturi de prestații furnizori interni;

- Inregistrează intrări de marfă în baza documentelor primite de la

magazie (facturi interne, facturi externe, DVI și NIR).

9.2. Întocmeste situații și rapoarte financiar-contabile și verifică corelarea acestora:

- Întocmeste săptămânal lista facturilor emise și neîncasate și lista avansurilor disponibile în lei;

- Întocmeste liste de avansuri din trezorerie.

Capitolul III.2.5 – Atribuțiile Serviciului Resurse Umane

(1) Serviciul resurse umane îndeplinește următoarele atribuții:

a) prezintă conducerii Clubului strategia resurselor umane pe ciclul sportiv și turistic și,
împreună cu factorii de decizie, asigură realizarea dinamicii de personal în domeniului sportului
de performanță;

b) asigură implementarea dispozițiilor, strategiilor și politicilor de resurse umane ale Ministerului


Turismului în activitatea Clubului;

c) elaborează proiectul organigramei și lista cu numărul total de posturi pe tipuri și categorii de


funcții, precum și proiectul statului de organizare al Clubului.

19
(2) Compartimentul recrutare și încadrare personal are următoarele atribuții:

a) asigură, cu respectarea prevederilor legale, activitatea de recrutare, selecție, cunoaștere,


verificare, încadrare și promovare a personalului Clubului;

b) se preocupă de realizarea dinamicii de încadrare a Clubului cu personalul necesar, conform


statului de organizare, informând sistematic președintele Clubului despre structura personalului;

c) desfășoară activități de cunoaștere a personalului Clubului pentru actualizarea și completarea


documentelor de gestiune resurse umane.

(3) Compartimentul gestiune resurse umane are următoarele atribuții:

a) ține evidența nominală a personalului contractual, păstrează dosarele personale ale


personalului Clubului și sportivilor și întocmește dosarele de pensionare;

b) întocmește informări și situații statistice privind realizarea dinamicii de personal, compoziția,


pregătirea, evaluarea și starea disciplinară a efectivelor, precum și alte probleme ale muncii de
resurse umane și supune spre aprobare măsurile ce se impun pentru continua perfecționare a
activității în acest domeniu;

c) verifică, întocmește și prezintă spre aprobare sau avizare propunerile privind: numirea,
promovarea, împuternicirea sau eliberarea în/din funcțiile de conducere/execuție, mutarea în
interesul serviciului sau la cerere a personalului contractual, încetarea raporturilor de
serviciu/încetarea contractelor individuale de muncă, înaintarea sau amânarea promovării în
grade profesionale sau funcții superioare.

(4) Compartimentul formare inițială și continuă are următoarele atribuții:

a) prezintă conducerii Clubului planul de pregătire continuă, pentru întregul personal al Clubului,
și asigură îndeplinirea acestuia;

b) urmărește aplicarea normelor privind managementul carierei personalului Clubului;

20
c) asigură participarea personalului Clubului la programe de formare profesională, prin cursuri
pentru inițierea în carieră, cursuri pentru dezvoltarea carierei și cursuri de perfecționare.

(5) Compartimentul securitate și sănătate în muncă asigură implementarea, la nivelul Clubului, a


prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, astfel cum sunt prevăzute în
Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

(6) Compartimentul asistență psihologică îndeplinește atribuțiile pe linia consilierii psihologice a


personalului Clubului, în conformitate cu legile privind activitatea de psihologie în Ministerul
Turismului.

Capitolul III.2.6 – Atribuțiile Serviciului Relații Publice

Compartimentul relații publice se află în coordonarea nemijlocită a Serviciilor Umane din


cadrul Clubului și îndeplinește următoarele atribuții:

a) răspunde de planificarea, organizarea și desfășurarea activității de informare și relații publice,


comunicare internă și campanii media, gestionarea imaginii publice a Clubului, gestionarea
situațiilor de criză mediatică, asigurarea relaționării cu mass-media din țară și din străinătate, cu
societatea civilă, promovează turismul prin intermediul sportului;

b) elaborează și implementează documentele programatice de comunicare ale Clubului; asigură


implementarea strategiei multianuale de comunicare a Ministerului Turismului în domeniul de
activitate;

c) asigură politica de transparență la nivelul instituției;

d) asigură stabilirea și permanentizarea unor relații amiabile, bazate pe principiile echidistanței și


transparenței, cu reprezentanții mass-mediei;

21
e) monitorizează modul de prezentare a activității Clubului de către presa scrisă și audiovizuală
și prezintă conducerii modalități de reacție la materialele apărute în presă despre Club;

f) elaborează și difuzează comunicate sau alte materiale de presă, privind activitatea Clubului,
opiniei publice și, implicit, mass-mediei;

g) pune la dispoziția mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituții, organizații sau a


cetățenilor, în mod oportun și complet, informațiile de interes public, cu respectarea cadrului
legal prin articole video, reviste săptămânale, postere cu jucătorii Clubului și cu peisajele din
orașul Brașov și din împrejurimi;

h) sprijină jurnaliștii în documentare cu materiale destinate publicității, pe probleme specifice;


asigură participarea acestora la activitățile cu impact mediatic organizate la nivelul unității;

i) organizează conferințele de presă ale instituției;

j) oferă sprijin de specialitate reprezentanților instituției cu ocazia acordării unor interviuri sau
declarații de presă;

k) gestionează solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

l) asigură acreditarea jurnaliștilor pe lângă instituție;

m) elaborează și actualizează materialele pentru pagina de internet a Clubului și formulează


propuneri de îmbunătățire a acesteia;

n) propune, organizează și coordonează evenimente/acțiuni de relații publice în scopul


promovării activității Clubului;

o) gestionează situațiile de criză mediatică;

p) asigură desfășurarea activității de comunicare internă la nivelul Clubului.

22
Capitolul III.2.7 – Atribuțiile și fișa postului kinetoterapeutului

Kinetoterapeuții đin cadrul clubului F.C. Șoimii Brașov au aboligația morală și


contractuală să petreacă între 8 și 12 ore pe zi în incinta Bazei Sportive Pro Brașov pentru a oferi
servicii de recuperare și relaxare post efort juniorilor și seniorilor legitimați la club.

Fișa postului kinetoterapeutului

F I Ş A   P O S T U L U I

NR.______ (fiziokinetoterapeut – Laborator de   Balneofizioterapie şi recuperare medicală)


I.   IDENTIFICAREA  POSTULUI  :  

1. Nume şi prenume salariat :

2. Denumirea postului : fiziokinetoterapeut

3. Poziția în COR – cod 333245

4. Marca :

5. Locul de muncă: F.C. Șoimii Brașov

6. Nivelul postului  :  de execuție

II.  SFERA RELAŢȚIONALĂ :

1. Ierarhice: – subordonare: Director Bază Pro Brașov

2.Funcționale: – cu compartimentele din cadrul unității

3. De colaborare : – cu compartimentele din cadrul unității

4. De reprezentare: – Reprezintă clubul F.C. Șoimii Brașov la convențiile naționale și


internaționale de recuperare sportivă

III. DESCRIEREA POSTULUI :

1.    Studii: superioare de scurtă sau lungă durată în specialitate

2.    Cursuri de perfecționare periodică, în specialitate

23
3.    Dificultatea operațiunilor specifice postului :

3.1. Complexitatea postului în sensul diversității operațiunilor de efectuat

–      organizarea de activități de recuperare sau profilactice pentru jucătorii de fotbal ai clubului
F.C. Șoimii Brașo;

–       organizarea timpului de lucru

3.2. Efort intelectual :

– corespunzător activităților de execuție; atenție şi concentrare distributivă

3.3. Necesitatea unor aptitudini deosebite :

– abilități de comunicare, muncă în echipă, promptitudine, rezistență la stres, efort fizic


prelungit, conştiinciozitate, disciplină

3.4. Tehnologii speciale :

– utilizarea aparaturii din cabinet, cunoaşterea tehnicilor impuse de specificul cabinetului

– utilizarea calculatorului

4. Responsabilitatea implicată de post :

4.1. Responsabilitate în ceea ce priveşte activitatea de îngrijire a bolnavului

4.2. Confidențialitatea actului medical

4.3. Utilizarea rațională a materialelor sanitare.

ATRIBUŢȚII SPECIFICE :

 Evaluează sportivii și în funcție de procedurile kinetoterapeutice prescrise de medic,


alcătuiesc graficul programelor de recuperare la sală.
 Supraveghează starea sportivilor pe perioada aplicării procedurilor kinetoterapeutice şi de
recuperare.
 Supraveghează şi înregistrează în permanență datele despre starea sportivului şi
informează medicul asupra modificărilor intervenite.
 Informează şi instruieşte sportivul asupra tratamentului pe care-l efectuează, asupra
efectelor terapeutice şi asupra efectelor negative care pot apărea.
 Aplică procedurile de fizio-kinetoterapie cu toți parametrii agentului fizic, în vederea
recuperării medicale, conform prescripțiilor medicului.

24
 Manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine față de sportiv.
 Respectă prescripțiile făcute de medic pe fişele de tratament şi programul de recuperare
indicat.
 Consemnează pe fişele de tratament procedurile efectuate bolnavului.
 Asigură păstrarea şi utilizarea echipamentelor din dotare şi se preocupă de buna
funcționare a acestora, semnalând defecțiunile.
 Acordă primul ajutor în situații de urgență, în special pe parcursul meciurilor și
antrenamentelor echipei F.C.Șoimii Brașov.
 Pregăteşte şi răspunde (asigură) schimbarea lenjeriei în sala de kinetoterapie.
 Respectă secretul profesional şi codul de etică al fiziokinetoterapeutului.
 Respectă şi apără drepturile pacientului conform legii.
 Se preocupă în permanentă de actualizarea cunoştințelor profesionale prin studiu
individual sau alte forme de educație continuă în conformitate cu cerințele postului.
 Participă activ la procesul de formare a viitorilor kinetoterapeuți(actualii studenți în
practică), în cabinetelor de kinetoterapie în perioada lucrărilor practice și îi evaluează
periodic. 

RESPONSABILITĂŢI COMUNE:

 Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezență la venire şi plecare.


 Are obligația de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de munca. Este interzis
venirea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor,cât și introducerea şi
consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta
unității sanitare.
 Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.
 Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de
prevenire şi stingere a incendiilor şi de acțiune în caz de urgență, precum şi normele de
protecție a mediului înconjurător.
 Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său.
 Utilizează echipamentul individual de protecție din dotare şi poartă ecusonul la vedere.
 Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor
şi al informațiilor cu caracter personal deţținute sau la care are acces ca urmare a
executării atribuțiilor de serviciu.
 Sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activității.
 Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existență sau a
celorlalți angajați, aduce la cunoştință şefului ierarhic orice defecțiune şi întrerupe
activitatea până la remedierea acesteia.
 Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calității unității.
 Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitate cu
legislația în vigoare în limita competențelor profesionale.

     MANAGER                             MEDIC                   

25
Capitolul IV– Baza Pro Brașov

Reprezintă o bază pentru antrenament pentru juniorii și seniorii clubului F.C.


Șoimii Brașov alcătuită din 2 stadioane mari cu gazon natural irigat înainte și după fiecare
antrenament, 3 stadioane mici ce conțin gazon artificial. De asemenea, baza cuprinde un
cabinet medical, 4 săli de kinetoterapie, 6 săli de fitness, 3 cabinete de masaj, saună și un
bazin de hidrokinetoterapie.

26
Bibliografie suport clasic

1. 2016 -Strategia Națională pentru Sport și Tineret în Romania ( 2016 – 2032);

2. Burlacu N., Cojocaru V. – Management – Ed. Chișinău;

3. Ministerul Tineretului și Sportului – Strategia Națională pentru sport 2016-2032;

4. Paul D. – 2014 - Management în sport – Note de curs.

5. Sports Business Academy – 2016 - Introducere în marketingul sportiv.

Bibliografie suport electronic

1. Consiliul Raional Căușeni – 2012 - Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii

Cauşeni - http://www.causeni.md/turismul-sportiv-in-promovarea-imaginii-regiunii-
causeni - accesat în data de 04.11.2018;

2. Managementul, definitie si activitate -

http://www.rasfoiesc.com/business/management/Managementul-definitie-si-acti17.php# -
accesat în data de 15.10.2018 .

3. Ministerul afacerilor interne – M.A.I. – 2015 - Regulamentul de organizare și


funcționare a Clubului Sportiv DINAMO București din 19.05.2015 -
https://lege5.ro/Gratuit/gy4dambzhe/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-
clubului-sportiv-dinamo-bucuresti-din-19052015 - accesat în data de 05.11.2018;

4. Răsfoiesc.com – “Lucrare de disertatie managementul activitatilor sportive -


managementul unui centru de copii si juniori 'fc juventus bucuresti” -
http://www.rasfoiesc.com/hobby/sport/LUCRARE-DE-DISERTATIE-MANAGEME79.php
- accesat în data de 04.11.2018;

27

S-ar putea să vă placă și