Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE


SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

PROGRAMAREA SESIUNII DE REEXAMINARI (AN 3 SEM SI SEM 2),


CREDITE ŞI DIFERENŢE (din anii I, II)
ANUL III - învăţământ cu frecvenţă (IF) 2019/2020

07.09.2020-12.09.2020
Ziua
Ora Disciplina Cadrul didactic Examen
Data
Practica de specialitate AN II
09.09.2020, orele 11.00-12.00 Comisie Colocviu
SEM. II

Indrumare si elaborare lucrare de licenta Comisie colocviu

Luni 08.00-9.00 platforma E-


Economie Conf.univ.dr. Gâf-Deac I.
07.09.2020 19.00-20.00 learning
Luni 09.00-10.00 platforma E-
Tehnologia informaţiei Conf.univ.dr. Radu Șerban
07.09.2020 18.00-19.00 learning
Luni 10.00-11.00 Acte de stare civilă și elemente de platforma E-
Conf.univ.dr. Florea Bujorel
07.09.2020 17.00-18.00 dreptul familiei (an2, sem 2) learning
Luni 11.00-12.00 platforma E-
Contabilitatea instituţiilor publice Prof.univ.dr. Ionescu L.
07.09.2020 16.00-17.00 learning
Luni 12.00-13.00 platforma E-
Metodologia cercetarii stiintifice, opt Conf.univ.dr. Preda A.
07.09.2020 15.00-16.00 learning
Luni 13.00-14.00 platforma E-
Nediscriminare si egalitate sanse, opt Conf. univ. dr. Artene D.
07.09.2020 14.00-15.00 learning
Luni 13.00-14.00 platforma E-
Politica si administratie publica, opt Conf.univ.dr. Gruia G.
07.09.2020 14.00-15.00 learning
Marti 08.00-9.00 platforma E-
Funcția publică(opt) Lector univ. dr. Zanfir C.
08.09.2020 19.00-20.00 learning
Dezvoltare durabilă și protecția
Marti 08.00-9.00 Conf.univ.dr. Gruia platforma E-
mediului, opt/Dezvoltare regionala,
08.09.2020 19.00-20.00 G./Lect.univ.dr. Patru Alina learning
opt
Marti 09.00-10.00 platforma E-
Management public Conf.univ.dr.Gâf-Deac I.
08.09.2020 18.00-19.00 learning
Marti 10.00-11.00 Elemente de drept penal și platforma E-
Conf.univ.dr. Coca George
08.09.2020 17.00-18.00 procedură penală learning

Marti 11.00-12.00 platforma E-


Drept administrativ I Conf.univ.dr. Rîciu I.
08.09.2020 16.00-17.00 learning

Marti 12.00-13.00 platforma E-


Drept administrativ II Conf.univ.dr. Rîciu I.
08.09.2020 15.00-16.00 learning

Marti 13.00-14.00 platforma E-


Relaţii publice Lect.univ.dr.Miulescu V.
08.09.2020 14.00-15.00 learning

Miercuri 08.00-9.00 platforma E-


Logica actiunii administrative Lect.univ.dr. Iliescu G.
09.092020 19.00-20.00 learning

Miercuri 09.00-10.00 platforma E-


Drept civil I Conf.univ.dr. Artene D.
09.092020 18.00-19.00 learning

Miercuri 10.00-11.00 platforma E-


Drept civil II Conf.univ.dr. Artene D.
09.092020 17.00-18.00 learning

Miercuri 11.00-12.00 platforma E-


Limba engleză an I, sem I Conf. univ. dr. Radulescu
09.092020 16.00-17.00 learning

Miercuri 11.00-12.00 platforma E-


Limba franceză an I, sem I Lect.univ.dr. Sterian D.
09.092020 16.00-17.00 learning

Miercuri 12.00-13.00 platforma E-


Limba engleză an I, sem II Conf. univ. dr. Radulescu
09.092020 15.00-16.00 learning

Miercuri 12.00-13.00 platforma E-


Limba franceză an I, sem II Lect.univ.dr. Sterian D.
09.092020 15.00-16.00 learning

Miercuri 13.00-14.00 platforma E-


Limba engleză an II, sem I Conf. univ. dr. Radulescu
09.092020 14.00-15.00 learning
Miercuri 13.00-14.00 platforma E-
Limba franceză an II, sem I Lect.univ.dr. Sterian D.
09.092020 14.00-15.00 learning
08.00-9.00 Conf. univ. dr. Rudăreanu platforma E-
Joi 10.09.2020 Proceduri privind exproprierea (opt)
19.00-20.00 M. learning
Managementul proiectelor
08.00-9.00 Conf. univ. dr. Negru platforma E-
Joi 10.09.2020 (opt)/Sisteme administrative
19.00-20.00 M./Conf. univ.dr. Coca G. learning
comparate (opt)
09.00-10.00 platforma E-
Joi 10.09.2020 Drept financiar și fiscal Lect.univ.dr. Mutulescu A.
18.00-19.00 learning
10.00-11.00 platforma E-
Joi 10.09.2020 Stiinta administratiei Lect.univ.dr.Miulescu V.
17.00-18.00 learning
11.00-12.00 platforma E-
Joi 10.09.2020 Planificare strategică Prof. univ. dr. Iordache C.
16.00-17.00 learning
12.00-13.00 Lector univ. dr. Marinescu platforma E-
Joi 10.09.2020 Elemente de urbanism
15.00-16.00 R. learning
13.00-14.00 platforma E-
Joi 10.09.2020 Sociologie Lector univ. dr. Iliescu G.
14.00-15.00 learning
Vineri 08.00-9.00 Raspunderea penala in administratia platforma E-
Lector univ. dr. Cerchez A.
11.09.2020 19.00-20.00 publica, opt learning
Vineri 08.00-9.00 Comunicare in administratia platforma E-
Lect.univ.dr.Miulescu V.
11.09.2020 19.00-20.00 publica, opt AN I learning
Vineri 09.00-10.00 platforma E-
Finanțe publice Lect.univ.dr. Mutulescu A.
11.09.2020 18.00-19.00 learning
Vineri 10.00-11.00 Managementul resurselor umane in Conf. univ. dr. Gâf Deac platforma E-
11.09.2020 17.00-18.00 a.p. Ionut learning
Vineri 11.00-12.00 platforma E-
Contencios administrativ Conf.univ.dr. Rîciu I.
11.09.2020 16.00-17.00 learning
Vineri 12.00-13.00 Tehnici şi metode ale adoptării platforma E-
Lect. univ.dr. Voicu A.
11.09.2020 15.00-16.00 deciziei administrative learning
Vineri 13.00-14.00 platforma E-
Etică şi deontologie in a.p. Lect.univ.dr. Moroianu Gh.
11.09.2020 14.00-15.00 learning
Sambata 08.00-9.00 platforma E-
Achiziții publice Asist. Vasile A.
12.09.2020 19.00-20.00 learning

Sambata 09.00-10.00 platforma E-


Politici publice Conf. univ.dr. Gruia G.
12.09.2020 18.00-19.00 learning
Sambata 10.00-11.00 platforma E-
Drept constitutional Lect.univ.dr. Popescu M.
12.09.2020 17.00-18.00 learning
Sambata 11.00-12.00 Teoria generala a statului şi platforma E-
Lect.univ.dr. Voicu A.
12.09.2020 16.00-17.00 dreptului learning
Sambata 12.00-13.00 platforma E-
Dreptul muncii si securitatii sociale Conf.univ.dr. Godeanu N.
12.09.2020 15.00-16.00 learning
Sambata 13.00-14.00 platforma E-
Managementul serviciilor publice Conf.univ.dr. Gâf-Deac I.
12.09.2020 14.00-15.00 learning
NOTA: CAIETUL DE PRACTICA, CONVENTIA CADRU SI ANEXELE VOR FI TRANSMISE PE ADRESA DE E-
MAIL secretariat_sjpa@spiruharet.ro PANA LA DATA DE 08.09.2020, ORELE 20.00.

DECAN,
Conf.univ.dr. Marian Ilie