Sunteți pe pagina 1din 8

ACATISTELE

MAICII DOMNULUI
CUPRINS
ACATISTUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI 1
ACATISTUL INTRĂRII ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI 17
ACATISTUL BUNEIVESTIRI 28
ACATISTUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI 43
ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT 59
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«BUCURIE NEAŞTEPTATĂ» 74
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«GRABNICĂ ASCULTĂTOARE» 91
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«BUCURIA TUTUROR CELOR NECĂJIŢI» 107
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«POTOLEŞTE ÎNTRISTĂRILE NOASTRE» 123
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«PREACINSTITA EGUMENĂ A MĂNĂSTIRILOR» 141
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«PANTANASSA» 156
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«PORTĂRIŢA» 169
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«PRODROMIŢA» 183
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«IZVORUL TĂMĂDUIRII» 198
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«POTIRUL NESECAT» 211
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«POVĂŢUITOAREA COPIILOR» 226
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA CU ŞAPTE SĂGEŢI» 237
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«SPORITOAREA GRÂNELOR» 248
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«RUGUL APRINS» 262
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«IZBĂVITOAREA» 284
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA DE LA CRASNA» 292
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA PLÂNGĂTOARE DE LA BOIAN» 311
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«EU SUNT CU VOI ŞI NIMENI ÎMPOTRIVA VOASTRĂ» 323
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«SPORIREA MINŢII» 335
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ARĂTĂTOAREA CĂII» 352
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA DE LA VĂRZĂREŞTI» 361
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«CAUTĂ LA SMERENIA» 374
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA DE LA HÂRBOVĂŢ» 391
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA RĂDĂCINII DIN KURSK» 407
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«MIJLOCITOAREA» 417
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«ICOANA DE LA KAZAN» 427
ACATISTUL MAICII DOMNULUI
«APĂRĂTOAREA ÎN ZIUA JUDECĂŢII DE APOI» 441