Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

INTRODUCERE………………………………………………………………………………...2

PARTEA I: PREZENTAREA METODEI ELABORATE DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI


PENTRU EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI
ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ……………………………………………..4
CAPITOLUL 1: PREMISE TEORETICE…………………………………………………….5
1.1.Relaţia risc - securitate………………………………………………..…...5
1.2.Noţiunea de risc acceptabil………………………………………………...6
1.3.Determinarea coordonatelor riscului……………………………………….8
CAPITOLUL 2: DESCRIEREA METODEI…………………………………………………17
2.1.Scop şi finalitate………………………………………………………..…17
2.2.Principiul metodei………………………………………………………...17
2.3.Utilizatori potenţiali………………………………………………………17
2.4.Etapele metodei…………………………………………………………...18
2.5.Instrumente de lucru utilizate……………………………………………..18
CAPITOLUL 3: APLICAREA METODEI…………………………………………………..21
3.1.Procedura de lucru………………………………………………………..21
3.2.Condiţii de aplicare……………………………………………………….25
3.3.Consideraţii privind utilizarea tehnicii de calcul automate în aplicarea
metodei şi gestiunea computerizată a riscurilor…………………………..25

PARTEA a II-a: UTILIZAREA METODEI ELABORATE DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI


ÎN VEDEREA EVALUǍRII RISCURILOR PENTRU SECURITATE
ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ……………………………...………………...27
CAPITOLUL 4: EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA LOCUL DE MUNCĂ „…”DIN
CADRUL S.C………….…………..……………………………....................28
4.1.Procesul de muncă………………………………….……………………..
4.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat………………..
4.3.Factorii de risc identificaţi…………………………………………….….
4.4.Fişa de evaluare a locului de muncă……………………………………...
4.5.Fişa de măsuri propuse…………………………………………………....
4.6.Interpretarea rezultatelor evaluării………………………………………..

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………..

Anexa 1: Lista de identificare a factorilor de risc……………………………………………….


Anexa 2: Lista de consecinţe posibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului
uman …………………………………………………………………………………..
Anexa 3: Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc
asupra organismului uman…………………………………………………………….
Anexa 4: Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi
probabilitatea producerii lor…………………………………………………………...
Anexa 5: Scala de încadrare a nivelurilor de risc/securitate…………………………………….
Anexa 6: Fişa de evaluare a locului de muncă…………………………………………………..
Anexa 7: Fişa de măsuri propuse………………………………………………………………..
Anexa 8: Ordinea ierarhică a măsurilor de prevenire…………………………………………...