Sunteți pe pagina 1din 1

ŢESUTURI ANIMALE conţine celule cilindrice, formează mucoasa vălului palatin, epiteliul

Ca şi plantele, animalele pluricelulare au celulele asociate în ţesuturi: canalelor mari ale glandelor salivare; epiteliul pluristratificat de
epitelial, conjunctiv, muscular şi nervos. ŢESUTUL EPITELIAL tranziţie (uroteliul) intră în constituţia mucoasei căilor excretoare
este format din unul sau mai multe straturi de celule strâns legate urinare (vezica urinară, uretere, uretra superioară), nu permite
între ele, aşezate pe o membrană bazală. Acest tip de ţesut nu este absorbţia urinei şi protejează mucoasa de acţiunea iritantă a acesteia.
vascularizat. Nutriţia lui se face prin difuziune, pe seama ţesutului Atât forma cât şi numărul celulelor componente variază în funcţie de
conjunctiv aflat sub membrana bazală ( ţesut conjunctiv lax). Dpdv gradul de distensie al organului.
funcţional epiteliile se clasifică în: epitelii de acoperire, glandulare şi Ţesuturile epiteliale glandulare sunt formate din celule epiteliale
senzitive. Ţesutul epitelial de acoperire – acoperă organismul la care au proprietatea de a elabora produşi de secreţie specifici şi care
exterior (epiderma) şi căptuşeşte la interior principalele organe formează parenchimul glandular. Împreună cu ţesutul conjunctiv,
cavitare (mucoase, endotelii). Se clasficiă în epitelii unistratificate, vase de sânge şi fibre nervoase, acestea formează glande. Glandele
pseudostratificate şi pluristratificate. Epiteliile de acoperire pot fi: glande exocrine – care îşi varsă produşii de secreţie prin
unistratificate se clasifică după forma celulelor dispuse într-un canale la exteriorul corpului (glandele sebacee, sudoripare) sau în
singur strat pe membrana bazală în: epitelii de acoperire tubul digestiv (glandele salivare, gastrice, intestinale); glande
unistratificate pavimentoase simple – formate din celule turtite ce endocrine care îşi varsă produşii de secreţie direct în sânge, neavând
formează pleura, pericardul şi peritoneul, tunica internă a vaselor canale de excreţie; glande mixte care au funcţie exocrină şi
sanguine, limfatice, endoteliul capilarelor şi epiteliul alveolelor endocrină (pancres, testicule, ovare).
pulmonare etc.; epitelii de acoperire unistratificate cubice simple Ţesuturile epiteliale senzoriale sunt consituite din celule receptoare
– intră în structura mucoasei bronhiolelor, a pereţilor unor canale şi celule de susţinere. Aceste epitelii intră în structura segmentului
mici ale glandelor salivare etc.; epitelii de acoperire unistratificate periferic al analizatorului gustativ, auditiv şi vestibular. Epiteliul este
cilindrice simple – intră în constituţia mucoasei tubului digestiv de la denumit şi cel olfactiv, dar celulele receptoare sunt de natură
cardia până la rect, a trompelor uterine, a epididimului etc. Epiteliile nervoasă. Celulele senzoriale culeg informaţiile şi le transformă în
de acoperire pseudostratificate sunt alcătuite din celule de înălţimi influx nervos.
variate, prevăzute cu cili sau microvili. Nucleii celulelor sunt situaţi ŢESUTUL CONJUNCTIV este alcătuit din celule conjunctive f
la nivele diferite, ceea ce creează impresia de stratificare. Intră în variate (fibroblaste, histocite, mastocite, melanocite, adipocite etc.),
structura mucoasei ce căptuşeşte nazofaringele, traheea şi bronhiile fibre conjunctive de colagen, reticulină, elastină şi substanţa
mari. Epiteliile de acoperire pluristratificate conţin mai multe fundamentală. După consistenţa substanţei fundamentale există 4
straturi de celule aşezate pe membrana bazală: Epitelii tipuri de ţesuturi conjunctive: moi, semidure, dure şi fluide.
pluristratificate pavimentoase – au stratul superficial format din ŢESUTURILE CONJUNCTIVE MOI: Lax – formează hipodermul
celule turtite cheratinizate (epiderma) sau necheratinizate (mucoasa şi însoţeşte alte ţesuturi (epiteliale) având rol trofic
bucală, esofagiană, uretrală inferioară, vaginală); Epitelii
pluristratificate cubice – au stratul superficial alcătuit din celule
cubice – formează epiteliul canalelor mici ale glandelor salivare şi
sebacee; Epitelii pluristratificate cilindrice – stratul superficial