Sunteți pe pagina 1din 9

Cum

să folosim aplicația Webex?


Manual de utilizare pentru elevi
Se accesează cursul dorit, și se dă click pe activitatea adăugată "Clasa mea de
acasă"
După care se va afișa lista cu sesiunile de cursuri create de către profesori.
Pentru a intra într-o sesiune creată se dă click pe butonul de JOIN
Înainte de a intra în sesiunea creată, extensia și aplicația Webex se instalează
(dacă nu au fost instalate anterior): se dă click pe ADD WEBEX TO CHROME
Se adaugă extensia Cisco Webex la navigatorul chrome apăsând butonul ADD
TO CHROME după care se va confirma acțiunea
Se descarcă aplicația Cisco Webex o dată cu adăugarea extensiei, după care
se dă click pe aplicația descărcată care se va instala automat.
După ce se intră în sesiunea creată de către profesor, aceasta este interfața
aplicației.
Când se conectează la sesiune prin aplicație, această alertă va apărea în
navigator, care se poate ignora pentru că se folosește aplicația.
După ce profesorul a încheiat sesiunea de curs, va apărea mesajul de
notificare în acest sens.