Sunteți pe pagina 1din 1

CAN CAN’T

&
Remember: can= a putea
can’t= a nu putea

„Can” and „can’t” don’t change their form according to number.


„Can” și „can’t” nu își schimbă forma în funcție de număr.

e.g.: A monkey can’t swim.


Monkeys can’t swim.

After „can” or „can’t”, you add an action word (fly, run, jump, read, dance, talk, etc.).
După „can” sau „can’t”, adăugăm un cuvânt care exprimă o acțiune (a zbura, a fugi, a sări, a citi,
a dansa, a vorbi, etc.)
e.g. : My toy robot can talk. (Robotul meu de jucărie poate vorbi.)

Exercise 1:
Read the text and answer TRUE or FALSE:
Citește textul și răspunde: adevărat sau fals?

Teacher: Can monkeys swim?


Jenny: No, they can’t. They can jump.
Teacher: Good! Can seals swim?
Blip Blop: Yes, and they can clap!
Teacher: Excellent answer, Blip Blop! Can parrots fly?
Blip Blop: Yes, they can!
Jenny: Blip Blop can fly, too!
Teacher: What? Can you fly, Blip Blop?
Everybody: Ha ha ha!

a. Parrots can’t fly. b. Monkeys can’t swim. c. Seals can clap.

Solve exercises 1 and 2, page 64.


Rezolvă exercițiile 1 și 2, de la pagina 64.